Prof. Kemalettin ÖZDEN


Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı


Research Areas: Medicine, Health Sciences, Internal Medicine Sciences, Infectious Diseases and Clinical Microbiology

Metrics

Publication

168

Citation (WoS)

302

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

320

H-Index (Scopus)

7

Citation (Scholar)

116

H-Index (Scholar)

4

Citiation (TrDizin)

22

H-Index (TrDizin)

2

Project

6

Thesis Advisory

3

Open Access

16
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1999 - 2004

1999 - 2004

Expertise In Medicine

Ataturk University, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji, Turkey

1986 - 1993

1986 - 1993

Undergraduate

Cukurova University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

2003

2003

Expertise In Medicine

Kronik viral hepatitli hastalarda akut faz proteinlerinin durumu ve sağlıklı kontrollerde karşılaştırılması

Ataturk University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

German

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Medicine

Health Sciences

Internal Medicine Sciences

Infectious Diseases and Clinical Microbiology

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Professor

Ataturk University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Vice Dean

Ataturk University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

2021 - Continues

2021 - Continues

Head of Department

Ataturk University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

2018 - 2020

2018 - 2020

Vice Dean

Ataturk University, Tıp Fakültesi

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Solunum enfeksiyonu etkenleri ve ayrıcı tanısı

Undergraduate

Undergraduate

5. sınıf Enfeksiyon Hastalıkları staj dersleri

Undergraduate

Undergraduate

Brucellosis

Undergraduate

Undergraduate

Tetanoz

Undergraduate

Undergraduate

idrar yolu enfeksiyonu

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2024

2024

Enfeksiyöz Etiyolojili Bir Limbik Ensefalit Olgusu

Vural Z. S., Alay H., Kesmez Can F., Albayrak A., Özden K.

24. klimik kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 09 March 2024, pp.846 Creative Commons License

2023

2023

HIV İle Enfekte Hastada HBV Koenfeksiyonu

GÖGEBAKAN K., KESMEZ CAN F., ALAY H., ALBAYRAK A., ÖZDEN K.

HIV AIDS KAMPI 2023, Adana, Turkey, 22 - 24 December 2023 Sustainable Development

2023

2023

Kronik Hepatit B Akut Alevlenme ile Karışan Lenfoma Olgusu

Vural Z. S., Alay H., Kesmez Can F., Albayrak A., Özden K., Akça D.

16. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 October 2023, pp.77 Creative Commons License

2023

2023

Kronik Hepatit B Akut Alevlenme ile Karışan Lenfoma Olgusu

VURAL Z. S., ALAY H., AKÇA D., KESMEZ CAN F., ALBAYRAK A., ÖZDEN K.

XVI. ULUSAL VİRAL HEPATİT KONGRESİ, Antalya, Turkey, 12 October 2023 Sustainable Development

2023

2023

Akut Hepatit B Enfeksiyonu ile Karışan Alevlenme Olgusu

Yanık A., Kesmez Can F., Alay H., Özden K.

16. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 October 2023, pp.87 Creative Commons License

2023

2023

Pnömokokal Menenjit Komplikasyonu Olarak Serebral Venöz Trombüs

Vural Z. S., Alay H., Kesmez Can F., Albayrak A., Özden K., Akça D.

11. Türkiye EKMUD Bilimsel Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 3 - 07 May 2023, pp.199 Creative Commons License

2023

2023

Bradikardi ile Seyreden Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Olgusu

Vural Z. S., Albayrak A., Alay H., Kesmez Can F., Özden K.

11. Türkiye EKMUD Bilimsel Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 3 - 07 May 2023, pp.160 Creative Commons License

2023

2023

Bradikardi ile Seyreden Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Olgusu

VURAL Z. S., ALBAYRAK A., ÖZDEN K., KESMEZ CAN F., ALAY H., ÖZMEN F.

11. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 03 May 2023

2023

2023

Hematolojik Maligniteli İmmünosüpresif Hastada Trichosporon Asahii Fungemisi

Yanık A., Özden K., Erdem F., Uyanık M. H.

11. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 3 - 07 May 2023, pp.212 Creative Commons License

2022

2022

POST-COVID-19 BİR HASTADA MANTAR ENFEKSİYONU OLGUSU

Vural Z. S., Kesmez Can F., Bilen A., Alay H., Albayrak A., Özden K., et al.

10. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 - 29 May 2022, pp.422 Creative Commons License Sustainable Development

2022

2022

Herpes Zoster Enfeksiyonu Sonrasında Gelişen Menenjit Olgusu

KILIÇ F. B., ALAY H., KESMEZ CAN F., ALBAYRAK A., ÖZDEN K., TABKİ M. O., et al.

10. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 - 29 May 2022

2022

2022

İntramusküler Yerleşimli Kist Hidatik Olgusu

İNAN R., KESMEZ CAN F., ALAY H., ALBAYRAK A., ÖZDEN K.

10. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 - 29 May 2022

2021

2021

A CASE OF ENSEPHALIT APPLICATION WITH AN ATYPICAL STATEMENT

Kesmez Can F., Alay H., Avci F. C., Albayrak A., Özden K.

INTERNATIONAL NEUROLOGICAL EMERGENCY SYMPOSIUM, Erzurum, Turkey, 7 - 08 December 2021, pp.218-219 Creative Commons License

2021

2021

Pneumococ meningitis in patient diagnosed psychosis

KESMEZ CAN F., ALAY H., TABKİ M. O., ALBAYRAK A., ÖZDEN K.

INTERNATIONAL NEUROLOGICAL EMERGENCENCY SYMPOSIUM, 07 December 2021 Creative Commons License

2021

2021

Ensefalit Kliniği ile Gelen T hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu

Bülbül Çolak N., Alay H., Kesmez Can F., Parlak M., Albayrak A., Özden K., et al.

XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 30 May 2021

2021

2021

Travma Sonrası Tekrarlayan Pnömokok Menenjit

KESMEZ CAN F., ALAY H., GÖGEBAKAN K., ÖZDEN K., PARLAK M.

XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, ONLİNE, Turkey, 30 May 2021

2021

2021

Aile İçi Bruselloz Vakaları

ALAY H., KESMEZ CAN F., GÜLER M. A., ÇALKAN A., ÖZKURT Z., ÖZDEN K.

XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ-ONLİNE, Turkey, 26 May 2021, pp.518

2021

2021

Aile İçi Brucelloz Vakaları

Alay H., Kesmez Can F., Güler M. A., Çalkan A., Özkurt Z., Özden K.

XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 30 May 2021 Creative Commons License

2021

2021

COVID-19 enfeksiyonunda serum D vitamini çinko ve melatonin düzeylerinin klinik seyirle ilişkisi

ÖZKURT Z., ÖZTÜRK N., KESMEZ CAN F., ÇINAR TANRIVERDİ E., ALAY H., SAĞLAM L., et al.

9. Türkiye EKMUD Uluslararası Bilimsel Platformu -Onlıne Kongre, Erzurum, Turkey, 20 May 2021, vol.10, pp.85 Sustainable Development

2021

2021

COVID-19 Enfeksiyonu Sonrasında Gelişen CMV Reaktivasyonu

İNAN R., KESMEZ CAN F., ALAY H., ALBAYRAK A., ÖZDEN K.

9. TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI BİLİMSEL PLATFORMU, ONLİNE, Turkey, 20 May 2021 Sustainable Development

2021

2021

Diyabetik El Olguları

ŞAHİN Z. S., ALAY H., KESMEZ CAN F., PARLAK E., ALBAYRAK A., ÖZDEN K.

9. TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI BİLİMSEL PLATFORMU, ONLİNE, Turkey, 20 May 2021 Sustainable Development

2019

2019

Üniversitemiz Hastane Enfeksiyonlarında Son Durum

KESMEZ CAN F., ALAY H., ALBAYRAK A., ÖZDEN K.

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU “ULUSLARARASI KONGRE”, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.135

2018

2018

GEBELİĞİ OLAN KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ

İNAN R., ÖZKURT Z., ÖZDEN K.

7. TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI KONGRESİ, Ankara, Turkey, 8 - 13 May 2018, vol.7, pp.164

2018

2018

Şarbon: Doğu Anadolu Bölgesi’nde Hala Önemini KoruyanBir Zoonoz

ÖZKURT Z., İNAN R., ÖZDEN K., ALBAYRAK A., ÇINAR TANRIVERDİ E., PARLAK E., et al.

7. TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 8 - 13 May 2018, pp.121-122

2018

2018

Hipofiz adenomunun eşlik ettiği menenjit olgusu

İNAN R., ALBAYRAK A., PARLAK E., ÖZDEN K., PARLAK M.

7. EKMUD uluslararası kongresi, 8 - 13 May 2018, pp.211

2018

2018

Şarbon olan iki olgu:eşi ve kendisi

PARLAK E., PARLAK M., ÖZKURT Z., ALBAYRAK A., ÖZDEN K.

7. EKMUD uluslararası kongresi, 8 - 13 May 2018, vol.8, pp.251

2018

2018

Trakeostomiyle Takip Edilen Deri Şarbonu Olgusu

İNAN R., ÖZDEN K., PARLAK E., PARLAK M.

