Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The effect of watching funny and unfunny videos on post-surgical pain levels

COMPLEMENTARY THERAPIES IN CLINICAL PRACTICE, vol.26, pp.36-41, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier identifier

The effect of foot reflexology and back massage on hemodialysis patients' fatigue and sleep quality

COMPLEMENTARY THERAPIES IN CLINICAL PRACTICE, vol.24, pp.139-144, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The effect of the Turkish bath on women's vital signs and oxygen saturation

INDIAN JOURNAL OF TRADITIONAL KNOWLEDGE, vol.13, no.3, pp.531-534, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effect of aromatherapy massage on dysmenorrhea in Turkish students.

Pain management nursing : official journal of the American Society of Pain Management Nurses, vol.13, pp.236-40, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

SEROPREVALENCE OF RUBELLA AND CYTOMEGALOVIRUS IN NURSING STUDENTS

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.26, pp.649-652, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Hemşirelik Sınıflama Sistemlerine Göre Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinde Hemşirelik Süreci

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.10, no.2, pp.214-226, 2021 (National Refreed University Journal)

Multiple Sklerozlu Hastalarda Öz Yeterlilik ve Sağlık Kontrol Odağı Arasındaki İlişki

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.13, no.2, pp.310-316, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The relationship between patients’ perception of nursing care and nursing attitudes towards patient privacy in gynecology clinics

International Journal Of Scientific Reports, vol.6, no.12, pp.508-513, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Examination of the Awareness of Nurses on the Use of Music in Care

International Journal of Caring Sciences, vol.13, no.2, pp.1043-1050, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Use of Auditory Stimuli in Intensive Care: Music and Nature Based Sounds

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.1, pp.63-69, 2019 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelerin İletişim Doyumu ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki

Atatürk İletişim Dergisi, pp.203-215, 2017 (Other Refereed National Journals)

The Effect of Music and the Pressure Applied on Pain Induced byIntramuscular Injection

İnternational journal of Caring Sciences, vol.10, pp.1313-1318, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determining Patients’ Satisfaction with the Nursing Services Provided in an Oncology Clinic of Eastern Turkey

İnternational Journal of Caring sciences, vol.10, pp.1276-1285, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Determining Nurses’ Knowledgeability of Nursing Diagnoses

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING SCIENCES, vol.10, no.3, pp.1129-1130, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ORTOPEDİK ENGELLİ BİREYLERİN ÖFKE İFADE BİÇİMLERİ BENLİK SAYGILARI VE YAŞAM DOYUMLARI

ANADOLU HEMŞİRELİK VE SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.19, pp.197-209, 2016 (Other Refereed National Journals)

TEKRARLAYAN SİMÜLASYON UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN BECERİLER DÜZEYLERİNE ETKİSİ

KOCATEPE TIP DERGİSİ, vol.17, pp.99-104, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Subkutan Heparin Enjeksiyonu Sonrası Yapılan Topikal Uygulamaların Ekimoz ve Hematom Gelişimine Etkisi

Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, vol.48, 2014 (Other Refereed National Journals)

Öğrencilerin Cinsel Mitlerinin İncelenmesi

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.16, no.2, pp.96-102, 2013 (Other Refereed National Journals)

Hastalar erkek hemşireleri kabul edecekler mi

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği Hukuku ve Tarihi, vol.1, no.1, pp.23-33, 2008 (Other Refereed National Journals)

Ebelik Öğrencilerinin Mensturasyon Hijyeni Hakkındaki Bilgi Ve Tutumları

Hastane ve Yaşam Akademik ve Aktüel Tıp Dergisi, pp.71-75, 2007 (Other Refereed National Journals)

Temiz aralıklı kateterizasyon

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.10, pp.79-84, 2007 (Other Refereed National Journals)

Hastaların Kendilerini Bakım Veren Yakınlarına Yük Olarak Hissetme Durumları

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.9, pp.31-37, 2006 (Other Refereed National Journals)

Duygusal yüz ifadelerini anlama becerisini geliştirmeye yönelik örnek bir öğretim programı

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, pp.1, 2004 (Other Refereed National Journals)

