Prof.

Ali ÖZTÜRK


Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller Anabilim Dalı

Education Information

1992 - 1996

1992 - 1996

Doctorate

Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri, Tarla Bitkileri, Turkey

1990 - 1992

1990 - 1992

Postgraduate

Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri, Tarla Bitkileri, Turkey

1984 - 1988

1984 - 1988

Undergraduate

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri, Turkey

Dissertations

1996

1996

Doctorate

Ekim Sıklığı ve Azotun Kışlık Buğday Genotiplerinde Fotosentez Alanının Büyüklüğü ve Süresi ile Verim Üzerine Etkileri

Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

1992

1992

Postgraduate

Erzurum Yöresine Uygun Silajlık Mısır Çeşitlerini Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Agricultural Sciences, Agriculture, Infield Plants

Academic Titles / Tasks

2006 - Continues

2006 - Continues

Professor

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

2001 - 2006

2001 - 2006

Associate Professor

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

1996 - 2001

1996 - 2001

Assistant Professor

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

1990 - 1996

1990 - 1996

Research Assistant

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

Managerial Experience

2016 - 2021

2016 - 2021

TARSİM Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

2016 - 2021

2016 - 2021

Ethics Committee Member

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Tarla Bitkileri Standardizasyonu ve Depolama

Undergraduate

Undergraduate

Mezuniyet Çalışması II

Undergraduate

Undergraduate

Bitkisel Üretim Teknikleri II

Undergraduate

Undergraduate

Bitkisel Üretim Teknikleri I

Postgraduate

Postgraduate

Kuru Tarım

Undergraduate

Undergraduate

Sıcak İklim Tahılları

Undergraduate

Undergraduate

Serin İklim Tahılları

Undergraduate

Undergraduate

Mezuniyet Çalışması I

Undergraduate

Undergraduate

YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER

Doctorate

Doctorate

Etkin Su ve Azot Kullanımına Yönelik Yetiştiricilik Teknikleri

Advising Theses

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2021

2021

Agronomic Performance of the Alternative Cereal Species in the Highest Plain of Turkey

ÖZTÜRK A. , Ekinci S. A. , KODAZ S. , AYDIN M.

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, vol.27, no.2, pp.195-203, 2021 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier

2017

2017

Physiological characterization of Turkish bread wheat genotypes for resistance to late drought stress

ÖZTÜRK A. , AYDIN M.

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.41, no.6, pp.414-440, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2013

2013

Effects of organic manures and non-chemical weed control on wheat. II. Grain quality

Bulut S., ÖZTÜRK A. , KARAOĞLU M. M. , YILDIZ N.

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.37, no.3, pp.271-280, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2012

2012

Farklı gübre kaynaklarının organik buğdayda yabancı otlanmaya etkisi

BULUT S., ÇORUH İ. , ÖZTÜRK A.

Tarim Bilimleri Dergisi-Journal Of Agricultural Sciences, vol.18, pp.263-276, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2012

2012

Effects of Organic Manures and Non-chemical Weed Control on Wheat: I-Plant Growth and Grain Yield

ÖZTÜRK A. , Bulut S., YILDIZ N. , KARAOĞLU M. M.

TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, vol.18, no.1, pp.9-20, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2011

2011

Paraquat Tolerance of Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Genotypes

Caglar O. , ÖZTÜRK A. , AYDIN M. , BAYRAM S.

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.10, no.25, pp.3363-3367, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2011

2011

SCREENING OF WHEAT GERM PLASM FOR RESISTANCE TO MICRODOCHIUM NIVALE UNDER FIELD CONDITIONS

Eken C., Bulut S., ÖZTÜRK A. , DANE E., ÇAĞLAR Ö. , DEMIRECI E.

JOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES, vol.21, no.1, pp.72-77, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2006

2006

Growth and yield response of facultative wheat to winter sowing, freezing sowing and spring sowing at different seeding rates

Ozturk A. , CAGLAR O., BULUT S.

JOURNAL OF AGRONOMY AND CROP SCIENCE, vol.192, no.1, pp.10-16, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2006

2006

Growth and yield response of spring wheat (Triticum aestivum L.) to inoculation with rhizobacteria

SALANTURI A., ÖZTÜRK A. , AKTEN S.

PLANT SOIL AND ENVIRONMENT, vol.52, no.3, pp.111-118, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2005

2005

Relationship between tissue culture and agronomic traits of winter wheat

HALILOGLU K. , Ozturk A. , TOSUN M. , BULUT S.

CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS, vol.33, pp.469-476, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2004

2004

Effect of water stress at various growth stages on some quality characteristics of winter wheat

Ozturk A. , AYDIN F.

Journal of Agronomy and Crop Science, vol.190, no.2, pp.93-99, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2003

2003

Yield response of wheat and barley to inoculation of plant growth promoting rhizobacteria at various levels of nitrogen fertilization

Ozturk A. , CAGLAR O., SAHIN F.

JOURNAL OF PLANT NUTRITION AND SOIL SCIENCE, vol.166, no.2, pp.262-266, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Trabzon İline Ait Bazı Yerel Mısır Popülasyonlarının Agronomik Performansları

Öztürk A. , Büyükgöz A.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.52, no.1, pp.67-80, 2021 (National Refreed University Journal)

2020

2020

Agronomic Performance of Different Sweet Corn Varieties in the Highest Plain of Turkey: Quality Characteristics

Stansluos A. A. L. , Öztürk A. , Kodaz S.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.51, no.3, pp.249-257, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Agronomic Performance of Different Sweet Corn Cultivars in the Highest Plain of Turkey: Plant Growth and Yields

Stansluos A. A. L. , Öztürk A. , Kodaz S.

IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science, vol.13, no.1, pp.13-22, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Genetic Diversity in Sweet Corn (Zea mays L. saccharata) Cultivars Evaluated by Agronomic Traits

ATOM ATANASIO LADU S., ÖZTÜRK A. , KODAZ S. , POUR A. H. , SYLVESTRE H.

Mysore J. Agric. Sci., vol.53, no.1, pp.1-8, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Erzurum Kuru Tarım Koşullarında Kışlık Arpanın Ekim Sıklığına VerimTepkisi

ÖZTÜRK A. , POLAT R., KODAZ S. , AYDIN M.

Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, vol.32, no.3, pp.321-327, 2018 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Türkiye Ekmeklik Buğday Genotiplerinde Tescil Yılı ile BitkiBoyu, Çim Kını Uzunluğu ve Tane Verimi Arasındaki İlişkiler

BAYRAM S., ÖZTÜRK A. , AYDIN M.

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.26, pp.7-14, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Erzurum Kuru Tarım Koşullarına Adaptasyonu

KODAZ S. , AYDIN M. , ÖZTÜRK A.

KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY JOURNAL OF NATURAL SCIENCES, no.20, pp.278-282, 2017 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Ekmeklik buğday genotiplerinde geç kuraklığın vejetatif dönem ve tane dolum süresine etkisi

AYDIN M. , ÖZTÜRK A.

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.25, pp.129-135, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Ekmeklik Buğday Genotiplerinde Geç Kuraklığın Vejetatif Dönem ve Tane Dolum Süresine Etkisi

AYDIN M., ÖZTÜRK A.

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.25, pp.129-135, 2016 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Ekmeklik buğday genotiplerinde erken kuraklığa dayanıklılığın ölçütü olarak fide kalımı

BAYRAM S., ÖZTÜRK A. , AYDIN M.

Türk Doğa ve Fen Dergisi, vol.4, no.2, pp.30-35, 2015 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Ekmeklik buğday genotiplerinde erken kuraklığa dayanıklılığın ölçütü olarak fide kalımı

BAYRAM S., ÖZTÜRK A. , AYDIN M.

