Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigation of The Effect of Credit Card Usage On Spending Tendency

Ege 10th International Conference On Social Sciences, İzmir, Turkey, 22 - 24 December 2023, pp.50-60

Determinants of Satisfaction With E-Government Application

Ege 10th International Conference On Social Sciences, İzmir, Turkey, 22 - 24 December 2023, pp.60-70

GENDER DIFFERENCES IN ONLINE CLOTHING SHOPPING

2 ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SUSTAINABLE LOGISTICS “CIRCULAR ECONOMY, Mersin, Turkey, 23 - 24 June 2022, pp.56 Creative Commons License

Üstel Yumuşatma Durum Uzay Modelleri ETS, BATS ve TBATS Modelleri Kullanarak Borsa İstanbul (BIST)’te Hisse Senedi Tahmini

V. International Symposium on Economics, Politics and Administration (ISEPA '22), Diyarbakır, Turkey, 10 October - 11 November 2022, pp.128-129

Sosyal Medya Fenomenlerinin Üniversite Öğrencileri Üzerindeki Etkisi

I.International Artuklu Congress on Economic, Administrative and Political Sciences, Mardin, Turkey, 20 - 21 November 2021, pp.270-287 Creative Commons License

EXAMINATION OF E-GAME PLAYING HABITS OF UNIVERSITY STUDENTS DURING THE PANDEMIC PERIOD

Al Farabi 10th International Conference on Social Sciences, Malatya, Turkey, 16 - 17 November 2021, pp.355-366 Creative Commons License Sustainable Development

INVESTIGATION OF UNIVERSITY STUDENTS' TENDENCIES TO GRADUATE EDUCATION

Al-Farabi 10th International Conference On Social Sciences, 16 - 17 November 2021, pp.344-354 Creative Commons License Sustainable Development

Examining The Factors That May Have An Effect on University Students’ Perceptions of Mobbing Using Ordered Logistic Regression Analysis

XXI. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 8 - 10 September 2021, pp.222-224

The Role of Obesity In The Relationship Between Students’ Internet Addiction and Depression: Applicatıon of Structural Equation Model

XXI. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 8 - 10 September 2021, pp.50-51 Sustainable Development

SOSYAL MEDYANIN HAYATIMIZDAKİ YERİ VE DAVRANIŞLARIMIZA OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: ERZURUM ÖRNEĞİ

20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 February 2020, pp.240-241

TELEVİZYON PROGRAMLARININ TOPLUMA OLAN FAYDASININ ARAŞTIRILMASI: ERZURUM ÖRNEĞİ

II. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Gümüşhane, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.1289-1307

Televizyon Programlarının Topluma Olan Faydasının Araştırılması: Erzurum Örneği

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.1-10

Televizyon Programlarının Topluma Olan Faydasının Araştırılması: Erzurum Örneği

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.1-10

Finansal Okuryazarlık Seviyesi Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi: Erzurum Atatürk Üniversitesi Örneği

III. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri (ISEFE 2019) Sempozyumu, Hatay, Turkey, 5 - 07 September 2019, pp.153-164

Alkol ve Tütün Harcamalarını Etkileyen Faktörlerin İki Değişkenli Probit Model ile Analizi

III. International Symposium on Economics, Finance and Econometrics, Hatay, Turkey, 5 - 07 September 2019, pp.241-250 Sustainable Development

Finansal Okuryazarlık Seviyesi Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi: Erzurum Atatürk Üniversitesi Örneği

III. International Symposium on Economics, Finance and Econometrics, Hatay, Turkey, 5 - 07 September 2019, pp.144-153 Sustainable Development

Alkol ve Tütün Harcamalarını Etkileyen Faktörlerin İki Değişkenli Probit Model ile Analizi

III. International Symposium on Economics, Finance and Econometrics, Hatay, Turkey, 5 - 07 September 2019, pp.241-250

Atatürk Üniversitesi Yerleşkesinde Lojman Hizmeti Alanların Lojman Yönetiminden Memnuniyetlerinin Araştırılması

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.1003-1017

Erzurum Halkının Kış Sporları Faaliyetlerinden Memnuniyetleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Araştırılması

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018

TRAFİK CEZALARININ TRAFİK KAZALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

18. Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, vol.1 Sustainable Development

Türkiye’nin Tarımsal Endüstri İçi Ticaret Belirleyicilerinin Analizi:Almanya ve İngiltere Karşılaştırması

1. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 23 September 2017

Applied and Theoretical Approach to the Process Oriented Basis Representation Method

