Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DENEYSEL HİPOTİROİDİNİN AKCİĞER VE MİDE DOKULARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

HOCA AHMET YESEVİ 2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 6 - 08 December 2019

Apopitozun Belirlenmesinde Kullanılan İmmunohistokimyasal Yöntemler

UMTEB 4. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 7 - 09 December 2018

The Effects of Quercetin on Cyclophosphamide Induced Hepatotoxicity in the Rats.pdf

International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, Turkey, 22 - 23 November 2018

Expression of Orai1/STIM1 and Caspase-3 in Methotrexate-induced Kidney Injury in Rats and Protective Effect of N-acetylcysteine

11th International Conference on Agricultural, Chemical, Biological and Medical Sciences (ACBMS-2018- Istanbul), İstanbul, Turkey, 1 - 02 May 2018, pp.176-179

Effects of stress on kidney: a volumetric and histochemical study on a rat model.

International Meeting on Education Research in Health Sciences (IMER-HS), İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2017

Viability and apoptotic activation of melatonin-treated human breast cancer cells.

15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry (ICHC 2017), Antalya, Turkey, 18 - 21 May 2017 Sustainable Development

The Effects of Rutin and Quercetin on Apoptosis in 5-FU-Induced Hepatotoxicity in The Rats

I.INTERNATIONAL CONGRESS on MEDICINAL and AROMATIC PLANTS: “NATURAL and HEALTHY LIFE”, 10 - 12 May 2017

Cardioprotective Effects of The Quercetin And Rutin in 5-Fluorouracil-Induced Cardiotoxicity in The Rats

I.INTERNATIONAL CONGRESS on MEDICINAL and AROMATIC PLANTS: “NATURAL and HEALTHY LIFE”, 10 - 12 May 2017

Effects of Rutin and Quercetin on 5-FU-Induced Hepatotoxicity in Rats

I.INTERNATIONAL CONGRESS on MEDICINAL and AROMATIC PLANTS: “NATURAL and HEALTHY LIFE”, 10 - 12 May 2017

Protective Effect of Quercetin on Cyclophosphamide-induced Lung Toxicity in Rats

6th World Congress of Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channels, 24 - 27 May 2016

Hepatositlerde stres hasarına karşı bir antioksidan ajan olan östrojenin etkisi

Türk fizyolojik bilimler derneği 40. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Turkey, 2 - 04 September 2014, pp.88

Books & Book Chapters

Enteroendokrin Hücreler

in: Sağlık Bilimlerinde Güncel Araştırmalar II, Şahna E,Akgül H, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.95-114, 2022

Embriyonik Kök Hücreler

in: Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler-II, Evereklioğlu Cem, Editor, Gece Kitaplığı, pp.325-350, 2021

Pineal Bez

in: Sağlık Bilimleri Alanında Araştırma Makaleleri - 2, İbrahim ÇALTEKİN,Melike ÇALTEKİN, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.330-343, 2019 Creative Commons License