Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EFFECTIVENESS OF NURSING CARE GIVEN TO PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE USING NANDA, NIC, AND NOC (NNN) LINKAGES.

4 th INTERNATIONAL ACHARAKA CONGRESS ON MEDICINE, NURSING, AND HEALTH SCIENCES, İzmir, Turkey, 15 - 18 July 2023, pp.136-138

COVID 19 DAMGALANMA ALGISI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ; ONLİNE METODOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

I. INTERNATIONAL CONGRESS OF HEALTH SCIENCES AND MULTIDISCIPLINARY APPROACHES, Turkey, 25 - 28 November 2021 Sustainable Development

AYDINTEPE’DE YAŞAYAN BIREYLERDE GÖZ KURULUĞU SIKLIĞININ VE RISK FAKTÖRLERININ İNCELENMESİ

I. INTERNATIONAL CONGRESS OF HEALTH SCIENCES AND MULTIDISCIPLINARY APPROACHES, 25 November 2021

Bir beceri ve strateji oyunu olan tangramın postoperatif ağrı düzeyine etkisi

6. Uluslararası, 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019

ŞİDDETİ TANIMADA VE ÖNLEMEDE HEMŞİRELERİN SORUMLULUKLARI

PALANDÖKEN ULUSLARARASI HEMŞİRELİK EĞİTİMİ KONGRESİ, 24 - 26 October 2019

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinde Hemşirelik Süreci

1. Uluslararası - 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek GünleriSempozyumu, Erzurum, Turkey, 14 - 16 November 2019, pp.269-275

Bakım Reçetesi Vermenin Hemşirelik İmajı Üzerine Etkisi

1.Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 June 2019 - 22 June 2018, pp.20-21

Yoğun Bakım Hastalarında Gece Kullanılan Kulak Tıkacı ve Göz Maskesinin Uyku Kalitesi ve Deliryum Düzeyi Üzerine Etkisi

1.Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.1-2

EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

II. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 20 - 22 September 2018, pp.724-730

hemşirelikte iletişim doyumu ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki

III. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumu, 2 - 03 November 2017

Klinik araştırma yaparken hemşirelerin karşılaştıkları zorluklar

I. Ulusal hemşirelikte araştırma kongresi, Turkey, 20 - 22 April 2017

Onkoloji Kliniğinde Yatan Hastaların Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Düzeyi

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Turkey, 10 - 12 September 2015

Yoğun Bakım Hastalarında Müziğin ve Doğa Temelli Seslerin Kullanımı

6.Uluslararası Sanat Terapileri Kongresi, Erzurum, Turkey, 5 - 06 June 2015

Hemşirelerin Hemşirelik Tanılarını Bilme Durumlarının Belirlenmesi

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Turkey, 19 - 22 November 2014, pp.258-259

Hastalar Erkek Hemşireleri Kabul Edecekler mi?

TSK III. Ulusal/Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Kongresi, Turkey, 8 - 11 May 2007

Öğrencilerin Uygulama Alanlarında Şiddetle Karşılaşma Durumları

TSK III. Ulusal/ Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Kongresi, Turkey, 8 - 11 May 2007

Her Hemşire Bir Mucittir?

IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Turkey, 5 - 06 May 2005

Books & Book Chapters

CRUSH (EZİLME) SENDROMU GELİŞEN DEPREMZENİN HEMŞİRELİK BAKIMI

in: VAKALARLA HEMŞİRELİK-4, REVA BALCI AKPINAR NADİYE ÖZER, Editor, HEDEF, Ankara, pp.225-265, 2023

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HEMŞİRELİK VE HEMŞİRELİK EĞİTİMİ

in: SAĞLIKTA CUMHURİYET’İN 100 YILI Armağan Kitabı, KÖK AN. KARAMAN ÖZLÜ Z, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.191-225, 2023

UYKU VE DİNLENME

in: TEMEL HEMŞİRELİK UYGULAMA İÇİN ESASLAR, KARAGÖZOĞLU Ş, DEMİRAY A, DOĞAN P, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.884-904, 2023

ROZASEA HASTALIĞI OLAN BİREYİN HEMŞİRELİK BAKIMI

in: VAKALARLA HEMŞİRELİK-3, REVA BALCI AKPINAR NADİYE ÖZER, Editor, HEDEF, Ankara, pp.207-1230, 2023

IŞIK

in: FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK ÜZERİNE NOTLAR. NEDİR VE NE DEĞİLDİR?, GÜLAY İPEK ÇOBAN, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.1-130, 2022

SAĞLIK EKİBİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI , Erzurum, 2021

Çocuk Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Hedefler

in: Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım, Reva Balcı Akpınar,Sibel Küçükoğlu, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.19-35, 2021

ÇOCUK SAĞLIĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRLMESİNE YÖNELİK HEDEFLER

in: ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLK YARDIM, REVA BALCI AKPINAR SİBEL KÜÇÜKOĞLU, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.19-35, 2019

Sindirim Sistemi Uygulamaları

in: Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler, Ay FA, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.653-683, 2019

ÜRİNER BOŞALTIM

in: HEMŞİRELİK ESASLARI BİLGİDEN UYGULAMAYA KAVRAMLAR İLKELER BECERİLER, AŞTI TA,KARADAĞ A, Editor, AKADEMİ BASIN YAYIN, İstanbul, pp.750-800, 2012

STERİL TEKNİK

in: KLİNİK UYGULAMA BECERİLERİ VE YÖNTEMLERİ, TÜRKİNAZ ATABEK AŞTI,AYİŞE KARADAĞ, Editor, Nobel Yayınevi, Adana, pp.205-223, 2011

TIBBİ ASEPSİ

in: KLİNİK UYGULAMA BECERİLERİ VE YÖNTEMLERİ, TÜRKİNAZ AŞTI ATABEK,AYİŞE KARADAĞ, Editor, Nobel Yayınevi, Adana, pp.189-205, 2011

Episodes in the Encyclopedia

Metrics

Publication

116

Citation (WoS)

220

H-Index (WoS)

9

Citation (Scopus)

255

H-Index (Scopus)

8

Citation (Scholar)

78

H-Index (Scholar)

4

Citiation (TrDizin)

31

H-Index (TrDizin)

3

Project

22

Intellectual Property

2

Thesis Advisory

18

Open Access

12
UN Sustainable Development Goals