Tr. Doğa ve Fen Derg., vol.4, pp.30-35, 2015 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

Farklı gübre kaynakları ve ekim sıklığının organik buğdayda kök ve kök boğazı çürüklüğü etmenlerine etkisi

EKEN C., BULUT S., GENÇ T., ÖZTÜRK A.

Gaziosmanpaşa Üniv. Ziraat Fak. Derg., vol.31, pp.12-18, 2014 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

Erzurum ilinde tahıl tarımı verimlilik sorunları ve çözüm önerileri

ÖZTÜRK A. , ERKOVAN Ş.

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ERZURUM ŞUBESİ YAYINI, pp.8-19, 2013 (Other Refereed National Journals)

2010

2010

The effects of different sowing time and seedindg rates on weeds in wheat

BULUT S., ÇORUH İ. , ZENGİN H., ÖZTÜRK A.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.26, pp.362-368, 2010 (Other Refereed National Journals)

2008

2008

Bazı mısır çeşitlerinin Erzurum Ovası koşullarında silaj amaçlı yetiştirilme olanakları

BULUT S., ÇAĞLAR Ö. , ÖZTÜRK A.

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., vol.39, pp.83-91, 2008 (Other Refereed National Journals)

2006

2006

Bazı ekmeklik buğday çeşitlerinin Erzurum Ovası koşullarına adaptasyonu

ÇAĞLAR Ö. , ÖZTÜRK A. , BULUT S.

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., vol.37, pp.1-7, 2006 (Other Refereed National Journals)

2001

2001

Bazı makarnalık buğday çeşitlerinin Erzurum koşullarına adaptasyonu

ÖZTÜRK A. , ÇAĞLAR Ö., BULUT S.

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., vol.32, pp.117-123, 2001 (Other Refereed National Journals)

2001

2001

Erzurum kuru tarım koşullarında ekim yöntemlerinin buğdayın verim ve bazı agronomik karakterlerine etkisi

ÖZTÜRK A. , ÇAĞLAR Ö.

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., vol.32, pp.17-24, 2001 (Other Refereed National Journals)

2000

2000

Tarla Bitkileri Bölümü ve Doğu Anadolu Bölgesi nde tarla tarımı

KANTAR F., ÖZER H. , ÖZTÜRK A.

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., vol.31, pp.53-58, 2000 (Other Refereed National Journals)

1999

1999

Erken gelişme dönemlerindeki biçme uygulamalarının kışlık buğday genotiplerinde verim ve verim unsurlarına etkisi

ÖZTÜRK A. , ÇAĞLAR Ö.

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., vol.30, pp.131-138, 1999 (Other Refereed National Journals)

1999

1999

Kışlık buğdayda kuraklığın vejetatif dönem tane dolum dönemi ve tane dolum oranına etkisi

ÖZTÜRK A. , ÇAĞLAR Ö.

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., vol.30, pp.1-10, 1999 (Other Refereed National Journals)

1999

1999

Arpa genotiplerinde azot etkinlik indeksleri tane verimi ve tane protein oranı arasındaki İlişkiler

ÖZTÜRK A. , ÇAĞLAR Ö.

Tarım Bilimleri Derg, vol.5, pp.102-109, 1999 (Other Refereed National Journals)

1998

1998

Mercimek tahıl karışımlarında verim ve verim unsurları

KANTAR F., ÖZTÜRK A. , ELKOCA E.

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., vol.29, pp.187-197, 1998 (Other Refereed National Journals)

1998

1998

Kışlık buğdayda bayrak yaprak boğumu üzerindeki yapıların ekim sıklığı ve azot dozlarına tepkisi

ÖZTÜRK A. , AKTEN Ş.

ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derg., vol.8, pp.147-167, 1998 (Other Refereed National Journals)

1997

1997

Erzurum yöresindeki kıraç ortamlarda bazı ekim nöbetlerinin yabancı ot yoğunluğu üzerine etkileri

ZENGİN H., ÇAĞLAR Ö., ÖZTÜRK A.

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., vol.28, pp.710-718, 1997 (Other Refereed National Journals)

1996

1996

Kışlık buğday genotiplerinde Triticum aestivum L tane verimi verim unsurları ve fenolojik dönemler üzerine bir araştırma

ÖZTÜRK A. , AKKAYA A.

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., vol.27, pp.187-202, 1996 (Other Refereed National Journals)

1996

1996

Buğday ve kuraklık stresi

ÖZTÜRK A. , AKTEN Ş.

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., vol.27, pp.163-176, 1996 (Other Refereed National Journals)

1996

1996

Erzurum yöresinde silaj amacıyla yetiştirilebilecek mısır çeşitleri

ÖZTÜRK A. , AKKAYA A.

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., vol.27, pp.490-506, 1996 (Other Refereed National Journals)

1996

1996

Kışlık buğdayda verim verim öğeleri ve fenolojik dönemler arasındaki ilişkiler

ÖZTÜRK A. , AKKAYA A.

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., vol.27, pp.350-368, 1996 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Erzurum Kuru Tarım Koşullarına Adaptasyonu

KODAZ S. , AYDIN M. , ÖZTÜRK A.

12.Tarla Bitkileri Kongresi, Turkey, 12 - 15 September 2017, vol.1, pp.409

2015

2015

Erzurum İlinde Arpa Tarımı Verimlilik Sorunları ve Çözüm Önerileri

ÖZTÜRK A. , SEVNUR A.

11. Tarla Bitkileri Kongresi, Turkey, 7 - 10 October 2015, vol.1, pp.146-150

2013

2013

Ekim derinliğinin ekmeklik buğday genotiplerinde çim kını uzunluğu ve sürme gücüne etkisi

BAYRAM S., ÖZTÜRK A. , AYDIN M.

Türkiye X. Tarla Bitkileri Kongresi, Turkey, 10 - 13 September 2013, vol.1, pp.122-129

2013

2013

Required Total Growing Degree Days Gdd for Some Growth Stages of Facultative Wheat at Winter Freezing and Spring Sowing

BULUT S., ÖZTÜRK A. , ÇAĞLAR Ö.

1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, 1 - 03 October 2013, vol.2, pp.1495-1502

2013

2013

Kayseri ilinde buğday tarımı verimlilik sorunları ve çözüm önerileri

BULUT S., UÇAN S., ÖZTÜRK A.

Türkiye X. Tarla Bitkileri Kongresi, Turkey, 10 - 13 September 2013

2011

2011

Ekmeklik buğdayda SPAD değerleri ile verim ve verim unsurları arasındaki ilişkiler

AYDIN M. , ÖZTÜRK A. , ÇAĞLAR Ö. , BAYRAM S.

Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, Bursa, Turkey, 12 - 15 September 2011, vol.1, pp.268-271

1997

1997

Erzurum yöresinde maltlık olarak yetiştirilebilecek arpa genotiplerinin belirlenmesi

ÖZTÜRK A. , ÇAĞLAR Ö., AKTEN Ş.

Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, Turkey, 22 September - 25 August 1997

Scientific Consultations

2016 - 2020

2016 - 2020

Scientific Consultancy

TARSİM Tarım Sigortaları Havuzu

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri, TurkeyEdit Congress and Symposium Activities

2015

2015

Türkiye XI. Tarla Bitkileri Kongresi

Attendee

Çanakkale-Turkey

2013

2013

Türkiye X. Tarla Bitkileri Kongresi

Attendee

Konya-Turkey

2011

2011

Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi

Attendee

Bursa-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 299

h-index (WOS): 6

Jury Memberships

July-2019

July 2019

Associate Professor Exam

Eser İnceleme - ÜAK