Doç.Dr.

Zekerya AKKUŞ


Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2003 - 2007

2003 - 2007

Doktora

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilimler/Sosyal Bilgiler , İlköğretim/Sosyal Bilgiler Eğiimi, Türkiye

1998 - 2002

1998 - 2002

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilimler/Sosyal Bilgiler , İlköğretim/Sosyal Bilgiler Eğiimi, Türkiye

1994 - 1998

1994 - 1998

Lisans

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Tarih Öğretmenliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2007

2007

Doktora

Tarih Öğretiminde Edebi Ürünlerin Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim/Sosyal Bilgiler Eğiimi

2002

2002

Yüksek Lisans

İlköğretim Okullarında Sosyal Bilgiler Derslerinde Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Konusunun Öğretimi

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim/Sosyal Bilgiler Eğiimi

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, İlköğretim, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

2009 - 2017

2009 - 2017

Yrd.Doç.Dr.

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

2000 - 2009

2000 - 2009

Araştırma Görevlisi

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Yönetimsel Görevler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2015

2015

Activity Based Teaching in Social Studies Education An Action Research

AKKUŞ Z.

Educational Research and Reviews, ss.1911-1921, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

İlköğretim 6 Sınıf Öğrencilerinin Değer Algıları Üzerine Bir Araştırma

GÜVEN A. , KAYA R. , AKKUŞ Z.

Turkish Studies, cilt.9, ss.1067-1083, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Ölçme Ve Değerlendirme Etkinliklerine İlişkin Görüşleri

AKKUŞ Z.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.13-27, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Masal Kitaplarının 6 Sınıf Sosyal Bilgiler Değerleri Perspektifinden Analizi

KÜÇÜK B., GEDİK F., AKKUŞ Z.

Turkish Studies, ss.1071-1087, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Masal kitaplarının 6. sınıf sosyal perspektifinden analizi.

KÜÇÜK TURGUT B. , gedik f., akkuş z.

TURKISH STUDIES, cilt.9, ss.1071-1087, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Masal kitaplarının 6. sınıf sosyal perspektifinden analizi.

KÜÇÜK TURGUT B. , gedik f., akkuş z.

TURKISH STUDIES, cilt.9, ss.1071-1087, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Sosyal Bilgiler Dersinde Değer Aktarım Aracı Olarak Atasözleri Ahlaki İkilem Oluşturma

AKKUŞ Z. , KÜÇÜK B., ÖRTEN H.

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.74-93, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Sosyal Bilgiler Dersinde Oyunlarla Kavram Öğretimi

AKKUŞ Z. , ASLAN H.

International Journal Social Science Research, ss.61-77, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Dîvânu Lugâti t Türk te Yer Alan Münğüz Münğüz Oyunu nun Sosyal Bilgiler Öğretimine Uyarlanması Örnek Bir Uygulama

AKKUŞ Z. , ASLAN H. , ESRA M.

TURKIYAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF STUDIES IN TURKOLOGY, ss.189-206, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Tarih Öğretmenlerinin Yeni Tarih Öğretim Programlarındaki Ölçme Değerlendirme Etkinliklerinin Uygulama Süreci Hakkındaki Görüşleri Erzurum Örneği

KAYA R. , GÜVEN A. , AKKUŞ Z. , GÜNAL H.

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.117-137, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnanç Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

AKKUŞ Z.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.102-116, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Okul Deneyimi II Uygulamalarının Öğretmen Adayları Üzerinde Yarattığı Davranış Değişiklikleri

CEYLAN T. , AKKUŞ Z.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.213-226, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Sınıfiçi İnformal İlişkiler Düzeninin Öğrenci Başarısına Etkisi

KÜÇÜKOĞLU A. , AKKUŞ Z.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.1-17, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Destanların Kullanımı

AKKUŞ Z.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.31-48, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

İlköğretim 7 Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Yer Alan Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ünitesinin Değerlendirilmesi

AKKUŞ Z. , GÜVEN A.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.47-63, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Demokratik Değer Kazanımında Okulların Rolü

GÜVEN A. , AKKUŞ Z.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.217-224, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

2016

2016

Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeleri

AKKUŞ Z.

Atasözleri İle Sosyal Bilgiler Öğretimi, Hlil Tokcan, Editör, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, ss.261-283, 2016

2016

2016

Sosyal Bilgilerin Temelleri

AKKUŞ Z. , ŞİMŞEK U.

Sosyal Bilim Disiplinleri: Arkeoloji-Sanat Tarihi, ALİ SİNAN BİLGİLİ, Editör, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, ss.91-124, 2016

2015

2015

Tarih Öğretim Yöntemleri

AKKUŞ Z.

Tarih Öğretiminde Sözlü ve Yazılı Edebiyat Ürünlerinin Kullanımı, MUAMMER DEMİREL, Editör, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, ss.116-134, 2015

2015

2015

Sosyal Bilgilerin Temelleri

AKKUŞ Z. , ŞİMŞEK U.

Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Ali Sinan Bilgili, Editör, Pegem Akademi, ss.92-95, 2015

Desteklenen Projeler

2015 - 2017

2015 - 2017

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI I

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

İLGAZ S. (Yürütücü) , AKPOLAT Y. , AKKUŞ Z. , ŞİMŞEK U. , KESKİN Y. , MERAL E.


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2016

2016

Sosyal Bilgiler Dersinde Kum Masası Kullanımının Öğrenci Günlüklerine Yansıması ve Eğitsel Doğurguları

Katılımcı

Denizli-Türkiye

2014

2014

Etkinlik Temelli Sosyal Bilgiler Öğretimi:Bir Durum Çalışması

Katılımcı

Praha-Çek Cumhuriyeti

2013

2013

Sosyal Bilgilerde Etkinlik Geliştirme:Örnek Bir Uygulama

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2013

2013

Masal Kitaplarının 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Değerleri Perspektifinden Analizi

Katılımcı

Konya-Türkiye

2013

2013

Türk Tarih Ders Kitapları Perspektifinden Azerbaycan

Katılımcı

Baku-Azerbaycan

2013

2013

Sosyal Bilgiler Dersinde Oyunlarla Kavram Öğretimi

Katılımcı

Aksaray-Türkiye

2013

2013

Sosyal Bilgiler Dersinde Değer Aktarım Aracı Olarak Atasözleri:Ahlaki İkilem Oluşturma

Katılımcı

Aksaray-Türkiye

2012

2012

Dinaı Lügait Türkte Yer Alan Çocuk Oyunlarının Sosyal Bilgiler Öğretimine Uyarlanması

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2012

2012

Tarih Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Hakkındaki Görüşleri

Katılımcı

Trabzon-Türkiye