Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Assistant Professor

  Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

Non Academic Experience

 • 2001 - 2018 ÖĞRETMEN

  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Courses

 • Undergraduate Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme

 • Undergraduate Sınıf Yönetimi

 • Postgraduate Yönetimde Problem Çözme Teknikleri

 • Postgraduate Eğitim Ekonomisi ve Planlaması

 • Undergraduate Eğitime Giriş

 • Undergraduate Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

 • Undergraduate Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim Sustainable Development

 • Undergraduate Eğitimde Ahlak ve Etik

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

Taught Courses And Trainings

 • 2021 - 2021 Eğiticilerin Eğitimi

  Continuing Education Center - Training

  Albez C.