Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Model for Augmented Reality Immersion Experiences of University Students Studying in Science Education

Journal of Science Education and Technology, cilt.29, no.1, ss.257-271, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Philosophical Issues Arising from Dual Nature of Light in Young’s Double-Slit Experiment

Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University, cilt.7, ss.107-112, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eleştirel Pedagoji İlkelerine Göre Yapılan Fen Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.961-971, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HOW IS THE LEARNING ENVIRONMENT IN PHYSICS LESSON WITH USING 7E MODEL TEACHING ACTIVITIES

European Journal of Education Studies, cilt.3, ss.1-28, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of 7E Model on Conceptual Success of Students in The Unit of Electromagnetism

European Journal of Physics Education, cilt.7, ss.1-37, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

7E Öğrenme Modeline Uygun Olarak Çalışma Yaprağı Hazırlama (Elektromanyetizma Ünitesi Örneği)

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.268-292, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of Test Scores Obtained by Eighth Graders onIllustrated and Abstract Content Questions A Quantitative

Journal of Education and Practice, cilt.7, ss.30-34, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Role of Computer Aided Instruction in Science Courses and the Relevant Misconceptions of Pre service Teachers

Journal of Education and Practice, cilt.7, ss.67-71, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Modern Fiziğe Karşı Negatif Algılar ve Yabancılaşma Algısının Nedenleri Lisans Öğrencileri Üzerine Nitel Bir Araştırma

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.771-794, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elektromanyetizma Konusunda Kavramsal Başarı Testi Geliştirilmesi

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.117-139, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of the reasons of negative perceptions of undergraduate students regarding the modern physics course

European Journal of Science and Mathematics Education, cilt.4, ss.44-55, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Modern Fizik Dersi Alan Lisans Öğrencilerinin Bu Ders ile İlgili Açığa Çıkan Kişisel Epistemolojik İnançları ve Bunların Nedenlerinin İncelenmesi

Fizik Eğitimi ve Felsefesi / Education and Philosophy of Physics, cilt.1, ss.1-17, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fizik Öğretmeni Adaylarının 12 Sınıf Elektrik Ve Elektronik Konusunu İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.41-54, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Implementing Differentiated Instruction on Pre service Physics Teachers Agendas

Bartin University Journal of Faculty of Education, cilt.4, ss.682-695, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Viewpoints of Physics Teacher Candidates Towards the Concepts in Special Theory of Relativity and Their Evaluation Designs

International Journal of Academic Research, cilt.5, ss.492-500, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

CLASSROOM CLIMATE IN SCIENCE TEACHING BASED ON CRITICAL PEDAGOGY

ICERI2017 (10th annual International Conference of Education, Researchand Innovation), İspanya, 16 - 18 Kasım 2017, ss.7033-7038

High School Students’ Opinions about Physics Education Held with Differentiated Instruction

ICERI2017 (10th annual International Conference of Education, Researchand Innovation), Sevilla, İspanya, 16 - 18 Kasım 2017, ss.7039-7041

Analysis of the relationship between undergraduate students’ physics succeses and their abilities

10th Annual International Conference ofEducation,Recearch and Innovation (ICERI2017), Sevilla, İspanya, 16 - 18 Kasım 2017

Using Differentiated Instruction in High Schools for Physics

International Congresses on Education, 2 - 04 Haziran 2016

Differentiated Instruction for Physics Education An experimental Investigation

1st International Physics Conference at the Anatolian Peak, 25 - 27 Şubat 2016

Using Differentiated Instruction in High Schools for PhysicsEducation

International Congresses on Education 2016, Saraybosna, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016

High School Students Misconceptions About Projectile Motion

16th International Academic Conference, Amsterdam, Hollanda, 12 - 15 Mayıs 2015

High School Students Views About 7e Model In The Unit Of Electromagnetism

16th InternationalAcademic Conference, Amsterdam, Hollanda, 12 - 15 Mayıs 2015

THE ATTITUDES OF PHYSICS TEACHER CANDIDATES TOWARDS THE CONCEPTS IN SPECIAL THEORY OF RELATIVITY AND THEIR EVALUATION DESIGNS

7th International Technology, Education and Development Conference (INTED), Valencia, İspanya, 4 - 06 Mart 2013, ss.129-135 identifier

THE EFFECT OF 7E MODEL ON ACADEMIC ACHIEVEMENTS AND RETENTION IN THE UNIT "ELECTRICITY IN OUR LIFE" 6TH GRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE

7th International Technology, Education and Development Conference (INTED), Valencia, İspanya, 4 - 06 Mart 2013, ss.161-165 identifier