Prof. Sevda KÜÇÜK


Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

Bilgisayar ve Öğretim Teknoloji Eğitimi Anabilim Dalı


Research Areas: Computer Education and Instructional Technology


Names in Publications: Kucuk Sevda

Metrics

Publication

121

Citation (WoS)

720

H-Index (WoS)

14

Citation (Scopus)

949

H-Index (Scopus)

16

Citation (Scholar)

1406

H-Index (Scholar)

13

Citiation (TrDizin)

13

H-Index (TrDizin)

2

Project

17

Thesis Advisory

4

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2016 - 2017

2016 - 2017

Post Doctorate

Purdue University, College of Education, Learning Design and Technology, United States Of America

2010 - 2015

2010 - 2015

Doctorate

Ataturk University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

2005 - 2009

2005 - 2009

Undergraduate

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Turkey

Dissertations

2015

2015

Doctorate

Mobil artırılmış gerçeklikle anatomi öğreniminin tıp öğrencilerinin akademik başarıları ile bilişsel yüklerine etkisi ve öğrencilerin uygulamaya yönelik görüşleri

Ataturk University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

2021

2021

Lisansüstü Akademik Danışmanlık Eğitimi

Vocational Training

Atatürk Üniversitesi

Research Areas

Computer Education and Instructional Technology

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Associate Professor

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

2018 - 2021

2018 - 2021

Associate Professor

İstanbul University-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yucel Faculty Of Education, Department Of Computer Education And Instructional Technologies

2015 - 2018

2015 - 2018

Research Assistant PhD

Istanbul University, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

2010 - 2015

2010 - 2015

Research Assistant

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

2021 - Continues

2021 - Continues

Academic Performance D. Board Member

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

2021 - Continues

2021 - Continues

Assistant Coordinator

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

2021 - 2022

2021 - 2022

Head of Department

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

2021 - 2022

2021 - 2022

Head of Department

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

2021 - 2021

2021 - 2021

Deputy Head of Department

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

2020 - 2021

2020 - 2021

Assistant Manager of Research and Application Center

İstanbul University-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yucel Faculty Of Education, Department Of Computer Education And Instructional Technologies

2020 - 2021

2020 - 2021

Member of IT Commission

İstanbul University-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yucel Faculty Of Education, Department Of Computer Education And Instructional Technologies

2020 - 2021

2020 - 2021

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

İstanbul University-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yucel Faculty Of Education, Department Of Computer Education And Instructional Technologies

2019 - 2021

2019 - 2021

Ethics Committee Member

İstanbul University-Cerrahpaşa, Rektorate, Humanities And Social Science Research Ethics Committee

2019 - 2021

2019 - 2021

Farabi Program Institutional Coordinator

İstanbul University-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yucel Faculty Of Education, Department Of Computer Education And Instructional Technologies

2019 - 2021

2019 - 2021

Eğitim ve Müfredat Kurulu üyesi

İstanbul University-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yucel Faculty Of Education, Department Of Computer Education And Instructional Technologies

2019 - 2021

2019 - 2021

Deputy Head of Department

İstanbul University-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yucel Faculty Of Education, Department Of Computer Education And Instructional Technologies

2019 - 2021

2019 - 2021

Anabilim Dalı Akademik Kurul Üyesi

İstanbul University-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yucel Faculty Of Education, Department Of Computer Education And Instructional Technologies

Non Academic Experience

2016 - 2017

2016 - 2017

Misafir Öğretim Üyesi

Purdue University, Learning Design and Technology Program

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Öğretim Teknolojileri

Doctorate

Doctorate

Quantitative Research Methods in Education

Undergraduate

Undergraduate

Bilişim Teknolojileri

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması II

Doctorate

Doctorate

Kuramdan Uygulamaya Teknolojiyle Zenginleştirilmiş Öğrenme

Undergraduate

Undergraduate

Elektronik Devre Elemanları

Postgraduate

Postgraduate

Augmented Reality in Education

Undergraduate

Undergraduate

Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Eğitimde Modelleme ve Tasarım

Undergraduate

Undergraduate

Öğretim Tasarımı

Undergraduate

Undergraduate

Öğretim Tasarımı

Undergraduate

Undergraduate

Bilişim Teknolojileri

Undergraduate

Undergraduate

Öğretim Tasarımı

Undergraduate

Undergraduate

Web Tasarımı

Undergraduate

Undergraduate

Topluma Hizmet Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Yazılımlarının Tasarımı

