Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Akademisyenlerin Metaverse ile İlgili İnanç Durumlarının Değerlendirilmesi

XI INTERNATİONAL EURASİAN EDUCATİONAL RESEARCH CONGRESS, Kocaeli, Turkey, 21 - 24 May 2024

The Effect of Emla Ointment and Diclofenac Gel in Reducing the Pain of Venipuncture in Parturient Women

9. Uluslararası 13. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Erzurum, Turkey, 2 - 04 November 2023, pp.60

Study the Relation of Marital Satisfaction with Mental Health in Pregnant and Nonpregnant Women

9. Uluslararası 13. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Erzurum, Turkey, 2 - 04 November 2023, pp.76

Sezeryanlı Lohusalarda Çevirme ve Hareket Sisteminin Emzirme Başarısı, Ağrı ve Konfora Etkisi

6.Uluslararası, 7. Ulusal Ebelik Kongresi , Ankara, Turkey, 25 - 27 September 2023, pp.128-129

Validity and reliability of the Turkish version of the positive sexuality scale

6.Uluslararası, 7. Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 27 September 2023, pp.131-132

Gebelerin Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

6. ULUSLARARASI 7. ULUSAL EBELİK KONGRESİ, Ankara, Turkey, 25 September 2023

SEZARYENDE PRE, PERİ&POST-OP EBELİK BAKIMI

ULUSLARARASI MALDİA SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Malatya, Turkey, 14 - 16 October 2022

Huzursuz Genital Sendrom

3. ULUSLARARASI 4. ULUSAL EBELİK GÜNLERİ E-KONGRE, İstanbul, Turkey, 8 - 10 October 2020

Vajinal Doğum Yapan Kadınların Doğumda Verilen Destekleyici Bakıma İlişkin Algılarının Belirlenmesi

1. Uluslararası - 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek Günleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 14 November 2019

Algılanan Doğum Korkusunun Prenatal Bağlanmaya Etkisi

1. Uluslararası - 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek GünleriSempozyumu, 14 - 16 November 2019

4-6 Yaş Çocuğa Sahip Annelerin İstismar Potansiyellerinin Belirlenmesi

1. Uluslararası - 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek Günleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 14 November 2019

Gebelikte Yaşanan Distres ile Gebelikteki Yakınmalarve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 29 November - 01 December 2018

Doğumda Algılanan Destekleyici Bakım veMemnuniyet Düzeyi Arasındaki İlişki

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 29 November - 01 December 2018

Maternal Kafein Tüketiminin Fetüs Üzerine Etkileri

International Symposium on Multidisciplinary Studies, 16 - 17 November 2018

YENİ BİR KAVRAM: DOĞAL EBEVEYNLİK

6. ULUSAL 1. ULUSLARARASI PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 29 November - 02 December 2017

Yeni Bir Kavram: Doğal Ebeveynlik

6th National, 1st International Pediatric Nursing Congress 29 November - 02 December 2017 / Xanadu Resort Hotel, Belek - Antalya, 29 November - 02 December 2017

Hand Hygiene Compliance In NICU An Observational Study

2nd Congress of joint European Neonatal Societies (jENS 2017), 31 October - 04 November 2017

Cinselliği Değerlendirmede Ebeler İçin Rehber Modeller.

3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi Ankara, 22 - 24 September 2017

Doğumda Bakım Güvenliği

3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi 22 – 24 Eylül 2017 Swissotell Ankara, Ankara, Turkey, 22 - 24 September 2017

Cinsel Sağlık Eğitimi Alan Ve Almayan Öğrencilerin Cinsel Sağlık Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması

3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi 22 – 24 Eylül 2017 Swissotell Ankara, Ankara, Turkey, 22 - 24 September 2017

Riskli Olan ve Olmayan Gebelerin Gebelikteki Yakınmalar ve Yaşam Kalitesine Etkisi

4.Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi İstanbul., 20 - 22 April 2017

Maternal Plasentafajiye Dair Herşey

4.Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 20 - 22 April 2017

Duygusal Zekanın Cinsiyeti

4.Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 20 - 22 April 2017

TÜRK DİZİLERİNİN OBJEKTİFİNDEN NORMAL DOĞUM

4. ULUSLARARASI 8. ULUSAL EBELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ, 20 - 22 April 2017

Gebelerde Beden İmajı Algısı ve Distres Arasındaki İlişki.

4. Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 20 - 22 April 2017

Ebelik Öğrencilerinin Obez Gebelere İlişkin Ön Yargısı

4. Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi 20 – 22 Nisan 2017 İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2017

Türk dizilerinin objektifinden normal doğum

4. Uluslararası ve 8.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 20 - 22 April 2017

Anne Çocuk Sağlığı İçin İnterkonsepsiyonel Bakımın Önemi

4. Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi 20 – 22 Nisan 2017 İstanbul, 20 - 22 April 2017

İstismarın Saklı Yüzü Fetal İstismar

60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi ve 15. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Turkey, 9 - 13 November 2016

Annelerin Hastanede Uygulanan Emzirme Eğitimi Hakkındaki Görüşleri

60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi ve 15. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Turkey, 9 - 13 November 2016

Farklı Alanlarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Duygusal Zeka Düzeyleri

2. Uluslararası 6. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, Turkey, 4 - 07 October 2012

İstismarın Saklı Yüzü Fetal İstismar

15. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Turkey, 9 - 13 November 2016

Kadınlarda Evlilik Uyumunu Etkileyen Faktörler

15.International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Turkey, 26 - 29 May 2016

Power and Empowerment in Midwifery

18th ISPOG Congress-XX Congress. Malaga Spain, 12 - 14 May 2016

Midwifery in the Ottoman Period

18th ISPOG Congress-XX Congress. Malaga, Spain, 12 - 14 May 2016

Comparison of alexithymic characteristics based on pregnancy intention

International society of psychosomatic obstetrics and gynaecology and 20th congress of the psychosomatic sego section, 12 - 14 May 2016

Turkish Validity and Reliability Study of Modified Weight Bias Internalization Scale

INTERNATIONAL SOCIETY OF PSYCHOSOMATIC OBSTETRICS AND GYNAECOLOGYAND 20th CONGRESS OF THE ·psvcHOSOMATIC SEGO SECTION, Malaga, Spain, 12 - 14 May 2016

Obstetrik Adli Vakalar

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 26 - 29 April 2016 Sustainable Development

Yenidoğan Bakımında Yararsız Nafile Bakım

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 26 - 29 April 2016

Prenatal Distress in Turkish Pregnant Women

Care4 International Scientific Nursing and Midwifery Congress, 4 - 06 February 2015 Sustainable Development

Gebelerin Evlilik Doyumlarının Değerlendirilmesi

6. Ulusal & 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, 27 - 30 April 2015

Gebelerin Evlilik Doyumlarının Değerlendirilmesi

6. Ulusal & 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, 27 - 30 April 2015

Assessment of the Mental State of Women in Turkey A multi Center Cross Sectional Study

Care4 International Scientific Nursing and Midwifery Congress, Antwerp, Belgium, 4 - 07 February 2015 Sustainable Development

Relationship Between Health Practices and Emotional Intelligence in Pregnancy

Care4 International Scientific Nursing and Midwifery Congress, 4 - 06 February 2015

Historical Change of Midwifery and Its Condition in Turkey

Care4 International Scientific Nursing and Midwifery Congress, 4 - 06 February 2015

Historical Change of Midwifery and ıts Condition in Turkey

CARE4 International Scientific Nursing and Midwifery Congress, 4 - 06 February 2015

Ebelik Uygulamalarında Duygusal Zekânın Önemi

2. Uluslararası 3. Ulusal Ebelik Kongresi 20 – 23 Kasım 2013 Belek Antalya, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013

Loğusaların Doğum Sonu Konfor Düzeylerinin Belirlenmesi

1.Uluslararası-2. Ulusal Ebelik Kongresi 13-16 Ekim 2011 Safranbolu, KARABÜK, Karabük, Turkey, 13 - 16 October 2011

Annelerin Doğum Sonu Dönemde Ebeveynlik Davranışlarının Değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi 6-9 Eylül 2011, İzmir, İzmir, Turkey, 6 - 09 September 2011

Books & Book Chapters

Kadınlarda Ruhsal Bozuklukların Değerlendirilmesi

in: Kadın Ruh Sağlığı, Gonca Üstün, Editor, Nobel, pp.509-520, 2023

CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE EBELİK

in: SAĞLIKTA CUMHURİYET’İN 100 YILI Armağan Kitabı, Ahmet Nezih KÖK, Zeynep KARAMAN ÖZLÜ, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları Uluslararası Yayınevi, pp.257-266, 2023

