Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Psychological Effects of Facebook

IJAR, vol.10, no.31, pp.65-80, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Psychological Effects of Facebook

IJAR, vol.10, no.31, pp.65-80, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretmenlerin Beden Dilinin Öğrencilerin Derse İlişkin Tutumları Üzerine Etkisi (Erzurum İli Örneği)

İSTANBUL INTERNATIONAL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -II December 23-25, 2021 | Istanbul, Turkey, Turkey, 23 December 2021

Examinatıon Of Theses On The 21st Century Skılls Of Teacher Candidates

SIIRT UNIVERSITY INTERNATIONAL SIIRT CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH Siirt University November 5-7,2021, Siirt, Turkey, 05 November 2021

COVID - 19 Pandemisinde Uygulanan Uzaktan Eğitime İlişkin Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi

ICOLDE 2021 INTERNATIONAL CONGRESS ON OPEN LEARNING AND DISTANCE EDUCATION 2021 9-10 EKİM 2021 ERZURUM, TURKEY, Erzurum, Turkey, 09 September 2021

Öğrencilerin 21. Yüzyıl Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

IPCEDU - ULUSLARARASIPEGEM EĞİTİM KONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 16 September 2020 - 11 May 2021, pp.68-74

İngilizce Ders Başarılarının Fen Lisesi Öğrencilerinin Özgüvenleri ve Sosyalleşme Süreçlerine Etkisinin İncelenmesi

ULUSLARARASI PEGEM EĞİTİM KONGRESİ Toplumsal Vicdanın Geliştirilmesinde Eğitimin Rolü. 16-19 Eylül 2020., Diyarbakır, Turkey, 16 - 19 September 2020, pp.919-931 Creative Commons License

Kadın Girişimcilik ve kadın Girişimcilerin Desteklenmesi

Çorum Belediyesi I. Uluslararası Katılımlı Kadın Girişimcilik Çalıştayı, Çorum, Turkey

Kadın Girişimcilik ve kadın Girişimcilerin Desteklenmesi

Çorum Belediyesi I. Uluslararası Katılımlı Kadın Girişimcilik Çalıştayı, Çorum, Turkey

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL TEKNOLOJİYE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

HOCA AHMET YESEVİUluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Adıyaman, Turkey, 26 - 27 August 2019

Öğretmenlik Mesleği ve Mesleğin Statüsü

The 6th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI-EPOK) Kars-2018, Kars, Turkey, 11 - 13 October 2018

Öğretmenlik Mesleğinde Hizmet İçi Eğitim

The 6h International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI-EPOK) Kars-2018, Kars, Turkey, 11 - 13 October 2018

SAYISAL VE SÖZEL ORTAÖĞRETİM 11.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRK TARİH ALGI VE BİLİNCİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (Türkiye – Kars İli Örneği)”

ICES-UEBK 2018 27th. INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES – Education in the Changing World – 27. ULUSLAR ARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ - Değişen Dünyada Eğitim – ANTALYA., 18 - 22 April 2018

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Kars, Turkey, 11 - 13 October 2018

Öğretmenlik Mesleğinde Hizmetiçi Eğitim

6. Uluslararsı Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi 6th International Congress on Curriculum and Instruction, Kars, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.256-259

Öğretmenlik Mesleği ve Mesleğin Statüsü

6. Ulslararsı Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 6th International Congress on Curriculum and Instruction, Kars, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.898-901

The Evaluatıon of Turkish Course Book of 5th Class According to the Teachers’ Point of Views (5. Sınıf Türkçe Ders Kitabının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

ICCI EPOK 2018 6th International Congress on Curriculum and Instructıon – 6. Uluslar arası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 11 - 14 October 2018

In-Service Training in Teaching Profession (Öğretmenlik Mesleğinde Hizmet İçi Eğitim

ICCI EPOK 2018 6th International Congress on Curriculum and Instructıon – 6. Uluslar arası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 11 - 14 October 2018

Investigation of Teachers’ Attitudes Towards Project Competitions (Öğretmenlerin Proje Yarışmalarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

ICCI EPOK 2018 6th International Congress on Curriculum and Instructıon – 6. Uluslar arası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 11 - 14 October 2018

Analysıs of Self – Efficiacy Levels of High School Teachers Regarding Participation in Project Competitions as Consultants (Lise Öğretmenlerinin Proje Yarışmalarına Danışman Olarak Katılmaya Yönelik Öz Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi