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması I

Undergraduate

Undergraduate

Öğretim Teknolojileri

Undergraduate

Undergraduate

Öğretim Teknolojileri

Undergraduate

Undergraduate

Uzaktan Eğitim

Undergraduate

Undergraduate

Medya Okuryazarlığı

Undergraduate

Undergraduate

Öğretim Teknolojilerinin Temelleri

Undergraduate

Undergraduate

Bilişim Teknolojileri

Undergraduate

Undergraduate

Bilgisayar-I

Undergraduate

Undergraduate

Bilgisayar-II

Taught Courses And Trainings

2021 - 2021

2021 - 2021

Mobil Uygulama Kursu 2 - Yazılımcı İnsan Kaynağı Yetiştirme Projesi

Technopark - Course

Çavuşoğlu B., Özbek İ. Y., Kurşun E., Küçük S., Bozkurt F., Arpacık Ö., et al.

Designed Courses And Trainings

March 2021

March 2021

Mobil Uygulama Kursu 2 - Yazılımcı İnsan Kaynağı Yetiştirme Projesi Protokolü

Technopark - Course

Keskenler M. F., Çavuşoğlu B., Kurşun E., Özbek İ. Y., Küçük S., Çelik E., et al.

Representation and Promotion Activities

Erasmus KA131

Institutional Representation, Radom Academy of Economics, Poland, Radom, 2023 - 2023

Erasmus K103

Institutional Representation, State University of Applied Sciences in Wloclawek, Poland, Wloclawek, 2023 - 2023

TEKNOFEST 2021

Institutional Representation, Teknofest, Turkey, İstanbul, 2021 - 2021

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Yükseköğretim Kurumları İçin Dijital Dönüşümde Yedi Boyutlu Stratejik Model

Küçük S., Çavuşoğlu B., Özbek İ. Y., Erkayman B., Kılıç R., Albayrak Ünal Ö., et al.

5th International Open & Distance Learning Conference, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 September 2022, pp.1322-1323 Creative Commons License

2022

2022

Creation and Evaluation of Digital Transformation Index in Higher Education: The Case of Atatürk University

Keskenler M. F., Çelik E., Albayrak Ünal Ö., Kılıç R., Küçük S., Erkayman B., et al.

Uluslararası Mühendislik ve Tarım Bilimleri Kongresi (ENAG 2022), Konya, Turkey, 26 - 29 September 2022, pp.1 Sustainable Development

2018

2018

Ortaokul Öğrencilerinin Robotik ve FeTeMM Tutumlarının İncelenmesi

ŞİŞMAN B., KÜÇÜK S.

6th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 12 - 14 September 2018

2018

2018

Pre-service teachers’ views toward using gamification tools ineducation

KÜÇÜK S., TURAN Z.

ERPA International Congresses on Education, 28 June - 02 July 2018

2018

2018

Öğretmen Adaylarının Robotik Öğrenim Sürecine Yönelik Deneyimleri

KÜÇÜK S., ŞİŞMAN B.

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 2 - 04 May 2018

2017

2017

Student-Teacher Interactions in Educational Robotics Activities

KÜÇÜK S., ŞİŞMAN B.

AECT 2017, United States Of America, 8 - 11 November 2017

2017

2017

Presence, engagement and satisfaction in online courses

KÜÇÜK S., Richardson J.

AECT International Convention, 8 - 11 November 2017

2017

2017

Student-teacher interactions in educational robotics activities

KÜÇÜK S., ŞİŞMAN B.

AECT International Convention, 8 - 11 November 2017

2017

2017

Öğretmen adaylarının robotik tasarlama ve programlama sürecinde akış ve bilişsel yük düzeyleri

ŞİŞMAN B., KÜÇÜK S., HÜNERLİ S.

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Konferansı, 13 - 15 October 2017

2017

2017

Öğretmen adaylarının robotik tasarlamayı öğrenme süreçlerinin incelenmesi

KÜÇÜK S., ŞİŞMAN B.

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Konferansı, 13 - 15 October 2017

2017

2017

Öğretmen Adaylarının Robotik Tasarlama ve Programlama Sürecinde Akış ve Bilişsel Yük Düzeyleri

ŞİŞMAN B., KÜÇÜK S., HÜNERLİ S.

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 11 - 13 October 2017

2017

2017

Öğretmen Adaylarının Robotik Tasarlamayı Öğrenme Süreçlerinin İncelenmesi

KÜÇÜK S., ŞİŞMAN B.

