Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dirençli Postdural Ponksiyon Baş Ağrısı Olgusunda Yeni Yaklaşım: Olgu Sunumu

4. PALANDÖKEN ANESTEZİ GÜNLERİ, Erzurum, Türkiye, 23 - 24 Kasım 2019