Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Poverty, Income Distribution and Social Welfare in DevelopmentProcess

34th INTERNATIONALPUBLIC FINANCE CONFERENCE, Antalya, Turkey, 24 - 27 April 2019 Sustainable Development

Türkiye İçin Net Göçün Mekansal Analizi

ISABMER (II. Uluslararası Uygulamalı İşletme Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu), Bayburt, Turkey, 12 May 2022

TÜRKİYE İÇİN NET GÖÇÜN MEKANSAL ANALİZİ

II. International Symposium of Applied Business Management and Economics Researches ISABMER 2022, Bayburt, Turkey, 12 - 14 May 2022, pp.165-166 Creative Commons License Sustainable Development

VERTICAL AGRICULTURE APPLICATIONS AND ADVANTAGES FOR ERZURUM PROVINCE

7th INTERNATIONAL ZEUGMA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Gaziantep, Turkey, 21 - 23 January 2022, pp.498-508

FİNANSAL HİZMETLER GÜVEN ENDEKSİ’Nİ ETKİLEYEN EKONOMİK FAKTÖRLER

AL -FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 02 May 2019, pp.1051-1056

TASARRUF VE SANAYİLEŞME İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ

AL -FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 02 May 2019, pp.1047-1050 Sustainable Development

FİNANSAL HİZMETLER GÜVEN ENDEKSİ’xxNİ ETKİLEYEN EKONOMİK FAKTÖRLER

AL -FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2 - 05 May 2019, pp.1051-1056

TASARRUF VE SANAYİLEŞME İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ

AL -FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.1047-1050 Creative Commons License Sustainable Development

FİNANSAL HİZMETLER GÜVEN ENDEKSİ’Nİ ETKİLEYEN EKONOMİK FAKTÖRLER

AL -FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.1051-1056 Creative Commons License

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bölümlerinden Memnuniyetleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi: Aşkale MYO Örneği

IX. InternaƟonal Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Edirne / Turkey, Edirne, Turkey, 29 - 30 September 2018, pp.949-960

Meslek Yüksekokullarının Gelir ve Harcama Kalıpları: Atatürk Üniversitesi Narman MYO Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

İSABMER (Uluslararası Uygulamalı İşletme Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları) Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018

DÜZEY-2 BÖLGELERİNİN DIŞ TİCARETİNİN FASIL BAZLI YOĞUNLAŞMA ANALİZİ

III. Uluslararası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Kastamonu, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.84

Inequality and development: An OECD examination

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition, 5 - 07 October 2017, pp.298

Effectiveness of Experimental Approaches in Economics: A Case of Ultimatiom Games Experiments

8. International Conference of Euroasian Economies, İstanbul, Turkey, 10 - 12 July 2017, pp.33-38

POLİTİK İSTİKRARSIZLIK BAĞLAMINDA YATIRIM HARCAMALARI BÜTÇE AÇIKLARI VE YOLSUZLUKLAR EKONOMETRİK BİRYAKLAŞIM

17. uluslararası ekonometri, yöneylem araştırması ve istatistik sempozyumu, 2 - 04 June 2016

Politik İstikrarsızlık Bağlamında Yatırım Harcamaları Bütçe Açıkları ve Yolsuzluk Ekonometrik Bir Yaklaşım

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 02 June 2016 Sustainable Development

Türkiye Azerbaycan ve Rusya Arasındaki Ekonomik İlişkiler

Uluslararası Kafkasya- Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, 22 October 2016

ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE HYPOTHESIS IN BRICTS: THE ROLE OF TOURISM

14th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Belgrade, Serbia And Montenegro, 13 - 14 May 2016, pp.59-65 Sustainable Development identifier

An Approach to Knowledge Mapping: An Analysis on Selected Company Example,

The International Conference in Economics and Administration -ICEA - FAA 2009-, 14 - 16 November 2009

Parasalcı Ekonometrik Yaklaşımla Türkiye de Kayıtdışı Ekonominin Tahmini

DPT 2004 Türkiye İktisat Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 09 May 2004, pp.237-255

Books & Book Chapters

DAVRANIŞSAL OYUN TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE ÜLTİMATOM OYUNU

in: SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR X, Dr. Öğr. Üyesi Davut Karaman, Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.105-116, 2022

Yeşil İktisat. (s. 23-68).

in: Sosyal Bilimler Araştırmaları: Multidisiplinler Değerlendirmeler, Ö. K. Tüfekci & L. Akbaş (Ed.), Editor, SRA Academic Publishing, pp.23-68, 2022

DAVRANIŞSAL İKTİSAT ÇERÇEVESİNDE DİKTATÖR OYUNU

in: Güncel Ekonomi, Tarım, Finans ve İşletme Analizleri, Doç. Dr. Naci YILMAZ, Editor, Efe Akademik Yayıncılık, İstanbul, pp.77-90, 2022

AN EXAMINATION OF THE US-CHINA TRADE WAR WITHIN THE FRAMEWORK OF GAME THEORY

in: Research & Reviews in Social, Human and Administrative Sciences, Mustafa Batuhan KURT,Ayşe Çatalcalı CEYLAN,Zafer ÖZOMAY, Editor, Gece Kitabevi, Ankara, pp.139-163, 2021

Oyun Teorisinde Klasik Oyunlar

in: İKTİSAT SEÇME YAZILAR 2020-II, ESER LEVENT YAHYA, SAMUT SERKAN, Editor, Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım, Trabzon, pp.273-295, 2020

Oyun Teorisi Çerçevesinde Dinamik Oyunlar ve ABD-Türkiye S-400 Krizi Üzerine Uygulamalar

in: İKTİSAT SEÇME YAZILAR 2019, KARIŞ,Çiğdem GÖZEN,Mehmet Çağrı, Editor, Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım, Trabzon, pp.293-316, 2019