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017

2017

2017

Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının youtube kullanma motivasyonları ve meşguliyetleri

BAYDAŞ Ö., KÜÇÜK S.

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 11 - 13 October 2017

2017

2017

Pre-service teachers’ experiences in educational robotics course

ŞİŞMAN B., KÜÇÜK S.

AERA, United States Of America, 27 April - 01 May 2017

2016

2016

İlkokul öğrencilerine birebir robot öğretimi: Öğretici deneyimleri

KÜÇÜK S., ŞİŞMAN B.

The Eighth International Congress of Educational Research, 5 - 08 May 2016

2015

2015

Preschool students attitudes toward magic story books

KÜÇÜK S., YILMAZ R. M., GÖKTAŞ Y.

AECT International Convention, 3 - 07 November 2015

2014

2014

Secondary school students attitudes toward english learnıng using augmented reality technology

KÜÇÜK S., YILMAZ R. M., BAYDAŞ Ö., GÖKTAŞ Y.

7th International Conference of Education, Research and Innovation, 17 - 19 November 2014

2014

2014

Effective educational augmented reality applications Points to consider

KÜÇÜK S., YILMAZ R. M., GÖKTAŞ Y.

IEEE 8th International Conference on Application of Information and Communication Technologies, 15 - 17 October 2014

2014

2014

Artırılmış gerçeklik teknolojisinin hikaye kitaplarında kullanımının tutum ve motivasyona etkisi

KÜÇÜK S., YILMAZ R. M., KARA A., AVİNÇ Z.

8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 18 - 20 September 2014

2014

2014

Anatomi eğitiminde artırılmış gerçeklik teknolojisi

KÜÇÜK S., KAPAKİN S., GÖKTAŞ Y.

Anatomi Günleri 2014, Turkey, 20 - 23 February 2014

2013

2013

Tıp eğitiminde artırılmış gerçeklik uygulamaları

KÜÇÜK S., GÖKTAŞ Y.

1. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 26 - 28 June 2013

2013

2013

Ortaöğretim öğrencilerinin e–kitap kullanımına yönelik görüşleri

AKBAY M., KÜÇÜK S.

7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 6 - 08 June 2013

2013

2013

Simülasyonların eğitimde kullanımına yönelik uygulamalı çalışmaların içerik analizi

BAYRAK M., KÜÇÜK S.

7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 6 - 08 June 2013

2013

2013

Matematik eğitimi alanındaki öğretim elemanlarının açık ders malzemeleri kullanımına yönelik görüşleri

YILDIZ H., KÜÇÜK S.

7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 6 - 08 June 2013 Sustainable Development

2013

2013

Türkçe öğretmen adaylarının derslerde video blog kullanımına yönelik tutumlarının belirlenmesi

BOLAT Y. İ., KÜÇÜK S.

7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 6 - 08 June 2013

2013

2013

İlköğretimde eğitsel matematik oyunlarının kullanımına ilişkin sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri

TOPÇU H., KÜÇÜK S.

7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 6 - 08 June 2013

2013

2013

3 boyutlu sanal eğitim ortamlarının akış kuramına göre incelenmesi: Second life çalışması

GÜNAY F., KARAMAN A., KÜÇÜK S.

7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 6 - 08 June 2013

2012

2012

Sanal sınıf uygulamalarının etkileşim ve öğrenme üzerindeki etkilerine yönelik öğrenci görüşleri.

AYDEMİR M., KÜÇÜK S., KARAMAN S.

6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 4 - 06 October 2012

2012

2012

Uzaktan eğitimde video derslere yönelik öğrenci görüşlerinin ve kullanımlarının belirlenmesi

ESGİCE M., KÜÇÜK S., AYDEMİR M., KARAMAN S.

IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 4 - 07 May 2012, pp.395-400

2012

2012

2007-2011 yılları arasında eğitim teknolojisi araştırmalarındaki eğilimler

YILDIRIM G., AYDEMİR M., KÜÇÜK S., ARPACIK Ö., GÖKTAŞ Y.

IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 4 - 07 May 2012, pp.386-393

2012

2012

Uzaktan eğitimde tablet bilgisayar kullanimina yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesi

AYDEMİR M., KÜÇÜK S., KARAMAN S.

