Prof. Mehmet Özkan TİMURKAN


Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimleri

Veterinerlik Viroloji Anabilim Dalı


Research Areas: Veterinary Sciences, Pre-Clinical Sciences, Veterinary Virology, Health Sciences

Metrics

Publication

174

Citation (WoS)

406

H-Index (WoS)

12

Citation (Scopus)

494

H-Index (Scopus)

12

Project

33

Intellectual Property

1

Thesis Advisory

1

Open Access

11
UN Sustainable Development Goals

Biography

1982 yılında Elazığ’da doğdu. İlk okulu İstanbul, orta okul ve liseyi Van’da bitirdikten sonra 1999 yılında birincilikle girdiği Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ni 2004 yılında yine birincilikle bitirdi. 2005 yılında Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalına Araştırma görevlisi olarak atandı. 2006 yılında doktora eğitimini almak üzere Ankara Üniv. Veteriner Fak. Viroloji Anabilim Dalına görevlendirildi.

Ankara’da Doktora eğitimi sırasında Erasmus programı kapsamında İtalya Bari Üniv. Veteriner Fak. Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim dalında 2008 yılında Ocak - Nisan ayları arasında 3 ay süreyle bulundu. Daha sonra 2011 yılında Amerika Ohio State Üniv. Çiftlik Hayvanları Hastalıkları Araştırma Merkezinde Ocak-Temmuz ayları arasında  6 ay süreyle YÖK doktora burs programı kapsamında bulundu.

2012 yılında doktora eğitimini tamamlayıp Atatürk Üniversitesi'ne Dr. unvanını kazanarak döndü. 2013-2017 yıllar arasında Yrd. Doç. olarak görevini sürdürdü ve 2017 yılında son yapılan sözlü sınavlı sistemde Doçent ünvanını aldı. 2022 yılında Profesör kadrosuna atandı. Halen Atatürk Üniv. Veteriner Fak. Viroloji Anabilim Dalında, anabilim dalı başkanı ve çeşitli idari görevlerle (DAYTAM Yönetim Kurulu Üyesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölüm Başkan Yardımcısı ve üniversite ve fakültenin bir çok komisyonu) görevine devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Mehmet Özkan Timurkan’ın 85 makalesi (65’i SCI), 59 bildirisi (37’si Yurt Dışı), 28 projede görevi bulunmaktadır ve H indexi 12 (web of science) ve 18 (Google Scholar) ’dür (Güncelleme:Mayıs-2024).

Education Information

2006 - 2012

2006 - 2012

Doctorate

Ankara University, Veteriner Fkültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Turkey

1999 - 2004

1999 - 2004

Undergraduate

Firat University, Faculty Of Veterınary Medıcıne, Turkey

Dissertations

2012

2012

Doctorate

Farklı Hayvan Türlerinde Saptanan Rotavirusların VP4, VP6, VP7, NSP4 Gen Bölgelerinin Moleküler Karakterizasyonu

Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2010

2010

Deney hayvanları kullanım sertifikası

Health&Medicine

Ankara Üniversitesi

2009

2009

Tatarcık Humması (Sandfly Fever) Sempozyumu

Health&Medicine

Sağlık Bakanlığı

2008

2008

II. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu (Kene Kaynaklı Enfeksiyonlar)

Health&Medicine

Sağlık Bakanlığı

Research Areas

Veterinary Sciences

Pre-Clinical Sciences

Veterinary Virology

Health Sciences

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Professor

Ataturk University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimleri

2017 - 2022

2017 - 2022

Associate Professor

Ataturk University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimleri

2013 - 2017

2013 - 2017

Assistant Professor

Ataturk University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimleri

2007 - 2012

2007 - 2012

Research Assistant

Ankara University, Faculty Of Veterınary, Department Of Pre-Clınıcal Scıences

2006 - 2006

2006 - 2006

Research Assistant

Ataturk University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimleri

Managerial Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

Laboratuvar ve Analiz Akreditasyon Koordinatörlüğü, Yürütme Kurulu Üyesi

Ataturk University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimleri

2021 - Continues

2021 - Continues

Atatürk Üniv. Vet. Fak. İhale Ve Satın Alma Komisyonu Üyesi

Ataturk University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimleri

2021 - Continues

2021 - Continues

A.Ü. Sağ. Bil. Ens. İç Değerlendirme Komisyonu Üyesi

Ataturk University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimleri

2021 - Continues

2021 - Continues

Program Accreditation-Self-Assessment Committee Member

Ataturk University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimleri

2020 - Continues

2020 - Continues

VETERİNER FAKÜLTESİ AKREDİTASYON KOMİSYONU (ULUSAL VE ULUSLARARASI)

