Prof. Suat ÇELİK


Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Kimya Eğitimi Anabilim Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Education in Chemistry, Teacher Training For Secondary School, Teacher Training in Science and Math. at Second. Sch. Lev.

Metrics

Publication

53

Citation (WoS)

32

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

77

H-Index (Scopus)

4

Project

7

Thesis Advisory

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2003 - 2009

2003 - 2009

Doctorate

Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

2000 - 2003

2000 - 2003

Postgraduate

Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

1995 - 1999

1995 - 1999

Undergraduate

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Turkey

Dissertations

2009

2009

Doctorate

Projeye dayalı öğrenme yaklaşımının fen bilgisi öğretmen adaylarının bilim ve teknolojinin doğası anlayışlarına ve bilimsel süreç becerilerine etkisi

Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen Ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı

2003

2003

Postgraduate

Öğretmen adaylarının bilim anlayışları ve "fen, teknoloji ve toplum" dersinin bu anlayışlara etkisi

Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen Ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Education

Education in Chemistry

Teacher Training For Secondary School

Teacher Training in Science and Math. at Second. Sch. Lev.

Academic Titles / Tasks

2023 - Continues

2023 - Continues

Professor

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi

2017 - 2023

2017 - 2023

Associate Professor

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi

2009 - 2017

2009 - 2017

Assistant Professor

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

2003 - 2009

2003 - 2009

Research Assistant

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Birim Kalite Komisyonu Üyesi

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

2021 - Continues

2021 - Continues

Program Accreditation-Self-Assessment Committee Member

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi

2012 - Continues

2012 - Continues

Mevlana Exchange Program Institutional Coordinator

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

2012 - Continues

2012 - Continues

Mevlana Exchange Program Department Coordinator

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi

Non Academic Experience

2008 - 2009

2008 - 2009

Ziyaretçi Araştırmacı

University of Illinois at Urbana-Champaign

1999 - 2003

1999 - 2003

Sınıf Öğretmeni

National Education Directorate, Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü, İlköğretim Okulları

1999 - 2003

1999 - 2003

Öğretmen

MEB

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Doctorate

Doctorate

Eğitimde Karma Yöntem Araştırmaları

Postgraduate

Postgraduate

Bilimin Doğası ve Öğretimi

Postgraduate

Postgraduate

Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Bilim Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Kimya Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları

Undergraduate

Undergraduate

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Bilim Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Kimya Eğitiminde Araştırma Projesi

Undergraduate

Undergraduate

Genel Kimya-I

Undergraduate

Undergraduate

Genel Kimya II

Undergraduate

Undergraduate

Genel Kimya Laboratuvarı II

Undergraduate

Undergraduate

Genel Kimya II

Undergraduate

Undergraduate

Genel Kimya Laboratuvarı I

Undergraduate

Undergraduate

Okul Deneyimi

Undergraduate

Undergraduate

Genel Kimya Laboratuvarı I

Undergraduate

Undergraduate

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Kimya Laboratuvarı

Undergraduate

Undergraduate

Kimya

Taught Courses And Trainings

2023 - 2023

2023 - 2023

Araştırmada Teori, Teorik ve Kavramsal Çerçeve

Application Research Center - Training

Çelik S.

2012 - 2012

2012 - 2012

Biyoloji ve Kimya Öğretmenlerine Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı

Academic Units - Training

Çelik S.

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Kimya Öğretmenlerinin Acil Uzaktan Öğretim Deneyimleri

Akaygün S., Çelik S., Karataş F. Ö.

7. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Nevşehir, Turkey, 24 - 26 September 2021, pp.14-15

2021

2021

Kimya Ders Kitaplarında Aile Benzerliği Yaklaşımına Göre Bilimin Doğasına Yapılan Atıflar

Çelik S., Karataş F. Ö.

7. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Nevşehir, Turkey, 24 - 26 September 2021, pp.15-20

2019

2019

Bilimsel Okuryazarlığın Bir Alt Boyutu Olarak Sosyobilimsel Konuların Belirlenmesi: Delphi Tekniği

KARATAŞ F. Ö., TURAN BEKTAŞ B., ÇELİK S., ORÇAN F., AKAYGÜN S.

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 14 April 2019

2018

2018

Bilimsel Okuryazarlık Ölçeği Geliştirme Sürecinde Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi

TURAN BEKTAŞ B., KARATAŞ F. Ö., ORÇAN F., ÇELİK S., YILMAZ P., AKAYGÜN S., et al.

13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde (UFBMEK-2018), Denizli, Turkey, 4 - 06 October 2018

2017

2017

Determining the Principal Aspects of Scientific Literacy: A Delphi Study

KARATAŞ F. Ö., AKAYGUN S., CENGİZ C., ORÇAN F., TURAN BEKTAŞ B., ÇELİK S., et al.

