Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Examination of Artificial Intelligence Vocalization Tools in the Context of Pronunciation Training in Teaching Turkish as a Foreign Language

Prospects and New Trends in the Development of Foreign Language Education, Karaganda, Kazakhstan, 29 - 30 November 2023, pp.12-17 Creative Commons License

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Mobil Uygulamalar: Dijitalleşmenin Neresindeyiz?

III. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 20 - 22 May 2022, pp.40 Creative Commons License

Books & Book Chapters

İlköğretim Düzeyindeki Mülteci Çocuklara Yönelik Fonolojik Farkındalık Uygulaması

in: Cumhuriyet’in 100. Yılında Bilge Kağan’dan Atatürk’e Uluslararası Türkçe ve Türk Edebiyatı Kurultayı, Prof. Dr. Muhsine BÖREKÇİ, Editor, Ataturk University Publication, Erzurum, pp.164-175, 2023 Creative Commons License

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Psikomotor Beceriler Üzerine Bir Değerlendirme

in: Yabancılara Türkçe Öğretimi: Dr. Erol Barın'a Armağan, Dr. Önder Çangal,Dr. Umut Başar, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1-19, 2022

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğrencilerin Yürütücü Biliş Becerilerinin İncelenmesi

in: Yunus Emre Mehmet Akif Armağanı: Türkçe Öğretimi Araştırmaları , Hasan Ali ESİR,Demet SANCI UZUN,Bekir GÖKÇE,Merve Hülya KİBAR FURTUN,Saliha TUNÇ, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.325-341, 2021 Sustainable Development

Metrics

Publication

13

Project

4

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals