Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Determination the effects of lavender oil quality of sleep and fatigue of students

Perspectives In Psychiatric Care, vol.1, no.2, pp.1-8, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Determining the effect of yoga on job satisfaction and burnout of nurse academicians

Perspectives In Psychiatric Care, vol.1, no.2, pp.1-7, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License

Complementary And Alternative Medicine Use In Turkish Patients With Epilepsy.

Alternative therapies in health and medicine, vol.27, pp.19-23, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Effect of Music Therapy on Sleep Quality

Alternative Therapies In Health And Medicine, vol.26, no.4, pp.22-26, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Determination of knowledge and attitudes of nurses about apitherapy

COMPLEMENTARY THERAPIES IN CLINICAL PRACTICE, vol.36, pp.39-42, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

An analysis of caregiver burden of patients with hemodialysis and peritoneal dialysis.

Hemodialysis international. International Symposium on Home Hemodialysis, vol.20, pp.94-7, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Prevalence of uremic itching in patients undergoing hemodialysis.

Hemodialysis international. International Symposium on Home Hemodialysis, vol.19, pp.531-5, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effectiveness of aromatherapy in reducing test anxiety among nursing students

INDIAN JOURNAL OF TRADITIONAL KNOWLEDGE, vol.14, no.1, pp.52-56, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Burnout levels of hemodialysis nurses

Renal Failure, vol.36, no.7, pp.1038-1042, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The effect of aromatherapy on haemodialysis patients' pruritus

Journal of Clinical Nursing, vol.23, pp.3356-3365, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Satisfaction Level of the Nursing Students’ Learning and Affecting Factors

Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.18, no.3, pp.241-246, 2021 (National Refreed University Journal)

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİME VE KARİYER PLANLAMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.24, no.2, pp.192-201, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Turkish Validity and Reliability Study of the HIV Treatment Knowledge Scale

International Journal of Caring Sciences, vol.14, no.1, pp.225-232, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

COVID-19 and Nursing Care

Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.18, no.1, pp.14-19, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Evaluation of healthy lifestyle behaviors and affecting factors of hemodialysis patients

Journal of Preventive Epidemiology, vol.5, no.2, pp.1-19, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Determining the Moral Sensitivities of Intensive Care Nurses

CRITICAL CARE NURSING QUARTERLY, vol.42, pp.278-284, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

SEDATİZE HASTANIN BAKIMI

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi , vol.2, no.1, pp.20-27, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Tüberkülozdan Korunma ve Hemşirenin Rolü

Türkiye Klinikleri İç Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi, vol.3, pp.45-49, 2017 (Other Refereed National Journals)

Diyabetik Ayak Tedavisinde Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Yara İyileşmesi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Diyabet Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu, vol.8, pp.29-37, 2016 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Hemodiyaliz hastalarının fistül bakımı ile ilgili bilgi düzeylerinin saptanması

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.31, pp.39-47, 2016 (Other Refereed National Journals)

Determination of the Pre-Hospital Practices Performed for Children with Burn Injuries

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.6, pp.806-810, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Diyabetli Hastaların Mevcut Ayak Bakımı Davranışları

Diyabet Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu, vol.7, pp.8-14, 2015 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Kırsal Kesimde Yaşayan Kadınların Diyabet Riskinin Belirlenmesi

Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu, vol.7, pp.48-54, 2015 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Üremik Kaşıntı ve Hemşirelik Bakımı

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.18, pp.57-62, 2015 (Other Refereed National Journals)

Kırsal kesimde yaşayan kadınlarda diyabet riskinin belirlenmesi

Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu, vol.7, no.1, pp.48-54, 2015 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Hiperbarik Oksijen Tedavisinde Hemşirelik Bakımı

Yıldırım Beyazıt Hemşirelik E-Dergisi, 2015 (Other Refereed National Journals)

Determining the knowledge level of the community on brucellosis and its prevention

Flora Infeksiyon Hastalıkları Dergisi, vol.20, no.2, pp.85-91, 2015 (Other Refereed National Journals)