Kriz Yönetimi

in: Ebelikte Yönetim, Serap EJDER APAY, Ayla KANBUR, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.167-182, 2023

Ebelikte Akreditasyon

in: A’dan Z’ye Temel Ebelik, Songül Aktaş, Yeşim Aksoy Derya, Eylem Toker, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, pp.138-150, 2023

Doğum Eyleminin İkinci Evresi ve Bakım

in: A’dan Z’ye Temel Ebelik, Songül Aktaş, Yeşim Aksoy Derya, Eylem Toker, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, pp.845-851, 2023

Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Ebelik

in: Sağlıkta Cumhuriyetin 100 yılı, Ahmet Nezih Kök, Zeynep Karaman Özlü, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, pp.257-261, 2023

Gebelikte Teratojenik Enfeksiyonlar

in: Hemşireler ve Ebeler İçin İlk 1000 Günde Kanıta Dayalı Uygulamalar, Prof. Dr. Duygu Sönmez Düzkaya Doç. Dr. Atiye Karakul Dr. Öğr. Üyesi Gülüzar Sade Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Sönmez, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, pp.82-92, 2023

Analysis and Conceptualization of Healthcare Systems and Training in the Context of Technological Innovation and Personalization

in: Intelligent Systems for Sustainable Person-Centered Healthcare, Dalia Kriksciuniene, Virgilijus Sakalauskas, Editor, Springer, pp.3-22, 2022

EBELIĞIN TANIMI VE EBENIN GÖREV YETKI VE SORUMLULUKLARI

in: EBELİKTE MESLEK TARİHİ VE DEONTOLOJİ, Hülya Türkmen, Bihter Akın, Hacer Yalnız Dilcen, Editor, Nobel, pp.1-15, 2022

Doğum Eylemi

in: Doğum, kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Evşan nazik, Editor, Akademisyen, pp.311-332, 2022

Analysis and Conceptualization of Healthcare Systems and Training in the Context of Technological Innovation and Personalization

in: Intelligent Systems for Sustainable Person-Centered Healthcare, Dalia Kriksciuniene, Virgilijus Sakalauskas, Editor, Springer, Cham, pp.3-18, 2022

Uterus Kontraksiyonları ile İlgili Riskli Durumlar ve Ebelik Bakımı

in: Riskli Doğum ve Sonrası Dönem, Fatma Çoşar, Kıymet Yeşilçicek, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Erzurum, pp.1-9, 2020

Doğum Öncesi Dönem

in: Ebeler için Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları, Rabia Ekti Genç, Hava Özkan, Editor, Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri, 2016

Obstetrik ve Jinekolojik Hastalıklarda Acil Bakım

in: Acil Hasta Bakımı, Atıf Bayramoğlu, Zeynep Karaman Özlü, Editor, Atatürk Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, 2016

Doğum Malzemeleri

in: Acil Servis Araçları, Zeynep Çakır, Zeynep Karaman Özlü, Editor, Atatürk Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, 2016

Afetlerde Organizasyon Yapısı

in: Afetlerde İlk ve Acil Yardım Yönetimi, Zeynep Karaman Özlü, Atıf Bayramoğlu, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-23, 2015

Afetlerde Organizasyon Yapısı

in: Afetlerde İlk ve Acil Yardım Yönetimi, Zeynep Karaman Özlü, Atıf Bayramoğlu, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-23, 2015

Üreme Sağlığı

in: Temel Sağlık Bilgisi, Türkan PASİNLİOĞLU, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-22, 2012

Üreme Sağlığı

in: Temel Sağlık Bilgisi, Türkan PASİNLİOĞLU, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-22, 2012

Episodes in the Encyclopedia

Metrics

Publication

287

Citation (WoS)

202

H-Index (WoS)

9

Citation (Scopus)

272

H-Index (Scopus)

9

Citation (Scholar)

56

H-Index (Scholar)

4

Citiation (TrDizin)

110

H-Index (TrDizin)

5

Project

68

Intellectual Property

7

Thesis Advisory

26

Open Access

21
UN Sustainable Development Goals