Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Akademisyenlerin Bireysel Banka Ürünlerini Kullanım Talepleri: Atatürk Üniversitesi Örneği

JOURNAL OF EMERGING ECONOMIES AND POLICY, vol.6, no.1, pp.137-147, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Akıllı Telefon Piyasasında Firmalar Arasındaki Rekabetin Stratejik Olarak İncelenmesi: Oyun Teorisi Kapsamında Uygulamalı Bir Çalışma

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.24, pp.677-699, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bireysel Kredi Ürünlerinin “Banka Müşterisi Modeli” Ne Katkısı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.23, pp.1191-1209, 2019 (Other Refereed National Journals)

KAYITDIŞI EKONOMİNİN DİNAMİKLERİ: EKONOMETRİK BİR İNCELEME

Vergi Raporu, no.232, pp.53-73, 2019 (Other Refereed National Journals)

Kayıtdışı Ekonominin Dinamikleri: Ekonometrik Bir İnceleme

Vergi Raporu Dergisi, no.232, pp.53-73, 2019 (Other Refereed National Journals)

İMALAT SANAYİ ÜRÜNLERİNİN DIŞ TİCARET HADLERİNİN GELİŞİMİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİİKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.9, no.18, pp.575-598, 2018 (Other Refereed National Journals)

Mobil Bankacılık Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Araştırılması: Atatürk Üniversitesi Akademik Personel Üzerine Bir Uygulama

International Journal of Economics and Administrative Studies, pp.553-564, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

EKONOMİDE PARTİZAN ETKİLER

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, pp.1-15, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ekonomide Partizan Etkiler

Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.48, pp.1-15, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İmalat Sanayi Bakımından Düzey 2 Bölgelerinin Ekonomik Etkinliklerinin İncelenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF Dergisi, pp.57-81, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Dış Borçlanma Büyüme ve Enflasyon İlişkisi VAR Yaklaşımı 1980 2013

Hacettepe İİBF Dergisi, vol.33, pp.1-22, 2015 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Dış Borçlanma Büyüme ve Enflasyon İlişkisi VAR Yaklaşımı 1980 2013

Hacettepe İİBF Dergisi, vol.33, pp.1-22, 2015 (Other Refereed National Journals)

Economic Growth CO2 Emissions and Energy Consumption The Turkish Case

International Journal of Energy Economics and Policy, vol.4, pp.484, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Telekominikasyon Yatırımları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki Türkiye Örneği

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, vol.49, pp.43-57, 2012 (Other Refereed National Journals)

Tüketicinin Korunmasında Tüketici Bilinç Düzeyinin Önemi Hane Halkları Üzerine Bir Uygulama

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, 2011 (Other Refereed National Journals)

Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir Harcama İlişkisi

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.11, 2010 (Other Refereed National Journals)

The Causality Relationship between Energy Consumption and Economic Growth The Case of Turkey

Enerji, Piyasası Düzenleme Dergisi (EPDK), vol.1, pp.101-120, 2010 (Other Refereed National Journals)

Yabancı Ziyaretçi Harcamalarının Ekonomik Büyümeye Etkisi

Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.20, pp.197-203, 2009 (Other Refereed National Journals)

Yabancı Ziyaretçi Harcamalarının Ekonomik Büyümeye Etkisi 1970 2007

Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.20, pp.197-203, 2009 (Other Refereed National Journals)

The Impact of Exchange-Rate Policies on the Foreign Trade: The Case of Turkey.

International Journal of Emerging and Transition Economies, vol.1, no.2, pp.247-257, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Impact of Tourism on Economic Growth The Case of Turkey

Journal of Tourism: An International Research Journal on Travel and Tourism, vol.9, pp.47-71, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Impact of Tourism on Economic Growth The Case of Turkey

Journal of Tourism, vol.9, no.2, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tüketicilerin Şikayet Düşüncesini Etkileyen Faktörler

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, vol.63, pp.1-19, 2008 (Other Refereed National Journals)

Effect of Corruption on Foreign Direct Investment The Case of Turkey

Lex ETScientia International Journal, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye ve Avrupa Birliği ne Üye Ülkelerin Bilgi Ekonomisi Performanslarının Veri Zarflama Analizi Metoduyla Karşılaştırılması

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.22, pp.1-25, 2007 (Other Refereed National Journals)

Şehirlerarası Ulaşım Talebini Etkileyen Faktörlerin Analizi Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, pp.345-355, 2006 (Other Refereed National Journals)

Erzurum İlinde Otogaz Talebine Etki Eden Faktörlerin Analizi

EKEV Akademi Dergisi, vol.10, pp.311-322, 2006 (Other Refereed National Journals)

Kişi Başına Düşen GSYİH Değerlerine Göre Türkiye deki Coğrafi Bölgelerin ve GSYİH yı Oluşturan Sektörlerin Kümelenmesi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, pp.311-334, 2006 (Other Refereed National Journals)

