Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

CASE REPORT OF IDIOPATHIC BILATERAL ORBITAL MYOSITIS

malang neurology journal, vol.7, no.2, pp.134-136, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

SERUM MYELOPEROXIDASE, MALONDIALDEHYDE, ALPHA-SYNUCLEIN LEVELS IN PATIENTS WITH EPILEPSY

Malang Neurology Journal, vol.7, no.2, pp.93-97, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Is Lamotrigine the cause of Purpura Fulminans?:Case Report

Sakarya Tıp Dergisi, vol.11, no.2, pp.442-446, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Favipiravir Experience in Covid-19 Positive Myasthenia Gravis Patients

Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi (Y. A. The Eurasian Journal of Medicine), vol.53, no.2, pp.164-165, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

DÜŞÜK AYAK KLİNİĞİ İLE BAŞVURAN HASTALARIN ETİYOLOJİK, ELEKTROFİZYOLOJİK VE PROGNOSTİK ÖZELLİKLERİ

Black Sea Journal of Health Science, vol.4, no.2, pp.120-123, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

MULTİPL SKLEROZ HASTALIK AKTİVİTESİNDE NÖTROFİL LENFOSİT ORANI

VAN TIP DERGİSİ, vol.28, no.2, pp.178-183, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Idiopathic orbital myositis masked by migraine diagnosis: Case report

AGRI-THE JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF ALGOLOGY, vol.33, no.2, pp.116-118, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

NÖROBEHÇET SENDROMUNDA KLİNİK, DEMOGRAFİK VE RADYOLOJİK BULGULAR

KOCATEPE TIP DERGİSİ, vol.22, pp.6-13, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

The Relationship of Migraine Clinical Features With Neutrophil- Lymphocyte Ratio

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.11, no.3, pp.434-438, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üçüncü Kranial Sinir Paralizisi ile Gelen Leptomeningeal Metastaz Olgusu

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, vol.27, no.2, pp.242-244, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Multipl Kranial Nöropati ile Prezente olan Rinoserebral Mukormikoz Olgusu

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.45, pp.323-326, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Serebral Venöz Trombozlu Erişkinlerde Etiyoloji ve Genetik Polimorfizm İlişkisi

Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, vol.21, no.3, pp.166-171, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Erzurum ve çevre illerde psödotümör serebri tanısı ile takip edilen hastaların klinik ve demografik verileri

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.16, pp.331-335, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Serebral Venöz Trombozda Trombosit Aktivasyonu ile Rekanalizasyon Süresi İlişkisi

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.6, pp.100-105, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Valproik Asit Kullanımına Bağlı Liken Planus Olgusu

Sakarya Medical Journal, vol.9, pp.352-355, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

EPİLEPSİNİN ARKASINA SAKLANAN EKİNOKOKKUS ALVEOLARİS

MEDITERRANEAN JOURNAL OF INFECTION MICROBES AND ANTIMICROBIALS, vol.8, pp.191-192, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ERKEN BAŞLANGIÇLI DEMANS OLARAK TAKİP EDİLEN NÖROSİFİLİZ

MEDITERRANEAN JOURNAL OF INFECTION MICROBES AND ANTIMICROBIALS, vol.8, pp.138, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

DEMANS HASTALARINDA ENFEKSİYON ORANLARI VE MORTALİTE İLE İLİŞKİSİ

MEDITERRANEAN JOURNAL OF INFECTION MICROBES AND ANTIMICROBIALS, vol.8, pp.224, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Clinical and laboratory efficacy of repetitive triamcinolone injections in carpal tunnel syndrome

Annals of Medical Research, vol.26, pp.640-645, 2019 (Other Refereed National Journals)

VENÖZ SİNÜS TROMBOZU İLE PREZENTE OLAN NÖROBEHÇET

DÜZCE TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.20, pp.90-92, 2018 (Other Refereed National Journals)

Herpes Ensefaliti: Olgu Sunumu

MJMA, vol.8, pp.169-170, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Distoni İle Prezente Olan Santral Sinir Siste mi Lipomu: Olgu Sunumu

Sakarya Tıp Dergisi, vol.7, pp.117-120, 2017 (Other Refereed National Journals)

