Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Factors affecting patient survival and technical survival in patients undergoing peritoneal dialysis

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, vol.10, no.1, pp.1004-1014, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Changes in Exfoliative Cell of Oral Mucosa in Kidney Transplant Patients.

Transplantation proceedings, vol.47, no.5, pp.1425-8, 2015 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Effect of Kidney Transplantation on Smoking Habits of Kidney Donors

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, vol.47, no.5, pp.1302-1305, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Relationship between left atrial functions, P-terminal force and interatrial block in chronic haemodialysis patients.

European review for medical and pharmacological sciences, vol.19, pp.767-71, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Demographic and clinical characteristics of primary glomerular diseases in Turkey

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, vol.46, no.12, pp.2347-2355, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

A rare cause of peritoneal dialysis-related peritonitis: Achromobacter denitrificans.

Peritoneal dialysis international : journal of the International Society for Peritoneal Dialysis, vol.34, no.1, pp.135-7, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Kronik Hepatit B Önemli Bir Sağlık Sorunu Olmaya Devam Etmektedir; Tek Merkezli Çalışma

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERĞİSİ, vol.13, no.1, pp.18-28, 2021 (National Refreed University Journal)

Management of COVID-19 in 55 hemodialysis patients: Experience from Eastern Turkey

ANNALS OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.12, no.4, pp.438-442, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

A Rare Agent of Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Peritonitis: Rhizobium Radiobacter

SAUDI JOURNAL OF KIDNEY DISEASES AND TRANSPLANTATION, vol.30, no.1, pp.250-253, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Yaşlı Hastalarda Periton Diyalizi

Turkiye Klinikleri Journal of Nephrology Special Topics, vol.8, no.1, 2015 (Other Refereed National Journals)

Atipik Hemolitik Üremik Sendrom Kompleman Aracılı Trombotik Mikroanjopati

Klinik Seriler, vol.1, no.1, pp.5-11, 2015 (Other Refereed National Journals)

Renal Transplant Hastasında Listeria Monocytogenes Menenjiti

Klinik Seriler, vol.1, no.1, pp.22-23, 2015 (Other Refereed National Journals)

Peritonitis Incidence is Correlated with Increased Leptin and CD4/CD8 Ratio in Peritoneal Dialysis Patients

TURKISH NEPHROLOGY DIALYSIS AND TRANSPLANTATION JOURNAL, vol.24, no.3, pp.307-311, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Yaşlı Hastalarda Hipertansiyon ve Tedavisi

Turkiye Klinikleri Journal of Nephrology Special Topics, vol.8, no.1, 2015 (Other Refereed National Journals)

Akut Böbrek Hasarını Önleme ve Tedavisi

Turkiye Klinikleri Journal of Nephrology Special Topics, vol.7, no.1, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Value of dynamic MRI using the Ktrans techniquefor assessment of native kidneys in pre-emptiverenal transplantation

The 73rd Korean Congress of Radiology and Annual Delegate Meeting of The Korean Society of Radiology, 25 - 28 October 2017

6. UlusalTransplamtasyon İmmunolojisi ve Genetiği dernegi

Transplantasyon ımmunolıjısı ve genetığı kongresi, Turkey, 6 - 09 April 2017

Böbrek Nakli Sonrasında Rejeksiyon düşünülen hastalarda PRA, Serum Kreatinin ve Biyopsi Sonuçları

6. ULUSAL TRANSPLANT İMMUNOLOJİSİ VE GENETİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 6 - 09 April 2017

Atatürk Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’xxnda PRA Negatif, Pozitif Hastaların Özellikleri

6. ULUSAL TRANSPLANT İMMUNOLOJİSİ VE GENETİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 6 - 09 April 2017

Post-Operative Renal Functions in Liver Transplant Patients: Comparison Between Advanced Cirrhosis and Hepatic Alveolar Echinococcosis Cases

22nd Annual International Congress of the International-Liver-Transplantation-Society (ILTS), Seoul, South Korea, 4 - 07 May 2016, vol.100 identifier

Membranöz Nefropatili Hastalarda Hipertansiyon

5.Güncel Böbrek Hastalıkları, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, Turkey, 13 - 17 April 2016

Ters Halo Bulgusunun Nadir Ayırıcı Tanısı Wegener Granulomatozu (Granulomatozis Polianjitis) Vakası

5.Güncel Böbrek Hastalıkları, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, Turkey, 13 - 17 April 2016

Comparison of Bone Markers of Preemptive and Non Preemptive Renal Transplanted Patients

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi Bildiri Kitabı., Turkey, 21 - 24 October 2015

Hipermagnezemili olgu sunumu

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi Bildiri Kitabı, Turkey, 21 - 24 October 2015

Invasive pulmonary aspergillosis in a kidney transplant recipient

7th Trends in Medical Mycology, Lizbon, Portugal, 9 - 12 October 2015, vol.58, pp.161-162

INCREASED NEUTROPHIL TO LYMPHOCYTE RATIO (NLR) IS A SIGN OF DISEASE ACTIVITY IN SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS PATIENTS WITH RENAL INVOLVEMENT

52nd Congress of the European-Renal-Association-European-Dialysis-and-Transplant-Assocation, 28 - 31 May 2015, vol.30, pp.173

DO WE OMIT THE VESICOURETERAL REFLUX AS AN ETIOLOGIC CAUSE IN ADULT CHRONIC FAILURE PATIENTS?

