Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Utopia as an Ideal City Philosophy and as A Utopia Experiment “Bayburtopia”

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.21, no.37, pp.21-36, 2019 (International Refereed University Journal)

Evaluation of Vocational High Schools Status Analysis through Student Perception Evidence from Turkey

International Journal of Business and Social Research, vol.6, pp.58-63, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Durum Analizlerinin Öğrenci Algısı ile Değerlendirilmesi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.19, no.2, pp.291-310, 2015 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TERÖRLE MÜCADELEDE KAMU POLİTİKASI ARACI OLARAK KAMU SPOTLARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

20. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ FORMU "TERÖR", Malatya, Turkey, 21 - 23 October 2021, pp.1-20 Sustainable Development

Kamu Örgütlerinde İstismarcı Yönetim: Sistematik Literatür Değerlendirmesi

1. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kongresi, Kars, Turkey, 5 - 07 March 2020, pp.99 Creative Commons License

THE ROLE OF PROACTIVE PERSONALITY IN THE EFFECT OF POLITICAL SKILL ON WORK SATISFACTION

HOCA AHMET YESEVİ 2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.674-686 Sustainable Development

ALİYA İZZETBEGOVİÇ’İN ÜTOPYA ANLAYIŞI

11. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2019, pp.20-21

AKADEMİSYENLERİN ÇALIŞTIKLARI ORTAMA İLİŞKİN POLİTİK DAVRANIŞ ALGISI: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

I. INTERNATIONAL POLITICS AND SOCIAL SCIENCE SYMPOSIUM, Ardahan, Turkey, 10 - 12 October 2018

Books & Book Chapters

Kamu Örgütlerinde Yönetişim

in: Kamu Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar, AVCİ, Salih Börteçine, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.78-104, 2020

Geleneksel Kamu Yönetimi Ve Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı

in: Kamu Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar, AVCİ, Salih Börteçine, Editor, Atatürk Üniversites Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.4-27, 2020

Siyasal Sistemin Yönetsel Aygıtı: Bürokrasi

in: Siyaset Bilimi, Nişancı Şükrü, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2019