3rd Internatiional Conferenceon New Trends in Education and Their Implications, 26 - 28 April 2012

2012

2012

Hareket temelli işlemler teknolojisinin eğitime muhtemel katkıları

KÜÇÜK S., AYDEMİR M., GÖKTAŞ Y.

3rd Internatiional Conference on New Trends in Education and Their Implications, 26 - 28 April 2012

2010

2010

Öğretim üyelerinin uzaktan eğitim içeriği geliştirmede yaşadıkları zorluklar

KÜÇÜK S., AYDEMİR M., ÇAKMAK D., ESGİCE M., KARAMAN S.

4. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 24 - 26 September 2010, pp.721-725

Books & Book Chapters

2023

2023

Erken Çocukluk Döneminde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi

Coşgun Demirdağ M., KÜÇÜK S., TAŞGIN A.

in: Değişen Dünyanın Gelişen Çocukları Dijital Teknolojinin Çocuk Gelişimi Üzerindeki Etkileri, Ferhat Karaman, Aylin Özdeş, Editor, Nobel, Ankara, pp.355-388, 2023

2023

2023

Erken Çocukluk Döneminde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi

Coşgun Demirdağ M., Küçük S., Taşgın A.

in: Değişen Dünyanın Gelişen Çocukları, Karaman,F.; Özdeş,A., Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.355-388, 2023

2023

2023

Öğretmen Eğitiminde Bilgisayar Bilimi Eğitimi Uygulamaları

GÜNEŞ H., KÜÇÜK S.

in: Teoriden Uygulamaya Bilgisayar Bilimi Eğitimi, Prof. Dr. Serhat Bahadır Kert, Editor, Nobel, Ankara, pp.219-244, 2023

2022

2022

Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm

KÜÇÜK S., ÇAVUŞOĞLU B.

in: Dijital Üniversite Dönüşümün Yol Haritası, Çavuşoğlu Bülent, Küçük Sevda, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.15-36, 2022

2022

2022

Eğitimde Dijital Yeterlik

KÜÇÜK S.

in: Öğretim Teknolojieri, Hülya Çalışkan, Editor, Nobel, pp.21-37, 2022

2022

2022

Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Dijital Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi

Bayrak Karsli M., Küçük S.

in: Dijital Üniversite Dönüşümün Yol Haritası, Çavuşoğlu Bülent,Küçük Sevda, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.171-195, 2022

2022

2022

Öğretim Teknolojilerinin Temelleri

KÜÇÜK S.

in: Öğretim Teknolojileri, Hülya Çalışkan, Editor, Nobel, pp.1-19, 2022

2020

2020

Öğretim teknolojileri araştırmalarındaki yöntemsel eğilimler

Göktaş Y., Küçük S., Yılmaz R. M., Arslan M., Baydaş Ö., Çağıltay K. (Editor)

in: Öğretim teknolojilerinin temelleri Teoriler araştırmalar eğilimler (3. Baskı), Çağıltay Kürşat,Göktaş Yüksel, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.3-880, 2020

2020

2020

Artırılmış gerçeklik teknolojisinin sosyal bilgiler öğretiminde kullanımı

Küçük S.

in: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Teknolojinin Kullanımı: Uzaktan Eğitim İçin Alternatifler, Ayaydın,Yakup, Editor, Yeni İnsan Yayınevi, İstanbul, pp.175-195, 2020

2016

2016

Öğretim Teknolojileri Araştırmalarındaki Yöntemsel Eğilimler

Küçük S., Yılmaz R. M., Aydemir M., Baydaş Ö., Göktaş Y.

in: Öğretim Teknolojilerinin Temelleri Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler, Çağıltay Kürşat,Göktaş,Yüksel, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.315-331, 2016

Supported Projects

2022 - 2023

2022 - 2023

Lisansüstü Danışman Atama Karar Destek Sistemi

Project Supported by Higher Education Institutions

(Project Abstract)
Erkayman B. (Executive), Çavuşoğlu B., Özbek I. Y., Küçük S., Usanmaz B., Erkal G., et al.

2022 - 2022

2022 - 2022

Dijital Dönüşümde 7 Boyutlu Stratejik Model

Project Supported by Higher Education Institutions

ÇAVUŞOĞLU B. (Executive), KESKENLER M. F., ALBAYRAK Ö., KILIÇ R., KÜÇÜK S., ÖZBEK İ. Y., et al.