Global Joint Conference on Industrial Engineering and Its Application Areas (GJCIE) 2017“Industrial Engineering in the Industry 4.0 Era, VİYANA, Austria, 20 - 21 July 2017, pp.3-4

DETERMINING MAIN FACTORS AFFECTING VIOLENCE AMONGST WORKING WOMEN: THE CASE OF ERZURUM CITY

3RD INTERNATIONAL RESEARCHERS, STATISTICIANS AND YOUNG STATISTICIANS CONGRESS, Konya, Turkey, 24 - 26 May 2017 Sustainable Development

Muhafazakâr Konseptli Otel İşletmelerinde Müşteri Memnuniyet Düzeyinin Belirlenmesi

1.INTERNATIONAL HALAL TOURISMCONGRESS, Antalya, Turkey, 7 - 09 April 2017, vol.1, pp.10481-1060

The Pattern Recognition and Statistical Process Control in Casting Industry

2nd International Defense Industry Symposium, Kırıkkale, Turkey, 6 - 08 April 2017

Türkiye ve Avrupa Birliği ne Üye Ülkelerinin Son On Yıldaki Büyüme Oranları İtibariyle Hiyerarşik Kümeleme Analizi Yardımıyla Kümelenmesi

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.626-638

Döküm Sanayisinde Metal Alaşım Oranlarına Hotelling T2 ve Mewma Kontrol Grafikleri Uygulamaları

Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 14 October 2016, pp.857-861

Çok Değişkenli Kalite Kontrolünde Süreç Tabanlı Temel Gösterimlerinde Hata Teriminde Kovaryansın Etkileri

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) 36. Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 15 July 2016

Kompartman Modelleri nin İç Göçe Uygulaması

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016

Çalışan Öğrencilerin Genel Memnuniyet Düzeylerinin SıralıProbit Model Yardımıyla Araştırılması

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016

Potansiyel Göçün Sebepleri Üzerine Bir Araştırma

17. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Erzurum, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.212-215

İstatistik Okur Yazarlığı

20 Ekim Dünya İstatistik Günü, 2015,Türkiye İstatistik Kurumu Erzurum Bölge Müdürlüğü, Nene Hatun Kültür ve Gösteri Merkezi, Erzurum, Turkey, 20 October 2015

Çocukların İnternet Kullanımında Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi

2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, Turkey, 9 - 10 October 2015

Çocukların İnternet Kullanımında Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi

2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Turkey, 9 - 10 October 2015, pp.293-302

Yapay Sinir Ağları ile Çok Değişkenli İstatistik Kontrol Kartlarında Örüntü Tanıma

2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Turkey, 9 - 10 October 2015

ISO 27001 Kapsamında Kurumsal Bilgi Güvenliğine Dinamik Bir Yaklaşım Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği

2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Turkey, 9 - 10 October 2015, pp.511-526

Süreç Tabanlı Temel Gösterimleri için Çok Değişkenli İPK Çizelgelerinde MEWMA Uygulamaları

35. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Turkey, 9 - 12 September 2015

A Survey of Multivariate Control Chart Pattern Recognition Literature 2010 2015

16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Edirne, Turkey, 7 - 12 May 2015

Factors Affecting Erzurum Atatürk University Students Smart Phone Use and Smart Phone Brand Preference

16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Edirne, Turkey, 7 - 12 May 2015

Analyzing Factors Affecting University Students Satisfaction with Cargo Firms Using Multinomial Logit Model The Case of Atatürk University

16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Edirne, Turkey, 7 - 12 May 2015

An investigation of postgraduate students satisfaction with the quality of services at a Turkish university

6th Annual Convention of Eurasian Silk Road Universities Consortium (ESRUC), Casablanca, Morocco, 1 - 04 April 2015, pp.14-16

Tüketicilerin Hafif Ticari Araç Talebinin Hedonik Regresyon Yardımıyla Analizi Erzurum Örneği

15th International Symposium on Econometrics, Operations Research, and Statistics, Isparta, Turkey, 22 - 25 May 2014, pp.226

Examining Violence Towards Healthcare Workers The Case of State Hospitals in Erzurum Province

9th International Statistics Day Symposium, Side / Antalya, Turkey, 10 - 14 May 2014, pp.96 Sustainable Development

Outpatient Satisfaction Analysis Using Ordered Logit Model The Case of Three State Hospitals in Erzurum

9th International Statistics Day Symposium, Side / Antalya, Turkey, 10 - 14 May 2014, pp.96

Doğrusal Karma Tamsayılı Programlama ile Kapalı Döngü Tedarik Zinciri Ağ Tasarımı

14th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2013, pp.190 Sustainable Development

İnternet Bankacılığını Tercihte Etkili Olan Faktörlerin Analizi Atatürk Üniversitesi Örneği

12. International Symposium On Ekonometrics Statistics and Operations Research, Denizli, Turkey, 26 - 29 May 2011, pp.72-77

Investigation of Export Import Ratios in Turkey By Using Spline Regression Models

The 6th International Conference on Applied Statistics, Bucharest, Romania, 16 - 17 November 2012, pp.110-129

Multinominal Logit Model Yardımıyla Konut Talep Etme Gerekçeleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi

13th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics, 24 - 26 May 2012, pp.120

Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Sportif ve Kültürel Faaliyetlerden Memnuniyetlerinin Sıralı Lojistik Regresyon Analizi ile İncelenmesi

13th International Symposium on Econometrics, Operations Research, and Statistics, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 24 - 26 May 2012, pp.127

Multinomial Logir Model Yardımıyla Konut Talep Etme Gerçekleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi

13th International Symposium on Econometrics, Operations Research, and Statistics, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 24 - 26 May 2012, pp.120

Erzurum İl Merkezindeki Elektrik Tüketiminin Spline Regresyon Modellerle Analizi

13th International Symposium on Econometrics, Operations Research, and Statistics, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 24 - 26 May 2012, pp.242

Sigara Bağımlılığında Etkili Olan Faktörlerin Analizi Atatürk Üniversitesi Lisans Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

13th International Symposium on Econometrics, Operations Research, and Statistics, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 24 - 26 May 2012, pp.128-175

Konut Talebinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi Erzurum İl Merkezi nde Bir Saha Araştırması

13th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 24 - 26 May 2012, pp.123

Bilimsel Araştırmalarda En Çok Görülen İstatistik Hataları Değerlendirmeler Öneriler

Fen, Sosyal ve Mühendislik Bilimlerinde İstatistik Paneli, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Konferans Salonu, Artvin, Turkey, 21 May 2012, vol.3

Spline Regresyonda Düğüm Noktalarının Tahmini Üzerine Bir Çalışma

1st Uluslararası Iğdır Sempozyumu, Iğdır, Turkey, 19 - 21 April 2012

Doğrusal Spline Regresyon ile Turizm Talebinin Analizi

II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Kemer/ Antalya, Turkey, 12 - 15 April 2012, pp.390-391

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastaneleri Polikliniklerinden Hizmet Alan Hastaların Memnuniyeti Araştırması

12th International Symposium on Econometrics, Operations Research, and Statistics, Denizli, Turkey, 26 - 29 May 2011, pp.68

İstatistik Dersinin İşletme Müfredatındaki Derslerle Etkileşiminin Yol Analizi Yardımıyla İncelenmesi

12th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Denizli, Turkey, 26 - 29 May 2011, pp.69

Gençlerin Bilgisayar Oyunlarına Yönelik Tutumları Erzincan İlinde Bir Araştırma

15. Pazarlama Kongresi, Bilgi ve İletişim Çağında Pazarlama ve Tüketici, Çeşme / İzmir, Turkey, 26 - 29 October 2010, pp.110-125

Temel Bileşenler Analizi Yöntemiyle Toplu Taşıma Araçlarından Memnuniyeti Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Erzurum İli Örneği

11th International Symposium on Econometrics, Operations Research, and Statistics, Sakarya, Turkey, 28 - 30 May 2010, pp.811-826

Books & Book Chapters

Üniversite Gençliğinde Günah Algısı

Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 2023

Sayım Verisi İçin Regresyon Modelleri ve Uygulamaları

in: Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları, Aşır Genç,Erkan Oktay, Editor, Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınevi, Konya, pp.162-193, 2022 Creative Commons License

İki Durumlu Modeller ve Uygulamaları

in: Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları, Prof.Dr. Aşır GENÇ,Prof.Dr.Erkan Oktay, Editor, Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, Konya, pp.64-91, 2022

Çok Durumlu Modeller ve STATA Uygulamaları

in: Uygulamalarla Mikroekonometri, Prof. Dr. Şenay Üçdoğruk Birecikli - Prof. Dr. Seda Şengül, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.71-102, 2021

Veri Görselleştirmenin Tarihi Yolculuğu

in: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler, Bengü ŞEKEROĞLU, Editor, Detay, Ankara, pp.1-18, 2021