Ataturk University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimleri

2020 - Continues

2020 - Continues

Birim Kalite Komisyonu Üyesi

Ataturk University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimleri

2020 - Continues

2020 - Continues

VETERİNER FAKÜLTESİ İHALE VE SATIN ALMA KOMİSYONU ÜYESİ

Ataturk University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimleri

2019 - Continues

2019 - Continues

DAYTAM Yönetim Kurulu Üyeliği

Ataturk University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimleri

2015 - Continues

2015 - Continues

Head of Department

Ataturk University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimleri

2020 - 2023

2020 - 2023

Deputy Head of Department

Ataturk University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimleri

2019 - 2021

2019 - 2021

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Ataturk University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimleri

2018 - 2019

2018 - 2019

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

Ataturk University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimleri

Non Academic Experience

2011 - 2011

2011 - 2011

YÖK-Doktora Araştırma Programı

Ohio State University-Food Animal Health Research Program

2008 - 2008

2008 - 2008

ERASMUS Öğrenci Staj Hareketliliği Programı

Bari Aldo Moro University-Dipartimento di Medicina Veterinaria

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Mezuniyet Tezi I

Postgraduate

Postgraduate

Enfeksiyöz Hastalıklarda Teşhis Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Klinik Laboratuvar Tanı III

Doctorate

Doctorate

Genel Viroloji I

Undergraduate

Undergraduate

Genel Viroloji

Undergraduate

Undergraduate

Mezuniyet Tezi II

Undergraduate

Undergraduate

Veteriner Hekimlikte Biyogüvenlik ve İş Sağlığı

Postgraduate

Postgraduate

Yeni ve Yeniden Ortaya Çıkan Enfeksiyöz Hastalıklar ve Onkogenez-Teratogenez

Undergraduate

Undergraduate

Su Ürünleri ve Hastalıkları

Undergraduate

Undergraduate

Viroloji III

Undergraduate

Undergraduate

Kanatlı Hayvan Hastalıkları

Undergraduate

Undergraduate

Kanatlı Hayvanların İnf. Hastalıkları

Postgraduate

Postgraduate

Temel Viroloji I

Doctorate

Doctorate

Genel Viroloji III

Undergraduate

Undergraduate

Arı Hastalıkları ve Yetiştiriciliği

Undergraduate

Undergraduate

Viroloji

Postgraduate

Postgraduate

Kedi-Köpek, Kanatlı, Arı ve Su Canlıları Viral Hastalıkları

Doctorate

Doctorate

Genel Viroloji II

Undergraduate

Undergraduate

Özel Viroloji

Undergraduate

Undergraduate

Seminer

Undergraduate

Undergraduate

Viral Aşılar Sustainable Development

Postgraduate

Postgraduate

Vektör Kaynaklı İnfeksiyöz Hastalıklar ve Zoonozlar

Postgraduate

Postgraduate

Serolojik Test Metotları

Associate Degree

Associate Degree

Viroloji

Undergraduate

Undergraduate

Virus Üretim Teknikleri ve Viral Teşhis Metodları

Postgraduate

Postgraduate

Hücre Kültürü, ETY ve Deneme Hayvanı Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Viroloji II

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Buzağı İshallerinde Teşhiste Unutulan Bir Etken: Sığırların Norovirusları ve Moleküler Karakterizasyonu

Timurkan M. Ö., Aydın H.

XV. ULUSAL VETERİNER MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 26 - 28 October 2022, pp.71-72

2022

2022

Köpeklerde Sebebi Bilinmeyen İshal Vakalarında Kobuvirusun Rolü ve Moleküler Karakterizasyonu

Timurkan M. Ö., Aydın H.

