Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of Kefir upon the Performance, Intestinal Microflora and Histopathology of Certain Organs in Laying Hens

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.20, ss.363-370, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Effect of Humic Acid on Rumen Parameters, Protozoa Count and Blood Parameters in Sheep

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.18, ss.55-60, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of different raising systems on colour and quality characteristics of Turkish Pekin duck meats

South African Journal of Animal Sciences, cilt.38, ss.217-223, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Enzimler ve Hayvan Beslemede Kullanımı.

Turkiye Klinikleri Journal of Animal Nutrition and Nutritional Diseases-Special Topics, cilt.3, ss.69-76, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Humate and Probiotic on the Number ofEscherichia coli, Blood and Antioxidant Parameters in SucklingPeriod of Calves

Asian Journal Of Animal And Veterinary Advances, cilt.12, ss.169-176, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Station and Potantial of Small Ruminant Breeding in Erzurum

ALINTERI JOURNAL OF AGRICULTURE SCIENCES, cilt.30, ss.60-69, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Yumurta Tavuklarında İnorganik ve Organik Bakır Çinko Manganın Farklı Düzeylerinin Yumurta Verim ve Kalitesine Etkileri

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt.10, ss.77-87, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yumurtacı Tavuklarda Kefirin Performans ve Yumurta Kalitesine Etkisi

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.177-184, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Different Levels of Canola Oil on Performance Egg Shell Quality and Fatty Acid Composition of Laying Hens

İnternational Journal of Poultry Science, cilt.11, ss.769-776, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Değişik Meyve Posası Silajlarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.95-106, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Multi Enzim Supplementation to Peak Producing Hens Fed Corn Soybean Meal based Diets

İnternational Journal of Poultry Science, cilt.5, ss.374-380, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Silajlık Yem Bitkisi Olarak Sorgum ve Sudan Otu

Atatürk Üniversitezi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.229-233, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Formaldehit ile İşlem Görmüş Soya Küspesinin Rumende Parçalanabilirlik Özellikleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.1-5, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Metabolize Olabilir Enerji ve Yumurta Verimi Arasındaki İlişkiler

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi, cilt.15, ss.50-54, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Silaj Mikrobiyolojisi ve Biyokimyası

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.130-134, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yumurta Tavuğu Karma Yemlerinde Soya Küspesi Yerine Fındık Küspesi Kullanılmasının Yumurta Verimi ve Kalitesine Etkisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.92-97, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tavuk Rasyonlarına Katılan Kına nın Lavsonia inermis Yumurta Sarısı Rengi ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.98-103, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effects of Probiotic, Humate Gender and Time on Rumen Protozoa Count in Milk Suckling Period of Calves

V. International Congress on Natural and Health Sciences (ICNHS-2019), 13 - 15 Aralık 2019

SÜT İNEKLERİNDE SOĞUK STRESİ VE YEMLEME

ATAVET I. ULUSLARARASI (2. Uluslararası Katılımlı) ÖĞRENCİ KONGRESİ, 4 - 06 Aralık 2019

Erzurum şartlarında doğal bitki besini Abyellow uygulamasının silajlık mısırda verim ve bazı özelliklere etkileri

5th Internationa Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healthy Life and Sport, 2 - 06 Ekim 2019, ss.525-534

Probiotic and Humate Effects on Performance Parameters in Milk Suckling Period of Calves

INTERNATIONALCONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE, Kastamonu, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018, ss.18-21

The role of self-sufficiency on the sustainability at organic dairy cow farms in Turkey.

Role Of Livestock in Sustainable Agriculture IAHA Pre-Conference on Organic Animal Husbandry. November 7-8, 2017 linked to the 19 th Organic World Congress, New Delhi, Hindistan, 7 - 08 Kasım 2017, ss.146-149

The role of self-sufficiency on thesustainability at organic dairy cow farmsin Turkey

Role of Livestockin Sustainable AgricultureIAHA Pre-Conference onOrganic Animal HusbandryNovember 7-8, 2017linked to the 19th Organic World Congress,New Delhi, India, November 9 - 11, 2017, Ghaziabad, Hindistan, 7 - 08 Kasım 2017, ss.146-149

Effects of different levels of kefir upon the relationships between digestive microbiological and pathological traits and their consequences on reproduction in laying hens a preliminary report

45th Annual Conference of Physiology and Pathology of Reproduction, 37th Joint Conference on Veterinary and Human Reproductive Medicine and1st Joint German-Polish Conference on Reproductive Medicine, 29 Şubat - 02 Mart 2012, cilt.47, ss.30

Morkaraman Kuzularında Bovifarm’ın Performans Üzerine Etkisi

III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Adana, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2005, ss.425-428