Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÇOCUKLARININ SANAT YOLU İLE “MUTLULUK” KAVRAMINA BAKIŞLARI

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR), cilt.4, ss.790-805, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

GÖRSELLERLE KURULAN İLİŞKİ: TARİHSEL VE EĞİTİMSEL YAKLAŞIM

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.20, ss.94-115, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

GÖRSELLERLE KURULAN İLİŞKİ: TARİHSEL VE EĞİTİMSEL YAKLAŞIM

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.20, ss.94-115, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Teori ve Uygulamada Görsel Düşünme Stratejileri

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.21, ss.1167-1179, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Teori ve Uygulamada Görsel Düşünme Stratejileri

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.21, ss.1167-1179, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının Görsel Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.321-334, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının Görsel Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.321-334, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Görsel Sanatlar Dersinde Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretimin Öğrenci Tutumuna Etkisi

e – Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.32-39, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Görsel Sanatlar Dersinde Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretimin Öğrenci Tutumuna Etkisi

e – Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.32-39, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Painting with the Multiple Intelligences Defining Student Success and Permanence in Art Class

Journal of Education and Training Studies, cilt.4, ss.259-264, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECTS OF ART EDUCATION TO VISUAL LITERACY SKILLS

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION, cilt.6, ss.335-342, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Reading image and thinking image in a new visual age

New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, cilt.2, ss.417-426, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Resim Sanatının Öncü Kadın Ressamları

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Arş. ve Uyg. Merk. Dergisi Mimoza, ss.10-19, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

11 14 Yaş Arası Çocukların Sanat ve Sanatçı Kavramlarına Televizyon Programlarının Etkisi

EKEV Akademi Dergisi, cilt.12, ss.287-301, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Reading Image and Thinking Image at the New Visual Age

4th World Conference on Design and Arts –WCDA-2015, Sankt-Peterburg, Rusya, 26 - 28 June 2015

Sanat Eğitimi ve Eleştirel Düşünme

”Sanatı Yönetmek” Uluslararası Sanat Sempozyumu, Türkiye, 4 - 07 November 2014

Sanatın Dönüştürme Biçimleri Üzerine Bir İnceleme

Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 20 - 25 October 2014

GERMANİCİA ANTİK KENTİNDE BULUNAN SANATÇI FİGÜRLÜ BİR MOZAİĞİN SANAT ELEŞTİRİSİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

ULUSLARARASITÜRK ve DÜNYAKÜLTÜRÜNDEKAHRAMANMARAŞSEMPOZYUMU, Kahramanmaraş, Türkiye, 18 - 20 April 2013

Evliya Çelebi nin Seyahatnamesinden Notlarla Karagöz ve Hacivat Gölge Oyunu

XVI. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, Evliya Çelebi, Üsküp, Türkiye, 7 - 11 May 2011

Frans Hals ın Grup Portrelerindeki Kompozisyon Yapıları

1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu, Dün Bugün Gelecek, Türkiye, 27 - 29 April 2011

Türk Resim Sanatında Kadın Ressamlar

Uluslararası Türkiye-Polonya İlişkileri Sempozyumu, Varşova, Türkiye, 16 - 21 June 2010, ss.215-223

Televizyon Programları Yoluyla Çocuklarda Oluşan Sanat ve Sanatçı Kavramları

Medyada Sanat ve Estetik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 November 2007

AVRUPA BİRLİĞİ KALİTE YAKLAŞIMLARI İÇİNDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMCİSİ YETİŞTİREN KURUMLARDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE KALİTE STANDARTLARI

III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Lisansüstü Eğitimde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 17 - 20 October 2007, ss.504-511