Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Estimation of Pistachio Production Amount Between 2022-2030 with ARIMA Model, TURKEY

ICOFAAS 2023 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOOD, AGRICULTURE AND ANIMAL SCIENCES 23-26 NOVEMBER 2023 ANTALYA, TURKEY , Antalya, Turkey, 23 - 26 November 2023, pp.137-147 Sustainable Development

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMA YÖNELİK YENİ YAKLAŞIMLAR VE TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ

2.ATLAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESEARCH IN APPLIED SCIENCES, Konya, Turkey, 9 - 10 March 2023, pp.140-155

DİYARBAKIR İLİ SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİNDE BUZAĞI KAYIPLARI VE EKONOMİK ETKİLERİ

5. INTERNATIONAL FOOD, AGRICULTURE AND VETERINARY SCIENCES CONGRESS, Kars, Turkey, 17 - 19 March 2023, pp.415-417

Current Structure and Problems in Migrating Beekeeping Enterprises in Turkey

4. International Conference on Advanced Engineering Technologies, Turkey, 27 - 29 September 2022, pp.119-126

ERZURUM İLİ SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİNDE BUZAĞI KAYIPLARI VE EKONOMİK ETKİLERİ

INTERNATIONAL CONFERENCE OF FOOD, AGRICULTURE, AND VETERINARY SCIENCES, Van, Turkey, 27 - 28 May 2022, pp.358-359

Artvin İli Hidroelektrik Santrallerinin Sosyo-Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi

4. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, Samsun, Turkey, 22 - 24 November 2019 Sustainable Development

TRA1 Bölgesi Tarım Işletmelerinde Tarımsal Desteklerden Faydalanma Düzeyinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi

XIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 12 - 14 September 2018, vol.1, pp.17

Comparison of Consumer Gender on the Effect of Shopping Mall Behavior

I. International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018

Overview of Melon Industry in Turkey

I.International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018

Economic Structure of Beekeping Sector in Erzurum Province

2nd International Balkan Agriculture Congress, Tekirdağ, Turkey, 16 - 18 May 2017, vol.1, pp.463

Competition Power of Turkey s Honey Export and Comparison with Balkan Countries

2nd International Balkan Agriculture Congress, Tekirdağ, Turkey, 16 - 18 May 2017, vol.1, pp.466

TÜRKİYE DE ORGANİK HAYVANSAL ÜRETİM MEVCUT DURUM VE GELECEĞİ

Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Sempozyumu, Rize, Turkey, 6 - 09 October 2015, vol.1, pp.66-75

Türkiye’de Organik Hayvansal Üretim; Mevcut Durum ve Geleceği

Doğu karadeniz 2. Organik tarım kongresi, Rize, Turkey, 6 - 09 October 2016, pp.66-75

Kayak Pistlerinin Tercihinde Rol Alan Faktörlerin Belirlenmesi Erzurum İliÖrneği

XII. Uluslararası Tarım Ekonomisi Kongresi, Turkey, 25 - 27 May 2016

Erzurum İlinde Muhtemel Tarımsal Yatırım Alanları Rehberinin HazırlanmasıÜzerine Bir Çalışma

XII. Uluslararası Tarım Ekonomisi Kongresi, Turkey, 25 - 27 May 2016, vol.1, pp.319-328

Sığırcılık İşletmelerinde Kooperatif Üyeliğini Etkileyen Faktörlerin Analizi

21. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, Karabük, Turkey, 14 - 15 May 2015

Türkiye de Tarımsal Amaçlı Su kullanımı ve Sürdürülebilirliği

XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, Turkey, 3 - 05 September 2014, vol.462

Ağrı İlinde Üreticilerin Hayvancılık İle İlgili Eğitimlere Katılma İsteklerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Kafkasya Üniversiteler Birliği Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Kongresi, Ağrı, Turkey, 25 - 27 September 2013, pp.561-567 Creative Commons License Sustainable Development

Erzurum İli Hayvancılık İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri İle Tarımsal Gelir Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Üzerine Çalışma

Kafkasya Üniversiteler Birliği Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Kongresi, Ağrı, Turkey, 25 - 27 September 2013, pp.498-506 Creative Commons License Sustainable Development

Bir Çiftçi Eğitimi Projesinin Üretici Davranışlarına Etkilerinin Analizi

X Tarım Ekonomisi Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 07 September 2012, pp.1186-1193

Sebze Üretiminde Avrupa Birliği ve Türkiye Karşılaştırmaları Meyvesi Yenen Sebzeler

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 4 - 08 October 2011

Arıcılık İşletmelerinde Üretimi Etkileyen Faktörler Ordu İli Örneği

X Tarım Ekonomisi Kongresi, Konya, Turkey, 05 September 2012 - 07 October 2011

A Good Practice Example To Participatory Approach Case Of Cattle Breeding Extension Project In Erzurum Turkey

20th European Seminar on Extensıon Education, Helsinki, Finland, 30 August - 03 September 2011

Analysis of Manager Attributes that Affect the Success of Resposible Manager in Agricultural and Food Enterprises

International Conference on Economics and Business, Bhubaneswar, India, 30 January - 01 October 2010

Taze Kaysı Sektörü Ve Sorunları Iğdır İli Örneği

IX Tarım Ekonomisi Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 22 - 24 September 2010

Dünyada ve Türkiye de Domates Tarımına Genel Bir Bakış

VIII. Sebze Tarımı Sempozyumu, Van, Turkey, 23 - 26 June 2010

A Swot Analysis on How to Create Competitive Cattle Farms Case of Erzurum Province in Turkey

International Conference on Business Management and Economics, Erzurum, Turkey, 26 - 28 January 2008

An Economic Overview of Pistachio Sector in Turkey

IV International Symposium on Pistachios and Almonds, Tehran, Iran, 22 - 25 May 2005

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi nde kırsal alandan göç etme eğilimini etkileyen faktörlerin analizi

Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, Tokat, Türkiye, Tokat, Turkey, 16 - 18 September 2004 Sustainable Development

Gümüşhane İlinin Tarımsal Yapısındaki Değişim ve Avrupa Birliği Çerçevesinde il Tarımının Kalkınma Yolları

gümüşhane ve Yöresinin Kalkındırılması Sempozyumu, Gümüşhane, Turkey, 23 - 25 October 2002, vol.2, pp.626-637 Creative Commons License

Türkiye Antepfıstığı Sektörünün Ekonometrik Analizi

V. Tarım Ekonomisi Kongresi, Erzurum, Turkey, 18 - 20 September 2002

Türkiye Antepfıstığı Sektörü Ekonometrik Modelinin Oluşturulması ve Politika Analizlerinde Kullanılması

Türkiye V. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Erzurum, Turkey, 18 - 20 September 2002, vol.1, pp.121-128

Türkiye’nin Irak ve Suriye ile Olan Su Sorunu

V. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Erzurum, Turkey, 18 - 20 September 2002, pp.395-341 Creative Commons License

Gümüşhane İlinin Tarımsal Yapısındaki Değişim ve İl Tarımının Kalkınma Yolları

Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Gümüşhane, Turkey, 1 - 03 August 2002, vol.2, pp.626-637

Türkiye Kırmızı Et Üretiminde Bölgelerarası Yapısal Değişim Üzerine Bir Analiz

Türkiye IV. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Tekirdağ, Turkey, 6 - 08 September 2000, pp.1-8 Creative Commons License

Türkiye Et Üretiminde Bölgeler Arası Yapısal Değişim Üzerine Bir Analiz

IV.ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Tekirdağ, Turkey, 6 - 08 September 2000

Books & Book Chapters

ERZURUM VE İZMİR İLLERİNDEKİ SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİNİN HİJYEN AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

in: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA TARIMSAL FAALİYETLERİN YERİ VE ÖNEMİ 2, Öğr. Gör. Dr. Ömer Faruk ASLAN,Öğr. Gör. Elif GÖVEZ, Editor, efe akademi yayınları, İstanbul, pp.31-42, 2023 Creative Commons License

