Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Usability evaluation of a web-based ontology browser: the case of TSONT

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, vol.26, no.2, pp.1115-1128, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

3D virtual learning environments in education: a meta-review

ASIA PACIFIC EDUCATION REVIEW, vol.18, pp.81-100, 2017 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Orchestrating learning during implementation of a 3D virtual world

NEW REVIEW OF HYPERMEDIA AND MULTIMEDIA, vol.22, no.4, pp.303-320, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The Development of a Criteria Lst for the Selection of 3D Virtual Worlds to Design an Educational Environment

CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION-HRVATSKI CASOPIS ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, vol.17, no.4, pp.1037-1069, 2015 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier

Internet Habits and Safe Internet Use of Children in Turkey and Europe

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.39, no.171, pp.230-243, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

An eye-tracking study of how color coding affects multimedia learning

COMPUTERS & EDUCATION, vol.53, no.2, pp.445-453, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Investigating the Digital Parenting Behaviors of Parents on Children's Digital Game Play

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, vol.50, no.2, pp.833-857, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Changes in Safer Internet Use of Children in Turkey between 2010-2015 and Impact of Contextual Issues

Malaysian Online Journal of Educational Technology, vol.9, no.1, pp.1-18, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Game, Environment and Peer Effect on Children on the Digital Gaming Habits in Game Arcades

Journal of Computer and Education Research, vol.7, no.14, pp.480-495, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Gaz ve toz bulutundan 3B sanal öğrenme ortamına

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.8, pp.171-191, 2018 (Other Refereed National Journals)

Bir Öğrenme Ortamı Olarak Sanal Dünyaların Tasarımında Karşılaşılan Pedagojik Zorluklar

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.8, pp.157-170, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Grup Çalışması Ortamlarına Karşı Öğrenci Tutumları Ölçeğinin (GÇOÖT) Türkçeye Uyarlanması

İlköğretim Online (elektronik), vol.16, pp.1049-1057, 2017 (Other Refereed National Journals) identifier

Türkiye’xxde Güvenli İnternet Kullanımına Yönelik Gerçekleştirilen Uygulamalar

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.53, pp.121-143, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Children’s Information Disclosure Tendencies On SocialNetworks

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.25, pp.1-15, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sanal Dünyalarda Kullanılan Öğretim Stratejileri Yöntemleri ve Teknikleri

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.3, pp.40-51, 2016 (Other Refereed National Journals)

Üç Boyutlu Oyunların Eğitimde Kullanılması

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, pp.172-187, 2016 (Other Refereed National Journals)

INVESTIGATING INSTRUCTIONAL DESIGN SKILL DEVELOPMENT DURING THE PROJECT BASED MULTIMEDIA DEVELOPMENT PROCESS

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION, vol.6, no.2, pp.244-260, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Changes in Sociocultural Representations in Popular Digital Games

The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, vol.6, pp.21-35, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Üniversite Öğrencilerinin Oyun Oynama Alişkanliklarinin Uzamsal Becerilerine Etkisi

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.24, pp.37-52, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İnsan performans teknolojisi uygulamalarındaki teknolojik müdahaleler

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.15, pp.1-12, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim öğrencilerinin 3B sanal ortamda kış sporlarını öğrenmeye yönelik algıları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.33, pp.664-675, 2014 (Other Refereed National Journals)

Ilköğretim Öğrencilerinin 3 Boyutlu Sanal Öğrenme Ortamlarina Yönelik Tutumlari Second Life Örneği

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, pp.538-555, 2014 (Other Refereed National Journals)

Eğitmen konsol yazılımları için kullanıcı arayüzü kılavuzu geliştirilmesi ve geçerleme süreci

Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi, vol.11, pp.177-186, 2012 (Other Refereed National Journals)

ICT Pre service Teachers Opinions about the Contribution of Initial Teacher Training to Teaching Practice

Contemporary Educational Technology, vol.2, pp.319-332, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

