Assoc. Prof. Handan ALAY


Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı


Research Areas: Health Sciences


Names in Publications: Handan Köksal Alay

Metrics

Publication

192

Citation (WoS)

106

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

112

H-Index (Scopus)

6

Project

9

Thesis Advisory

1

Open Access

36
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2005 - 2011

2005 - 2011

Expertise In Medicine

Ataturk University, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji, Turkey

Dissertations

2011

2011

Expertise In Medicine

Kronik Hepatit B ve Kronik Hepatit C’de İnterferon alfa Tedavisi Alan Hastalarda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Sustainable Development

Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Health Sciences

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Ataturk University, Tıp Fakültesi

Managerial Experience

2014 - 2018

2014 - 2018

Deputy Chief Physician

Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.)

Non Academic Experience

2017 - 2018

2017 - 2018

Uzman

Other Public Institution, Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Courses

Undergraduate

Undergraduate

BATIN MUAYENESİ Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

İSHALLİ HASTAYA YAKLAŞIM VE DEHİDRATASYON TEDAVİSİ Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

İmmunoprofilaksi ve erişkin aşılama Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA LABORATUVAR TANI Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

SEPSİS Sustainable Development

Expertise In Medicine

Expertise In Medicine

İshal patogenezi ve ishalli hastaya yaklaşım Sustainable Development

Expertise In Medicine

Expertise In Medicine

Sepsis Sustainable Development

Expertise In Medicine

Expertise In Medicine

Yenidoğan Yoğun Bakım’da enfeksiyon önlem prensipleri Sustainable Development

Expertise In Medicine

Expertise In Medicine

Menenjitli hastaya yaklaşım Sustainable Development

Expertise In Medicine

Expertise In Medicine

İmmunoprofilaksi ve erişkin aşılama Sustainable Development

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

POST-COVID-19 BİR HASTADA MANTAR ENFEKSİYONU OLGUSU

Vural Z. S., Kesmez Can F., Bilen A., Alay H., Albayrak A., Özden K., et al.

10. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 - 29 May 2022, pp.422 Creative Commons License Sustainable Development

2022

2022

İntramusküler Yerleşimli Kist Hidatik Olgusu

İNAN R., KESMEZ CAN F., ALAY H., ALBAYRAK A., ÖZDEN K.

10. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 - 29 May 2022

2022

2022

Herpes Zoster Enfeksiyonu Sonrasında Gelişen Menenjit Olgusu

KILIÇ F. B., ALAY H., KESMEZ CAN F., ALBAYRAK A., ÖZDEN K., TABKİ M. O., et al.

10. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 - 29 May 2022

2022

2022

Hematolojik Malignitede Sepsis

ALAY H.

III. GÜNEY ANADOLU KIŞ SEMPOZYUMU, Gaziantep, Turkey, 24 February 2022

2021

2021

A CASE OF ENSEPHALIT APPLICATION WITH AN ATYPICAL STATEMENT

Kesmez Can F., Alay H., Avci F. C., Albayrak A., Özden K.

INTERNATIONAL NEUROLOGICAL EMERGENCY SYMPOSIUM, Erzurum, Turkey, 7 - 08 December 2021, pp.218-219 Creative Commons License

2021

2021

Pneumococ meningitis in patient diagnosed psychosis

KESMEZ CAN F., ALAY H., TABKİ M. O., ALBAYRAK A., ÖZDEN K.

INTERNATIONAL NEUROLOGICAL EMERGENCENCY SYMPOSIUM, 07 December 2021 Creative Commons License

2021

2021

Ensefalit Kliniği ile Gelen T hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu

Bülbül Çolak N., Alay H., Kesmez Can F., Parlak M., Albayrak A., Özden K., et al.

XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 30 May 2021

2021

2021

Aile İçi Brucelloz Vakaları

Alay H., Kesmez Can F., Güler M. A., Çalkan A., Özkurt Z., Özden K.

XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 30 May 2021 Creative Commons License

2021

2021

Travma Sonrası Tekrarlayan Pnömokok Menenjit

KESMEZ CAN F., ALAY H., GÖGEBAKAN K., ÖZDEN K., PARLAK M.

XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, ONLİNE, Turkey, 30 May 2021

2021

2021

Oküler Toxoplasmosis

Kesmez Can F., Alay H., Çinici E., Albayrak A., Parlak E., Özkurt Z.

XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 30 May 2021 Creative Commons License

2021

2021

Kene Tutunma Öyküsü Olmayan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi: İki Olgu

ALAY H., KESMEZ CAN F., GÖGEBAKAN K., ALBAYRAK A., PARLAK E., PARLAK M.

XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, ONLİNE, Turkey, 26 May 2021

2021

2021

COVID-19 enfeksiyonunda serum D vitamini çinko ve melatonin düzeylerinin klinik seyirle ilişkisi

ÖZKURT Z., ÖZTÜRK N., KESMEZ CAN F., ÇINAR TANRIVERDİ E., ALAY H., SAĞLAM L., et al.

9. Türkiye EKMUD Uluslararası Bilimsel Platformu -Onlıne Kongre, Erzurum, Turkey, 20 May 2021, vol.10, pp.85 Sustainable Development

2021

2021

COVID-19 Enfeksiyonu Sonrasında Gelişen CMV Reaktivasyonu

İNAN R., KESMEZ CAN F., ALAY H., ALBAYRAK A., ÖZDEN K.

9. TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI BİLİMSEL PLATFORMU, ONLİNE, Turkey, 20 May 2021 Sustainable Development

2021

2021

Diyabetik El Olguları

ŞAHİN Z. S., ALAY H., KESMEZ CAN F., PARLAK E., ALBAYRAK A., ÖZDEN K.

9. TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI BİLİMSEL PLATFORMU, ONLİNE, Turkey, 20 May 2021 Sustainable Development

2021

2021

Kist Hidatik Olgularının Değerlendirilmesi: NENEHATUN Çalışmasının Sonuçları

PARLAK E., KERGET F., DEMİRDAL T., ŞEN P., ULAŞ A. B., ÖZTÜRK DURMAZ Ş., et al.

9. Türkiye EKMUD Uluslararası Bilimsel Platformu, Turkey, 20 - 23 May 2021, pp.121-122

2020

2020

COVİD-19 HASTALARINDA AKCİĞER HASARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE ENDOCAN YENİ BİR BELİRTEÇ OLABİLİR Mİ?

Laloğlu E., Alay H.

Uluslararası Laboratuvar Tıbbı ve XX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Eskişehir, Turkey, 25 - 26 December 2020, pp.116 Sustainable Development

2020

2020

2019 Yılı Bruselloz Olgularının Değerlendirilmesi

Parlak E., Pür N., Parlak M., Alay H., Kesmez Can F., Albayrak A., et al.

8. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL KONGRESİ “ON-LINE KONGRE” ÖZEL SAYISI, Ankara, Turkey, 24 - 29 November 2020, vol.1, no.9, pp.179 Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

2019-2020 Kış Döneminde İnfluenza Verilerimiz

Kesmez Can F., Alay H., Parlak E., Albayrak A., Özden K., Özkurt Z., et al.

8. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL KONGRESİ , Antalya, Turkey, 24 - 29 November 2020, vol.9, no.1, pp.191 Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Düşünülen Hastada Kan Kültüründe Bir Zoonoz Çıktı

PARLAK E., ÖZKURT Z., KESMEZ CAN F., ALBAYRAK A., ALAY H., PARLAK M.

8. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL KONGRESİ “ON-LINE KONGRE”, Turkey, 24 November 2020, vol.9, no.1, pp.124 Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

Primer Psoas Apsesi: Bir Olgu Sunumu

Alay H., Kesmez Can F., Bülbül Çolak N., Parlak M., Parlak E., Özden K.

8. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 24 - 29 November 2020, vol.9, no.1, pp.121 Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

Bruselloz Geçirmek Mesleği ve Beslenmeyi Değiştiriyor mu?

Parlak E., Ökke D., Alay H., Parlak M.

8. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 24 - 29 November 2020, vol.9, no.1, pp.196 Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

Pott Hastalığı Olgu Sunumu

İnan Sarıkaya R., Parlak E., Parlak M., Alay H., Kesmez Can F.

8. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 24 - 29 November 2020, vol.9, no.1, pp.165 Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

Olgu “Covid-19 ve HIV”

ALAY H.

HIV/AIDS Kampı 2020, Diyarbakır, Turkey, 09 October 2020, pp.59-60 Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

The Levels of Inflammatory Markers in Infected Patıents Wıth Sarscov-2

Laloğlu E., Alay H.

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Bolu, Turkey, 20 - 22 July 2020, pp.540-541 Creative Commons License

2020

2020

Sarscov-2 ile Enfekte hastalarda İnflamatuvar Belirteçlerin Düzeyi

LALOĞLU E., ALAY H.

ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 20 - 22 July 2020

2020

2020

Israrcı Ateşle Seyreden COVID-19 Progresyonu

KESMEZ CAN F., ALAY H.

COVID19 Symposium Online-Uluslararası-Multidisipliner, ONLİNE, Turkey, 26 June 2020, pp.88 Sustainable Development

2020

2020

Bilateral Alt Ekstremitede ve Testiküler Ağrı: Atipik Semptomlar ile COVID-19 Sunumu

Alay H., Kesmez Can F.

COVID19 Symposium Online, Sakarya, Turkey, 26 - 28 June 2020, pp.209 Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

GEBELİK VE BRUSELLOZ: BİR OLGU SUNUMU

Alay H., Cimilli Şenocak G. N.

9. Palandöken Kadın Doğum Kongresi, Erzurum, Turkey, 12 - 15 March 2020, pp.30 Creative Commons License

2020

2020

GEBELİK VE BRUCELLOZ: BİR OLGU SUNUMU

ALAY H., CİMİLLİ ŞENOCAK G. N.

9.PALANDÖKEN KADIN DOĞUM KONGRESİ, Turkey, 12 - 15 March 2020

2019

2019

TEDAVİ VE KÜR – TEDAVİ UYUMU

ALAY H.

HIV/AIDS Kampı 2019 Sempozyum, Malatya, Turkey, 11 - 13 October 2019, pp.72

2019

2019

Acil Servis Çalışanlarında Kesici-Delici Alet Yaralanma Bildirimleri İhmal mi Ediliyor?

ALAY H.

3. Doğu Anadolu Acil Tıp Günleri, Erzurum, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.38-39

2019

2019

HCV Enfeksiyonlu Hastaları Atlamayalım

KESMEZ CAN F., ALAY H.

Viral Hepatitlerde Eliminasyona Doğru Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 27 - 29 September 2019, vol.1, pp.37-38

2019

2019

Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesindeki Dirençli Gram Negatif Enfeksiyonlar ve Maliyet Analizi

ALAY H.

3.Güney Anadolu Enfeksiyon Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 1 - 05 May 2019, pp.41-43

2019

2019

Üç Deri Şarbonu Olgusu

PARLAK E., KESMEZ CAN F., ALAY H., PARLAK M., ÖZKURT Z.

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU “ULUSLARARASI KONGRE”, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.240

2019

2019

Anti-Tümör Nekroz Faktör Kullanımında Latent TüberkülozTedavisi: Olgu Sunumu

KESMEZ CAN F., ALAY H., PARLAK E., PARLAK M.

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU“ULUSLARARASI KONGRE, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.114

2019

2019

Cerrahi Profilakside Rehberlere Ne Kadar Uyuyoruz?

Alay H.

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU “ULUSLARARASI KONGRE”, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.64-65 Creative Commons License

2019

2019

Üniversitemiz Hastane Enfeksiyonlarında Son Durum

KESMEZ CAN F., ALAY H., ALBAYRAK A., ÖZDEN K.

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU “ULUSLARARASI KONGRE”, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.135

2019

2019

Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesindeki Beş Yıllık EnfeksiyonOranları

ALAY H., PARLAK E., KESMEZ CAN F., PARLAK M.

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU“ULUSLARARASI KONGRE”, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.177-178

2019

2019

Sarkoidoz veya Tüberküloz: Sarkoidoz Tedavisi Altında PottHastalığı Tanısı Konulan Bir Olgu

ALAY H., KESMEZ CAN F., PARLAK M., PARLAK E.