The Investigation of Sustainable Procurement System Satisfying Turkey’s Energy Demand by Means of Multi-period Interval Parameter Integer Linear Programming (MP-IPILP)

in: Sustainable Procurement in Supply Chain Operations, Sachin K. Mangla,Sunil Luthra,Suresh Kumar Jakhar,Anil Kumar,Nripendra P. Rana, Editor, Taylor Publishing Company, New York, pp.418-451, 2019 Sustainable Development

Key Drivers of Smartphone Use Among Undergraduate Students in An Emerging Country Using A Logistic Regression Analysis

in: Intelligent Techniques and Modeling Applications in Marketing Analytics, IGI-Global Publishing, Editor, Global Publications , New York, pp.1-20, 2016

Parametrik Olmayan İstatistik Teknikler

in: İstatistiğe Giriş II, Prof. Dr. Ömer AKBULUT, Editor, TÜBITAK Yayınları, Ankara, pp.1-20, 2016

7. Ünite: İkiden Fazla Anakütle Parametresi Hakkında Karar Alma

in: İstatistik Analiz, OKTAY, ERKAN, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.87-104, 2013

2. Ünite: Örnekleme Dağılımları

in: İstatistik Analiz, OKTAY, ERKAN, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.17-32, 2013

10. Ünite: Regresyon Teorisi

in: İstatistik Analiz, OKTAY, ERKAN, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.135-152, 2013

6. Ünite: İki Anakütle Parametresi Hakkında Karar Alma

in: İstatistik Analiz, OKTAY, ERKAN, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.71-88, 2013

3. Ünite: Tahmin Teorisi

in: İstatistik Analiz, OKTAY, ERKAN, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.31-44, 2013

11. Ünite: Korelasyon Teorisi

in: İstatistik Analiz, OKTAY, ERKAN, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.149-162, 2013

1. Ünite: Örnekleme Teorisi

in: İstatistik Analiz, OKTAY, ERKAN, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-18, 2013

14. Ünite: İki Anakütleye İlişkin Parametrik Olmayan İstatistik Teknikler

in: İstatistik Analiz, OKTAY, ERKAN, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.193-216, 2013

5. Ünite: Tek Anakütle Parametresine İlişkin Karar Alma

in: İstatistik Analiz, OKTAY, ERKAN, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.55-70, 2013

4. Ünite: Karar Teorisine Giriş

in: İstatistik Analiz, OKTAY, ERKAN, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.43-56, 2013

8. Ünite: Küçük Örneklerle Karar Alma

in: İstatistik Analiz, OKTAY, ERKAN, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.103-120, 2013

9. Ünite: Ki-Kare Testleri

in: İstatistik Analiz, OKTAY, ERKAN, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.119-136, 2013

5. Ünite: Kesikli Populasyon Dağılımları

in: Biyoistatistik, AKBULUT, ÖMER, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-20, 2012

13. Ünite: Sürekli Tesadüfi Değişkenler ve Normal Dağılım

in: İstatistiğe Giriş, OKTAY, ERKAN, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.171-184, 2012

14. Ünite: Kesikli İhtimal Dağılımlarının Normal Dağılıma Yaklaşımı

in: İstatistiğe Giriş, OKTAY, ERKAN, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.183-197, 2012

4. Ünite: İhtimal ve İhtimal Hesaplamaları

in: Biyoistatistik, AKBULUT, ÖMER, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-15, 2012

10. Ünite: Ki-Kare Testleri

in: Biyoistatistik, AKBULUT, ÖMER, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-23, 2012

12. Ünite: Kesikli Tesadüfi Değişkenler ve Dağılımları

in: İstatistiğe Giriş, ERKAN OKTAY, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.155-172, 2012

10. Ünite: İndeksler

in: İstatistiğe Giriş, ERKAN OKTAY, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.131-146, 2012

11. Ünite: İhtimal Teorisi

in: İstatistiğe Giriş, OKTAY, ERKAN, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.145-155, 2012

Cilt: 3, Ticaret ve İnşaat Sektörü Mevcut Durum ve Analizi

in: Doğu Anadolu Projesi Ana Planı Sanayi ve Hizmetler, , Editor, Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, pp.189-225, 2000

Applied Nonparametric Statistics

Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 1996

Metrics

Publication

225

Citation (WoS)

133

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

180

H-Index (Scopus)

6

Project

25

Thesis Advisory

30

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals