Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of two cooperative learning strategies on achievement in chemistry in undergraduate classes

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, cilt.4, ss.901-912, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Effects of two cooperative learning strategies on achievement in chemistry in undergraduate classes

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, cilt.4, ss.901-912, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

The effect of cooperative learning model on academic achievement inphysics

Energy Education Science And Technology Part B-Social And Educational Studies, cilt.4, ss.1915-1924, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

The Effects of Computer Animations and Cooperative Learning Methods inMicro Macro and Symbolic Level Learning of States of Matter

Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal Of Educational Research, cilt.9, ss.109-128, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gazların Kinetik Teorisi Konusunun Öğretiminde Üç Farklı İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Etkisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.24-42, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GAZ KANUNLARI KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE ÜÇ FARKLI İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİSİ

kazım karabekir eğitim fakültesi dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GAZ KANUNLARI KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE ÜÇ FARKLIİŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİSİ

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Takım-Oyun-Turnuva ve Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Yöntemlerinin Akademik Başarı ve Kalıcılık Üzerine Etkisi

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.18, ss.44-63, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitsel Oyun Entegre Edilmiş İşbirlikli Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Fen Öğrenimi Motivasyonları ve Sosyal Becerileri Üzerine Etkisi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.37-54, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitsel Oyun Entegre Edilmiş Grup Araştırması Yönteminin Öğrencilerin Fen Öğrenimi Motivasyonları ve Sosyal Becerileri Üzerine Etkisi

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.18, ss.37-54, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Eğitsel Oyun Entegre Edilmiş Grup Araştırması Yönteminin Öğrencilerin Fen Öğrenimi Motivasyonları ve Sosyal Becerileri Üzerine Etkisi

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.18, ss.37-54, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Effect of the Educational Game Method on Students’Social Skills, Attitude towards the School, and SciencesLearning Anxiety

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), cilt.11, ss.381-400, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SOCIAL STUDIES TEACHERS’ AND TEACHER CANDIDATES’ PERCEPTIONS ON PROMPT FEEDBACK AND COMMUNICATE HIGH EXPECTATIONS

PEOPLE: International Journal of Social Sciences, cilt.3, ss.332-345, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DOLAŞIM SİSTEMİ KONUSUNDA EĞİTSEL OYUN YÖNTEMİNİNKULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARI VE FEN ÖĞRENİMİMOTİVASYONU ÜZERİNE ETKİSİ

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.13, ss.20-32, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Jigsaw II, reading-writing-presentation, and computer animations on the teaching of Light Unit

Educational Research and Reviews, cilt.11, ss.1906-1917, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Jigsaw II, Reading-Writing-Presentation, and Computer Animations on the Teaching of “Light” Unit

Educational Research and Review, cilt.11, ss.1906-1917, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Jigsaw II, Reading-Writing-Presentation, and Computer Animations on the Teaching of “Light” Unit

Educational Research and Review, cilt.11, ss.1906-1917, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMLERİNİN 7 SINIF MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÜNİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Journal of Computer and Education Research (ISSN:2148-2896), cilt.4, ss.1, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Jigsaw YöntemininMaddenin Tanecikli Yapısı Ünitesinin Öğretiminde Öğrenci Başarısına Etkisi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Araştırmalarında Likert Ölçeği ve Likert Tipi Soruların Kullanımı ve Analizi

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Işık ünitesinin öğretiminde okuma yazma uygulama yönteminin etkisi

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi., cilt.15, ss.204-225, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Işık ünitesinin öğretiminde bilgisayar animasyonlarının etkisi

Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi., 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Two Cooperative Learning Strategies on the Teaching and Learning of the Topics of Chemical Kinetics

Journal of Turkısh Science Education,., cilt.7, ss.53-64, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Yükseköğretimde Eğitim Gören Öğrencilerin Demokratik Tutumlarına Jigsaw Ve Birlikte Öğrenme Tekniklerinin Etkisi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.13, ss.167-176, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrencilerin Akademik Başarılarına Bilgisayar Animasyonları Ve Jigsaw Tekniğinin Etkisi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.29, ss.211-235, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Two Cooperative Learning Strategies on Teaching And Learning Topics of Thermochemistry