TURKISH HIGH SCHOOL STUDENTS' CONSIDERATIONS, EXPECTATIONS AND AWARENESS ON DISTANCE EDUCATION

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, vol.9, no.4, pp.63-76, 2008 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dijital (İnternet) Becerilerin Ölçme Yöntemi Açısından İncelenmesi: Literatür Taraması

Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2018 (Fatih ETZ 2018), Ankara, Turkey, 2 - 03 November 2018

Ebeveyn Arabulucuğu ve Çocukların İnternet Fırsatlarına Erişimi: İlişkisel bir Analiz

12th International Computer and Educational Technologies Symposium - ICITS2018, 2 - 04 May 2018

Dijital Oyun, Arkadaş, Mekan: Gençlerin PlayStation Salonlarını Tercihlerinin Nedenleri

12th International Computer and Educational Technologies Symposium - ICITS2018, 2 - 04 May 2018

Türkiye ve Avrupa’da Siber Zorbalık Çalışmaları Üzerine Bir İçerik Analizi

11th International Computer and Educational Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

Tu rkiye de Cog rafi Bo lgelere Go re C ocukların I nternet Kullanımları

4th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, 6 - 08 October 2016, pp.345-350

Social Network Role on Peer and Tutor Feedback An Evaluation

International Congress on Education, Saray Bosna, Bosnia And Herzegovina, 2 - 05 June 2016

Sosyal Çevrenin Gözünden Güvenli İnternet Kullanımı

International Computer & Instructional Technologies Symposium, 16 - 18 May 2016

İnternet Kafelerde Oyun Oynayan C ocukların I nternet Kafeleri Tercih Etme Nedenleri

10th International Computer and Educational Technologies Symposium, 16 - 18 May 2016

Tu rkiye de C ocukların Gu venli I nternet Kullanımına Yo nelik Uygulamalar ve Sosyal C evrenin Etkisi

10th International Computer and Educational Technologies Symposium, 16 - 18 May 2016, pp.397-407

Integrating Mind Games intoLanguage and Mathematics Courses A Case Study

American Association of Educational Technology Annual Meeting, 3 - 07 November 2015

Kalabalık Gruplarda Oyunlaştırma Sürecinin Planlanması Yürütülmesi Ve Değerlendirilmesi

3th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 9 - 11 September 2015

Sanal Dünyalarda Kullanılan Öğretim Stratejileri Yöntemleri ve Teknikleri

II. International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015

Tangram Oyununun Uzamsal Görselleştirme ve Zihinsel Döndürmeye Etkisi

2. Ulusal Meslek Yüksekokullari Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, Turkey, 7 - 08 May 2015

Levels of recallıng knowledge ın 3 dımensıonal vırtual learnıng envıronments based on presence and engagement

American Educational Research Association Annual Meeting 2015, Chicago, United States Of America, 16 - 20 April 2015

Technical Problems Experienced in the Virtual Learning Environment and Coping Strategies

9th International Conference of Information and Communiation Technologies (AICT), Rostov-on-Don, Russia, 14 - 16 October 2015, pp.565-569 identifier identifier

Dijital Oyunlarda Oynanabilirlik Kullanılabilirlik ve Akış Deneyimi Arasındaki İlişki

8th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 18 - 20 September 2014

Uzamsal Becerilerin Üç Boyutlu Masaüstü Sanal Gerçeklik Ortamlarındaki Deneyim Üzerine Etkileri

8th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 18 - 20 September 2014

Ebeveynlerin Çocuklarının Bilgisayar Oyunu Oynamalarına Karşı Tutumunun İncelenmesi

2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 20 - 22 May 2014

Çok Kullanıcılı Dijital Oyunların Grup Çalışması Ortamlarına Karşı Tutuma Etkisi

2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 20 - 22 May 2014

Güvenli internet kullanımında aile desteği

1. Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi, 7 - 09 November 2013

Güvenli İnternet Kullanımında Aile Desteği

1. Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi, Turkey, 7 - 09 November 2013

Orchestrating instruments in designing 3D Virtual Worlds for leaning A Framework of Design

the Association for Educational Communications and Technology International Conference, 29 October - 02 November 2013