9th International Conference for Theory and Practice in Education, 26 - 27 November 2017 Sustainable Development

2016

2016

What do pre service elemantary school teachers think about keeping journals

KARATAŞ F. Ö., Cengiz C., ÇELİK S.

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology, Bodrum, Turkey, 19 - 22 May 2016

2015

2015

Relationship Between Pre Service Teachers Views of Nature of Science and Their Study Subjects

Çelik S., Karataş F. Ö.

The National Association for Research in Science Teaching 2015 Annual International Conference, Illinois, United States Of America, 11 - 13 April 2015

2014

2014

Fen Bilgisi O g retmen Adaylarının Bilimsel Modeller İle İlgili Anlayışları

Çelik S., Pınarbaşı T.

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014

2004

2004

The prospective teachers’ views of the nature of science and effectiveness of ‘science, technology and society’ course on these views

ÇELİK S., BAYRAKÇEKEN S., SÖZBİLİR M.

7th Conference of Earlie’s JURE (Research from Theory to Practice), İstanbul, Turkey, 5 - 09 July 2004, pp.38

Books & Book Chapters

2021

2021

Karma Yöntem Araştırmasını Yürütmek için Gerekli Olan Beceriler

Çelik S.

in: Karma Yöntem Araştırmalarına Giriş, Mustafa Sözbilir, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2021

2019

2019

Bilgi ve Bilgi Türleri

Çelik S.

in: Araştırma Yöntem ve Teknikleri-I, Selçuk Karaman, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-19, 2019

2017

2017

Karma Yöntem Çalışmasını Tasarlama Adımları

ÇELİK S.

in: Karma Yöntem Araştırmalarına Giriş, Mustafa Sözbilir, Editor, Pegem Akademi, 2017

2017

2017

Karma Yöntem Araştırmalarının Temel Özellikleri

ÇELİK S.

in: Karma Yöntem Araştırmalarına Giriş, Mustafa Sözbilir, Editor, Pegem Akademi, 2017

2017

2017

Karma Yöntem Çalışmasının Niteliğini Değerlendirme

ÇELİK S.

in: Karma Yöntem Araştırmalarına Giriş, Mustafa Sözbilir, Editor, Pegem Akademi, 2017

2017

2017

5E Öğrenme Modeli ve Kimya Öğretimindeki Uygulamaları

AĞGÜL YALÇIN F., İCLAL A., CANPOLAT N., BAYRAKÇEKEN S., ÇELİK S., KARAMAN S.

in: Kimya Öğretimi, Alipaşa Ayas Mustafa Sözbilir, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.301-323, 2017

2017

2017

5E Öğrenme Modeli ve Kimya Öğretimindeki Uygulamaları

AĞGÜL YALÇIN F., Akpınar İ. A., CANPOLAT N., BAYRAKÇEKEN S., ÇELİK S., KARAMAN S.

in: Kimya Öğretimi, Alipaşa Ayas, Mustafa Sözbilir, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.219-239, 2017

2016

2016

Bilim Anlayışları ve Nitel Araştırma Yaklaşımı

ÇELİK S.

in: Araştırma Yöntem ve Teknikleri II, Selçuk Karaman, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-16, 2016

2016

2016

Nitel Veri Analizi

ÇELİK S.

in: Araştırma Yöntem ve Teknikleri II, Selçuk Karaman, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-15, 2016

2015

2015

Maddenin Sıvı Hali

ÇELİK S.

in: Kimya Kavramlar ve Problemler, Suat Ünal, Editor, Nobel, Ankara, pp.185-204, 2015

Activities in Scientific Journals

2012 - Continues

2012 - Continues

Australian Journal of Teacher Education

Publication Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2015 - 2016

2015 - 2016

The National Association for Research in Science Teaching

Member

Scientific Refereeing

May 2021

May 2021

TUBITAK Project

2237 - Program for Supporting Project Training Activities, Ataturk University, Turkey

February 2020

February 2020

Australian Journal of teacher education

Other Indexed JournalScholarships

2008 - 2009

2008 - 2009

Tübitak Doktora Aşaması Yurtdışı Bursu

TUBITAK

Citations

Total Citations (WOS): 28

h-index (WOS): 3

Jury Memberships

May-2021

May 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

February-2021

February 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

June-2020

June 2020

Doctorate

Doctorate - Atatürk Üniversitesi

September-2019

September 2019

Doctorate

Doctorate - Atatürk Üniversitesi

December-2017

December 2017

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

August-2017

August 2017

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

December-2016

December 2016

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

December-2015

December 2015

Doctorate

Doctorate - Atatürk Üniversitesi

February-2011

February 2011

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

June-2010

June 2010

Doctorate

Doctorate - Atatürk Üniversitesi