World Applied Science Journal, cilt.7, ss.34-42, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Animation Technique on Teaching of Acids and Bases Topics

Türk Fen Eğitimi Dergisi, cilt.5, ss.60-69, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dasdemir I Doymus K Simsek Ü ve Karacop A The Effect of Animation Technique on Teaching of Acid and Bases Topics

Journal of Turkish Science Education (TUSED),, cilt.10, ss.60-69, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kimyasal Bağların Öğretilmesinde Jigsaw Tekniğinin Etkisi Ve Bu Teknik Hakkında Öğrenci Görüşleri

Milli Eğitim Dergisi, cilt.173, ss.231-244, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kimyasal Bağların Öğretilmesinde Jigsaw Tekniğin Etkisi ve Bu Teknik Hakkında Öğrenci Görüşleri

Milli Eğitim Dergisi, cilt.173, ss.231-244, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen Bilgisi Laboratuvarı Uygulamalarında İşbirlikli Öğretim Yönteminin Kullanılması

Kazım Karabekir E!itim Fakültesi Dergisi, ss.157-166, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen Bilgisi Laboratuvarı Uygulamalarında İşbirlikçi Öğrenme Yönteminin Kullanılması

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi,, cilt.13, ss.157-166, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise Düzeyinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Demokratik Tutumlarına İşbirlikçi Öğrenme Yönteminin Etkisinin İncelenmesi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisİ, cilt.7, ss.165-172, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşbirlikçi Öğrenme Yöntemi

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi,, cilt.7, ss.59-83, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise Düzeyinde Öğrenim Gören Öğrencilere Grupla Öğrenme Yönteminin Kazandırdığı Bilgi Ve Beceriler

G.Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.13, ss.67-80, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşbirlikçi öğrenme yöntemi üzerine derleme İşbirlikli öğreneme yöntemi ve yöntemle ilgili çalışmalar

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşbirlikçi Öğrenme Yönteminin Fen Bilgisi Dersinde Akademik Başarı ve Tutuma etkisi

Türk Fen Eğitim Dergisi, cilt.1, ss.103-115, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşbirlikçi Öğrenme Yönteminin Fen Bilgisi Dersinde Akademik Başarı Ve Tutumuna Etkisi

Türk Fen Eğitim Dergisi,, cilt.1, ss.103-115, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrencilerin Demokratik Tutumlarına Grupla Öğrenme Yönteminin Etkisinin İncelenmesi

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi,, cilt.9, ss.387-396, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Grupla Ödev hazırlamanın başarıya Etkisi

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi,, cilt.7, ss.66-77, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Views of science teacher candidates regarding poster-making

International Conference on Research in Education and Science, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018

Eğitsel Oyun Entegre Edilmiş İşbirlikli Öğrenme Modelinin Akademik Başarı ve Okula Karşı Tutum Üzerine Etkisi

IIIrd Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress, Muğla, Türkiye, 1 - 05 Eylül 2017, ss.815-816

THE EFFECT OF EDUCATIONAL GAME METHOD ON STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT AND ATTITUDES TOWARDS SCIENCE COURSE

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), Aydın, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.234

Eğitsel Oyun Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarı ve Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutumları Üzerine Etkisi

International Conference on Research in Education and Science, Antalya, Türkiye, 18 Mayıs 2017 - 21 Mayıs 2016

Okuma-yazma-oyun yönteminin öğrencilerin akademik başarıları ve okuduğunu anlama becerileri üzerine etkisi

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology, Aydın, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017

Okuma-yazma-oyun yönteminin öğrencilerin akademik başarıları ve okuduğunu anlama becerileri üzerine etkisi

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology, Aydın, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017

THE EFFECT OF READING-WRITING-GAME METHOD ON STUDENTS ACADEMIC ACHIEVEMENTS AND READING COMPREHENSION SKILLS

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), Aydın, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.215

THE EFFECT OF COOPERATIVE EXPERIMENT METHOD AND USING ANIMATION ON STUDENTS’ MOTIVATION AND ANXIETY TOWARDS SCIENCE COURSE