XV. ULUSAL VETERİNER MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 26 - 28 October 2022, vol.86, pp.85-86 Sustainable Development

2020

2020

Increasing importance of reservoir hosts in viral infections: Hantavirus infection in rodents in East Anatolia of Turkey

TİMURKAN M. Ö., AYDIN H.

30thECCMID (European Congress of Clinical Microbiology Infectious Diseases), France, 18 - 21 April 2020

2019

2019

Diagnosis in Infectious Diseases : A Canine Distemper Case

COŞKUN N., YILMAZ V., TİMURKAN M. Ö., AYDIN H.

ATAVET 1. International (2. International Participants) Student Congress, 4 - 06 December 2019 Sustainable Development

2019

2019

KURBAN BAYRAMI HASTALIĞI: OVINE GAMMAHERPESVIRUS-2’NİN MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU

TİMURKAN M. Ö., ULAŞ N., AYDIN H., DEĞİRMENÇAY Ş.

ATAVET 1. International (2. International Participants) Student Congress, 4 - 06 December 2019

2019

2019

BOVİNE PAPÜLER STOMATİTİSİN TESPİTİ: TÜRKİYE’DEN İLK MOLEKÜLER KARAKTERİZASYON ÇALIŞMASI

Timurkan M. Ö., Kırbaş A., Aydın H., Yanar K. E., Aydın Ö.

ATAVET 1. International (2. Uluslararası Katılımlı) Öğrenci Kongresi, Erzurum, Turkey, 4 - 06 December 2019

2019

2019

FELINE ALFAHERPESVIRUS-1’E YÖNELIK MOLEKÜLER VİROLOJİK BİR ÇALIŞMA

TİMURKAN M. Ö., YANMAZ L. E., AYDIN H., ERSÖZ U.

ATAVET 1. International (2. International Participants) Student Congress, 4 - 06 December 2019

2019

2019

Genetic Diversity of Parvovirus B19 in Turkey

AYDIN H., TİMURKAN M. Ö., AKTAŞ O.

29th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), 13 - 16 April 2019

2018

2018

Erzurum’da Barınak Köpeklerinde Canine Parvovirus Salgını ve Moleküler Tip Tayini

AYDIN H., TİMURKAN M. Ö.

International Congress on Vocational and Technical Science - IV, 7 - 09 December 2018

2018

2018

Apoptotic and Autophagic Cell Death In Natural Rabies Infections

ÖZKARACA M., ÖZDEMİR S., ALTUN S., ÇOMAKLI S., TİMURKAN M. Ö.

9. Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Turkey, 25 - 28 October 2018, pp.41-42

2018

2018

Doğal Kuduz Enfeskiyonlarında Apoptotik ve Otofajik Hücre Ölümü

ÖZKARACA M., ÖZDEMİR S., ALTUN S., ÇOMAKLI S., TİMURKAN M. Ö.

9. Uluslararası Katılımlı Veteriner Patoloji Kongresi, Turkey, 25 - 28 October 2018

2018

2018

Doğal kuduz enfeksiyonlarında apoptotik ve otofajik hücre ölümü

ÖZKARACA M., ÖZDEMİR S., ALTUN S., ÇOMAKLI S., TİMURKAN M. Ö.

IX. VETERİNER PATOLOJİ KONGRESİ (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 25 - 28 October 2018

2018

2018

Investigation of Influenza A Virus Infection in Jeered Horses

TİMURKAN M. Ö., AYDIN H.

2nd International Congress of Veterinary Microbiology, 16 - 19 October 2018

2018

2018

Molecular Characterization of Canine Coronaviruses: Enteric and Pantropic Approach

TİMURKAN M. Ö., AYDIN H.

2nd International Congress of Veterinary Microbiology, 16 - 19 October 2018

2018

2018

First molecular characterization of bovine papular stomatitis virus in Turkey

Timurkan M. Ö., Kırbaş A., Aydın H., Yanar K. E., Aydın Ö.

11th International Congressfor Veterinary Virology and 12th Annual Meeting of EPIZONE, Vienna, Austria, 27 - 30 August 2018

2018

2018

Detection and molecular characterization of feline alphaherpesvirus 1 in Erzurum, Turkey

TİMURKAN M. Ö., YANMAZ L. E., AYDIN H., ERSÖZ U.

11th International Congressfor Veterinary Virology and 12th Annual Meeting of EPIZONE, 27 - 30 August 2018

2018

2018

Sacrifice Feast Disease (Ovine gammaherpesvirus-2) in cattle in Erzurum, Turkey

TİMURKAN M. Ö., ULAŞ N., AYDIN H., DEĞİRMENÇAY Ş.

11th International Congressfor Veterinary Virology and 12th Annual Meeting of EPIZONE, 27 - 30 August 2018

2018

2018

Frequency and Diversity of Human Adenoviruses in Diarrheic Children

AYDIN H., TİMURKAN M. Ö.

II. International Scientific and Vocational Studies Congress, 5 - 08 July 2018

2017

2017

Buzağı İshallerinde Viral Etiyoloji: Torovirusların Rolü- Erzurum’da Kesit Bir Çalışma

TİMURKAN M. Ö., AYDIN H., ACAR G.

I. ULUSLARARASI KATILIMLIÖĞRENCİ KONGRESİ, Turkey, 18 - 20 October 2017

2017

2017

Buzağı İshallerinde Viral Etiyoloji - Torovirusların Rolü - Erzurum da Kesit Bir Çalışma

TİMURKAN M. Ö., AYDIN H., ACAR G.

Atavet I. Uluslararası Katılımlı Öğrenci Kongresi, Turkey, 18 - 20 October 2017

2017

2017

Serological Evidence of Canine Influenza Virus Infection in Shelter Dogs in Turkey

AYDIN H., KIRBAŞ A., TİMURKAN M. Ö., AKTAŞ M. S., ACAR G., AYDIN O.

I. International Turkish Veterinary Internal Medicine Congress, Turkey, 10 - 13 October 2017

2017

2017

Bir yavru sokak kedisinde felin infeksiyöz peritonitisle ilgili pölral efüzyon olgusu

HANEDAN B., TİMURKAN M. Ö., aydın h., ALTUN S., ÇOMAKLI S.

I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 10 - 13 October 2017

2017

2017

A Case of Pleural Effusion Associated with Feline Infectious Peritonitis in a Stray Kitten

HANEDAN B., TİMURKAN M. Ö., AYDIN H., ALTUN S., ÇOMAKLI S., YANAR K. E.

I. International Turkish Veterinary Internal Medicine Congress, Turkey, 10 - 13 October 2017

2017

2017

Serological Evidence of Canine Influenza Virus Infection in Shelter Dogs in Turkey

AYDIN H., KIRBAŞ A., TİMURKAN M. Ö., AKTAŞ M. S., ACAR G., AYDIN Ö.

I. International Veterinary Internal Medicine Congres, Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2017

2016

2016

The devastating effects of foot and mouth disease in dairy farm

HAYIRLI A., CENGİZ M., TİMURKAN M. Ö., CENGİZ S., BALLI B., HIRA F.

16th International Conference on Production Diseases in Farm Animals (ICPD), Netherlands, 20 - 23 June 2016

2016

2016

Molecular detection and characterization of Feline Astrovirus and Feline Panleukopenia Virus in shelter cats in Erzurum Turkey

TİMURKAN M. Ö., AYDIN H.

2nd International Congress On Applied Biological Sciences (ICABS), Bosnia And Herzegovina, 27 - 31 May 2016

2016

2016

Seroprevalence of Zoonotic Crimean Congo Hemorrhagic Fever Infection among Different Occupational Groups

AYDIN H., UYANIK M. H., KARAMEŞE M., SÖZDUTMAZ İ., TİMURKAN M. Ö., GULEN A., et al.

2nd International Congress On Applied Biological Sciences (ICABS), Bosnia And Herzegovina, 27 - 31 May 2016

2016

2016

Unexpected Grup A Rotavirus Genotype G8P 8 in a child in Turkey

AYDIN H., TİMURKAN M. Ö., AKTAŞ O., KARAMEŞE M.

