Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Finansal Kriz Ortamlarında Sermaye Yapısının Bankaların Finansal Performanslarına Etkileri

Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss.153-172, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Banka Kârlılığı ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Arasındaki İlişki: BİST’te İşlem Gören Bankalar Üzerine Bir Uygulama

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.22, ss.1785-1796, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Firma Piyasa Değerini Etkileyen Finansal Faktörler: Banka ve Sigorta İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.16, ss.179-201, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karlılık ve Çeşitlendirmenin Bankaların Büyümesi Üzerindeki Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi

Ekonomi, Politika Finans Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.149-163, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KIRSAL ALANDA SOSYAL SERMAYENİN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİSİ: ERZURUM KIRSALI ÖRNEĞİ

The International New Issues in Social Sciences (TINI), cilt.4, ss.43-64, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Sermayenin Kırsal Alanda Yaşama İsteği Üzerinde Etkisi: Erzurum Kırsal Alanında Bir Araştırma

The International New Issues In Social Sciences, cilt.1, ss.91-116, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Altın ve Petrol Fiyatlarının BİST’te Seçilmiş Endeksler Üzerine Etkisi

Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi (IERFM), 7 - 09 November 2019

FİNANSAL STRES DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENTİ ECONOMY AND POLICY, 2 - 03 November 2019

İslami Finansal Varlık Fiyatlama Modelinin Katılım-50 Endeksine UygulanmasI

II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19), Balıkesir, Türkiye, 20 - 22 June 2019

Yükseköğretime Başlayan Gençlerin Beklentileri Ve Değer Yaklaşımları: Oltu Örneği

Internatıonal Congress on Vacational and Technical Sciences, Batumi, Gürcistan, 8 - 10 April 2017

Firma değerini etkileyen faktörler: Banka ve sigorta işletmeleri üzerine bir uyglama

1st International Scientific Researches Congress-Humanity an Social Sciences IBAD-2016, Madrid, İspanya, 19 - 22 May 2016, ss.338

Kitap & Kitap Bölümleri

Finans Alanında Spesifik Konular

Mevduat ve Katılım Bankalarının Performans Analizi: Camels Analizine Dayalı Bir Uygulama, Ünal Gülhan,Alirıza Ağ, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.55-76, 2020

Finansal Okuryazarlık Araştırmaları

Kırsalda finansal okur-yazarlığın tespiti ve artırılması yolları :Oltu İlçesi Örneği, Doç. Dr. Aysel Gündoğdu, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.221-246, 2020 Creative Commons License

MUHASEBE PROBLEMLERİ

ERZURUM KÜLTÜR EĞİTİM KİTAP VE KIRTASİYE, Erzurum, 2017

Yeni Başlayanlar İçin Bilgisayarlı Muhasebeye Giriş

İKİNCİ BÖLÜM - STOK-CARİ-BANKA-KASA KARTLARININ TANIMLANMASI, Doç. Dr. Ramazan YANIK, Editör, imaj yayınevi, Ankara, ss.16-42, 2017

Yeni Başlayanlar İçin Bilgisayarlı Muhasebeye Giriş

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - FATURA, Doç. Dr. Ramazan Yanık, Editör, imaj yayınevi, Ankara, ss.49-76, 2017

Elektronik Ticaret

Elektronik Ticarette Ödeme Araçları ve Güvenlik, Altınbıçak A., Çakırer M.A., Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.96-116, 2008