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), Aydın, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.209

Eğitsel Oyun Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarı ve Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutumları Üzerine Etkisi

International Conference on Research in Education and Science, Antalya, Türkiye, 18 Mayıs - 21 Eylül 2017

THE EFFECT OF COOPERATIVE EXPERIMENT METHOD AND USING ANIMATION ON STUDENTS’ MOTIVATION AND ANXIETY TOWARDS SCIENCE COURSE

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), Aydın, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.209

THE EFFECT OF EDUCATIONAL GAME METHOD ON STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT AND ATTITUDES TOWARDS SCIENCE COURSE

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), Aydın, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.234

THE EFFECT OF READING-WRITING-GAME METHOD ON STUDENTS ACADEMIC ACHIEVEMENTS AND READING COMPREHENSION SKILLS

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), Aydın, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.215

ÖĞRENCİLERİN 6 SINIF MADDE VE ISI ÜNİTESİNİ ANLAMALARINA TAKIM OYUN TURNUVA YÖNTEMİNİN ETKİSİ

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 28 Eylül - 30 Aralık 2016

Social Studies Teachers and Prospective Teachers Views on Prompt Feedback and Communicate High Expectations

13th International Conference on Teaching, Education and Learning (ICTEL), 6 - 07 Aralık 2016

Gaz kanunları konusunun öğretiminde üç farklı işbirlikli öğrenme yönteminin etkisi

5th World Conference on Educational and Instructional Studies, Antalya, Türkiye, 29 - 31 Ekim 2016, ss.46-47

MADDE VE ISI ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE TAKIM-OYUN-TURNUVA YÖNTEMİNİN ETKİSİ

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Trabzon, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2016, ss.35

GAZ KANUNLARI KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE ÜÇ FARKLI İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİSİ

5th World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEIS 2016, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2016, ss.46-47

Gazların Kinetik Teorisinin Öğretiminde Üç Farklı Aktif Öğrenme Yönteminin Etkisi

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016

Madde ve Isı Ünitesinin Öğretiminde Takım-Oyun-Turnuva Yönteminin Etkisi

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016

Madde ve ısı ünitesinin öğretiminde takım-oyun-turnuva yönteminin etkisi

12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, ss.35

GAZLARIN KİNETİK TEORİSİ KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE ÜÇ FARKLI AKTİF ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİSİ

12. ulusal fen bilimleri ve matematik eğitimi kongresi, Trabzon, Türkiye, 28 Eylül - 30 Aralık 2016

Alan Bilgisinin Görsel Okuryazarlık Becerisine Etkisi

IV. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HISTORY EDUCATION, 1 - 03 Eylül 2016

Eğitsel Oyun Entegre Edilmiş İşbirlikli Öğrenme Modelinin Akademik Başarı ve Okula Karşı Tutum Üzerine Etkisi

IIIrd Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 04 Haziran 2016, ss.815-816

Jigsaw Entegre Edilmiş Probleme Dayalı Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarıları ve Fen Bilimleri Kaygı Düzeyleri Üzerine Etkisi

XVIII. Congress AMSE-AMCE-WAER Teaching and Training Today for Tomorrow, Eskişehir, Türkiye, 30 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.163

Jigsaw Entegre Edilmiş Probleme Dayalı Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarıları ve Fen Bilimleri Kaygı Düzeyleri Üzerine Etkisi

XVIII. Congress AMSE-AMCE-WAER Teaching and Training Today for Tomorrow, Eskişehir, Türkiye, 01 Mayıs 2016 - 04 Eylül 2017, ss.163

The using of reading-writing-presentation technique in science teaching

5th World Conference on Educational Science, Roma, İtalya, 5 - 08 Şubat 2013, ss.1

The using of reading-writing-presentation technique in science teaching

5th World Conference on Educational Science, Roma, İtalya, 5 - 08 Şubat 2013, ss.1

Ödev Araştırmalarda Grupla Öğrenme Metodunun Etkisi

XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Eylül 2003, ss.480

Ödev Araştırmalarda Grupla Öğrenme Metodunun Etkisi

XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Eylül 2003, ss.480