Prof. Rıfat KÜTÜK


Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philology, Turkish Language and Literature, Old Turkish Literature

Office Phone: +90 231 135 0 Extension: 163
Fax Phone: +90 231
Web: https://avesis.atauni.edu.tr/rifatkutuk

Metrics

Publication

34

Project

3

Thesis Advisory

9

Open Access

11
UN Sustainable Development Goals

Announcements & Documents

Türk Edebiyatında Mevlid ve Muslihî'nin Gül-efşân İsimli Mevlidi-Rıfat Kütük
Other
11/24/2018

Türk Edebiyatında Mevlid ve Muslihî'nin Gül-efşân İsimli Mevlidi-Rıfat Kütük

Türk Edebiyatında Mevlid ve Muslihî....pdf Creative Commons License

Vefeyât-ı Ayvansarayi - Rıfat KÜTÜK
Other
11/1/2012

Vefeyât-ı Ayvansarayi - Rıfat KÜTÜK

Vefeyât-ı Ayvansarâyî - R. Kütük.pd....pdf Creative Commons License

Thesis Documents

Education Information

1995 - 2002

1995 - 2002

Doctorate

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği, Turkey

1993 - 1995

1993 - 1995

Postgraduate

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği, Turkey

1989 - 1993

1989 - 1993

Undergraduate

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

2002

2002

Doctorate

Larendeli Hamdî'nin Leylâ vü Mecnûn Mesnevisi (İnceleme- Metin ve Diğer Leylâ vü Mecnûn Mesnevileriyle Mukayesesi) Creative Commons License

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği

1995

1995

Postgraduate

Celal-zade Salih Çelebi Leyla vü Mecnun (Tenkitli Metin - İnceleme) Creative Commons License

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

German

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Philology

Turkish Language and Literature

Old Turkish Literature

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Professor

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

2014 - 2018

2014 - 2018

Associate Professor

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

2005 - 2013

2005 - 2013

Assistant Professor

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

2002 - 2005

2002 - 2005

Research Assistant PhD

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

1995 - 2002

1995 - 2002

Research Assistant

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Managerial Experience

2016 - 2020

2016 - 2020

Director of The Institution

Ataturk University, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Non Academic Experience

2005 - Continues

2005 - Continues

Yardımcı Doçent

Atatürk Üniversitesi

1996 - 2005

1996 - 2005

Araştırma Görevlisi

Atatürk Üniversitesi

1994 - 1996

1994 - 1996

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Cumhuriyet Lisesi

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Osmanlı Türkçesi V

Undergraduate

Undergraduate

Tez

Undergraduate

Undergraduate

Osmanlı Türkçesi VI

Undergraduate

Undergraduate

Eğitimde Proje Hazırlama

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması

Undergraduate

Undergraduate

Eski Türk Edebiyatı I

Undergraduate

Undergraduate

Osmanlı Türkçesi III

Postgraduate

Postgraduate

Paleografi (yazı Bilimi)

Undergraduate

Undergraduate

Osmanlı Türkçesi IV

Undergraduate

Undergraduate

Eski Türk Edebiyatı II

Undergraduate

Undergraduate

Eski Türk Edebiyatı VIII

Undergraduate

Undergraduate

Eski Türk Edebiyatı VII

Undergraduate

Undergraduate

Osmanlı Türkçesi V

Postgraduate

Postgraduate

Paleografi II

Undergraduate

Undergraduate

Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

Undergraduate

Undergraduate

Osmanlı Türkçesi III

Articles Published in Other Journals

2007

2007

Bilinmeyen Bir Eser Şâhî nin Ferhâdnâme'si

Kütük R.

EKEV AKADEMİ DERGİSİ , no.30, pp.161-186, 2007 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Bir Mevlid İki Müellif: Mir'ât-ı Muhammedî Kimin Eseri

Kütük R.

Süleyman Çelebi - Türk Kültüründe Mevlid Geleneği Uluslararası Sempozyumu, Sivas, Turkey, 27 - 29 October 2022, pp.115-127 Creative Commons License

2012

2012

Mecmua ve Cönklerin Yazıldıkları Dönemleri Tespit Etme Yöntemleri

KÜTÜK R.

OSMANLI ŞİİRİNİN HAZİNELERİ: MECMUALAR VE CÖNKLER ÇALIŞTAYI, Ankara, Turkey, 30 June - 30 January 2012

Books & Book Chapters

2023

2023

Münşe'ât Celâl-zâde Sâlih Çelebi

Kütük R.

in: Türk Edebiyatı Eserler Sölüğü, Ayşe Yıldız, Editor, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Ankara, pp.1-5, 2023

2021

2021

Ebubekir Nâcî’nin Dürr-i Manzûm İsimli Mevlidi

Kütük R., Kınay Civelek N.

in: Prof. Dr. M. Fatih Köksal'a Armağan, BABAARSLAN Giyasi,KIRLI Oğuzhan,KIRLI Serpil MUTLU,Meltem YILMAZ, Editor, DÜN BUGÜN YARIN YAYINLARI, Ankara, pp.909-947, 2021 Creative Commons License

2019

2019

Mesnevilerin Sebeb i Telif ve Hâtime Bölümlerini Türk Edebiyatı Kaynağı Olarak Okumak

Kütük R., Turan L.

in: Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları, Hatice Aynur, Editor, Turkuaz, İstanbul, pp.221-230, 2019 Creative Commons License

2017

2017

Nedret Dîvânı

KÜTÜK R.

Fenomen, Kayseri, 2017

2014

2014

KEMÂLÎ, Ali Kemâlî Paşa, Erzurumlu

Kütük R.

in: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Mehmet Arslan, Editor, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Ankara, pp.1-5, 2014

2014

2014

İSMET, İsmâil İsmet Efendi

Kütük R.

in: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü,, Mehmet Arslan, Editor, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Ankara, pp.1-5, 2014

2014

2014

HAYRET, Mehmed Bahâeddîn Hayret Efendi, Adanalı Hoca Hayret Efendi

Kütük R.

in: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Mehmet Arslan, Editor, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Ankara, pp.1-5, 2014

2014

2014

HÂFIZ/MÜŞFİK, Hâfız İsmâil Müşfik Efendi

Kütük R.

in: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Mehmet Arslan, Editor, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi , Ankara, pp.1-5, 2014

2014

2014

HÂFIZ, Erzurumlu İshâk Efendi

Kütük R.

in: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Mehmet Arslan, Editor, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi , Ankara, pp.1-5, 2014

2014

2014

HÂFIZÎ, Çorumlu

Kütük R.

in: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Mehmet Arslan, Editor, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Ankara, pp.1-5, 2014

Episodes in the Encyclopedia

2021

2021

MEKTÛBÂT (HÂFIZ)

Kütük R.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, pp.1, 2021

2021

2021

DÎVÂN (HÂLİS)

Kütük R.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, pp.1, 2021

2021

2021

ZEYL-İ İNTİBÂH (HÂFIZ)

Kütük R.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, pp.1, 2021

2021

2021

GÜL-EFŞÂN/MEVLİD-İ NEBÎ (MUSLİHÎ)

Kütük R.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, pp.1, 2021

2021

2021

LEYLÂ VÜ MECNÛN (SÂLİH ÇELEBİ)

Kütük R.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, pp.1, 2021

2021

2021

İNTİBÂH (HÂFIZ)

Kütük R.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, pp.1, 2021

2021

2021

VEFEYÂT-I AYVANSARÂYÎ

Kütük R.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, pp.1, 2021

2021

2021

MÜŞFİK-NÂME (HÂFIZ/MÜŞFİK)

Kütük R.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, pp.1, 2021

2021

2021

LEYLÂ VÜ MECNÛN (LÂRENDELİ HAMDÎ)

Kütük R.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, pp.1, 2021

2021

2021

DÎVÂNÇE (ŞEMSÎ)

Kütük R.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, pp.1, 2021

2021

2021

DÎVÂN (NEDRET)

Kütük R.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, pp.1, 2021

Other Publications

Scientific Refereeing

November 2023

November 2023

Erdem Dergisi

National Scientific Refreed Journal

November 2023

November 2023

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

January 2022

January 2022

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Recep Tayyip Erdogan University, Turkey

December 2021

December 2021

Turkish Studies - Language and Literature

Other Indexed Journal

December 2021

December 2021

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Van Yüzüncü Yil University, Turkey