52nd Congress of the European-Renal-Association-European-Dialysis-and-Transplant-Assocation, London, Canada, 28 - 31 May 2015, vol.30 identifier

MEAN PLATELET VOLUME SIGNIFICANTLY DECREASE AT REMISSION PERIOD OF SLE PATIENTS WITH RENAL INVOLVEMENT

52nd Congress of the European-Renal-Association-European-Dialysis-and-Transplant-Assocation, London, Canada, 28 - 31 May 2015, vol.30 identifier

Yeni tanı lupus nefritli bir hastada cotton wool spotları

Güncel Böbrek hastalıkarı, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı Bildiri Özetleri., Turkey, 8 - 12 April 2015

Kronik böbrek yetmezliği olan bir hastada oral sodyumfosfat kullanımı ve hiperfosfatemi

4. Güncel Böbrek hastalıkarı, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı Bildiri Özetleri., Turkey, 8 - 12 April 2015

Bilinen nefrolitiazisli bir hastada proteinüri tetkik

4. Güncel Böbrek hastalıkarı, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı Bildiri Özetleri., Turkey, 8 - 12 April 2015

Flubiprofen kullanımına bağlı rabdomiyoliz

4. Güncel Böbrek hastalıkarı, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı Bildiri Özetleri., Turkey, 8 - 12 April 2015

Periton diyaliz hastasında nadir bir peritonit etkeni Sphingomonas Paucimobilis

31.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi Bildiri Kitabı., Turkey, 22 - 26 October 2014

Türkiye de erişkinlerdeki idiopatik fokal segmental glomerüloskleroz hastalarının klinik ve laboratuvar özellikleri

31.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi Bildiri Kitabı, Turkey, 22 - 26 October 2014

Türkiye de erişkinlerdeki minimal değişiklik hastalığının klinik ve laboratuvar özellikleri

31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi Bildiri Kitabı., Turkey, 22 - 26 October 2014

Böbrek yetmezliği olan hastaların böbrek nakli sonrası enflamasyon göstergesi MPV olabilir mi

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Derneği X.Kongresi Transplantasyon Bildiri Kitabı, Turkey, 15 - 18 October 2014

Böbrek nakli sonrası oral mukoza hücrelerindeki değişikliklerin incelenmesi sitomorfometrik çalışma

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Derneği X.Kongresi Transplantasyon Bildiri Kitabı, Turkey, 15 - 18 October 2014

Pre emptif böbrek naklinde nötrofil lenfosit oranı NLR non pre emptif böbrek nakline göre daha belirgin azalmaktadır

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Derneği X.Kongresi Transplantasyon Bildiri Kitabı., Turkey, 15 - 18 October 2014

Böbrek nakilli hastalarda D vitamin replasmanının kemik belirteçleri üzerine etkisi

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Derneği X.Kongresi Transplantasyon Bildiri Kitabı, Turkey, 15 - 18 October 2014

Böbrek naklinin böbrek donörlerinin sigara içme alışkanlıkları üzerine etkisi

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Derneği X.Kongresi Transplantasyon Bildiri, Turkey, 15 - 18 October 2014

Brusellozun Neden Olduğu Glomerülonefrit Olgusu

5. Türkiye EKMUD Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014

Konvansiyonel YöntemlerlePeriton Diyaliz Katateri Takılamayan Hastalarda Bir Alternatif Laparoskopi

3. Güncel Böbrek hastalıkarı, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı Bildiri Özetleri., Turkey, 9 - 13 April 2014

Renal Transplantlı Bir Hastada Listeria Monocytogenes Menenjiti Vaka takdimi

3. Güncel Böbrek hastalıkarı, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı Bildiri Özetleri. Sapanca 2014, Turkey, 9 - 13 April 2014

PKBH Olan bir Hastada CA 19 9 Yüksekliğinin Bir Sebebi Olarak Karaciğer Kist Apsesi Vaka Takdimi

3. Güncel Böbrek hastalıkarı, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı Bildiri Özetleri, Turkey, 9 - 13 April 2014

Fokal Seğmental Glomeruluskleroz un Nadir Bir Nedeni İnterferon Kullanımı

3. Güncel Böbrek hastalıkarı, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı Bildiri Özetleri., Turkey, 9 - 13 April 2014

Böbrek Nakli Sonrası Düzelen Tersiyer Hiperparatiroidi Olgu Sunumu

30.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi Bildiri Kitabı, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2013

Periton Diyaliz Hastalarında Periton Diyalizinin Sonlandırılmasını Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi Bildiri Kitabı, Turkey, 13 - 17 November 2013

Böbrek Nakli Sonrası Erken Dönemde Görülen Nöroendokrin Tümör Olgusu

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi Bildiri Kitabı, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2013

Relationship between Left Atrial Functions, P-terminal Force and Interatrial Block in Chronic Haemodialysis Patients

29th Turkish Cardiology Congress of the Turkish-Society-of-Cardiology (TSC) with International Participation, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2013, vol.62 identifier

Spontan Bakteriyel Peritonit Gelişen Sirotik Hastalarda Prokalsitoninin Yeri

10. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Cyprus (Kktc), 25 - 29 September 2013

VALUE OF MEAN PLATELET VOLUME IN CHRONIC KIDNEY DISEASE PATIENTS, DIALYSIS PATIENTS AND RENAL TRANSPLANTATION

50th European-Renal-Association - European-Dialysis-and-Transplant-Association Congress, İstanbul, Turkey, 18 - 21 May 2013, vol.28, pp.513-514 identifier

Periton Diyaliz Hastasında Mantar Peritonitinin ve Nadir Bir Peritonit Etkenini Gram Negatif Enfeksiyonla Birlikteliği

2. Güncel Böbrek hastalıkarı, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı Bildiri Özetleri., Turkey, 4 - 07 April 2013

Katastrofik Antifosfolipid Antikor Sendromu ile Komplike olan Sistmik Lupus Eritematozuslu Hastanın Double Filtrasyon Plazmaferez ile

2. Güncel Böbrek hastalıkarı, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı Bildiri Özetleri, Turkey, 3 - 07 April 2013

Periton Diyalizi Katateri Yerleştirme Yöntemlerinin Periton Diyalizi Tedavi Süresi Üzerine Etkisi

2. Güncel Böbrek hastalıkarı, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı Bildiri Özetleri., Turkey, 3 - 07 April 2013

Periton Diyalizi Hastalarında Tedavi Başlangıcındaki Beden Kitle İndekslerinin Periton Diyaliz Süresi Üzerine Etkisi

2. Güncel Böbrek hastalıkarı, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı Bildiri Özetleri., Turkey, 3 - 07 April 2013

Ayaktan Periton Diyalizi Tedavisi Gören Hastalarda Peritonit Sıklığı ve Etkenlerinin Araştırılması

2. Güncel Böbrek hastalıkarı, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı Bildiri Özetleri., Turkey, 3 - 07 April 2013

Periton Diyaliz Hastasında Nadir Bir Peritonit Etkeni Klebsıella Pneumonıa Klinik Seriler

2. Güncel Böbrek hastalıkarı, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı Bildiri Özetleri., Turkey, 3 - 07 April 2013

Renal Transplantasyon Sonrası Erken Dönemde Lenfosele Bağlı Akut Böbrek Yetmezliği vaka takdimi

29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi Bildiri Kitabı, Turkey, 26 - 29 September 2012, vol.21

Türkiye de Primer Glomerüler Hastalıklar Türk Nefroloji Derneği Glomerüler Hastalıklar Çalışma Grubu nun Çok Merkezli Çalışması

29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi Bildiri Kitabı, Antalya, Turkey, 26 - 29 September 2012

Diyaliz Öncesi Eğitim Programı Preemptif Böbrek Nakli Sayısını Artırabilir mi

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Derneği 9.Kongresi Transplantasyon Bildiri Kitabı., Turkey, 26 - 29 September 2012

Böbrek Nakilli iki Hastada Tacrolimus Protokolu ile Başarılı Gebelik Vaka takdimi

29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi., Antalya, Turkey, 26 - 29 September 2012, vol.21

Books & Book Chapters

nefroloji

in: preoperatif değerlendirmede iç hastalıkları prensipleri, efe eden,emin murat akbaş,levent demirtaş,ali murat sedef,erdem çankaya,nedim ongun,özlem kudaş,müjgan gürler,feride marım,pınar ayvat,can özlü, Editor, akademisyen kitapevi, Ankara, pp.1-698, 2020 Creative Commons License

ürolojik ve nefrolojik aciller

in: dahili aciller, emin murat akbaş,can özlü,edhem ünver,fatih özçiçek,levent demirtaş,hasan yaşar,erdem çankaya,faruk karakeçili,paşa uluğ,arif onur eden,pınar öztürk, Editor, akademisyen, Ankara, pp.1-1067, 2020 Creative Commons License