Development of a Criteria List for the Selection of 3D Virtual Worlds

the Association for Educational Communications and Technology International Conference, 29 October - 02 November 2013

Educational potential of 3D virtual learning environments

Association for Educational Communications and Technology International Conference, 30 October - 02 November 2013

Online risks and coping strategies of children

1st International Instructional Technologies Teacher Educaton Symposium, 26 - 28 June 2013

Bilgisayar Oyunlarındaki Kültürel Unsurların Türkiye deki Kullanıcıların Oyun Tercihine Etkisi

1st International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, Trabzon, Turkey, 26 - 28 June 2013

Türkiye deki Kullanıcıların Dijital Oyun Tercihinde Oyundaki Kültürel Unsurların Etkisi

1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 26 - 28 June 2013

Kış sporları 3 boyutlu sanal öğrenme ortamının tasarımı

7th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 6 - 08 June 2013

Kış sporları 3 boyutlu sanal öğrenme ortamının tasarımı

7th International Computer Instructional Technologies Symposium, 6 - 08 June 2013

Öğrenci Gözüyle Aşırma İntihal Neden Ve Çözüm Önerileri

9.Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Turkey, 31 - 02 January 2007, pp.191-196 Sustainable Development

EU Kids Online Türkiye Bulguları

15. Türkiye’de İnternet Konferansı, Turkey, 2 - 04 December 2010

Technology Integration via Faculty Mentoring Approach An Investigation with Activity Theory Framework

Association for Educational Communications and Technology 2010 Convention, 26 - 30 October 2010

The Use and Evaluation of Studio Approach in the Design of Instructional Technologies

4th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 24 - 26 June 2010

Smart Toy Project for Kindergarten Children

4th International Computer & Instructional Technologies, 24 - 26 June 2010

Usability Cases in Education Experiences Challenges and Lessons Learned

Association for Educational Communications and Technology 2009 Convention, 27 - 31 October 2009

Flexible Online Learning and Game based Learning Environments Do They Make a Happy Marriage

Association for Educational Communications and Technology 2009 Convention, 27 - 31 October 2009, pp.403-407

An Investigation and Comparison of Students and Instructors Perspectives of ICT Use in Higher Education

Association for Educational Communications and Technology International Conference, 27 - 31 October 2009, pp.117-120

Web based Course Design Preferences of Pre service Chemistry Teachers with Learning Objects

Society for Information Technology and Teacher Education International Conference 2009, 2 - 06 March 2009, pp.398-405

Web based course design preferences of pre service chemistry teachers with learning objects

Society for Information Technology end Teacher Education, Charlestown, Saint Kitts And Nevis, 1 - 03 March 2009

Designing Narratology Based Educational Games with Non players

3rd International Conference on E-Learning and Games, Nanjing, China, 25 - 27 June 2008, pp.528-534 identifier

An Eye Tracking Study The Effects of Individual Differences on Navigation Patterns and Recall Performance on Hypertext Environments

World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2008, Viyana, Austria, 30 June - 04 July 2008, pp.1272-1278

Exploring the Affects of the Implementation of the Heuristic Professional Learning Modelling Principles on an In Service Training

Society for Information Technology and Teacher Education International Conference 2008, Las Vegas, United States Of America, 2 - 06 March 2008, pp.3925-3936

Learning a New Game Usability Gender and Education

3rd Balkan Conference in Informatics, Bulgaria, 27 - 29 September 2007

What People in Turkey Think About E Learning Their Awareness and Preferences

2nd International Open and Distance Learning, 13 - 15 September 2006, pp.585-598 Sustainable Development

Preservice Computer Teachers Selections of Game Design Dynamics Based upon Their Game Preferences Habits and Technical Backgrounds

World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2006, United States Of America, 26 - 30 June 2006, pp.2337-2342

Random Assigned Collaborative Working In A Distance Education Course Experience And Recommendations Of Students

World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2007, Canada, 25 - 29 June 2007, pp.4505-4510