2nd International Congress On Applied Biological Sciences (ICABS), Bosnia And Herzegovina, 27 - 31 May 2016

2016

2016

Evaluation of the effectiveness of antiviral administration for the treatment of canine parvoviral enteritis

ULAŞ N., ÖZKANLAR Y., ÖZKANLAR S., TİMURKAN M. Ö., AYDIN H.

7. Federation of Asian Small Animal Veterinary Associations (FASAVA) Congress, Malaysia, 19 - 21 April 2016

2016

2016

Molecular characterization of human norovirus in Erzurum Turkey first detection of GI 6 and GIV 1 genotypes

TİMURKAN M. Ö., AYDIN H., AKTAŞ O.

26. European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), 8 - 12 April 2016

2016

2016

Seroprevalence of hepatitis E virus in humans working with animals in non porcine consumption areas of Turkey

AYDIN H., UYANIK M. H., KARAMEŞE M., TİMURKAN M. Ö.

26. European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), 8 - 12 April 2016 Sustainable Development

2015

2015

Sığırlarda Lumpy Skin Disease Salgını ve Bir Hayvan Sahibinde Zoonotik Karakterli Geçici Deri Lezyonu

ÖZKANLAR Y., TİMURKAN M. Ö., DEĞİRMENÇAY Ş., ERTÜRK N., AYDIN H.

11. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 21 - 24 May 2015

2015

2015

Türkiye de Bir Kedide Göz Lezyonlarıyla Belirgin Feline Enfeksiyöz Peritonitis Olgusu

BAYDAR E., ERÖKSÜZ Y., TİMURKAN M. Ö., ERÖKSÜZ H.

11. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 21 - 24 May 2015

2015

2015

Evaluation Of Myocardial Injury for Bovine Restiratory Disease in Weaned Calves

HANEDAN B., KIRBAŞ A., emrullah d., TİMURKAN M. Ö., KANDEMİR F. M., ALKAN Ö.

International VET Istanbul Group Congress, St.Petersburg, Russia, 7 - 09 April 2015, pp.540-541

2014

2014

Investigation of Bovine Respiratory Coronavirus Infections By RT PCR in Erzurum Region

belen s., TİMURKAN M. Ö., AYDIN H.

XI. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 24 October 2014 Sustainable Development

2014

2014

Erzurum Bölgesinde Astrovirus Gastroenteritinin RT PCR Yöntemi ile Gösterilmesi

AYDIN H., AKTAŞ O., TİMURKAN M. Ö.

8. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, Turkey, 4 - 07 June 2014

2014

2014

Erzurum bölgesinde Astrovirus gastroenteritinin RT-PCR ile gösterilmesi

AYDIN H., AKTAŞ O., TİMURKAN M. Ö.

8. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 07 June 2014, pp.142

2014

2014

Erzurum bölgesinde Astrovirus gastroenteritinin RT-PCR ile gösterilmesi

AYDIN H., AKTAŞ O., TİMURKAN M. Ö.

8. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 07 June 2014, pp.142

2013

2013

Çocuk ishallerinde rotavirusun moleküler yöntemlerle genotipik varyasyonlarının belirlenmesi

AYDIN H., AKTAŞ O., TİMURKAN M. Ö.

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 12 November 2013, pp.404

2013

2013

The Epidemiology of Bovine Ephemeral Fever in Turkey

ALKAN F., ALBAYRAK H., TİMURKAN M. Ö., OZAN E., COŞKUN N.

7th Annual Meeting Epizone Congress, Belgium, 1 - 04 October 2013

2013

2013

Genomic Analysis of Bovine Herpesvirus Type 4 BoHV 4 from Turkey

BİLGE DAĞALP S., FARAJI A., DOĞAN F., TİMURKAN M. Ö., OĞUZOĞLU T. Ç., ÖZKUL A., et al.

4th ESVV Veterinary Herpesvirus Symposium, Switzerland, 17 - 18 January 2013

2012

2012

Türkiye de koyun grup A rotavirusların ilk tespiti ve moleküler karakterizasyonu

TİMURKAN M. Ö., ALKAN F.

X. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 24 - 27 September 2012

2010

2010

Bir Düvede Kutenöz Fibropapillomatozisin Patomorfolojik Bulguları ve Virolojik Teşhis Tiplendirmesi

ÖZKIYICI Ö., ALÇIĞIR M. E., TİMURKAN M. Ö.

I. Veteriner Bilimleri Öğrenci Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Turkey, 14 - 16 October 2010

2010

2010

Bir İşletmede Sığır Rotavirus Enfeksiyonunun Dinamiği 2005 2008

ALKAN F., TİMURKAN M. Ö., MARTELLA V.

IX.Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, Cyprus (Kktc), 5 - 07 October 2010

2010

2010

İshalli Bir Köpekte Saptanan Rotavirusun NSP4 Genotip Karakterizasyonu

TİMURKAN M. Ö., ALKAN F.

IX.Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, Cyprus (Kktc), 5 - 07 October 2010

2010

2010

Untersuchungen über die viralen Ursachen der Kalberverluste aus einem Rinderzuchtbetrieb

OĞUZOĞLU T. Ç., MUZ D., KARAPINAR Z., TOPLU N., TİMURKAN M. Ö., SISMAN E., et al.

Symposiun Uber Wissenschaftliche Ergebnisse Deutsch-Turkischer Universitaetspartnerschaften im Agrarbereich, 9. Internationale Symposium, 22 - 27 March 2010

2009

2009

Coronavirus del bufalo associato a patologia gastroenterica

CAMPOLO M., MARI V., LUCENTE M. S., DESARIO C., COLAIANNI M. L., TİMURKAN M. Ö., et al.

3° Workshop Nazionale Di Virologia Veterinaria, Italy, 11 - 12 June 2009 Sustainable Development

2008

2008

Farklı Türlerde Sığır Koyun Keçi Enfeksiyon Oluşturan Grup A Rotavirus Genotiplerinin Belirlenmesi

ALKAN F., ÖZKUL A., TİMURKAN M. Ö., OĞUZOĞLU T. Ç.

VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı), Turkey, 7 - 09 October 2008

Books & Book Chapters

2022

2022

BOVINE HERPESVIRUS-1 ENFEKSIYONU VE BoHV-1’IN İMMUN SISTEMDEN KAÇIŞ MEKANIZMALARI

TİMURKAN M. Ö., DÖRTBUDAK M. B.

in: Sağlık Bilimlerinde Uluslararası Araştırmalar - I, Prof. Dr. Engin ŞAHNA, Prof. Dr. Hasan AKGÜL, Prof. Dr. Zeliha SELAMOĞLU, Editor, Serüven Yayınevi, İzmir, pp.213-231, 2022

2021

2021

İneklerde Abortlardan Korunmada Aşılama

TİMURKAN M. Ö.

in: TÜM YÖNLERIYLE İNEKLERDE EMBRIYONIK ÖLÜMLER VE ABORTUS, , Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.291-306, 2021

2020

2020

Temel Viroloji ve Viral Hastalıklar

TİMURKAN M. Ö., BERBER E., ÇANAKOĞLU N., AYDIN H., KARAPINAR Z., AVCI O., et al.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, 2020

2020

2020

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ ÇİFTLİK HAYVANLARINDA SIKLIKLA GÖRÜLEN VİRALHASTALIKLAR

Timurkan M. Ö.

in: TÜM YÖNLERİ İLE KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAYVANCILIK, Pınar AYVAZOĞLU DEMİR, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.1-480, 2020 Creative Commons License

Supported Projects

2022 - 2023

2022 - 2023

Veteriner fakültesi viroloji laboratuvarları için gerekli alt yapı düzenlenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions

TİMURKAN M. Ö. (Executive), AYDIN H.

2022 - 2023

2022 - 2023

Doğu Anadolu Bölgesinde Bal Arılarında Görülen Viral Hastalıkların Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions

TİMURKAN M. Ö. (Executive), ACAROĞLU M. L.

Activities in Scientific Journals

2021 - Continues

2021 - Continues

Journal of Laboratory Animal Science and Practices

Assistant Editor/Section EditorCongress and Symposium Activities

26 October 2022 - 28 October 2022

26 October 2022 - 28 October 2022

XV. ULUSAL VETERİNER MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ ULUSLARARASI KATILIMLI

Attendee

Şanlıurfa-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 410

h-index (WOS): 11