KÜRESEL SALGIN TARIM, GIDA GÜVENLİĞİ VE GEÇİM KAYNAKLARINI NASIL ETKİLEDİ? TÜRKİYE’DEN KANITLAR

in: Sürdürülebilir Kalkınmada Tarımsal Faaliyetlerin Yeri ve Önemi 2, Dr.ÖmerFaruk Aslan,Ögr.Gör.Elif Gövez, Editor, Efe Akademik Yayıncılık, İstanbul, pp.87-101, 2023

KIRSAL KESİMDEN GÖÇ TARIMSAL İŞLETMELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ

in: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA TARIMSAL FAALİYETLERİN YERİ VE ÖNEMİ , Öğr.Gör.Ömer Faruk ASLAN,Öğr. Gör.Elif GÖVEZ, Editor, Efe Akademi Yayıncılık , İstanbul, pp.3-309, 2023

KALKINMA İÇİN TARIMI KULLANMAK: ARZ VE TALEP YÖNLÜ YAKLAŞIMLARIN ROLÜ

in: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA TARIMSAL FAALİYETLERİN YERİ VE ÖNEMİ , Öğr.Gör.Ömer Faruk ASLAN,Öğr.Gör.Elif GÖVEZ, Editor, Efe Akademi Yayıncılık , İstanbul, pp.3-309, 2023

ERZURUM VE İZMİR İLLERİNDEKİ SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİNİN HİJYEN AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

in: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA TARIMSAL FAALİYETLERİN YERİ VE ÖNEMİ 2, Aslan Faruk Ömer, Gövez Elif, Editor, Efeakademi Yayınları, İstanbul, pp.31-42, 2023

KIRSAL KESİMDEN GÖÇ TARIMSAL İŞLETMELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ

in: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA TARIMSAL FAALİYETLERİN YERİ VE ÖNEMİ, Aslan Faruk Ömer, Gövez Elif, Editor, Efeakademi Yayınları, İstanbul, pp.119-138, 2023

KALKINMA İÇİN TARIMI KULLANMAK: ARZ VE TALEP YÖNLÜ YAKLAŞIMLARIN ROLÜ

in: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA TARIMSAL FAALİYETLERİN YERİ VE ÖNEMİ, Aslan Ömer faruk, Gövez Elif, Editor, Efeakademi Yayınları, İstanbul, pp.139-164, 2023

KÜRESEL SALGIN TARIM, GIDA GÜVENLİĞİ VE GEÇİM KAYNAKLARINI NASIL ETKİLEDİ? TÜRKİYE’DEN KANITLAR

in: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA TARIMSAL FAALİYETLERİN YERİ VE ÖNEMİ 2, Aslan Faruk Ömer, Gövez Elif, Editor, Efeakademi Yayınları, İstanbul, pp.87-100, 2023

ERZURUM ve BAYBURT İLLERİNDE ŞEKER PANCARI ÜRETİMİNDE MEVCUT YAPI ve FABRİKADAN BEKLENTİLER

in: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep DUMLU GÜL, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.1-367, 2022

İŞ KURMA SÜRECİ VE HUKUKİ YAPI

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Güncel Araştırmalar, Mete Mustafa, Toptaş Aytaç, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.29-46, 2022

ERZURUM ve BAYBURT iLLERiNDE ŞEKER PANCARI ÜRETiMiNDE MEVCUT YAPI ve FABRiKADAN BEKLENTiLER

in: GELiŞMEKTE OLAN ULKELER İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM, Dumlu Gül Zeynep, Editor, İKSAD, pp.53-78, 2022

Tam Rekabet Piyasası

in: Genel Ekonomi, FAHRİ YAVUZ, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT fAKÜLTESİ OFSET TESİSİ, Erzurum, pp.89-99, 2015

eksik rekabet ve faktör piyasaları

in: Genel Ekonomi, Fahri YAVUZ, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, pp.101-106, 2015

Piyasa, Hükümet ve Küresel Ekonomi

in: TE 101 Genel Ekonomi, Yavuz Fahri, Editor, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, pp.112-125, 2015

Metrics

Publication

166

Citation (WoS)

112

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

108

H-Index (Scopus)

5

Project

22

Thesis Advisory

13

Open Access

14
UN Sustainable Development Goals