Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Sağlık İşletmelerinde Kalite Maliyet Analizi: Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde Bir Uygulama

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.89, pp.27-44, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

MALİYE BAKANLIĞI TEKDÜZEN HESAP PLANI İL KAMU GÖZETİM KURUMU HESAP PLANI TASLAĞININ GELİR VE GİDER HESAPLARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

İŞLETME EKONOMİ VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.4, no.2, pp.380-396, 2021 (Other Refereed National Journals)

EFFECTS OF JOINT PRODUCTION ON PRODUCTION COSTS: BRICK FACTORY SAMPLE

JOURNAL OF ACCOUNTING AND TAXATION STUDIES, vol.13, no.3, pp.883-910, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

İnşaat Sektöründe Finansal Performansın Ölçümüne Yönelik Bir Uygulama

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.34, no.4, pp.1333-1350, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE’DEKİ MEVDUAT BANKALARININ CAMELS PERFORMANS ANALİZİ

Business Management Studies: An International Journal, vol.7, pp.122-139, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Evaluation On Regulations And Environmental Accounting Provided By Law 7153

The Journal of Accounting and Finance, pp.201-210, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

MALİYE POLİTİKASI ARACI OLARAK VERGİ TEŞVİKİ VE HIZLANDIRILMIŞ AMORTİSMAN YÖNTEMİ: BİR FİRMA ÖRNEĞİ

Uluslararası Yönetim, Eğitim ve Ekonomik Perspektifler Dergisi, vol.6, pp.67-78, 2018 (Other Refereed National Journals)

Şirketlerin Bağımsız Denetim Raporlarının Analizi: Borsa İstanbul’da Bir Araştırma

MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, pp.43-64, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE’DE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN BÜTÇEDEKİ YERİ VE PERFORMANSLARININ ANALİZİ

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.32, pp.979-1007, 2018 (Other Refereed National Journals)

Piyasa Etkinliği Açısından Adaptif Piyasa Hipotezi’nin Test Edilmesi: Türkiye ve ABD Hisse Senedi Piyasaları Örneği

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.55, pp.23-40, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

PERFORMANSA DAYALI ETKİNLİK ANALİZİ: DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ

International Journal of Social Inquiry, vol.11, no.1, pp.255-276, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

BULANIK ZAMANA DAYALI FAALİYET TABANLI MALİYET SİSTEMİ: BİR HASTANE UYGULAMAS

Muhasebe ve vergi uygulamaları dergisi, pp.272-297, 2018 (Other Refereed National Journals)

Çevreye Duyarlılığın Rekabet Gücüne Etkisi: YeşilYıldızlı Oteller Üzerine Bir Uygulama

Maliye ve Finans Yazıları, no.110, pp.217-234, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Independent Auditing Effect on Investment Decisions of Institutional Investors

Journal of Accounting and Management Information Systems, vol.16, pp.297-319, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

TARIMSAL TEŞVİKLERİN TMS 20 VE TMS 41 KAPSAMINDA İNCELENMESİ

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol.19, pp.577-591, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Anadolu Muhasebe Kayıt Kültürünün Doğuşu

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, pp.51-89, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

EFFECTS OF TURKİSH ACCOUNTING STANDARDS APPLICATION ON INDEPENDENT AUDIT PROCEDURES

ACCOUNTING AND MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS, vol.15, pp.710-731, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

ŞİRKET BİRLEŞME VE SATIN ALAMALARININ HEDEF ŞİRKET MALİ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ, pp.772-786, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

17 Yüzyılda Anadolu da Kadın Vakıfları ve Muhasebesi Tokat Hatuniye Vakıf Muhasebesi Örneği

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, pp.101-125, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Muhasebe Tarihi ÇalışmalarınınSon Dönemi 1984 2011

Muhasebe Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Osmanlıda Tereke Uygulaması ve Muhasebesi Sosyo Ekonomik Yapıya ve Miras Hukukuna Etkileri

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, pp.197-222, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Yalın Muhasebe

Mali Çözüm, vol.20, pp.39-60, 2010 (Other Refereed National Journals)

Kar payı dağıtımın İlanı ve Gerçekleşmesi Arasında Geçen Sürenin Firma Değerine Etkisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi, pp.58-68, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Türkiye’xxde Şirketleşme ve Ekonomik Değişkenlere Olan Etkileşimi: 1995-2008

Muhasebe ve Finansman Dergisi, pp.85-96, 2009 (Other Refereed National Journals)

Bağımlı ve Bağımsız Muhasebecilerin MeslekEtiği Algılama Düzeylerine İlişkin Bir Araştırma

Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, pp.357-371, 2009 (Other Refereed National Journals)

BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN DENETİM SÜRECİNE ETKİLERİ

MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, pp.50-59, 2008 (Other Refereed National Journals)