ICES-UEBK 2018 27th. INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES – Education in the Changing World – 27. ULUSLAR ARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ - Değişen Dünyada Eğitim, 1 - 04 June 2018

Eğitim Ortamında Yetişkinler ile İletişim

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’xx nün Avrupa Yetişkin Öğrenme Gündemi İçin Ulusal Koordinatörler Projesi, Turkey, 11 - 13 April 2017

A study on the associate degree child development programs in Turkey from the point of their academicians, curriculum and colleges they are affiliated with

UMYOS 2017 6th International Vocational Schools symposium, BOSNIA AND HERZEGOVINA, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 May 2017, vol.3, pp.452-460

The Evaluation of Social Sharing Nets’ Using Information, Attitudes and Behaviors According to Nickname Usage and Time Used for It in Turkey

IASSR INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH, XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Catania, Italy, 25 - 28 January 2017

DEVLET POLİTİKALARINDA VE KANUNLARDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ

IASSR INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH, XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Catania, Italy, 25 - 28 January 2017 Sustainable Development

Pedagojik Bir Değer Olarak İyilik (Öğretmenlik)

IASSR INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH, XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Catania, Italy, 25 - 28 January 2017

Türk Eğitim Tarihi Kapsamında Etkili Okul ve Nitelikleri

Kafkas Üniversitesi 13. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu:Basit Üslup, Kars, Turkey, 26 - 28 September 2013

Türk Eğitim Tarihi Kapsamında Etkili Okul ve Nitelikleri

Kafkas Üniversitesi 13. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu:Basit Üslup, Kars, Turkey, 26 - 28 September 2013

Stres ve Öğrenme Arasındaki İliğşki

International Conference on New Trends in Education - ICONTE, Antalya, Turkey, 26 April 2013

"The Responsibility and Responsible Behaviouring Concept According to University Students"

International Conference on Education and Educational Psychology in İstanbul - Turkey (Procedia-Social and Behavioral Sciences), İstanbul, Turkey, 10 - 13 November 2012, pp.172-173

Ebul Hasan Harakani Hazretlerinin Kısa Hayatı ve Eğitimci Yönü

Uluslararası Harakani Sempozyumu, Kars, Turkey, 11 - 13 October 2012

Ebul Hasan Harakani Hazretlerinin Kısa Hayatı ve Eğitimci Yönü

Uluslararası Harakani Sempozyumu, Kars, Turkey, 11 - 13 October 2012

The Influence of Physical Activity Level On The Children's Learning Ability of Disabled Children Having Difficulties in Learning

International Conference on Education and Educational Psychology in İstanbul - Turkey, İstanbul, Turkey, 10 - 13 August 2012

The Influence of Physical Activity Level On The Children's Learning Ability of Disabled Children Having Difficulties in Learning

International Conference on Education and Educational Psychology in İstanbul - Turkey, İstanbul, Turkey, 10 - 13 August 2012

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yerleşik Olarak Eğitim ve Öğretim Gören İlköğretim Kademesi Öğrencilerinin Öğrenme Sorunları ve Başarısızlık Nedenleri

ISIC International Symposium on Language And Communication: Research Trends and Challenges, İzmir, Turkey, 10 - 13 June 2012, vol.5, no.5, pp.20-30

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yerleşik Olarak Eğitim ve Öğretim Gören İlköğretim Kademesi Öğrencilerinin Öğrenme Sorunları ve Başarısızlık Nedenleri

ISIC International Symposium on Language And Communication: Research Trends and Challenges, İzmir, Turkey, 10 - 13 June 2012

Influence of Family on School Students

International Symposium "Folklore and Linguo-Culturology of the Caucasian Peoples" (Uluslararası Symposium-Kafkasya Halklarının Folklor ve Dil-Kulturolojisi), Tiblisi, Georgia, 18 - 21 April 2012

Influence of Family on School Students

International Symposium "Folklore and Linguo-Culturology of the Caucasian Peoples" (Uluslararası Symposium-Kafkasya Halklarının Folklor ve Dil-Kulturolojisi), Tiblisi, Georgia, 18 - 21 April 2012

The Impact of Tests on Learners' Test Anxiety

International Journal of Arts & Sciences, Germany, France & Switzerland Christmas Conference 2011, Freiburg, Germany, 27 November - 02 December 2011

Risk Taking Ability and Achievement on Second Language Acquisition

International Symposium on Sustainable Development, June-8/9/2010, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 8 - 09 June 2010