7. EKMUD Uluslararası Kongresi, 8 - 13 May 2018, vol.8, pp.211

2017

2017

Brucellosis: A Zoonosis Still Maintaining Its Significance

ÖZKURT Z., ÖZDEN K., ALBAYRAK A., PARLAK E., CİNİSLİOĞLU N., ÇINAR TANRIVERDİ E., et al.

ATAVET 1. ULUSLARARASI KATILIMLI ÖĞRENCİ KONGRESİ, 18 - 20 October 2017

2017

2017

LIVER TRANSPLANTATION FOR INCURABLE HEPATIC ALVEOLAR ECHINOCOCCOSIS: FORTY-FOUR CASES FROM ANENDEMIC REGION

ÖZTÜRK G., KORKUT E., AKSUNGUR N., AYDINLI B., TAN Ö., AHISKALIOĞLU A., et al.

17thCongress of the European Society for Organ Transplantation to be held in Barcelona, Spain from 24-27 September 2017, 24 - 27 September 2017

2017

2017

Kanseri Taklit Eden Metastatik Kist Hidatik

PARLAK E., KOŞAN Z., PARLAK M., ÖZKURT Z., ALBAYRAK A., ÖZDEN K.

6. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU, Turkey, 4 - 08 April 2017 Sustainable Development

2015

2015

Nekrotizan pnömoni Bir olgu sunumu

DÖNERAY H., GÜÇLÜ E., Öztürk M., ÖZDEN K.

59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi. Sueno Otel, Belek, Antalya, Turkey, 4 - 08 November 2015

2015

2015

Invasive pulmonary aspergillosis in a kidney transplant recipient

ÖZDEN K., KARAMAN A., ÖZTÜRK G., AYDINLI B., UYANIK A., ÇANKAYA E., et al.

7th Trends in Medical Mycology, Lizbon, Portugal, 9 - 12 October 2015, vol.58, pp.161-162

2015

2015

Evaluation of delta hepatitis cases

PARLAK E., PARLAK M., ÖZKURT Z., ALBAYRAK A., ÖZDEN K.

24 th confrence of APASL (Asian Pacific Association for the Study of the Liver ), 12 - 15 March 2015 Sustainable Development

2014

2014

Tuberculous Meningitis In Adults A Review Of 60 Cases

PARLAK E., ERTÜRK A., PARLAK M., ÖZKURT Z., ALBAYRAK A., EROL S., et al.

The 6th Eurasia Congress of Infectious Diseases, Belgrade, Serbia, 24 - 27 September 2014

2014

2014

Carbapenem Resistant Klebsiella Pneumoniae Infection in Liver Transplant Recipients

ÖZDEN K., ÖZTÜRK G., Aydinli B., UYANIK M. H., ALBAYRAK A., Arslan S.

Joint International Congress of ILTS, ELITA and LICAGE, London, Canada, 4 - 07 June 2014, vol.20 identifier

2014

2014

Anterior Sector Drainage: Which Graft Is the Best?

Aydinli B., ÖZTÜRK G., Arslan S., KORKUT E., DOSTBİL A., AHISLAKIOGLU A., et al.

Joint International Congress of ILTS, ELITA and LICAGE, London, Canada, 4 - 07 June 2014, vol.20 identifier

2014

2014

Acute coronary syndrome and atrial fibrillation during Crimean-Congo hemorrhagic fever

ÖZKURT Z., SEVİMLİ S., ÇINAR TANRIVERDİ E., ÖZDEN K., ALBAYRAK A.

The 6th Euroasia Congress of Infectious Diseases, Belgrade, Serbia And Montenegro, 24 September - 27 May 2014

2014

2014

Tüberküloz Menenjitli 60 Yetişkin Olgunun Değerlendirilmesi

PARLAK E., PARLAK M., ÖZKURT Z., ALBAYRAK A., EROL S., ÖZDEN K., et al.

5. Türkiye EKMUD Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014, pp.294-295 Sustainable Development

2014

2014

Doğu Anadolu da Şarbon 50 olgu

PARLAK E., PARLAK M., ÖZKURT Z., ERTÜRK A., EROL S., ALBAYRAK A., et al.

5. Türkiye EKMUD Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014

2014

2014

Renal Transplantlı Bir Hastada Listeria Monocytogenes Menenjiti Vaka takdimi

ÇANKAYA E., ERGİN A., MAKAS İ., BİLEN Y., ÖZDEN K., UYANIK A., et al.

3. Güncel Böbrek hastalıkarı, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı Bildiri Özetleri. Sapanca 2014, Turkey, 9 - 13 April 2014

2014

2014

Uzamış akut viral hepatit A lı bir olgu

PARLAK E., DEMİRCİ N., PARLAK M., ÇELİK N., ÖZDEN K.

XII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Turkey, 26 - 29 March 2014 Sustainable Development

2013

2013

Liver Transplantation for Incurable Alveolar Echinococcosis: Early Results of 15 Cases from Endemic Region in Turkey.