Parasalcı Ekonometrik Yaklaşımla Türkiye de Kayıtdışı Ekonominin Tahmini

İktisat, İşletme ve Finans, vol.19, 2004 (Other Refereed National Journals)

Türkiye Elektrik Enerjisi Ekonometrik Talep Analizi

Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.17, 2003 (Other Refereed National Journals)

Kablolu Televizyon Abonelik Olasılığının Belirlenmesi Üzerine Bir Uygulama

Atatürk Üniv. İİB Dergisi, vol.17, 2003 (Other Refereed National Journals)

Türk imalat sanayiinde faktör ikamesi, teknolojik gelişme ve ölçeğe göre getiri: Yeni CES üretim fonksiyonu yaklaşımı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,, vol.16, pp.75-85, 2002 (Other Refereed National Journals)

Concentration in turkish manufacturing industry 1980 96

Ataturk University Journal ofEconomics and Administrative Sciences, 2002 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de İktisadi Sürecin Öngörüsü

Dokuz Eylül Üniv. İİBF Dergisi, vol.16, 2001 (Other Refereed National Journals)

Erzurum Şehirlerarası yolcu Taşımacılığı TalepAnalizi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Poverty, Income Distribution and Social Welfare in DevelopmentProcess

34th INTERNATIONALPUBLIC FINANCE CONFERENCE, Antalya, Turkey, 24 - 27 April 2019

FİNANSAL HİZMETLER GÜVEN ENDEKSİ’xxNİ ETKİLEYEN EKONOMİK FAKTÖRLER

AL -FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2 - 05 May 2019, pp.1051-1056

FİNANSAL HİZMETLER GÜVEN ENDEKSİ’Nİ ETKİLEYEN EKONOMİK FAKTÖRLER

AL -FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.1051-1056 Creative Commons License

FİNANSAL HİZMETLER GÜVEN ENDEKSİ’Nİ ETKİLEYEN EKONOMİK FAKTÖRLER

AL -FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.1051-1056

TASARRUF VE SANAYİLEŞME İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ

AL -FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.1047-1050 Creative Commons License

TASARRUF VE SANAYİLEŞME İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ

AL -FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.1047-1050

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bölümlerinden Memnuniyetleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi: Aşkale MYO Örneği

IX. InternaƟonal Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Edirne / Turkey, Edirne, Turkey, 29 - 30 September 2018, pp.949-960

Meslek Yüksekokullarının Gelir ve Harcama Kalıpları: Atatürk Üniversitesi Narman MYO Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

İSABMER (Uluslararası Uygulamalı İşletme Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları) Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018

DÜZEY-2 BÖLGELERİNİN DIŞ TİCARETİNİN FASIL BAZLI YOĞUNLAŞMA ANALİZİ

III. Uluslararası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Kastamonu, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.84

Inequality and development: An OECD examination

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition, 5 - 07 October 2017, pp.298

Effectiveness of Experimental Approaches in Economics: A Case of Ultimatiom Games Experiments

8. International Conference of Euroasian Economies, İstanbul, Turkey, 10 - 12 July 2017, pp.33-38

POLİTİK İSTİKRARSIZLIK BAĞLAMINDA YATIRIM HARCAMALARI BÜTÇE AÇIKLARI VE YOLSUZLUKLAR EKONOMETRİK BİRYAKLAŞIM

17. uluslararası ekonometri, yöneylem araştırması ve istatistik sempozyumu, 2 - 04 June 2016

Politik İstikrarsızlık Bağlamında Yatırım Harcamaları Bütçe Açıkları ve Yolsuzluk Ekonometrik Bir Yaklaşım

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 02 June 2016

Türkiye Azerbaycan ve Rusya Arasındaki Ekonomik İlişkiler

Uluslararası Kafkasya- Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, 22 October 2016

ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE HYPOTHESIS IN BRICTS: THE ROLE OF TOURISM

14th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Belgrade, Serbia And Montenegro, 13 - 14 May 2016, pp.59-65 identifier

An Approach to Knowledge Mapping: An Analysis on Selected Company Example,

The International Conference in Economics and Administration -ICEA - FAA 2009-, 14 - 16 November 2009

Parasalcı Ekonometrik Yaklaşımla Türkiye de Kayıtdışı Ekonominin Tahmini

DPT 2004 Türkiye İktisat Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 09 May 2004, pp.237-255

Books & Book Chapters

Oyun Teorisinde Klasik Oyunlar

in: İKTİSAT SEÇME YAZILAR 2020-II, ESER LEVENT YAHYA, SAMUT SERKAN, Editor, Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım, Trabzon, pp.273-295, 2020

Oyun Teorisi Çerçevesinde Dinamik Oyunlar ve ABD-Türkiye S-400 Krizi Üzerine Uygulamalar

in: İKTİSAT SEÇME YAZILAR 2019, KARIŞ,Çiğdem GÖZEN,Mehmet Çağrı, Editor, Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım, Trabzon, pp.293-316, 2019