Üriner Kateterizasyona Bağlı Enfeksiyonun Önlenmesinde Hemşirenin Rolü

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.1, pp.1-8, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

HASTANEDE YATAN HASTALARIN YEME-İÇME İLE İLGİLİ SORUNLARININ VE ÖNERİLERİNİN BELİRLENMESİ

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.1, no.2, pp.20-25, 1998 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bakım Reçetesi Vermenin Hemşirelik İmajı Üzerine Etkis

1. Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.399-402

Multiple Sklerozlu Hastalarda Öz-Yeterlilik ve Sağlık Kontrol Odağı Arasındaki İlişki

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.417 Creative Commons License

Bir beceri ve strateji oyunu olan tangramın postoperatif ağrı düzeyine etkisi

6. Uluslararası, 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019

ŞİDDETİ TANIMADA VE ÖNLEMEDE HEMŞİRELERİN SORUMLULUKLARI

PALANDÖKEN ULUSLARARASI HEMŞİRELİK EĞİTİMİ KONGRESİ, 24 - 26 October 2019

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinde Hemşirelik Süreci

1. Uluslararası - 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek GünleriSempozyumu, Erzurum, Turkey, 14 - 16 November 2019, pp.269-275

Bakım Reçetesi Vermenin Hemşirelik İmajı Üzerine Etkisi

1.Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 June 2019 - 22 June 2018, pp.20-21

Yoğun Bakım Hastalarında Gece Kullanılan Kulak Tıkacı ve Göz Maskesinin Uyku Kalitesi ve Deliryum Düzeyi Üzerine Etkisi

1.Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.1-2

EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

II. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 20 - 22 September 2018, pp.724-730

hemşirelikte iletişim doyumu ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki

III. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumu, 2 - 03 November 2017

Klinik araştırma yaparken hemşirelerin karşılaştıkları zorluklar

I. Ulusal hemşirelikte araştırma kongresi, Turkey, 20 - 22 April 2017

A ğız Diş Sağlığı Hizmetlerinde Hemşirenin Rolü

15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Turkey, 10 - 12 September 2015

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinde Hemşirenin Yeri

15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Erzurum, Turkey, 10 - 12 September 2015

Onkoloji Kliniğinde Yatan Hastaların Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Düzeyi

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Turkey, 10 - 12 September 2015

Yoğun Bakım Hastalarında Müziğin ve Doğa Temelli Seslerin Kullanımı

6.Uluslararası Sanat Terapileri Kongresi, Erzurum, Turkey, 5 - 06 June 2015

Hemşirelerin Hemşirelik Tanılarını Bilme Durumlarının Belirlenmesi

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Turkey, 19 - 22 November 2014, pp.258-259

Öğrencilerin Uygulama Alanlarında Şiddetle Karşılaşma Durumları

TSK III. Ulusal/ Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Kongresi, Turkey, 8 - 11 May 2007

Hastalar Erkek Hemşireleri Kabul Edecekler mi?

TSK III. Ulusal/Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Kongresi, Turkey, 8 - 11 May 2007

Her Hemşire Bir Mucittir?

IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Turkey, 5 - 06 May 2005

Books & Book Chapters

SAĞLIK EKİBİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI , Erzurum, 2021

-

in: ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLK YARDIM, PROF.DR. REVA BALCI AKPINAR DOÇ.DR. SİBEL KÜÇÜKOĞLU, Editor, NOBEL, Ankara, pp.1, 2019

Sindirim Sistemi Uygulamaları

in: Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler, Ay FA, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.653-683, 2019

ÇOCUK SAĞLIĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRLMESİNE YÖNELİK HEDEFLER

in: ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLK YARDIM, REVA BALCI AKPINAR SİBEL KÜÇÜKOĞLU, Editor, NOBEL, Ankara, pp.19-35, 2019

ÜRİNER BOŞALTIM

in: HEMŞİRELİK ESASLARI BİLGİDEN UYGULAMAYA KAVRAMLAR İLKELER BECERİLER, AŞTI TA,KARADAĞ A, Editor, AKADEMİ BASIN YAYIN, İstanbul, pp.750-800, 2012

Episodes in the Encyclopedia