Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Finansal Kriz Ortamlarında Sermaye Yapısının Bankaların Finansal Performanslarına Etkileri

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.85, pp.153-172, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Banka Kârlılığı ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Arasındaki İlişki: BİST’te İşlem Gören Bankalar Üzerine Bir Uygulama

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.22, pp.1785-1796, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Firma Piyasa Değerini Etkileyen Finansal Faktörler: Banka ve Sigorta İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.16, pp.179-201, 2018 (Other Refereed National Journals)

Karlılık ve Çeşitlendirmenin Bankaların Büyümesi Üzerindeki Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi

Ekonomi, Politika Finans Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.149-163, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

KIRSAL ALANDA SOSYAL SERMAYENİN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİSİ: ERZURUM KIRSALI ÖRNEĞİ

The International New Issues in Social Sciences (TINI), vol.4, pp.43-64, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

SOSYAL SERMAYENİN KIRSAL ALANDA YAŞAMA İSTEĞİ ÜZERİNDE ETKİSİ ERZURUM KIRSAL ALANINDA BİR ARAŞTIRMA

The International New Issues in Social Sciences (TINISOS), vol.1, no.1, pp.91-116, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

BANKALARIN FİNANSAL YAPILARININ KARLILIKLARI ÜZERİNE ETKİLERİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA 1998 2015

The International New Issues In Social Sciences, vol.1, no.1, pp.143-165, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Altın ve Petrol Fiyatlarının BİST’te Seçilmiş Endeksler Üzerine Etkisi

Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi (IERFM), 7 - 09 November 2019

FİNANSAL STRES DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENTİ ECONOMY AND POLICY, 2 - 03 November 2019

İslami Finansal Varlık Fiyatlama Modelinin Katılım-50 Endeksine UygulanmasI

II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19), Balıkesir, Turkey, 20 - 22 June 2019

Yükseköğretime Başlayan Gençlerin Beklentileri Ve Değer Yaklaşımları: Oltu Örneği

Internatıonal Congress on Vacational and Technical Sciences, Batumi, Georgia, 8 - 10 April 2017

Firma değerini etkileyen faktörler: Banka ve sigorta işletmeleri üzerine bir uyglama

1st International Scientific Researches Congress-Humanity an Social Sciences IBAD-2016, Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016, pp.338

Books & Book Chapters

KOBİ’LERDE ÇALIŞMA SERMAYESİ İLE FİNANSAL PERFORMANS, SATIŞ KARLILIĞI VE RİSK ARASINDAKİ İLİŞKİ: BIST KOBİ ÜZERİNE PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ

in: KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE (KOBİ) MUHASEBE VE FİNANS ÜZERİNE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR, Hasan AYAYDIN,Ceyda YERDELEN KAYGIN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.327-347, 2021

COVİD-19 SALGINI DÖNEMİNDE BAZI SEKTÖRLERE SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEĞİN FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNDE ETKİLERİ: KISMİ TEŞVİK ALAN SEKTÖRLERLE BİR KARŞILAŞTIRMA

in: COVİD-19’UN MUHASEBE VE FİNANS YANSIMALARI, Turan Öndeş,Ceyda Yerdelen Kaygın, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.229-252, 2021

DÖVİZ KURU, ALTIN VE PETROL FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİMLERİNİN FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNDE ETKİLERİ: BİST ENDEKSLERİ ÜZERİNE GRANGER NEDENSELLİK VE PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ

in: FİNANSAL PERFORMANS ARAŞTIRMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, bener güngör,Ceyda Yerdelen Kaygın, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.205-217, 2020

Mevduat ve Katılım Bankalarının Performans Analizi: Camels Analizine Dayalı Bir Uygulama

in: Finans Alanında Spesifik Konular, Ünal Gülhan,Alirıza Ağ, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.55-76, 2020

Ways to identify and improvement of financial literacy in rural: Oltu Case

in: Financial Literacy Researches, Doç. Dr. Aysel Gündoğdu, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.221-246, 2020 Creative Commons License

MUHASEBE PROBLEMLERİ

ERZURUM KÜLTÜR EĞİTİM KİTAP VE KIRTASİYE, Erzurum, 2017

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - FATURA

in: Yeni Başlayanlar İçin Bilgisayarlı Muhasebeye Giriş, Doç. Dr. Ramazan Yanık, Editor, imaj yayınevi, Ankara, pp.49-76, 2017

İKİNCİ BÖLÜM - STOK-CARİ-BANKA-KASA KARTLARININ TANIMLANMASI

in: Yeni Başlayanlar İçin Bilgisayarlı Muhasebeye Giriş, Doç. Dr. Ramazan YANIK, Editor, imaj yayınevi, Ankara, pp.16-42, 2017

Elektronik Ticarette Ödeme Araçları ve Güvenlik

in: Elektronik Ticaret, Altınbıçak A., Çakırer M.A., Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.96-116, 2008