Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Seroprevalence and associated risk factors of Toxoplasma gondii in sheep in Erzurum province, Eastern Anatolia region, Turkey

IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH, cilt.21, sa.2, ss.126-129, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Protective Effects of Rutin on Acute Lung Injury Induced by Oleic Acid in Rats

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.23, sa.3, ss.445-451, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Myocarditis associated with foot-and-mouth disease in suckling calves

VETERINARSKI ARHIV, cilt.85, sa.3, ss.273-282, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Sheep-Associated Malignant Catarrhal Fever: First report in a Calf in Northeastern Turkey

ISRAEL JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, cilt.68, sa.3, ss.195-200, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Erythrocyte Superoxide Dismutase, Catalase Activity and Malondialdehit Level in Hypodermosis

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.10, sa.1, ss.84-86, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Clinical Utility of Lactate in Calves with Bovine Respiratory Disease

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.9, sa.14, ss.1955-1957, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Mycozoonosis Associated with Ringworm of Calves in Erzurum Province, Turkey

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.15, sa.1, ss.141-144, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Prevalence of Toxocara vitulorum in calves of Erzurum province

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.14, sa.1, ss.37-40, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Köpeklerde Hipotiroidizm

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effect of dexamethasone on the treatment of lung oedema induced by oleic acid in dogs

BULLETIN OF THE VETERINARY INSTITUTE IN PULAWY, cilt.51, sa.3, ss.413-419, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Efficacy of Saccharomyces boulardii as a probiotic in dogs with lincomycin induced diarrhoea

BULLETIN OF THE VETERINARY INSTITUTE IN PULAWY, cilt.51, sa.3, ss.365-369, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ameliorating Effects of Rutin on Nephrotoxicity Caused byCisplatin in Rats

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, cilt.34, sa.3, ss.147-151, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erzurum Yöresindeki Köpeklerde Dirofilaria immitis, Ehrlichia canis, Borrelia burgdorferi ve Anaplasma spp Seroprevalansının Araştırılması

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, cilt.34, sa.2, ss.91-96, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Koagulopatiler

Türkiye Klinikleri, 2019 (Hakemsiz Dergi)

Sığırlarda Metastatik Pnömoniler

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-İç Hastalıkları Özel Dergisi, cilt.3, ss.138-142, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Türkiye de Köpeklere Kene Aracılığıyla Bulaşan Hastalıklar

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.223-239, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BALB C BDNF Homozigot ve BDNF Heterozigot Transgenik Farelerde Glukoz Lipid ve Protein Parametrelerinin Karşılaştırılması

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt.11, ss.47-53, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Kafes Kuşlarında Hemokromatozis

Turkiye Klinikleri J Vet Sci Intern Med-Special Topics, cilt.2, ss.38-42, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Kedi ve Köpeklerde Kardiyak Aritmiler

Türkiye Klinikleri J Vet Sci, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Köpekte Şiddetli Burun Kanaması İle Seyreden Varfarin Toksikasyonu

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.201-209, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Köpekte Şiddetli Burun Kanaması ile Seyreden Varfarin Toksikasyonu

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.201-209, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kedi ve Köpeklerde Paraziter Deri Hastalıkları

Türkiye Klinikleri J Vet Sci, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güvercinlerde Ascaridia sp Enfestasyonu ve Sağaltımı

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Köpepte Özefagal Divertikül Olgusu

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Köpekte Yüksek Dozda Aspirine Bağlı Hematemezis

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Kırlangıçta Dermanyssus gallinea Olgusu ve Sipermetrin ile Sağaltımı

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bir Kedide Reflü Özefagitis Olgusu

ATAVET 1. International Student Congress, 4-6 December, 2019, Erzurum, Turkey, 4 - 06 Aralık 2019

The Evaluation of Serum Iron and Ferritin Levels in Calves with Bovine Respiratory Disease Complex

2nd International and 13th National Veterinary Internal Medicine Congress, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2019

Neuromuscular Involvement Due to Hypothyroidism in a Pekingese Mix Breed Dog

International VETEXPO Veterinary Sciences Congress, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2019

