Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Urotensin receptors as a new target for CLP induced septic lung injury in mice

NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY, cilt.392, ss.135-145, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of Aliskiren, an RAAS inhibitor, on a carrageenan-induced pleurisy model of rats

ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS, cilt.91, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Effects Of FK506 Wıth Akt Inhıbıtor On Pdgf Induced A549 Cell Prolıferatıon

TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI, cilt.48, ss.74, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The effects of apomorphine on paracetamol-induced hepatotoxicity in rats

CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY, cilt.63, ss.40-44, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The effects of apomorphine on paracetamol-induced hepatotoxicity in rats

CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY, cilt.63, ss.40-44, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The Effects of Argan Oil in Second-degree Burn Wound Healing in Rats

OSTOMY WOUND MANAGEMENT, cilt.62, ss.26-34, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Is there any correlation between levels of serum ostepontin, CEA, and FDG uptake in lung cancer patients with bone metastasis?

REVISTA ESPANOLA DE MEDICINA NUCLEAR E IMAGEN MOLECULAR, cilt.35, ss.102-106, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

PROTECTIVE ROLE OF INTERFERON-Β IN EXPERIMENTALLY INDUCED PERIPHERAL NERVE INJURY IN RATS

Acta Medica Mediterranea, cilt.31, ss.973-979, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

What is the role of bosentan in healing of femur fractures in a rat model?

JOURNAL OF BONE AND MINERAL METABOLISM, cilt.33, ss.496-506, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Does Bosentan Protect Diabetic Brain Alterations in Rats? The Role of Endothelin-1 in the Diabetic Brain

BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY, cilt.116, ss.236-243, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Treatment with α-lipoic acid enhances the bone healing after femoral fracture model of rats.

Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology, cilt.387, ss.1025-36, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The ocular endothelin system: A novel target for the treatment of endotoxin-induced uveitis with bosentan

Investigative Ophthalmology and Visual Science, cilt.55, ss.3517-3524, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Protective effect of melatonin in carrageenan-induced acute local inflammation

Pharmacological Research, cilt.46, ss.133-139, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ürotensin ve Ürotensin Reseptörlerinin Kardiyovasküler Sistemdeki Önemi

Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The effects of FK506 with Akt inhibitor on PDGF induced A549 cell proliferation

International Biochemistry Congress - 29th National Biochemistry Congress (NBC 2018), 26 - 30 October 2018

5-HT7 Reseptörlerinin Prostat Kanser Hücre Hattında Hücre Proliferasyonu ve Apopitoz Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin MaddesiTasarımı, Sentezi, Üretimi ve StandardizasyonuKongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 25 March 2018

Bir Raas İnhibitörü Olan Aliskiren’in Ratlarda Karagenin ile İndüklenmiş Plörezi Üzerine Etkileri

International Biochemistry Congress – 2017 /28 th National Biochemistry Congress19 – 23 Eylül / September 2017, Ataturk University, Erzurum, 19 - 23 September 2017

The protective role of epigallocatechin-3-gallate in aluminum induced neurotoxicity in rats: Focus on apoptosis.

15th Internatinal Congress of Histochemistry and cytochemistry “From molecules to diseases, Antalya, Türkiye, 18 - 21 May 2017

The investigation of the effect of ebselen in CLP cecal ligation and puncture induced sepsis model in rats A biochemical study

9th INTERNATIONAL CONGRESS OF THETURKISH SOCIETY OF TOXICOLOGYWITH PARTICIPATION OF THEHELLENIC SOCIETY OF TOXICOLOGY, 21 - 24 October 2015