Risk Taking Ability and Achievement on Second Language Acquisition

International Symposium on Sustainable Development, June-8/9/2010, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 8 - 09 June 2010

İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Yeteneği Kapasitelerini Etkileyen Stres Düzeyi Dağılımları (Kars İli Örneği)

Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi "Fen Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler" SEMPOZYUM, Giresun, Turkey, 18 - 20 November 2009 Sustainable Development

İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Yeteneği Kapasitelerini Etkileyen Stres Düzeyi Dağılımları (Kars İli Örneği)

Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi "Fen Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler" SEMPOZYUM, Giresun, Turkey, 18 - 20 November 2009 Sustainable Development

The Effect of Weekly Lesson Programmes on Second Language Learning

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitim Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 14 - 18 May 2008

The Effect of Weekly Lesson Programmes on Second Language Learning

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitim Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 14 - 18 May 2008

AİLELERİN KORUMACI TUTUMLARININ OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN KİŞİSEL-SOSYAL GELİŞİM, KABA VE İNCE MOTOR GELİŞİM DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Turkey, 9 - 11 November 2007

AİLELERİN KORUMACI TUTUMLARININ OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN KİŞİSEL-SOSYAL GELİŞİM, KABA VE İNCE MOTOR GELİŞİM DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Turkey, 9 - 11 November 2007

Geniş Aile Modelinden Çekirdek Aile Modeline Geçişte Kaybolan Dede ve Nine Figürlerinin Çocuğun Sosyal Psikolojik ve Bilişsel Gelişimine Etkisi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi V. Ulusal Yaşlılık KOngresi, Sivas, Turkey, 5 - 07 September 2007, pp.450-480

Öğretim Elemanları, Öğretmen ve Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi

16. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Tokat, Turkey, 5 - 07 September 2007, pp.1-29

Öğretim Elemanları, Öğretmen ve Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi

16. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Tokat, Turkey, 5 - 07 September 2007, pp.1-29

Sosyal Devlet ve Refah Toplumu

Atatürk Üniversitesi IX Ulusal Eğitim Bilimleri KOngresi, Erzurum, Turkey, 27 - 29 September 2000

Sosyal Devlet ve Refah Toplumu

Atatürk Üniversitesi IX Ulusal Eğitim Bilimleri KOngresi, Erzurum, Turkey, 27 - 29 September 2000

The Responsibility and responsible Behaviouring Concept According to University Students

International Conference on Education and Educational Psychology in İstanbul - Turkey, İstanbul, Turkey, 10 October 0202 - 13 October 2012, pp.172-174

Books & Book Chapters

EĞİTİM FELSEFESİ

Anı Yayıncılık, Ankara, 2021 Creative Commons License

EĞİTİM FELSEFESİ

Anı Yayıncılık, Ankara, 2021

TEKNOLOJİ FELSEFESİ

in: EĞİTİM FELSEFESİ, Doç. Dr. Rıdvan KÜÇÜKALİ, Dr. Öğrt. Üyesi Üveysi Kutsi KAHVECİ, Prof. Dr. Şükrü ADA, Doç. Dr. Rahman ÇAKIR, Dr. Öğrt. Gör. Gül KADAN, Editor, Anı Yayıncılık, Erzurum, pp.327-344, 2021

COVID - 19 PANDEMİSİNDE UYGULANAN UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

in: PANDEMİ SONRASI DÖNEMDE AÇI ÖĞRENME VE UZAKTAN EĞİTİM, Doç. Dr. Melike ARSLAN, Doç. Dr. Gökhan ÖMEROĞLU, Dr. Öğrt. Üyesi Asiye ATA, Doç. Dr. Mevlüt ALBAYRAK, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınevi Koordinatörlüğü, Erzurum, pp.30-47, 2021

TEKNOLOJİ FELSEFESİ

in: EĞİTİM FELSEFESİ, RIDVAN KÜÇÜKALİ, Editor, ANI YAYINCILIK, Ankara, pp.307-325, 2021 Creative Commons License

Öğretim Yöntemleri

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, , Editor, ASOS, Elazığ, pp.101-142, 2018

PHILISOPHY AND AIMS OF EDUCATION (Felsefe ve Eğitimin Amaçları)

in: DEVELOPING THE CURRICULUM (Program Geliştirme), Gündoğdu, K., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2017

