Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Unusual Case: Ophthalmomyiasis

REVISTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL, vol.54, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Tuberculosis tenosynovitis: A rare case report

REVISTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL, vol.54, 2021 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Relevance of Pulmonary Alveolar Echinococcosis

ARCHIVOS DE BRONCONEUMOLOGIA, vol.56, no.12, pp.779-783, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Cerebral Infarction in an Elderly Patient with Coronavirus Disease.

Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, vol.53, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

A Very Rare Case of Brucellosis-Related Tubo-ovarian Abscess

REVISTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL, vol.53, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

What Do Medical Students Think About HIV/AIDS? Student thoughts on HIV / AIDS

Dicle Med J, vol.48, no.2, pp.235-243, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gastrointestinal Symptoms and Liver Damage in Patients with COVID-19

Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, vol.26, no.2, pp.249-156, 2021 (Other Refereed National Journals)

The effectiveness of electroneuromyography in the early diagnosis of diabetic foot development

HEALTH SCIENCES MEDICINE, vol.4, no.2, pp.213-218, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

An evaluation of risk factors affecting amputation in patients with diabetic foot infection

HEALTH SCIENCES MEDICINE, vol.4, no.1, pp.49-54, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Can persistent hiccups be a progression marker in COVID-19?

HEALTH SCIENCES MEDICINE, vol.4, no.2, pp.240-242, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

The thorax tomography correlation in COVID-19 RT-PCR positive patients

Anatolian Current Medical Journal, vol.3, no.2, pp.145-150, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ TANISIYLA İZLENEN HASTALARIN EPİDEMİYOLOJİK VE BİYOKİMYASAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH, vol.4, no.3, pp.320-327, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

An Evaluation of Mean Platelet Volume, Sedimentation, and CRP in Brucellosis Patients

Turkish Journal of Clinics and Laboratory, vol.4, no.10, pp.479-483, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Essential Oils and Antimicrobial Effects

International Journal of Scientific Engineering Research, vol.10, no.9, pp.65-70, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

EPİLEPSİNİN ARKASINA SAKLANAN EKİNOKOKKUS ALVEOLARİS

MEDITERRANEAN JOURNAL OF INFECTION MICROBES AND ANTIMICROBIALS, vol.8, pp.191-192, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

DEMANS HASTALARINDA ENFEKSİYON ORANLARI VE MORTALİTE İLE İLİŞKİSİ

MEDITERRANEAN JOURNAL OF INFECTION MICROBES AND ANTIMICROBIALS, vol.8, pp.224, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi Çalışanlarında HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı

Journal of Contemporary Medicine, vol.8, pp.322-325, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tekrarlayan auriküler hematom: Bir olgu sunumu

archives of clinical and experimental medicine, vol.3, pp.103-105, 2018 (Other Refereed National Journals)

Investigation of Infections in Illegal Immigrants Brought To the Emergency Department of a Hospital

IOSR Journal Of Pharmacy, vol.8, pp.68-70, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

OROFARİNGEAL TULAREMİ OLGU

Bozok Tıp Dergisi, vol.8, no.1, pp.156-159, 2018 (Other Refereed National Journals)

Bruselloz Aynı Aileden 3 Olgu Sunumu

Cumhuriyet Üniv. Sağ. Bil. Enst. Derg, vol.2, pp.40-44, 2017 (Other Refereed National Journals)

İkinci Basamak Bir Hastanede Sağlık Çalışanlarında Kesici-DeliciAlet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi

Journal of Contemporary Medicine, vol.7, pp.1-5, 2017 (Other Refereed National Journals)

Piperasilin/Tazobaktama Bağlı Kemik İliği Baskılanması ileSeyreden Bir Olgu Sunumu

Fırat Tıp Dergisi, vol.22, pp.197-199, 2017 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COVID-19 Enfeksiyonunda Serum D Vitamini, Çinko ve Melatonin Düzeylerinin Klinik Seyirle İlişkisi

9. TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI BİLİMSEL PLATFORMU 20-23 MAYIS 2021, Antalya, Turkey, 21 May - 23 June 2021, vol.10, pp.85 Creative Commons License

GEBELİKTE AKUT VİRAL HEPATİT

9. PALANDÖKEN KADIN DOĞUM KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 12 - 15 March 2020, pp.26 Creative Commons License

Pott Hastalığı Olgu Sunumu

8. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 24 - 29 November 2020, vol.9, no.1, pp.165 Creative Commons License

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Düşünülen Hastada Kan Kültüründe Bir Zoonoz Çıktı

8. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL KONGRESİ , Antalya, Turkey, 24 - 29 November 2020, vol.9, no.1, pp.124 Creative Commons License

2019 Yılı Bruselloz Olgularının Değerlendirilmesi

8. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL KONGRESİ “ON-LINE KONGRE” ÖZEL SAYISI, Ankara, Turkey, 24 - 29 November 2020, vol.1, no.9, pp.179 Creative Commons License

Primer Psoas Apsesi: Bir Olgu Sunumu

8. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 24 - 29 November 2020, vol.9, no.1, pp.121 Creative Commons License

2019-2020 Kış Döneminde İnfluenza Verilerimiz

8. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL KONGRESİ , Antalya, Turkey, 24 - 29 November 2020, vol.9, no.1, pp.191 Creative Commons License

ACİL SERVİSTE AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI

3. Doğu Anadolu Acil Tıp Günleri, Erzurum, Turkey, 4 - 06 October 2019

Acil Serviste İstenen Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Konsültasyon ve Servis Yatışlarının Değerlendirilmesi

3.Doğu Anadolu Acil Tıp Günleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.214-215

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımı

3.Doğu Anadolu Acil Tıp Günleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.207-208

HCV Enfeksiyonlu Hastaları Atlamayalım

Viral Hepatitlerde Eliminasyona Doğru Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 27 - 29 September 2019, vol.1, pp.37-38

Antimicrobial Effect of 3 Essential Oils for Multiple Antibiotic Resistance Bacteria.

