Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2009 - Continues Associate Professor

  Ataturk University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Managerial Experience

 • 2021 - Continues Assistant Director of the Institute

  Ataturk University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

 • 2021 - Continues Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

  Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

 • 2021 - Continues Academic Performance D. Board Member

  Ataturk University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

 • 2020 - Continues Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

  Ataturk University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

 • 2020 - Continues Deputy Head of Department

  Ataturk University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

 • 2020 - Continues İl İstihdam Kurulu Üyesi

  Ataturk University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

 • 2020 - Continues Head of Department

  Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

 • 2016 - 2019 Head of Department

  Kafkas University

 • 2016 - 2019 Vice Dean

  Kafkas University

 • 2017 - 2018 Vice Dean

  Kafkas University

 • 2010 - 2015 Program Koordinatörü

  Kafkas University

 • 2013 - 2014 Farabi Program Institutional Coordinator

  Kafkas University

 • 2010 - 2014 Program Koordinatörü

  Kafkas University

 • 2011 - 2013 Program Koordinatörü

  Kafkas University

 • 2009 - 2010 Erasmus Program Institutional Coordinator

  Kafkas University

Courses

 • Postgraduate Çağdaş İşletme Yönetimi

 • Undergraduate Toplam Kalite Yönetimi

 • Postgraduate Behavior in Working Life

 • Postgraduate Occupational Safety and Social Rights

 • Doctorate Liderlik Becerileri

 • Postgraduate Kurumlarda Sosyal Sorumluluk ve İtibar Yönetimi

 • Undergraduate Örgütsel İletişim

 • Postgraduate Bilim Eğitim ve Etik

 • Undergraduate İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk

 • Undergraduate Occupational health and Safety

 • Undergraduate Yönetim ve Organizasyon

 • Undergraduate İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk

 • Undergraduate Yönetim Bilimi

 • Doctorate Management and Work Psychology

 • Undergraduate Management and Organization

 • Postgraduate Örgütsel Davranışta Güncel Konular

 • Undergraduate Mesleki Yabancı Dil 1

 • Undergraduate Kriz Yönetimi

 • Undergraduate Behavioral Sciences

 • Undergraduate İşletme Bilimlerine Giriş

 • Undergraduate Girişimcilik

 • Undergraduate Girişimcilik

 • Undergraduate İş Sağlığı ve Güvenliği