Uzaktan Eğitimde Akıllı Sınıf Uygulamaları ODTÜ Akıllı Sınıf Örneği

8. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, 21 - 23 September 2005

Books & Book Chapters

Dijital Haklar ve Sorumluluklar

in: Dijital Okuryazarlık: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler, Şeref Sağıroğlu, Halil İbrahim Bülbül, Ahmet Kılıç, Mustafa Küçükali, Editor, Nobel, Ankara, pp.127-180, 2020

Öğrenme ve ÖğretŸmde DŸjŸtalleşme ve Web Araçları

in: Öğretim Teknolojileri, Mehmet Arif Özerbaş, Editor, PEGEM, Ankara, pp.179-216, 2020

Dijital Oyun Teknolojisi

in: Dijital Teknoloji Aracılı Düşünme Öğretimi, Mukaddes Erdem, Fırat Sarsar, Editor, PEGEM, Ankara, pp.347-377, 2020

Canlı Derslerde Etik

in: Uzaktan Öğretimde Canlı Ders Uygulama İlkeleri ve Örnekleri, Selçuk Karaman, Engin Kurşun, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, pp.169-182, 2020

3B Sanal Öğrenme Ortamlarında Kullanılan Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımları

in: 3 Boyutlu Sanal Dünyaların Eğitimde Kullanımı, Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ, Editor, PEGEM, Ankara, pp.131-148, 2017

Digital Öyküleme

in: Çoklu Ortam Uygulamaları, Bilal USANMAZ, Yüksel GÖKTAŞ, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, 2017

Bir Araştırma Metodolojisi Olarak Etkinlik Teorisi

in: Öğretim Teknolojilerinin Temelleri Teoriler Araştırmalar ve Eğilimler, Kürşat Çağıltay, Yüksel Göktaş, Editor, PEGEM, pp.379-394, 2016

Olgu Bilim

in: Araştırma Yöntem ve Teknikleri II, Selçuk Karaman, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, pp.1-17, 2016

Eğitim Ortamlarında Yeni Bir Yaklaşım: Oyunlaştırma

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları, Buket Akkoyunlu, Ferhan Odabaşı, Abdullah Kuzu, Editor, PEGEM, Sakarya, pp.395-419, 2015

Bir Araştırma Metodolojisi Olarak Etkinlik Teorisi

in: Öğretim Teknolojilerinin Temelleri Teoriler Araştırmalar Eğitilimler, Yüksel Göktaş, Kürşat Çağıltay, Editor, PEGEM, Ankara, pp.379-394, 2013

İşletim Sistemleri

in: Temel Bilgi Teknolojileri I, Özgür YILMAZEL, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.16-48, 2013

E-posta - Kişisel Bilgi Yönetimi

in: Temel Bilgi Teknolojileri I, Özgür YILMAZEL, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.126-147, 2013

Practices and Potential of Activity Theory for Educational Technology Research

in: Handbook of Research on Educational Communications and Technology, Spector, M., Merrill, D., Elen, J. & Bishop, M. , Editor, Springer, Londrina, pp.151-160, 2013

Bilgisayar Donanımı ve Hata Bulma

in: Temel Bilgi Teknolojileri II, Özgür Y;ILMAZEL, Editor, Anadolu Yayınları, Eskişehir, pp.1-27, 2013

Cognitive Interviewing and responses to EU Kids Online survey questions.

in: Children risk and safety on the internet, , Editor, UK:The Policy Press., 2012

Lessons Learned from Cognitive Interviewing and Responses to Survey Questions in the EU Kids Online Study

in: Children Risk and Safety on the Internet, Sonia Livingstone, Leslie Haddon, Anke Görzig, Editor, The Policy Press, Bristol, 2012

All I Really Needed to Know I Learned by Playing Games

in: Real time research experiments in improvisational game scholarship, SEAN DIKKERS, ERIC ZIMMERMAN, KURT SQUIRE, CONSTANCE STEINKUEHLER, Editor, ETC Press, MADISON, 2010

Eğitimin Değişen Yüzü E Öğrenme

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunlar Derneği, Ankara, 2007