Assoc. Prof. Güler YENİCE


Veteriner Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı


Research Areas: Health Sciences, Veterinary Sciences, Zootechnical and Animal Feed, Animal Nutrition and Nutritional Diseases, Ruminant

Education Information

2004 - 2008

2004 - 2008

Doctorate

Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Turkey

2001 - 2003

2001 - 2003

Postgraduate

Kafkas University, Instıtute Of Health Scıences, Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Turkey

1990 - 1996

1990 - 1996

Undergraduate

Kafkas University, Faculty Of Veterınary Medıcıne, Turkey

Dissertations

2008

2008

Doctorate

Değişik oranlarda konsantre yem içeren rasyonlarla beslenen kuzularda alkan indikatör tekniği kullanılarak yem tüketimi ve sindirilebilirlik tahmini

Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

2003

2003

Postgraduate

Broilerde kefirin probiyotik amaçla kullanılması

Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

Research Areas

Health Sciences

Veterinary Sciences

Zootechnical and Animal Feed

Animal Nutrition and Nutritional Diseases

Ruminant

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Associate Professor

Ataturk University, Veteriner Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme

2010 - 2019

2010 - 2019

Assistant Professor

Ataturk University, Veteriner Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme