Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Şahkerim Kudayberdiulı eserlerindeki 'dostluk' kavramı

Uluslararası Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 6 - 07 April 2023, vol.1, pp.5-10 Creative Commons License

İRTİŞ NEHRİ İSMİ VE ORTAYA ÇIKIŞIYLA İLGİLİ EFSANELER

III. Uluslararası Mitoloji Sempozyumu , Ardahan, Turkey, 18 - 20 October 2022, vol.1, pp.3-9 Creative Commons License

Köroğlu Destanı'nın Jambıl Jabayev Varyantı

IX. Uluslararası Türk Dünyası Araştırması Sempozyumu, Niğde, Turkey, 7 - 10 June 2022, vol.1, pp.237-252 Creative Commons License

MUHTAR ŞAHANOV’UN ŞİİRLERİNDE VATAN

Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 9 - 11 October 2022, vol.1, pp.3-9 Sustainable Development

DİLCİ AHMET BAYTURSINULI’NIN ‘METİN’ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

5. Uluslararası Türk Dünyası Tarih ve Kültür Sempozyumu 'Türk Yazı Tarihi', İstanbul, Turkey, 18 - 19 July 2022, vol.1, pp.1-3 Creative Commons License

Fars Dilinden Kazak Diline Geçen Kelimeler ve Ekler

Uluslararası Şehrîyar Dil ve Edebiyat Sempozyumu , Erzurum, Turkey, 23 September 2021 - 24 April 2022, vol.1, no.1293, pp.202-205

Nakşibendi tarikatı ve Meşhur Jüsip Köpeyulı

SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD, Karaganda, Kazakhstan, 29 - 30 April 2021, vol.1, pp.234-242 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

17

Project

1

Open Access

13
UN Sustainable Development Goals