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU “ULUSLARARASI KONGRE”, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.101 Sustainable Development

2019

2019

Hepatit C Virüs Eradikasyon Çabamızda Ne Kadar BaşarılıOlduk?

ALAY H., Göktuğ Kadıoğlu B.

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU “ULUSLARARASI KONGRE”, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.101 Sustainable Development

2019

2019

“Diyabetik El” Komplikasyonlu Bir Olgu

ALAY H., KESMEZ CAN F., PARLAK E., PARLAK M.

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU“ULUSLARARASI KONGRE”, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.104

2019

2019

Biber Turşusundan Kaynaklanan Botulizm Olguları

Özkurt Z., Çınar Tanrıverdi E., Alay H., Yılmaz N.

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU“ULUSLARARASI KONGRE”, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.269 Creative Commons License

2019

2019

Bölgemizdeki Kadınların İnsan Papilloma Virüs Farkındalığının Değerlendirilmesi

PARLAK E., ALAY H., KESMEZ CAN F., AL R. A., AYDIN F., ALBAYRAK A.

7. EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU ’ULUSLARARASI KONGRE’, 3 April - 07 March 2019, vol.8, pp.63

2019

2019

Determination of Polyclinic Patients’ Knowledge Levels of and Behaviors toward Adult Immunization

Alay H., Parlak M.

IFID 2019 International Forum on Infectious Diseases, İstanbul, Turkey, 21 - 24 March 2019, pp.31-32 Creative Commons License

2019

2019

Yoğun Bakım Enfeksiyonları

KESMEZ CAN F., ALAY H., PARLAK M.

XX.TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 19 March 2019, pp.462-463

2018

2018

Yenidoğanda Umblikal Katetere Bağlı Hepatik Apse: OlguSunumu

ALAY H., GÖZGEÇ E., DEMİRELLİ Y., ŞAHİNER M.

7. Türkiye EKMUD Uluslar arası Kongresi, 8 - 13 May 2018, vol.8, pp.150-151

2018

2018

Kronik Hepatit C Hastalarının Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

PARLAK E., PARLAK M., KESMEZ CAN F., ALAY H., KOŞAN Z.

7. Türkiye EKMUD Uluslar arası Kongresi, Antalya, Turkey, 8 May - 13 August 2018, vol.8, pp.81 Sustainable Development

2018

2018

Maternal Kronik Hepatit B Virüs Enfeksiyonu Gebelik ve Fetal Riskleri Artırıyor mu?

ALAY H., ŞAHİNER M., PARLAK E.

7. Türkiye EKMUD Uluslar arası Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 13 May 2018, vol.8, pp.41-42 Sustainable Development

2018

2018

Yenidoğanda İntraventriküler Kolistin Tecrübemiz:Olgu Sunumu

ALAY H., KESMEZ CAN F., ŞAHİNER M.

7. Türkiye EKMUD Uluslar arası Kongresi, 8 - 13 May 2018, vol.8, pp.266

2018

2018

Rahim İçi Araç Kullanımı ve Pelvik Aktinomikoz: Olgu Sunumu

ALAY H., ÇELİK N., ŞAHİNER M., GÖKTUĞ KADIOĞLU B.

7. Türkiye EKMUD Uluslar arası Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 13 May 2018, vol.8, pp.31

2018

2018

Kronik Hepatit C Hastalarının Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmes

PARLAK E., PARLAK M., KESMEZ CAN F., ALAY H., KOŞAN Z.

7. EKMUD Uluslararası Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 13 May 2018, vol.8, pp.81 Sustainable Development

2018

2018

Retrospective evaluation of cases with papanicolaou smear positive for actinomycetes

AKSOY A., ALAY H., BULUT ERDEM E.

XII. Turkish German Gynecologic Congress, 27 April - 01 May 2018, vol.19, pp.151

2018

2018

HBsAg positivity of pregnant women in Turkey (changing epidemiology)

TOSUN S., YILDIZ İ. E., ALAY H., KUTLU H. H., EVRENOS A. N., ŞEN S., et al.