PHILISOPHY AND AIMS OF EDUCATION (Felsefe ve Eğitimin Amaçları)

in: DEVELOPING THE CURRICULUM (Program Geliştirme), Gündoğdu, K., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2017

ÇOCUKLARDA ÖĞRETİM STRATEJİLERİ-II

in: ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ, Engin, A.O., Editor, Atatürk Üniversitesi Deneyim Açıköğretim Yayıncılık, Erzurum, pp.1-23, 2017

ETKİLİ ÖĞRETİM TEKNİKLERİ -I

in: ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ, Engin, A.O., Editor, Atatürk Üniversitesi Deneyim Açıköğretim Yayıncılık, Erzurum, pp.1-20, 2017

ÇOCUKLARDA ÖĞRETİM STRATEJİLERİ-I

in: ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ, Engin, A.O., Editor, Atatürk Üniversitesi Deneyim Açıköğretim Yayıncılık, Erzurum, pp.1-23, 2017

ETKİLİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-II

in: ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ, Engin, A.O., Editor, Atatürk Üniversitesi Deneyim Açıköğretim Yayıncılık, Erzurum, pp.1-23, 2017

ETKİLİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-II

in: ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ, Engin, A.O., Editor, Atatürk Üniversitesi Deneyim Açıköğretim Yayıncılık, Erzurum, pp.1-23, 2017

GELİŞİM

in: ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ, Engin, A.O., Editor, Atatürk Üniversitesi Deneyim Açıköğretim Yayıncılık, Erzurum, pp.1-22, 2017

ÇOCUK VE AİLE HAKKINDA BİLGİ EDİNME-I

in: AİLE EĞİTİMİ, Engin, A.O., Editor, Atatürk Üniversitesi Deneyim Açıköğretim Yayıncılık, Erzurum, pp.1-19, 2017

GELİŞİM

in: ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ, Engin, A.O., Editor, Atatürk Üniversitesi Deneyim Açıköğretim Yayıncılık, Erzurum, pp.1-22, 2017

ÇOCUK VE AİLE HAKKINDA BİLGİ EDİNME-II

in: AİLE EĞİTİMİ, Engin, A.O., Editor, Atatürk Üniversitesi Deneyim Açıköğretim Yayıncılık, Erzurum, pp.1-21, 2017

Eğitim Felsefesi ve Hedefler

in: Program Geliştirme, Prof. Dr. kerim Gündoğdu, Editor, PEGEM AKADEMİ, 2017

ETKİLİ ÖĞRETİM TEKNİKLERİ-II

in: ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ, Engin, A.O., Editor, Atatürk Üniversitesi Deneyim Açıköğretim Yayıncılık, Erzurum, pp.1-24, 2017

Özel Eğitimde Aile Eğitimi Süreci - II

in: AİLE EĞİTİMİ, , Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİFAKÜLTESİ DEKANLIĞI, Erzurum, 2017

Aile Eğitimi

Üniversal Yayınları, Erzurum, 2013

Aile Eğitimi

Üniversite Yayınları, Erzurum, 2013

Eğitim Bilimine Giriş

Ideal Kitaplar, İstanbul, 2010

Sınıf Yönetimi

Grafiker , Ankara, 2007 Creative Commons License

Eğitim Bilimine Giriş

Grafiker Yayınları, Ankara, 2007

Eğitim Bilimine Giriş

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2007 Creative Commons License

TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA ÖĞRETMEN YETİŞTİRME UYGULAMALARI VE EĞİTİM FAKÜLTELERİMİZİN TEMEL SORUNLARI

in: EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ, Cafoğlu, Z., Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.397-420, 2007

TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA ÖĞRETMEN YETİŞTİRME UYGULAMALARI VE EĞİTİM FAKÜLTELERİMİZİN TEMEL SORUNLARI

in: EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ, Cafoğlu, Z., Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.397-420, 2007

EĞİTİMİN TARİHİ TEMELLERİ

in: EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ, Karslı, M. D., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.301-331, 2007

EĞİTİMİN TARİHİ TEMELLERİ

in: EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ, Karslı, M. D., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.301-331, 2007

YENİ ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK

in: SINIF YÖNETİMİ, Cafoğlu, Z., Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.213-239, 2007

YENİ ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK

in: SINIF YÖNETİMİ, Cafoğlu, Z., Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.213-239, 2007

Öğrenme Boyutuyla Bilgi Birey ve Toplum

Güneş Vakfı Çağdaş Yayınları, Erzurum, 2006

Other Publications