Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The variation of the features of SnO2 and SnO2:F thin films as a function of V dopant

JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, cilt.25, sa.6, ss.2808-2828, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation the effect of preparing Powerpoint presentations about science topics on prospective teachers' science achievements and science process skills

Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, cilt.4, sa.1, ss.213-222, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Students' understandings of air pressure

Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, cilt.3, sa.4, ss.751-760, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

STEM UYGULAMALARINDA ÖĞRETMEN ADAYLARININ KODLAMA EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.71-83, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

STEM UYGULAMALARINDA ÖĞRETMEN ADAYLARININ 3D YAZICI KULLANIMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.1-8, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ

Researcher:Social Science Studies, cilt.5, ss.128-139, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HIGH SCHOOL STUDENTS MISCONCEPTIONS ABOUT MAGNETISM

Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, cilt.25, ss.547-554, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

THE CONTRIBUTION OF MODEL TEACHING AND MATERIAL DEVELOPMENT TO PHYSICS TEACHING FARADAY S LAW OF INDUCTION

Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, cilt.25, ss.176-196, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Görsel Okuma Yaklaşımının Üniversite Öğrencilerinin Fizik Dersindeki Akademik Başarılarına Etkisi

The Journal of academic Social Science, cilt.3, ss.104-124, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Analogy on Students Understanding of Direct Current Circuits and Attitudes towards Physics Lessons

European Journal of Educational Research, cilt.1, ss.211-223, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Preparation of LiCoO2 and LiNixCo1 xO2 by Solid State Reaction Technique

Progresses in Nanotechnology and Nanomaterials, cilt.1, ss.5-8, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of conceptual change instruction on students' understanding of electricity concepts

International Journal of Innovation and Learning, cilt.7, sa.4, ss.478-496, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

High school students' understanding of projectile motion concepts

EDUCATIONAL RESEARCH AND EVALUATION, cilt.15, sa.3, ss.203-222, 2009 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Teaching of Water Waves Effectivenes of Using Computer Simulations on Students Success and Elimination of Misconception

Bulgarian Journal of Chemistri Education, cilt.17, sa.1, ss.33-45, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Teaching of Water Waves Effectivenes of Using Computer Simulations on Students Success and Elimination of Misconception

Bulgarian Journal of Chemistri Education, cilt.17, sa.1, ss.33-45, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Teachinf of Newton s Law Force and Motion The effectiveness of Demonstrations

Essays in Education, cilt.1, sa.1, ss.63-75, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Teachinf of Newton s Law Force and Motion The effectiveness of Demonstrations

Essays in Education, cilt.1, sa.1, ss.63-75, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effectiveness of Analogy on Students Success and Elimination of Misconceptions

Lat. Am. Journal of Physics Education, cilt.2, ss.174-183, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006 Öğrenci Seçme Sınavında Çıkmış Olan Fizik Sorularının Kapsam Geçerliliğinin Analizi

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.79-110, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

STUDENTS PERCEPTIONS REGARDING SOME PHYSICAL CONCEPTS

BALKAN PHYSICS LETTERS, cilt.15, ss.44-50, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Öğrenci Açısından Önemine Yönelik Bir Çalışma

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Degisi, cilt.13, ss.112-119, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fizikte Öğrenme Güçlüklerinin Saptanmasına Yönelik Bir Çalışma

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Degisi, cilt.13, ss.431-437, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretim Başari Ölçütleri Ile Öss Puanlari Arasindaki Ilişkinin Araştırılmasi

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi,, ss.263-269, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fizik Laboratuarlarında Kullanılan Deney Malzemeleri Üzerine Bir Çalışma

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.11, ss.590-604, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

First Year Undergraduate Students Understandings of Brightness Concepts

Balkan PhysicsLetters, cilt.13, sa.2, ss.72-83, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

First Year Undergraduate Students Understandings of Brightness Concepts

Balkan PhysicsLetters, cilt.13, sa.2, ss.72-83, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Models Draw By Students Related To Solid Objects

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.23-34, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklık Konularını Kavrama Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.13, ss.199-210, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Model Drawing in Physics

Balkan Physics Letters, cilt.11, ss.27-33, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Fen Öğretiminde Demonstrasyonlar ve Öğrencilerin Soru Yazma Tekniğinden Yararlanma Üzerine Bir Çalışma

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2, sa.23, ss.26-32, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

STUDENTS UNDERSTANDING OF COULOMB S LAW AND THE TRANSFER OF CHARGE BETWEEN CONDUCTORS

BALKAN PHYSICS LETTERS, ss.70-77, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlik Uygulamasına Katılan Öğretmen Adaylarının Değerlendirilmesi

Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.13, ss.243-248, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Fen Bilimleri Öğretmen Adayların Robotik Kodlama ile Yaptıkları Bir Stem Uygulaması

UBCAK, 5. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Elazığ, Türkiye, 15 Mart - 17 Nisan 2021, ss.211-212 Creative Commons License

Türkiye’de Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programındaki Konuların Öğretiminde Stem Eğitiminin Yeri ve Önemi

UBCAK, 5. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Elazığ, Türkiye, 15 - 17 Mart 2021, ss.276-277 Creative Commons License

Stem Eğitimi Kapsamında Kullanılan Üç Boyutlu Tasarım ve Modelleme Programı ile Fen Bilimleri Konularının Öğretilmesi

UBCAK, 5. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Elazığ, Türkiye, 15 - 17 Mart 2021, ss.258-259 Creative Commons License

Fen Bilimleri Öğretmen Adayların 3d Yazıcı ile Yaptıkları Bir Stem Uygulaması

UBCAK, 5. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Elazığ, Türkiye, 15 Mart - 17 Nisan 2021, ss.209-210 Creative Commons License

Informal Learning Activity: The Topic Of Object’s Magnetic Characteristic

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018

Ders Dışı Eğitim Etkinliği: Maddenin manyetik Karakteristiği Konusu

ICES-UBEK 2018, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.112-113

Ders Dışı Eğitim Etkinliği: Maddenin manyetik Karakteristiği Konusu

ICES-UBEK 2018, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.112-113

High school students’ perceptions about the physics

II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 9 - 11 Ekim 2017

Analysis of the relationship between undergraduate students’ physics succeses and their abilities

10th Annual International Conference ofEducation,Recearch and Innovation (ICERI2017), Sevilla, İspanya, 16 - 18 Kasım 2017

Problem Solving Strategies Observed in Pre service Physics Teachers

ERPA International Congresses on Education, 2 - 04 Haziran 2016

Students understandings of magnetisim concepts

ERPA International Congresses, 2 - 04 Haziran 2016

High School Students Misconceptions About Projectile Motion

16th International Academic Conference, Amsterdam, Hollanda, 12 - 15 Mayıs 2015

High School Students Views About 7e Model In The Unit Of Electromagnetism

16th InternationalAcademic Conference, Amsterdam, Hollanda, 12 - 15 Mayıs 2015

A Study on Primary School Students Understandings of Energy Concepts

New Perspectives in Science Education Conference, Florence, Italy, 2014, Florence, İtalya, 20 - 21 Mayıs 2014, ss.261-267

Structural Properties of Zinc Oxide Thin Films Grown on Glasses by Simplified Spray Technique

7th Nanoscience and Nanotechnology Conference, Istanbul, Turkey, 2011, İstanbul, Türkiye, 27 Haziran - 01 Temmuz 2011, ss.22

Effects of Artifical Pinning Centers on NbBa2Cu3O7 x Thin Films Prepared by PLD

6th Nanoscience and Nanotechnology Conference, İzmir, Turkey, 2010, İzmir, Türkiye, 15 - 18 Haziran 2010, ss.239

Students Understanding Of Coulomb s Law And The Transfer Of Charge Between Conductors

First Hellenic-Turkish International Conference, BODRUM, Türkiye, 10 Eylül - 15 Ağustos 2001, ss.257