Aydinli B., ÖZTÜRK G., Aydin U., Kantarci M., Tan O., Kisaoglu A., et al.

19th Annual International Congress of the International-Liver-Transplantation-Society (ILTS), Sydney, Australia, 12 - 15 June 2013, vol.19 identifier

2013

2013

Anthrax in Eastern Anatolia Report on 50 cases

PARLAK E., PARLAK M., ÖZKURT Z., EROL S., ALBAYRAK A., ÖZDEN K.

The 5th Eurasia Congress of Infectious Diseases, Tirane, Albania, 15 - 18 May 2013

2013

2013

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Hastane İnfeksiyonları

PARLAK E., PARLAK M., HALICI İ., ÖZDEN K.

EKMUD 2013 Bilimsel Platformu, Turkey, 20 - 24 March 2013

2012

2012

Akut Taşsız Kolesistitle seyreden Akut Viral Hepatit A Olgusu

PARLAK E., ÖZDEN K., ALBAYRAK A., PARLAK M.

XI. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Turkey, 12 - 15 April 2012 Sustainable Development

Books & Book Chapters

2019

2019

Herpes Zoster

ÖZDEN K.

in: Yaşlılıkta İnfeksiyonlar, Köse Şükran, Yalçın Ata Nevzat, Erbay Rıza Hakan, Editor, BUHASDER, İzmir, pp.222-229, 2019

2003

2003

Tıp, Tarih, Mitoloji

Özden K.

Ayraç Yayınları, Ankara, 2003

Activities in Scientific Journals

2018 - Continues

2018 - Continues

EAJM

Scientific Committee Membership

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2010 - Continues

2010 - Continues

KLİMİK

Member

2009 - Continues

2009 - Continues

EKMUD

Member

Tasks In Event Organizations

Aralık 2023

Aralık 2023

HV/AIDS FARKINDALIĞI

Scientific Congress

Albayrak A., Özden A., Parlak E., Özden K., Özmen S., Nas M. A., et al.
Erzurum, Turkey


Congress and Symposium Activities

22 December 2023 - 24 December 2023

22 December 2023 - 24 December 2023

HIV/AIDS KAMPI

Session Moderator

Adana-Turkey

07 December 2023 - 10 December 2023

07 December 2023 - 10 December 2023

HIV/AIDS KONGRE

Session Moderator

Antalya-Turkey

29 October 2023 - 01 November 2023

29 October 2023 - 01 November 2023

11. BUHASDER KONGRESİ

Session Moderator

İzmir-Turkey

29 October 2023 - 01 November 2023

29 October 2023 - 01 November 2023

BUHASDER

Invited Speaker

İzmir-Turkey

03 May 2023 - 07 May 2023

03 May 2023 - 07 May 2023

EKMUD

Invited Speaker

Girne-Cyprus (Kktc)

10 November 2022 - 13 November 2022

10 November 2022 - 13 November 2022

10. BUHASDER KONGRESİ 2022

Session Moderator

Antalya-Turkey

10 November 2022 - 13 November 2022

10 November 2022 - 13 November 2022

10. BUHASDER KONGRESİ

Session Moderator

Antalya-Turkey

10 November 2022 - 13 November 2022

10 November 2022 - 13 November 2022

10. BUHASDER KONGRESİ 2022

Invited Speaker

Antalya-Turkey

28 October 2022 - 30 October 2022

28 October 2022 - 30 October 2022

HIV/AIDS Kampı 2022Sustainable Development

Invited Speaker

Erzurum-Turkey

25 May 2022 - 29 May 2022

25 May 2022 - 29 May 2022

10. Türkiye EKMUD Uluslararası Bilimsel Kongresi

Session Moderator

Antalya-Turkey

03 June 2021 - 06 June 2021

03 June 2021 - 06 June 2021

V. Güney Anadolu Enfeksiyon Kongresi

Session Moderator

Adana-Turkey

26 May 2021 - 30 June 2021

26 May 2021 - 30 June 2021

XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ (KLİMİK 2021)

Session Moderator

Antalya-Turkey

20 May 2021 - 23 May 2021

20 May 2021 - 23 May 2021

9. Türkiye EKMUD Uluslararası Bilimsel Platformu

Invited Speaker

Antalya-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 304

h-index (WOS): 7

Jury Memberships

November-2023

November 2023

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment to Academic Staff-Professorship - Dokuz Eylül Üniversitesi

October-2022

October 2022

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

September-2022

September 2022

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment to Academic Staff-Professorship - Sağlık Bilimleri Üniversitesi

September-2022

September 2022

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship - Sağlık Bilimleri Üniversitesi