Ophthalmoplegic migraine with Oculomotor Paralysis: case report

Sakarya Medical Journal, vol.4, pp.202-205, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SEREBRAL VENÖZ TROMBOZ İLE PREZENTE OLAN LUPUS-SJÖGREN BİRLİKTELİĞİ OLGU SUNUMU

ESKİŞEHİR NÖROLOJİ GÜNLERİ NÖROROMATOLOJİ SEMPOZYUMU, Eskişehir, Turkey, 3 - 05 September 2021, pp.1 Creative Commons License

GENÇ İNME HASTALARINDA EPİLEPTİK NÖBETLERİN GÖRÜLME SIKLIĞI

12. ULUSAL EPİLEPSİ KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 27 - 30 May 2021 Creative Commons License

SUBEPANDİMAL HETEROTOPİ VE İYİ HUYLU EPİLEPSİ OLGUSU

1.ULUSAL KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ EEG-EMG SANAL KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 20 - 22 November 2020 Creative Commons License

LEBER’İN HEREDİTER OPTİK NÖROPATİSİ: OLGU SUNUMU

55.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 15 - 21 November 2019

ORAK HÜCRELİ ANEMİ DE NÖROLOJİK KOMPLİKASYON: HEMORAJİK PRESS

55.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2019, pp.137

MS, SLE VE ROMATOİD ARTRİT BİRLİKTELİĞİ OLAN NADİR BİR OLGU SUNUMU

55.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 15 - 21 November 2019

EPİLEPSİ VE GEBELİK

3.DOĞUANADOLU ACİL TIP GÜNLERİ, Erzurum, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.63-64

Erken Başlangıçlı Demans Olarak Takip Edilen Nörosifiliz: Olgu sunum

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU “ULUSLARARASI KONGRE”, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.138

Demans Hastalarında Enfeksiyon Oranları ve Mortalite ile İlişkisi

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU “ULUSLARARASI KONGRE”, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.224

Epilepsinin Arkasına Saklanan Echinococcus alveolaris : Olgu Sunumu

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU “ULUSLARARASI KONGRE”, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.191-192

FARKLI HASTALIKLARDA TEDAVİ SONRASI GELİŞEN PSÖDOTÜMÖR SEREBRİ

4.ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 7 - 09 December 2018

EPİLEPSİ TANISININ GECİKTİRDİĞİ ENSEFALİT OLGUSU VE KÖTÜ SONUÇ

54.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 30 November - 06 December 2018

YANLIŞ EPİLEPSİ TANISI ALAN UZUN QT SENDROMLU OLGU

54.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 30 November - 06 December 2018

SPİNAL ANESTEZİ SONRASI GELİŞEN İNTRAKRANİAL HİPOTANSYON OLGUSU

54.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 30 November - 06 December 2018

BAŞ AĞRISIZ PSÖDOTÜMÖR SEREBRİ

54.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 30 November - 06 December 2018

YENİ TANIMLANAN WORKİNG HAND SENDROMU: OLGU SUNUMU

54.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 30 November - 06 December 2018

POMNT2 GENİ TAŞIYAN SEKONDER KONJENİTAL MUSKÜLER DİSTROFİ

54.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 30 November - 06 December 2018

SEREBRAL VENÖZ TROMBOZLU OLGULARDA EPİLEPTİK NÖBETLERİN GÖRÜLME SIKLIĞI

13.ÇUKUROVA NÖROLOJİ GÜNLERİ, Gaziantep, Turkey, 19 - 21 October 2018

Herpes Ensefaliti Olgu Sunumu

7. EKMUD Uluslararası Kongresi, 8 - 13 May 2018, vol.8

HUZURSUZ BACAK SENDROMUNUN MASKELEDİĞİ MYOKLONİK EPİLEPSİ

34.ULUSAL KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ EEG-EMG KONGRESİ, KKTC, Turkey, 4 - 08 April 2018

AKUT İNFLAMATUARDEMİYELİNİZAN POLİNROPATİ TANILI HASTALARIN KLİNİK VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

34.ULUSAL KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ EEG-EMG KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 08 April 2018

PSİKOJEN NONEPİLEPTİK NÖBETLERDE VİDEO EEG MONİTORİZASYONUNUN KULLANIMI

34.ULUSAL KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ EEG-EMG KONGRESİ, Turkey, 4 - 08 April 2018

EPİLEPSİDEN MİGRENE YOLCULUK

14.BAŞ AĞRISI KIŞ OKULU, Turkey, 16 - 18 March 2018

Creutzfeldt Jacob Hastalığı: Olgu Sunumu.

53. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 30 November 2017

BAŞAĞRISI İLE PRESENTE OLAN FAHR SENDROMU- OLGU SUNUMU

53.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 24 - 30 November 2017

Serebral Amiloid Anjiopati:Sunumu

53. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 30 November 2017

Fıçıdaki Adam sendromu: Olgu Sunumu.

53. Ulusal Nöroloji Kongresi., Antalya, Turkey, 24 - 30 November 2017

VALPROİK ASİT KULLANIMINA BAĞLI PARKİNSONİZM

53.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 24 - 30 November 2017

Omuz Dislokasyonu Sonrası Gelişen Aksiller Sinir Hasarı.

53. Ulusal Nöroloji Kongresi., Antalya, Turkey, 24 - 30 November 2017

Valproik Asit kullanımına Bağlı Parkinsonizm: Olgu Sunumu.

53. Ulusal Nöroloji Kongresi., Antalya, Turkey, 24 - 30 November 2017

İlk Atağı Serebral Venöz Tromboz Olan Nörobehçet

53. Ulusal Nöroloji Kongresi., Antalya, Turkey, 24 - 30 November 2017

BAŞ AĞRISI İLE PREZENTE OLAN FAHR SENDROMU

53.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 24 - 30 November 2017

Egzersizle Provake Olan Spinal Arteriovenöz Fistül.

53. Ulusal Nöroloji Kongresi., Antalya, Turkey, 24 - 30 November 2017

İLK ATAĞI SEREBRAL VENÖZ TROMBOZ OLAN NÖROBEHÇET

53.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 24 - 30 November 2017

SEREBRAL AMİLOİD ANJİYOPATİ OLGU SUNUMU

53.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 24 - 30 November 2017

GAYTA İNKONTİNANSI İLE BAŞVURAN TARLOV KİSTİ

53.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 24 - 30 November 2017

CREUTZFELD-JACOB HASTALIĞI

53.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 24 - 30 November 2017

CADASIL OLGU SUNUMU

53.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 24 - 30 November 2017

BEHÇET HASTALIĞI VE MULTİPL SKLEROZ BİRLİKTELİĞİ

52.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 25 November - 01 December 2016

HİRAYAMA HASTALIĞI OLGU SUNUMU

52.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 25 November - 01 December 2016

MULTİPL NÖROLOJİK TUTULUMLA SEYREDEN DOMUZ GRİBİ

52.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 25 November - 01 December 2016

ÜÇÜNCÜ KRANİAL SİNİR PARALİZİSİ İLE GELEN LEPTOMENİNGEAL METASTAZ

52.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 25 November - 01 December 2016

İLK ATAĞI EPİLEPTİK NÖBET OLAN MULTİPL SKLEROZ

52.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 25 November - 01 December 2016

FRİEDREİCH ATAKSİSİ (TENDON REFLEKSLERİNİN KORUNDUĞU TİP)

52.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 25 November - 01 December 2016

CHARCOT-MARİE-TOOTH HASTALIĞI OLGU SUNUMU

52.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 25 November - 01 December 2016

TÜMÖRLE KARIŞAN DEV SUBEPANDİMAL HETEROTOPİ

52.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 25 November - 01 December 2016

ATİPİK BAŞLANGIÇLI MULTİSİSTEM ATROFİ

52.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 25 November - 01 December 2016

DERİN SEREBRAL VENÖZ TROMBOZU

52.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 25 November - 01 December 2016

BRAKİAL PEKSOPATİ İLE GELEN ZONA

51.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 27 November - 03 December 2015

OFTALMİK ZONA İLE PREZENTE OLAN RAMSAY HUNT SENDROMU

51.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 27 November - 03 December 2015

FAMİLYAL İZOLE PİTÜİTER ADENOMLU ÜÇ OLGU

46.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 4 - 09 December 2010

Books & Book Chapters

SANTRAL SİNİR SİSTEMİNİN METABOLİK HASTALIKLARI

in: NÖROLOJİK MUAYENE İNCELEME VE HASTALIKLAR, REFİK KUNT, SELMA TEKİN, Editor, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, Ankara, pp.451-464, 2020