Üniversite Öğrencilerinin Organ Bağışı Hakkındaki Bilgi ve Görüşleri

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.11, pp.15-21, 2014 (Other Refereed National Journals)

Üremik Kaşıntı Ve Aromaterapi Uygulaması

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, pp.674-682, 2014 (Other Refereed National Journals)

Erkekler neden hemşire olmak istiyor

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.17, no.1, pp.1-5, 2014 (Other Refereed National Journals)

Kırsal Kesimde Yaşayan Kadınlarda Kardiyovasküler Hastalıklar Risk Faktörleri Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.2, pp.331-341, 2013 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Hemşirelik bölümü öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörler

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.14, no.1, pp.41-49, 2011 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.9, pp.487-492, 2010 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Diyaliz hastalarının böbrek nakli konusundaki bilgi ve tutumları

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.13, no.4, pp.59-64, 2010 (Other Refereed National Journals)

Böbrek nakli ve hasta eğitimi

Sendrom Aylık Aktüel Tıp Dergisi., vol.18, pp.72-76, 2006 (Other Refereed National Journals) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DİYABETİK AYAK YARALARINDA TAMAMLAYICI TEDAVİLER

PALANDÖKEN ULUSLARARASI YARA BAKIM KONGRESİ, Turkey, 11 November 2021 Sustainable Development

HEMODİYALİZ HASTALARININ COVİD-19 DÖNEMİNDE YAŞADIKLARI RUHSAL SORUNLAR

Uluslararası Pandeminin Ruh Sağlığına Yansımaları ve Psikososyal Bakım Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 - 25 June 2021 Sustainable Development

Köylerde İlk Yardım Eğitimi

Uluslararası Palandöken Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Erzurum, Turkey, 23 - 24 October 2019

YAPAY ZEKÂ’NIN HEMŞİRELİK MESLEĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

1.Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, 20 - 22 June 2019

HEMŞİRELİK BAKIMINDA BİR PATENT ÖRNEĞİ

1.Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, 20 - 22 June 2019

Professionality of Nurses Working in Internal Medicine Clinics

1. Uluslararsı 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek Günleri, Erzurum, Turkey, 14 - 16 November 2019, pp.44-49

YENİ NESİL HEMŞİRELİK EĞİTİMİ: İGEN KUŞAK HEMŞİRELER

PALANDÖKEN 2. ULUSLARARASI HEMŞİRELİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 24 - 26 October 2019

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ

uluslararası palandöken hemşirelik eğitimi kongresi, 23 - 24 October 2019

HEMODİYALİZ HASTALARININ SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

1. ULUSLARARASI HEMŞİRELİKTE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 20 - 22 June 2019

Determination of the Pre Hospital Practices Performed for Children with Burn Injuries

CARE4 International Scientific Nursing and Midwifery congress, Belgium, 4 - 06 February 2015

Aromaterapinin öğrencilerin sınav kaygısı ve başarısı üzerine etkisi

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Kongresi, Manisa, Turkey, 24 - 26 April 2014

Erkekler neden hemşire olmak istiyor

II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 4 - 07 October 2012

Hemodiyaliz Hastalarına Uygulanan Aromaterapinin Kaşıntı Üzerine Etkisi

22. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Turkey, 1 - 02 September 2012

The knowledge kıdney transplantation patients have about their treatment and care

The Ist International Clinical Nursing Research Congress., İzmir, Turkey, 29 May - 01 June 2012

Kadınların Diyabet Riski Farkındalıklarının Belirlenmesi

12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 October 2010 Sustainable Development

Diyaliz hastalarının böbrek nakli hakkındaki bilgi ve tutumları

9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 September 2007

Diyaliz ve nefroloji hemşirelerinin karşılaştıkları mesleki riskler

9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 September 2007

Böbrek transplantasyonu ve hasta eğitimi

II. Ulusal/Uluslararası Katılımlı TSK Hemşirelik Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 27 May 2005