Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Humic Acid on Rumen Parameters, Protozoa Count and Blood Parameters in Sheep

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.18, ss.55-60, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of organically-complexed minerals on meat quality in chickens

BRITISH POULTRY SCIENCE, cilt.52, ss.558-563, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of different raising systems on colour and quality characteristics of Turkish Pekin duck meats

South African Journal of Animal Sciences, cilt.38, ss.217-223, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effect of different enzyme supplementations on the performance of laying hens fed with diets based on barley

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.27, ss.797-804, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effect of different enzyme supplementations on the performance of laying hens fed with diets based on corn and barley

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.27, ss.789-796, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gürcü Keçilerinde Metabolik Profilin Beslenme Dönemlerine Göre Karşılaştırılması

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt.15, ss.287-293, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Lichen (Xanthoparmelia somloensis) Added in BroilerRations on Performance Parameters and Organ Weights

International Journal of Innovative Research and Reviews, cilt.4, ss.17-22, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Enzimler ve Hayvan Beslemede Kullanımı

Turkiye Klinikleri Journal of Animal Nutrition and Nutritional Diseases-Special Topics, ss.69-76, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Different Levels of Canola Oil on Performance Egg Shell Quality and Fatty Acid Composition of Laying Hens

International Journal of Poultry Science, cilt.11, ss.769-776, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Yumurtacı Tavuklarda Kefirin Performans ve Yumurta Kalitesine Etkisi

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.177-184, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değişik Meyve Posası Silajlarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.95-106, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Multi Enzim Supplementation to Peak Producing Hens Fed Corn Soybean Meal based Diets

İnternational Journal of Poultry Science, cilt.5, ss.374-380, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Laying Performance and Egg Quality of Hens Supplemented with Sodium Bicarbonate During the Late Laying Period

International Journal of Poultry Sciences, cilt.3, ss.272-278, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Formaldehit ile İşlem Görmüş Soya Küspesinin Rumende Parçalanabilirlik Özellikleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.1-5, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Silajlık Yem Bitkisi Olarak Sorgum ve Sudan Otu

Atatürk Üniversitezi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.229-233, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Metabolize Olabilir Enerji ve Yumurta Verimi Arasındaki İlişkiler

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi, cilt.15, ss.50-54, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Silaj Mikrobiyolojisi ve Biyokimyası

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.130-134, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yumurta Tavuğu Karma Yemlerinde Soya Küspesi Yerine Fındık Küspesi Kullanılmasının Yumurta Verimi ve Kalitesine Etkisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.92-97, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tavuk Rasyonlarına Katılan Kına nın Lavsonia inermis Yumurta Sarısı Rengi ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.98-103, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EFFECTS OF THE ABOYELLOW TREATMENT ON YIELD ANDSOME PROPERTIES OF SILAGE MAIZE IN ERZURUMCONDITIONS

’xx5th International Eurasian Congress on NATURAL NUTRITION,HEALTHY LIFE SPORT, 2 - 06 Ekim 2019