2018 - 2021

2018 - 2021

İngilizce Eğitiminde İnsansı Robot Kullanımına Yönelik Eğitsel Uygulamalar Geliştirme

Project Supported by Higher Education Institutions

Küçük S. (Executive)

2012 - 2014

2012 - 2014

Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Eğitimde Kullanımı

Project Supported by Higher Education Institutions

Küçük S., Göktaş Y. (Executive)

Activities in Scientific Journals

2023 - Continues

2023 - Continues

BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY

Advisory Committee Member

2021 - Continues

2021 - Continues

Journal of Research in Childhood Education

Committee Member

2021 - Continues

2021 - Continues

Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi

Committee Member

2019 - 2021

2019 - 2021

Hayef Journal of Education

Editor

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2016 - Continues

2016 - Continues

AERA

Member

2014 - Continues

2014 - Continues

AECT

Member

2021 - 2021

2021 - 2021

Teknofest

Member of Advisory Board

Scientific Refereeing

December 2023

December 2023

JOURNAL OF RESEARCH IN CHILDHOOD EDUCATION AN INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH ON THE EDUCATION OF CHILDREN

Journal Indexed in ESCI

December 2023

December 2023

TUBITAK Project

1002 - Quick Support Program, Ataturk University, Turkey

November 2023

November 2023

E-LEARNING AND DIGITAL MEDIA

Journal Indexed in ESCI

November 2023

November 2023

TUBITAK Project

1002 - Quick Support Program, Ataturk University, Turkey

November 2023

November 2023

TUBITAK Project

1002 - Quick Support Program, Ataturk University, Turkey

November 2023

November 2023

TUBITAK Project

1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Ataturk University, Turkey

October 2023

October 2023

EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCH AND DEVELOPMENT

Journal Indexed in SSCI

September 2023

September 2023

HAYEF: Journal of Education

Other Indexed Journal

August 2023

August 2023

TUBITAK Project

1002 - Quick Support Program, Ataturk University, Turkey

August 2023

August 2023

TUBITAK Project

1002 - Quick Support Program, Ataturk University, Turkey

July 2023

July 2023

TUBITAK Project

1002 - Quick Support Program, Ataturk University, Turkey

May 2023

May 2023

BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY

Journal Indexed in SSCI

May 2023

May 2023

BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY

Journal Indexed in SSCI

April 2023

April 2023

INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN-COMPUTER INTERACTION

Journal Indexed in SSCI

February 2023

February 2023

BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY

Journal Indexed in SSCI

December 2022

December 2022

TUBITAK Project

3005 - Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı, Ataturk University, Turkey

November 2022

November 2022

Psycho-Educational Research Reviews

Other Indexed Journal

November 2022

November 2022

BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY

Journal Indexed in SSCI

November 2022

November 2022

EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCH AND DEVELOPMENT

Journal Indexed in SSCI

November 2022

November 2022

Öğretim Teknolojileri ve Hayat Boyu Öğrenme

National Scientific Refreed Journal

October 2022

October 2022

Educational academic research (Online)

National Scientific Refreed Journal

October 2022

October 2022

EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES

SCI Journal

October 2022

October 2022

TUBITAK Project

1002 - Quick Support Program, Ataturk University, Turkey

September 2022

September 2022

Online Learning Journal

Journal Indexed in ESCI

August 2022

August 2022

Psycho-Educational Research Reviews

Other Indexed Journal

August 2022

August 2022

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

August 2022

August 2022

Journal of Science Education and Technology

Journal Indexed in SSCI

August 2022

August 2022

Acta Infologica

Other Indexed Journal

August 2022

August 2022

TUBITAK Project

1002 - Quick Support Program, Ataturk University, Turkey

July 2022

July 2022

ANATOMICAL SCIENCES EDUCATION

SCI Journal

May 2022

May 2022

Research Project of the Presidency of Turkey Health Institutes (TÜSEB)