4th Internatıonal Conference On Advances In Natural Applıed Scıences, Ağrı, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.102-103

Evaluatıon Of Suspected Menıngıtıs Cases In Emergency Servıce

6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.11-12

Hekim Adaylarında HIV/AIDS Konusunda Farkındalık

3. Güney Anadolu Enfeksiyon Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 1 - 05 May 2019, pp.34-35

Pulmoner Alveoler Ekinokok: Tek Merkezli 34 Olgu Sunumu

10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Turkey, 25 - 28 April 2019

Epilepsinin Arkasına Saklanan Echinococcus alveolaris : Olgu Sunumu

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU “ULUSLARARASI KONGRE”, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.191-192

Diyaliz Hastasında Kateter İlişkili Endokardit: Olgu Sunumu

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU “ULUSLARARASI KONGRE, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.208

Başarıyla Tedavi Edilen Gastrointestinal Şarbon Vakası

7. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.234

Üniversitemiz Hastane Enfeksiyonlarında Son Durum

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU “ULUSLARARASI KONGRE”, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.135

Üç Deri Şarbonu Olgusu

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU “ULUSLARARASI KONGRE”, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.240

Anti-Tümör Nekroz Faktör Kullanımında Latent TüberkülozTedavisi: Olgu Sunumu

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU“ULUSLARARASI KONGRE, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.114

Demans Hastalarında Enfeksiyon Oranları ve Mortalite ile İlişkisi

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU “ULUSLARARASI KONGRE”, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.224

Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesindeki Beş Yıllık EnfeksiyonOranları

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU“ULUSLARARASI KONGRE”, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.177-178

Sarkoidoz veya Tüberküloz: Sarkoidoz Tedavisi Altında PottHastalığı Tanısı Konulan Bir Olgu

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU “ULUSLARARASI KONGRE”, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.101

“Diyabetik El” Komplikasyonlu Bir Olgu

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU“ULUSLARARASI KONGRE”, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.104

Erken Başlangıçlı Demans Olarak Takip Edilen Nörosifiliz: Olgu sunum

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU “ULUSLARARASI KONGRE”, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.138

Bölgemizdeki Kadınların İnsan Papilloma Virüs Farkındalığının Değerlendirilmesi

7. EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU ’ULUSLARARASI KONGRE’, 3 April - 07 March 2019, vol.8, pp.63

Demans Hastalarında Enfeksiyon Oranları ve Mortalite ile İlişkisi

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU “ULUSLARARASI KONGRE”, 03 April 2019, vol.8, pp.40

Erken Başlangıçlı Demans Olarak Takip Edilen Nörosifiliz: Olgu sunumu

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU “ULUSLARARASI KONGRE”, Turkey, 3 - 07 July 2019, vol.8, pp.126

Acil Servis Çalışanlarında Delici Kesici Alet Yaralanmalarında Duyarlılık

2. Doğu Anadolu Acil Tıp Günleri 12-13 Mayıs 2018, Erzurum, Turkey, 12 - 13 May 2018

Acil Serviste İshalli Hastaya Yaklaşım

2. Doğu Anadolu Acil Tıp Günleri, Erzurum, Turkey, 12 - 13 May 2018

Kronik Hepatit C Hastalarının Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

7. Türkiye EKMUD Uluslar arası Kongresi, Antalya, Turkey, 8 May - 13 August 2018, vol.8, pp.81

Yenidoğanda İntraventriküler Kolistin Tecrübemiz:Olgu Sunumu

7. Türkiye EKMUD Uluslar arası Kongresi, 8 - 13 May 2018, vol.8, pp.266

Kronik Hepatit C Hastalarının Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmes

7. EKMUD Uluslararası Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 13 May 2018, vol.8, pp.81

FAT EMBOLISM SYNDROME AFTER LONG BONE FRACTURE

5rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2018

NECROTIZING FASCIITIS İN HIP AFTER INTRAMUSCULAR INJECTION

5rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2018

DYSPNEA DEVELOPED AFTER CANAL TREATMENT

. 5rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2018

Orofaringeal Tularemi Olgu

XVIII.TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 22 - 26 March 2017, pp.347

Books & Book Chapters

Sepsis Hastasında Beslenme ve Yönetimi

in: Dahili Hastalarda Özel Beslenme ve Diyet Yönetimi, Can ÖZLÜ, Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Ankara, pp.503-510, 2019

Yaygın Lenfadenopati

in: Lenfadenopatiye Multidisipliner Yaklaşım, Can ÖZLÜ, Editor, AKADEMİSYEN YAYIN EVİ, Ankara, pp.173-182, 2019

İŞ YERİNDE GÖRÜLEN ENFEKSİYONLAR

in: İŞ HİJYENİ, ZÜLAL ÖZKURT, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI, Erzurum, pp.83-106, 2019 Creative Commons License