27th Annual Conference of APASL, New Delhi, India, 14 - 18 March 2018, pp.476 Sustainable Development

2017

2017

İmmünsupresif Olmayan Genç Hastada Gelişen Varisella Pnömonisi Olgusu

ÇELİK N., ÇELİK O., ALAY H., ÜNAL O.

6. Türkiye EKMUD Platformu, Antalya, Turkey, 5 - 08 April 2017

2016

2016

Herpes Ensefaliti Bir Olgu Sunumu

ÇELİK N., ALAY H., KARAŞAHİN Ö., BİLGE N.

6. Türkiye EKMUD Kongresi., Antalya, Turkey, 11 - 16 May 2016

2013

2013

Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı ve Sağlık Çalışanlarının Bilgi Düzeyi

MUTLU F., BARAN Z., ALAY H.

5. Uluslararası Hasta ve Çalışan Hakları Kongresi, 20 - 23 October 2013

2013

2013

Determining the Role of Serum Hyaluronic Acid Levels to Degree of Fibrosis in Patients with Chronis Viral Hepatitis

ÇELİK N., KADANALI A., ALAY H., KAPLAN İ.

23rd Conference of the Asian Pasific Assosiation for the Study of the Liver, 6 - 09 June 2013, vol.7, pp.1-754 Sustainable Development

2013

2013

Hepatit B ve Hepatit C birlikteliği Olan Olgular

PARLAK E., PARLAK M., ALAY H.

XII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi., Turkey, 26 - 29 March 2013 Sustainable Development

2013

2013

Sternoklavikuler Artritle Seyreden Brucelloz Olgusu

ALAY H., PARLAK E., ÇELİK N., MUTLU F.

4. EKMUD Bilimsel Platformu, Turkey, 20 - 24 March 2013

Books & Book Chapters

2021

2021

Kişisel Koruyucu Donanımlarında Hijyen

ALAY H.

in: İş Hijyeni, Özkurt Zülal, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.168-192, 2021

2019

2019

İş Yerlerinde Temizlik ve Dezenfeksiyon

TANRIVERDİ E. Ç., ALAY H., KESMEZ CAN F., PARLAK E., ALBAYRAK A., Erdal T., et al.

in: İŞ HİJYENİ, ÖZKURT ZÜLAL, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, pp.129-145, 2019

2019

2019

Zoonotik Hastalıklar ve Beslenme

ALAY H.

in: Dahili Hastalarda Özel Beslenme ve Diyet Yönetimi, Can Özlü, Editor, Akademisyen Yayınevi, pp.493-502, 2019

2019

2019

Besin Zehirlenmelerine Bağlı Bulantı-Kusma

ALAY H.

in: Bulantı ve Kusmaya Multidisipliner Yaklaşım, Can Özlü, Hasan Alpay, Editor, Akademisyen Yayınevi, pp.119-130, 2019

Supported Projects

2022 - Continues

2022 - Continues

Serum Notch1Jagged1 Hepatit B ile Enfekte Hastalarda Karaciğer Fibrozunu Saptamak İçin Umut Verici Bir Biyobelirteç MidirSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

ALAY H. (Executive), ÖZMEN S.

2021 - Continues

2021 - Continues

Bruselloz Hastalarında Serum sTREM1, Presepsin (PRESEP) ve IFN gama Düzeylerinin Tanıdaki Yeri

Project Supported by Higher Education Institutions

ALAY H. (Executive), ÇALKAN A.

2021 - 2022

2021 - 2022

AŞI OL, HAYATTA KAL.Sustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

(Project Abstract)
Alay H., Öner İ. V. (Executive), Öner G.

2021 - 2022

2021 - 2022

HIV/AIDS TANISINDA “KAÇIRILMIŞ FIRSAT” İSTEMİYORUZSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

(Project Abstract) Creative Commons License
Alay H. (Executive), Kesmez Can F., Özden K., Albayrak A., Kuşcu F.

2021 - 2022

2021 - 2022

SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN BASİT BİR TEDBİRSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

(Project Abstract) Creative Commons License
Alay H. (Executive), Özlü İ., Göktuğ Kadıoğlu B.

2020 - 2021

2020 - 2021

COVID19 enfeksiyonunda antikor gelişimi ve klinik seyirle ilişkisiSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

ALTOPARLAK Ü. (Executive), GÜLEN A., ÖZKURT Z., ÇELEBİ S., ALAY H., USLU H., et al.

2020 - 2021

2020 - 2021

COVID19 Enfeksiyonu ile İlişkili Akciğer Hasarında TGF1 ve CTGF Düzeylerinin RolüSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

LALOĞLU E. (Executive), ALAY H.

2020 - 2021

2020 - 2021

COVID19 Enfeksiyonu ile İlişkili Akciğer Hasarında SürfaktanD ve Anjiopoetin2 DüzeyleriSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

ALAY H. (Executive), LALOĞLU E.

Scientific Refereeing

December 2022

December 2022

Anatolian Journal of Biology

National Scientific Refreed Journal

December 2022

December 2022

FLORA INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI

National Scientific Refreed Journal

December 2022

December 2022

JOURNAL OF PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES

Journal Indexed in SCI-E

November 2022

November 2022

FLORA INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI

Journal Indexed in ESCI

September 2022

September 2022

Ege Tıp Dergisi

National Scientific Refreed Journal

August 2022

August 2022

FLORA INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI

National Scientific Refreed Journal

August 2022

August 2022

FLORA INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI

Journal Indexed in ESCI

July 2022

July 2022

FLORA INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI

Journal Indexed in ESCI

July 2022

July 2022

FLORA INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI

Journal Indexed in ESCI

May 2022

May 2022

FLORA INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI

National Scientific Refreed Journal

April 2022

April 2022

FLORA INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI

Journal Indexed in SCI-E

March 2022

March 2022

FLORA

Journal Indexed in ESCI

March 2022

March 2022

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE

Journal Indexed in SCI-E

March 2022

March 2022

FLORA

Journal Indexed in ESCI

December 2021

December 2021

FLORA

Journal Indexed in ESCI

November 2021

November 2021

FLORA

Journal Indexed in ESCI

November 2021

November 2021

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Bursa Uludağ University, Turkey

October 2021

October 2021

FLORA

Journal Indexed in ESCI

March 2021

March 2021

Anatolian Current Medical Journal

Other JournalsCongress and Symposium Activities

21 October 2021 - 24 October 2021

21 October 2021 - 24 October 2021

HIV/AIDS KAMPI 2021Sustainable Development

Audience

Antalya-Turkey

01 March 2019 - 01 March 2019

01 March 2019 - 01 March 2019

IFID 2019

Attendee

İstanbul-Turkey

01 January 2019 - 01 January 2019

01 January 2019 - 01 January 2019

Sağlık Bilimlerinde Araştırma Metodolojisi ve Veri Analizi Eğitim Semineri

Attendee

-Turkey

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

HIV/AIDS KampıSustainable Development

Attendee

Adana-Turkey

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Programı

Attendee

Ankara-Turkey

01 May 2018 - 01 May 2018

01 May 2018 - 01 May 2018

. 7. Türkiye EKMUD Uluslararası Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 April 2014 - 01 April 2014

01 April 2014 - 01 April 2014

V. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu, Zoonotik Hastalıklar

Attendee

-Turkey

01 March 2014 - 01 March 2014

01 March 2014 - 01 March 2014

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon, Hitit&Temiz Doğa Ortak Girişimi Erzurum Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Attendee

Erzurum-Turkey

01 April 2013 - 01 April 2013

01 April 2013 - 01 April 2013

4.EKMUD Bilimsel Platformu

Attendee

-Turkey

01 June 2010 - 01 June 2010

01 June 2010 - 01 June 2010

Karbapenemler, Antifungaller ve Kronik Hepatit Tedavisinde Güncel YaklaşımlarSustainable Development

Attendee

Trabzon-Turkey

01 April 2010 - 01 April 2010

01 April 2010 - 01 April 2010

X. Ulusal Viral Hepatit KongresiSustainable Development

Attendee

Antalya-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 106

h-index (WOS): 6