Poisoning with photodynamic and haemolytic effective plants

4th International Congress on Advances of Veterinary Sciences and Techniques (ICAVST), 10 - 14 Temmuz 2019

The effects of ivermectin treatment on immune responses in sheep with Psoroptes ovis

4th International Congress on Advances of Veterinary Sciences and Techniques (ICAVST), Kyyiv, Ukrayna, 10 - 14 Temmuz 2019

Nasopharyngeal polyp in a cat: Clinical assessment

4th International Congress on Advances in Veterinary Science and Technics (ICAVST), Kyyiv, Ukrayna, 10 - 14 Temmuz 2019

Coagulopathies

4th International Congress on Advances of Veterinary Sciences and Techniques (ICAVST), Kyyiv, Ukrayna, 10 - 14 Temmuz 2019

Toxoplasmosis in Sheep

ATAVET I. Uluslararası Katılımlı Öğrenci Kongresi, Erzurum, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2017

Metastatic Pneumonia in Cattle

ATAVET I. Uluslararası Katılımlı Öğrenci Kongresi, 18 - 20 Ekim 2017

Serological Evidence of Canine Influenza Virus Infection in Shelter Dogs in Turkey

I. International Veterinary Internal Medicine Congres, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2017

Investigation of the effects of hesperidin and chrysin onrenal injury induced by colistin in rats

I. International Turkish Veterinary InternalMedicine Congress, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2017

TICK BORNE DISEASES IN DOGS IN TURKEY Tunc H

3RD INTERNATIONAL CONGRESS VETISTANBUL GROUP, 17 - 20 Mayıs 2016

Evaluation of Efficacy of Hesperidin in Prevention of Colistin Induced Hepatotoxicity in Rats

3. International VetIstanbul Group Congress, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 17 - 20 Mayıs 2016

Kedi ve Köpeklerde Paraziter Deri Hastalıkları

11. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Türkiye, 21 - 24 Mayıs 2015

Evaluation of arginase activity nitric oxide oxidative stress status in sheep with Contagious Agalacticae

II International VETistanbul Group Congress, Saint Peter, Guernsey Ve Alderney, 7 - 09 Nisan 2015, ss.58-59

Acute phase biomarkers for native inflammatory response in dairy cows with traumatic reticuloperitonits

First International Congress Life Sciences–A Challenge For The Future, Iasi, Romanya, 23 - 25 Ekim 2014, ss.22-23

Doxorobucin ile oluşturulan kardiyotoksisitede kalbin elektromekanik aktivitesi üzerine ramipril ve darbepoetinin etkileri

10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları (Uluslararası katılımlı) Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2013

Bir Köpekte Şiddetli Burun Kanaması İle Seyreden Varfarin Toksikasyonu

10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları (Uluslararası katılımlı) Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2013

Sütemen Buzağılarda Şap Hastalığına Bağlı Myokarditis

10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları (Uluslararası katılımlı) Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2013

Bir Buzağıda Koyun İlişkili Malignat Kataral Fever Olgusu.

VI. Veteriner Patoloji Kongresi, 19-23 Eylül 2012 Kuşadası/ Aydın-Türkiye., Türkiye, 19 - 23 Eylül 2012

Bir Buzağıda Koyun İlişkili Malignant Catarrhal Fever Olgusu

6. Ulusal Veteriner Patoloji (Uluslararası Katılımlı) Kongresi, Türkiye, 19 - 23 Eylül 2012

Erzurum ve Çevresinden Kliniğe Getirilen Sahipli Köpeklerde Parvoviral Enteritisin Risk Faktörleri Üzerinde Bir Araştırma

9.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları (Uluslararası Katılımlı) Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2011

Leptospirozisli Sığırların Serolojik Biyokimyasal Hematolojik Bulguları ve Sağaltımı

VII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2007, ss.87-88

Kitap & Kitap Bölümleri

Deri ve Tüy Hastalıkları

KUŞ HASTALIKLARI Ev, Yetiştirme ve Bakımevi Kuşlarında Tanı, Tedavi ve Operasyon, Arif Kurtdede, Mehmet Kazim Börkü, Editör, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, ss.163-185, 2018