Turizm İşletmelerinde Entellektüel Sermayenin Ölçülmesi ve İMKB’xxdeki Turizim Şirketlerinde Ampirik Bir Uygulama

Sosyal ve Konomik Araştırmalar Dergisi, vol.5, pp.121-138, 2005 (Other Refereed National Journals)

Yeni Türk Lirasına Geçişin Muhasebe Uygulamalarına Etkisi

Yaklaşım Dergisi, vol.12, pp.34-37, 2004 (Other Refereed National Journals)

5024 Sayılı kanunla Getirilen Enflasyon Düzeltmesi ve Muhasebeleştirilmesi

Yaklaşım Dergisi, vol.12, pp.41-45, 2004 (Other Refereed National Journals)

Uluslararası Muhasebe Standartlarının Muhtemel Geleceği

Muhasebe ve Finansman Dergisi, pp.94-97, 2003 (Other Refereed National Journals)

Muhasebe Eğitiminde Öğrencilerin Dışadönüklük ve İçedönüklük Özelliklerinin Grup Çalışması Tercihine Etkisi

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol.3, pp.29-36, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Muhasebede Yedi Yıkıcı Yanlış İnanış

Muhasebe ve Finansman Dergisi, pp.44-48, 2000 (Other Refereed National Journals)

Yeni Bin Yılda Kamu Teşebbüslerinin Değişen Rolü: Türkiye Örneği

Muhasebe ve Finansman Dergisi, pp.23-40, 2000 (Other Refereed National Journals)

4369 Sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Oranında Yapılan Değişiklik Mükellefe Ne Getiriyor

Vergi Sorunları Dergisi, pp.97-103, 2000 (Other Refereed National Journals)

İşletmelerde Maliyet Düşürme Yaklaşımı: Kaizen (Sürekli İyileştirmeye Yönelik) Maliyetleme Yöntemi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.13, pp.88-99, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions)

Faaliyete dayalı maliyet Yönteminde Maliyet Akışları ve Muhasebeleştirilmesi

Vergi Sorunları Dergisi, pp.119-129, 1998 (Other Refereed National Journals)

Yeni ve Dinamik Bir Maliyet Yönetim Aracı Olarak Hedef maliyetleme Yöntemi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi Dergisi, vol.12, pp.181-196, 1998 (Refereed Journals of Other Institutions)

Küreslleşme Sürecinde Türkiye’xxde Şirket Birleşmeleri

Iktisat Isletme Ve Finans, vol.13, pp.47-57, 1998 (Refereed Journals of Other Institutions)

Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Şirket Birleşmeleri

Iktisat Isletme Ve Finans, vol.13, no.142, pp.47-57, 1998 (Refereed Journals of Other Institutions)

Business Mergers in Turkey at the Globalization Process

Iktisat Isletme Ve Finans, pp.47-57, 1998 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Effect of America’s Financial Stress on Selected Turkish Financial Assets

6th International Congress on Accounting and Finance Research, Niğde, Turkey, 23 - 25 October 2019, pp.114

The Impact of Geopolitical Risks on Turkish Stock and Foreign Exchange Markets

6th International Congress on Accounting and Finance Research, Niğde, Turkey, 23 - 25 October 2019, pp.113

AN EVALUATION ON REGULATIONS AND ENVIRONMENTAL ACCOUNTING PROVIDED BY LAW 7153

V. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu, Bursa, Turkey, 1 - 04 May 2019

Türkiye’deki Katılım Bankalarının CAMELS Derecelendirme Sistemi ile Finansal Durumlarının Tahmini

I. Uluslararası Sigortacılık, Bankacılık ve Finans Sempozyumu (IIBF 2018), Ankara, Turkey, 08 October 2018

Türkiye’de Katılım Sigortacılığında Uygulanan Modeller ve Branşlar

I. UluslararasıSigortacılık, Bankacılık ve FinansSempozyumu, Ankara, Turkey, 08 October 2018, pp.46-48

İŞLETMELERDE SORUMLULUK MUHASEBESİ ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

INTERNATIONAL CONGRESS ON ACCOUNTING AND FINANCE RESEARCHS, İzmir, Turkey, 17 - 20 October 2018

Performansa Dayalı Etkinlik Analizi: Devlet Üniversiteleri Örneği

2. lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, Bursa, Turkey, 20 - 22 April 2017, pp.154-163

Ortaöğretim Kurumlarında Muhasebe Eğitiminin İncelenmesi

3. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, Tokat, Turkey, 12 - 14 April 2018, pp.203-208

BULANIK ZAMANA DAYALI FAALİYET TABANLI MALİYET SİSTEMİ: BİR HASTANE UYGULAMASI

4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, 13 - 17 December 2017

ORTAK ÜRETİMİN MALİYETLERE ETKİSİ TUĞLA FABRİKASI ÖRNEĞİ

4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, Erzurum, Turkey, 13 - 17 December 2017

The Effects of Environmental Accounting Education on Students’ Environmental Consciousness

IV. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ACCOUNTING AND FINANCE, Ohrid, Macedonia, 3 - 05 July 2017, pp.38-50

STANDARD OF THE EVENTS AFTER ISA (INDEPENDENT STANDARD ON AUDITING) 560 BALANCE SHEET DATE: A RESEARCH ON INDEPENDENT AUDITORS

IV. INTERNATIONALSYMPOSIUM ONACCOUNTING AND FINANCEISAF 2017, Ohrid, Macedonia, 3 - 05 July 2017, pp.169-182

ESTABLISHMENT PERIOD OF THE ANATOLIANACCOUNTING CULTURE 1350 1500 AD

FOURTEENTH WORLD CONGRESS OF ACCOUNTİNG HISTORIANS, Pescara, Italy, 25 - 27 June 2016, pp.559-594

Muhasebe Eğitiminde İnsan Kaynakları Muhasebesinin Gerekliliği Üzerine Bir Araştırma

29. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 21 - 25 April 2010, pp.141-166

Turkish Governmental Accounting System From Otoman Era To Present: 1910-2007

12. World Congress Of Accounting Historians, İstanbul, Turkey, 20 - 24 July 2008, pp.1802-1812

A Historical Review On The Rise And Expanding Scope Of The Public Audit: The Case Of SAI Of Turkey

12. World Congress Of Accounting Historians, İstanbul, Turkey, 20 - 24 July 2008, pp.2434-2450

Muhasebe Derslerinde Öğrenci başarılarını Etkileyen Faktörler

27. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 April 2008 - 27 April 3008, pp.63-104

İşletmelerde Stratejik Yönetim Açısından Maliyet Düşürme Çalışmaları

Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Turkey, 5 - 07 June 2007, pp.266-271

Muhasebe Departmanlarında Bilgi Yönetimi Performansının Ölçülmesi

Ulusal Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 16 September 2005, pp.168-183

Öğretim yaklaışmları İle Öğrenci Algı ve Beklentilerinin Muhasebe Dersi Başarısına Etkisi

3. Uluslararsı Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabat, Kyrgyzstan, 5 - 09 June 2005, pp.954-965

Belediyelerde Dış Borçlanma Maliyetlerini Azaltmaya Yönelik Türev Finansal Araçların Kullanılması

I. Uluslararası Yerel Yönetimler Üniversite ve Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 24 October 2003, pp.134-141

Toplam Kalite Yönetiminde Yönetim Muhasebesinin Rolü

3. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 - 20 April 2003, pp.333-337

Books & Book Chapters

Muhasebe Bilgi Sistemi Yönetimi

Seçkin Yayınevi, Ankara, 2021

Lojistik Maliyetler ve Muhasebe Bilgi Sistemi

in: Lojistik Maliyetleri ve Raporlama, Yusuf Gümüş, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim fakültesi, Eskişehir, pp.29-37, 2020

Lojistik Maliyet HesaplamaYöntemleri

in: Lojistik Maliyetleri ve Raporlama, Yusuf Gümüş, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.105-112, 2020

Türkiye’de Katılım Sigortacılığı: Modeller ve Branşlar

in: Katılım Finans: Teorik ve Ampirik Çalışmalar, Dr. Öğr. Üyesi Sezer BOZKUŞ KAHYAOĞLU, Öğr. Gör. Dr. Zülfi Umut ÖZKARA, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.367-380, 2018

Türkiye’deki Katılım Bankalarının CAMELS Derecelendirme Sistemi ile Finansal Durumlarının Tahmini

in: Katılım Finans: Teorik ve Ampirik Çalışmalar, Dr. Öğr. Üyesi Sezer BOZKUŞ KAHYAOĞLU, Öğr. Gör. Dr. Zülfi Umut ÖZKARA, Editor, Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti., Ankara, pp.171-195, 2018

MALİYET MUHASEBESİ

Beta Yayınevi, İstanbul, 2016

ŞLK MADDE VE MALZEME MALİYETLERİ

in: MALİYET MUHASEBESİ 1, , Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİÖ FAKÜLTESİ, Erzurum, 2016

Yönetim Muhasebesi

Beta Yayınevi, İstanbul, 2015

Maliyet Muhasebesi

Taşhan Kitabevi, Tokat, 2015

Maliyetlerin İncelenmesi ve Sınıflandırılması

in: Maliyet Muhasebesi 1, Prof. Dr. Cemal ELİTAŞ, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, 2015

Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Maliyet Muhasebesi Kayıt Sistemi

in: Maliyet Muhasebesi 1, Prof. Dr. Cemal ELİTAŞ, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, 2015

Tokat İli Müşteri Memnuniyeti Araştırması

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları, Tokat, 2008

Muhasebe Organizasyonu

Seçkin Yayınevi, Ankara, 2007

Other Publications