Prof.

Murat KÜLEKÇİ


Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi

Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı

Education Information

2000 - 2006

2000 - 2006

Doctorate

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi/ Tarım İşletmeciliği, Turkey

1997 - 2000

1997 - 2000

Postgraduate

Gaziosman Paşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi/ Tarım İşletmeciliği, Turkey

1993 - 1997

1993 - 1997

Undergraduate

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi , Tarım Ekonomisi Bölümü, Turkey

Dissertations

2006

2006

Doctorate

Erzurum İli hayvancılık İşletmeerinin AB Muhasebe Sistemine (FADN) Göre Sınıflandırılması ve Değerlendirilmesi;Karayazı, Tekman ve Çat ilçeleri Örneği

Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi/ Tarım İşletmeciliği

2000

2000

Postgraduate

Tokat ili Artova Göleti Sulama Projesinde tahmin Edilen Üretim Deseninin uygulamadaki Gelişimi ve Bunu Etkileyen faktörler

Gaziosman Paşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi/ Tarım İşletmeciliği

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Agricultural Sciences, Agriculture, Farming Economy, Agriculture Management, Agricultural Production Economics

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Professor

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi

2015 - 2020

2015 - 2020

Associate Professor

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi

2010 - 2015

2010 - 2015

Assistant Professor

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi

2006 - 2010

2006 - 2010

Medical Doctor

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Genel Ekonomi

Undergraduate

Undergraduate

Tarım Muhasebesi

Doctorate

Doctorate

Uygulamalı Üretim Ekonomisi

Postgraduate

Postgraduate

Fayda-Masraf Analizleri

Undergraduate

Undergraduate

Tarım Ekonomisi

Undergraduate

Undergraduate

Mezuniyet Çalışması

Advising Theses

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2020

2020

Reduction of the greenhouse gas emission and energy optimization for tomato production

Külekçi M. , Sarı M. M.

Fresenius Environmental Bulletin, vol.29, no.7, pp.6168-6180, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License

2020

2020

Optimization of energy consumption for sunflower production using data envelopment analysis approach

Karadaş K., Külekçi M.

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, vol.41, no.2, pp.505-513, 2020 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier

2017

2017

Measuring technical, allocative and economic efficiencies of dairy farms in western Turkey

Terin M., Kulekci M. , Yıldırım İ.

INDIAN JOURNAL OF ANIMAL RESEARCH, vol.51, pp.165-169, 2017 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

2013

2013

Input-output energy analysis in pistachio production of Turkey

KÜLEKÇİ M. , AKSOY A.

ENVIRONMENTAL PROGRESS & SUSTAINABLE ENERGY, vol.32, no.1, pp.128-133, 2013 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

2011

2011

Analysis of the factors affecting the adoption of innovations in dairy farms in Erzurum Province, Turkey

AKSOY A. , KÜLEKÇİ M. , YAVUZ F.

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.6, no.13, pp.2966-2970, 2011 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

2011

2011

The analysis of the factors affecting the adoption of agricultural innovations: the case of Erzurum province

Sezgin A. , Erem Kaya T., Külekçi M. , Kumbasaroğlu H.

African Journal Of Business Management, vol.5, no.3, pp.777-782, 2011 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License

2011

2011

Determining the Meat Consumption Habits in Erzurum Province and the Factors Affecting the Case

Kaya T. E. , SEZGİN A. , Kumbasaroğlu H., KÜLEKÇİ M.

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.10, no.8, pp.959-964, 2011 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

2010

2010

Technical efficiency analysis for oilseed sunflower farms: a case study in Erzurum, Turkey

Kulekci M.

JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, vol.90, pp.1508-1512, 2010 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

2009

2009

THE DETERMINATION OF ECONOMICALLY OPTIMUM NITROGEN DOSE IN SAFFLOWER PRODUCTION UNDER DRY CONDITIONS

KÜLEKÇİ M. , POLAT T. , ÖZTÜRK E.

BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, vol.15, no.4, pp.342-347, 2009 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

2009

2009

An Econometric Analysis for Estimation Future of Cattle Farms: A Case Study in Erzurum, Turkey

AKSOY A. , KÜLEKÇİ M. , Kaya T. E.

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.8, no.2, pp.348-349, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2006

2006

Determining economically optimum weaning age: A case study in Erzurum, Turkey

Işık H. B. , KÜLEKÇİ M. , BİRİNCİ A.

JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH, vol.30, no.2, pp.125-128, 2006 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Determination of Factors Affecting the Efficiency and Efficiency of Silage Corn Productıon in Iğdır Province

Doğan K., Külekçi M.

Journal of the Institute of Science and Technology, vol.10, no.2, pp.1338-1349, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2017

2017

Situation of Farmers Cooperation and Determination of Factors Affecting Cooperation: Case Study of Erzurum Province

SARI M. M. , KÜLEKÇİ M.

Journal of the Institute of Science and Technology, vol.7, no.1, pp.319-327, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Tarım İşletmelerinde Örgütlenme Durumuna Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi: Erzurum İli Örneği

SARI M. M. , KÜLEKÇİ M.

Iğdır University Journal of The Institute of Science and Technology, vol.7, no.1, pp.319-327, 2017 (International Refereed University Journal)

2016

2016

IĞDIR İLİ ARICILARININ SOSYO EKONOMİK DURUMU

KADİRHANOĞULLARI İ. H. , KARADAŞ K., KÜLEKÇİ M.

Uludağ Arıcılık Dergisi, vol.16, no.1, pp.2-11, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Elazığ İlinde Kayısı Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Performanslarının Ölçülmesi

KÜLEKÇİ M. , Dönmez R., Güler M.

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpaşa University, vol.33, no.2, pp.130-136, 2016 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

2016

2016

Iğdır İlinde Bal Üretim Maliyetinin Belirlenmesi Üzerine BirÇalışma

Kadirhanoğulları İ. h. , KARADAŞ K., KÜLEKÇİ M.

Journal of the Institute of Science and Technology, vol.6, no.4, pp.113-118, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

Antepfıstığı Üretiminde Kar Etkinliğinin Belirlenmesi; Veri Zarflama Analizi Uygulaması

KÜLEKÇİ M.

journal of agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, vol.31, no.1, pp.94-103, 2014 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

2014

2014

Trabzon İli Uzungöl Doğa Parkı’nın Rekreasyonel ve Turizm Amaçlı Kullanımının Ekonomik Değerinin Belirlenmesi: Seyehat Maliyeti Yöntemi Uygulaması

KÜLEKÇİ M. , Dönmez R.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.45, no.1, pp.1-7, 2014 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

2013

2013

Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Etkinlik Analizi: Erzurum İli Örneği

KÜLEKÇİ M.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.44, no.2, pp.103-109, 2013 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

2012

2012

Buzağıların Beslenmelerinde Etkinliğin Belirlenmesi; Stokastik Sınır Analizi Uygulaması

KÜLEKÇİ M. , Bayram B.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.16, no.1, pp.55-61, 2012 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

2011

2011

Gaziantep İli Dağ ve Ova Köylerinde Antepfıstığı Üretim Maliyetlerinin Karşılaştırılması

KÜLEKÇİ M. , AKSOY A.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.25, no.1, pp.41-51, 2011 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

2011

2011

Gaziantep İli Dağ ve Ova Köylerinde Antepfıstığı ÜretimMaliyetlerinin Karşılaştırılması U Ü Ziraat Fakültesi Dergisi

KÜLEKÇİ M. , AKSOY A.

U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.25, no.1, pp.41-51, 2011 (Other Refereed National Journals)

2010

2010

Esmer ve Siyah Alaca Buzağılarda Canlı Ağırlık Artışına Etkili Faktörlerin Belirlenmesinde Doğrusal ve Yarı Logaritmik Model Yaklaşımı

AKSOY A. , KÜLEKÇİ M. , Bayram B., AKBULUT Ö.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.41, no.2, pp.123-127, 2010 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

2010

2010

Antepfıstığı Üretiminde İşletme Başarısına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi; Dağ ve Ova Köyleri Karşılaştırması

Aksoy A. , Külekçi M. , Aksoy E.

GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.28, no.2, pp.31-37, 2010 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

2009

2009

The Econometric Analysis of Factors Affecting the Demand for Frozen Food; The Case Study in Erzurum

KÜLEKÇİ M. , AKSOY A. , TOPALOĞLU A.

International journal of Natural and Engineering Sciences, vol.3, no.1, pp.6-8, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2008

2008

Factors Affecting The Success of Farmers in Cattle Farms in Turkey", International Journal of Naturel And Engineering Sciences

KÜLEKÇİ M. , AKSOY A.

International Journal of Naturel And Engineering Sciences, vol.2, no.2, pp.87-89, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2008

2008

Outlook on Turkısh Pistachio Sector

AKSOY A. , Işık H. b. , KÜLEKÇİ M.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.39, no.1, pp.137-144, 2008 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

2006

2006

Dondurulmuş Gıda Tüketimini Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Belirlenmesi

KÜLEKÇİ M. , Topaloğlu A., AKSOY A.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.37, no.1, pp.91-101, 2006 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2015

2015

TÜRKİYE DE ORGANİK HAYVANSAL ÜRETİM MEVCUT DURUM VE GELECEĞİ

KÜLEKÇİ M. , AKSOY A.

Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Sempozyumu, Rize, Turkey, 6 - 09 October 2015, vol.1, pp.66-75

Books & Book Chapters

2015

2015

eksik rekabet ve faktör piyasaları

UZUNDUMLU A. S. , AKSOY A., TOPCU Y., SEZGİN A. , DEMİR N. , KÜLEKÇİ M. , et al.

in: Genel Ekonomi, Fahri YAVUZ, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, pp.101-106, 2015

Expert Reports

2019

2019

Usulsüz küpeleme işlemi yapılarak nitelikli dolandırıcılık

KÜLEKÇİ M.

Cumhuriyet Başsavcılığı, pp.2, Erzurum, 2019

Activities in Scientific Journals

2020 - Continues

2020 - Continues

International Journal of Environmental Monitoring and Analysis

Editor

Scientific Refereeing

June 2021

June 2021

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2021

March 2021

Turkish journal of agriculture- food science and technology

Other Indexed Journal

January 2016

January 2016

Alınteri Dergisi

National Scientific Refreed Journal

April 2011

April 2011

Aquaculture

SCI Journal

January 2011

January 2011

Archives of Agronomy and Soil Science

Other Indexed Journal

December 2010

December 2010

Alınteri Dergisi

National Scientific Refreed Journal

October 2010

October 2010

African Journal Of Business Management

SCI Journal

January 2010

January 2010

Acta Agriculturae Scandinavica, Section B

SCI JournalEdit Congress and Symposium Activities

2016

2016

2. Organik Tarım Kongresi

Attendee

Rize-Turkey

2014

2014

XI. uUusal Tarım Ekonomisi Kongresi

Attendee

Samsun-Turkey

2014

2014

VI. Ulusal Tarım Ekonomsi Kongresi

Attendee

Tokat-Turkey

2012

2012

X. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi

Attendee

Konya-Turkey

2010

2010

IX. Tarım Ekonomisi Kongresi

Attendee

-Turkey

2004

2004

4th International Soil Science Congress

Attendee

Erzurum-Turkey

2003

2003

GAP III. Tarım Kongresi

Attendee

Şanlıurfa-Turkey

2002

2002

Gümüşhane ve Yöresinin Kalkındırılması Sempozyumu

Attendee

Gümüşhane-Turkey

2002

2002

V. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi

Attendee

Erzurum-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 33

h-index (WOS): 3

Jury Memberships

May-2021

May 2021

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Ataturk University

July-2020

July 2020

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Ataturk University

July-2016

July 2016

Post Graduate

TEZ SAVUNMA JÜRİSİ - ÜNİVERSİTE