Ataturk University, Turkey

March 2022

March 2022

TUBITAK Project

1002 - Quick Support Program, Ataturk University, Turkey

February 2022

February 2022

Review of Education

Journal Indexed in ESCI

February 2022

February 2022

TUBITAK Project

1002 - Quick Support Program, Ataturk University, Turkey

January 2022

January 2022

TUBITAK Project

1002 - Quick Support Program, Ataturk University, Turkey

December 2021

December 2021

Journal of Research in Childhood Education

Journal Indexed in ESCI

October 2021

October 2021

Online Learning Journal

Journal Indexed in ESCI

September 2021

September 2021

BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY

Journal Indexed in SSCI

September 2021

September 2021

JOURNAL OF EDUCATIONAL COMPUTING RESEARCH

Journal Indexed in SSCI

June 2021

June 2021

Online Learning Journal

Journal Indexed in ESCI

June 2021

June 2021

ANATOMICAL SCIENCES EDUCATION

Journal Indexed in SSCI

June 2021

June 2021

TUBITAK Project

1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Tübitak, Turkey

June 2021

June 2021

TUBITAK Project

1002 - Quick Support Program, Ataturk University, Turkey

April 2021

April 2021

Participatory Educational Research

Journal Indexed in ESCI

April 2021

April 2021

BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY

Journal Indexed in SSCI

March 2021

March 2021

JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED LEARNING

Journal Indexed in SSCI

March 2021

March 2021

TUBITAK Project

3501 - National Young Researcher Career Development Program, Tübitak, Turkey

February 2021

February 2021

ANATOMICAL SCIENCES EDUCATION

Journal Indexed in SSCI

January 2021

January 2021

INTERNATIONAL REVIEW OF RESEARCH IN OPEN AND DISTANCE LEARNING

Journal Indexed in SSCI

December 2020

December 2020

Anatomical Sciences Education

Journal Indexed in SSCI

December 2020

December 2020

ANATOMICAL SCIENCES EDUCATION

Journal Indexed in SSCI

December 2020

December 2020

ANATOMICAL SCIENCES EDUCATION

Journal Indexed in SSCI

October 2020

October 2020

JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED LEARNING

Journal Indexed in SSCI

September 2020

September 2020

British Journal Of Educational Technology

Journal Indexed in SSCI

August 2020

August 2020

BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY

Journal Indexed in SSCI

August 2020

August 2020

INTERACTIVE LEARNING ENVIRONMENTS

Journal Indexed in SSCI

July 2020

July 2020

ANATOMICAL SCIENCES EDUCATION

Journal Indexed in SSCI

Scientific Consultations

2021 - 2021

2021 - 2021

Scientific Consultancy

Teknofest

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Turkey

Awards

October 2022

October 2022

2022 Üstün Başarı Ödülleri

Yök

June 2021

June 2021

Yayın Teşvik Ödülü

Tübitak

June 2021

June 2021

Eğitim Alanında Yayın Teşvik Ödülü

Tübitak

February 2020

February 2020

Eğitim Alanı Yayın Teşvik Ödülü

Tübitak

September 2017

September 2017

Yüksek Etki Değerli Bilimsel Yayın

İstanbul ÜniversitesiScholarships

2016 - 2017

2016 - 2017

2219: Doktora Sonrası Araştırma Bursu

TUBITAK

Citations

Total Citations (WOS): 721

h-index (WOS): 14

Jury Memberships

April-2024

April 2024

Doctorate

Doctorate - Atatürk Üniversitesi

January-2024

January 2024

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

December-2023

December 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

December-2023

December 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

December-2023

December 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

December-2023

December 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

December-2023

December 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

December-2023

December 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Ataturk University

December-2023

December 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

December-2023

December 2023

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

December-2023

December 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

September-2023

September 2023

Doctorate

Doctorate - Atatürk Üniversitesi

July-2023

July 2023

Post Graduate

Post Graduate - Atatürk Üniversitesi

June-2023

June 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

June-2023

June 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

June-2023

June 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

June-2023

June 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

January-2023

January 2023

Post Graduate

Post Graduate - Atatürk Üniversitesi

January-2023

January 2023

Post Graduate

Post Graduate - Atatürk Üniversitesi

December-2022

December 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

December-2022

December 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

December-2022

December 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

December-2022

December 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

December-2022

December 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

December-2022

December 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

August-2022

August 2022

Post Graduate

Post Graduate - Atatürk Üniversitesi

July-2022

July 2022

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

June-2022

June 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

June-2022

June 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

June-2022

June 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

June-2022

June 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

December-2021

December 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

September-2021

September 2021

Competition

Teknofest 2021 - Ataturk University

June-2021

June 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

June-2021

June 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

June-2021

June 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

June-2021

June 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

June-2021

June 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

June-2021

June 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

March-2021

March 2021

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

March-2021

March 2021

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

August-2020

August 2020

Post Graduate

Post Graduate - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

June-2020

June 2020

Post Graduate

Post Graduate - Atatürk Üniversitesi

June-2020

June 2020

Post Graduate

Post Graduate - Bahçeşehir Üniversitesi