Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Mapping the Nationalism of Hilmi Ziya Ülken

Özne , vol.17, no.34, pp.873-899, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Milliyetçi Tarihyazımlarında Köken Mitlerinin Kullanımı: Türk Tarih Tezi ve Lübnan Tarih Tezinin Karşılaştırılması

I. Ulusal Siyaset Düşüncesi Sempozyumu Karşılaştırmalı Siyaset Düşüncesi, İstanbul, Turkey, 15 - 16 December 2023, pp.35-37 Creative Commons License

Milliyetçiliğe Göstergebilimle Bakmak: Alternatif Bir Teorik Yaklaşım Denemesi

II. Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 08 October 2023, pp.144-145 Creative Commons License

Manda Dönemi Lübnanı'nda İcat Edilmiş Gelenekler

I. Uluslararası İlişkiler Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Erzurum, Turkey, 21 - 23 April 2022, pp.39-40

Lübnan'da Şihabist Dönem ve Ulus İnşası

IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2017, pp.128

Books & Book Chapters

Siyasal Milliyetçilik: Bir Aidiyet Kategorisinin Evrenselleşmesi ve Ulus-Devlet

in: Siyasal Yazılar: Siyasal Kavramlar ve Terimler Üzerine Tetkikler, Selçuk Kahraman, Editor, Eğitim Kitabevi, İstanbul, pp.427-449, 2022

Lübnan'da Ulusun İnşası

in: Dünyadan Örneklerle Teoride ve Pratikte Ulus İnşa Süreçleri, Doç. Dr. Musa Yavuz Alptekin, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.277-298, 2022

Suriyecilik ve Arapçılık Karşısında Teritoryal Lübnan Milliyetçiliği

in: Lübnan: Kimlik, Toplum ve Siyaset, M. Fahri Danış,Yasin Atlıoğlu, Editor, Vadi Yayınları, İstanbul, pp.97-139, 2021

Bir Anka Kuşu: Arap Milliyetçiliği

in: Ortadoğu'yu Kuran İdeolojiler, Kurşun Z., Editor, Vadi Yayınları, İstanbul, pp.71-121, 2019

Other Publications

Metrics

Publication

19

Project

2

Open Access

5