Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Views of science teacher candidates regarding poster-making

International Conference on Research in Education and Science, 28 April - 01 May 2018

THE EFFECT OF READING-WRITING-GAME METHOD ON STUDENTS ACADEMIC ACHIEVEMENTS AND READING COMPREHENSION SKILLS

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), Aydın, Turkey, 18 - 21 May 2017, pp.215

THE EFFECT OF COOPERATIVE EXPERIMENT METHOD AND USING ANIMATION ON STUDENTS’ MOTIVATION AND ANXIETY TOWARDS SCIENCE COURSE

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), Aydın, Turkey, 18 - 21 May 2017, pp.209

THE EFFECT OF EDUCATIONAL GAME METHOD ON STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT AND ATTITUDES TOWARDS SCIENCE COURSE

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), Aydın, Turkey, 18 - 21 May 2017, pp.234

THE EFFECT OF COOPERATIVE EXPERIMENT METHOD AND USING ANIMATION ON STUDENTS’ MOTIVATION AND ANXIETY TOWARDS SCIENCE COURSE

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), Aydın, Turkey, 18 - 21 May 2017, pp.209

ÖĞRENCİLERİN 6 SINIF MADDE VE ISI ÜNİTESİNİ ANLAMALARINA TAKIM OYUN TURNUVA YÖNTEMİNİN ETKİSİ

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 September - 30 December 2016

Social Studies Teachers and Prospective Teachers Views on Prompt Feedback and Communicate High Expectations

13th International Conference on Teaching, Education and Learning (ICTEL), 6 - 07 December 2016

Gaz kanunları konusunun öğretiminde üç farklı işbirlikli öğrenme yönteminin etkisi

5th World Conference on Educational and Instructional Studies, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2016, pp.46-47

Gaz Kanunları Konusunun Öğretiminde Üç Farklı İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Etkisi

5th World Conference on Educational and Instructional Studies, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2016 Sustainable Development

GAZ KANUNLARI KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE ÜÇ FARKLI İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİSİ

5th World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEIS 2016, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2016, pp.46-47

Madde ve Isı Ünitesinin Öğretiminde Takım-Oyun-Turnuva Yönteminin Etkisi

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016 Sustainable Development

Gazların Kinetik Teorisinin Öğretiminde Üç Farklı Aktif Öğrenme Yönteminin Etkisi

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016 Sustainable Development

Madde ve ısı ünitesinin öğretiminde takım-oyun-turnuva yönteminin etkisi

12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.35

GAZLARIN KİNETİK TEORİSİ KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE ÜÇ FARKLI AKTİF ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİSİ

12. ulusal fen bilimleri ve matematik eğitimi kongresi, Trabzon, Turkey, 28 September - 30 December 2016

Alan Bilgisinin Görsel Okuryazarlık Becerisine Etkisi

IV. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HISTORY EDUCATION, 1 - 03 September 2016

Eğitsel Oyun Entegre Edilmiş İşbirlikli Öğrenme Modelinin Akademik Başarı ve Okula Karşı Tutum Üzerine Etkisi

IIIrd Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 04 June 2016, pp.815-816

The using of reading-writing-presentation technique in science teaching

5th World Conference on Educational Science, Roma, Italy, 5 - 08 February 2013, pp.1

Ödev Araştırmalarda Grupla Öğrenme Metodunun Etkisi

XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2003, pp.480

Books & Book Chapters

EĞITSEL OYUN YÖNTEMI

in: ORTAOKULLAR İÇİN EĞİTSEL OYUN UYGULAMALARI Kuramdan Uygulamaya, Yıldız Emre, Şimşek Ümit, Editor, Nobel Yayınevi, pp.1-17, 2021