Prof.

Serdar BİLEN


Ziraat Fakültesi

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Bitki Besleme Anabilim Dalı

Biography

He was born in 1966 in Bayburt. After completing his primary and secondary education at the Rüştü Paşa Pasha Primary School and completing his high school education at Gazi Ahmet Muhtar Paşa Middle School and Erzurum High School, he completed his higher education at Atatürk University, Faculty of Agriculture, Department of Soil Science between 1985-1989.
After completing his military service as a reserve officer between 1990-1991, he graduated from Department of Soil Fertility in 1991. Dr. Yildirim SEZEN has started his master's degree. He completed his master's degree on Soil Chemistry in May 1994.
In September of the same year, he passed the Ph.D. exam and in October he was awarded the Research Assistant Exam and joined the department he graduated as a Research Assistant.
In 1994, he completed a one year English course given by the Graduate School of Natural and Applied Sciences. In 1995, Prof.Dr. Dr. Dr. Tülay Kızıloğlu started her PhD studies on Soil Microbiology in consultation with ALGAN.
In January 2003, he completed his Ph.D. Assoc. Dr. She's in her squad.
In 2008, with the scholarship of TUBITAK, he participated in the kil Effects of Soil Treatment and Plant Diversity on Greenhouse Gases l project in Ohio State University for 2.5 years. After returning in 2011, he applied for the Associate Professorship Exam in April. In October 2012, he was appointed as Associate Professor by YÖK.
In 2018 he was promoted to Professor title.
He is still a lecturer at the Department of Soil Science in Atatürk University.

Education Information

1994 - 2003

1994 - 2003

Doctorate

Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak, Turkey

1991 - 1994

1991 - 1994

Postgraduate

Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak, Turkey

1984 - 1989

1984 - 1989

Undergraduate

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Toprak, Turkey

Dissertations

2003

2003

Doctorate

Farklı Yaşlardaki Rhizobium Kültürleri Aşılamanın Fasulye Bitkisinin Gelişimi, Besin Elementi İçerikleri, Nodülasyon ve N2 - Fiksasyonuna Etkileri Sustainable Development

Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak

1994

1994

Postgraduate

Toprağa Uygulanan Değişik Tuzların Farklı Konsantrasyonlarının Tamamlayıcı İyonlar Üzerine Etkileri

Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2018

2018

Erasmus KA205 Eğiticinin Eğitimi- Atatürk Üniversitesi

Education Management and Planning

Atatürk Üniversitesi, Dış İlişkiler Ofisi

2018

2018

Arazi Kullanımı Çalışyatayı

Education Management and Planning

Atatürk Üniversitesi,

2017

2017

KADIN İSTİHDAMININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI: ERZURUM ÖRNEĞİ

Other

Atatürk Üniversitesi,

2017

2017

Graduate Student Networking Session Mentor

Other

SSSA Graduate Student Networking Session Mentor

2015

2015

Bruker ICP-MS Aurora M-90 Kursu

Education Management and Planning

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

2010

2010

Adult Basic and Literacy Education Medical Readiness Course

Health&Medicine

Wayne County Joint Vocational School District, USA

2008

2008

English for Speakers of Other Languages Course at Adult Basic and Literacy Education

Foreign Language

ABLE Adult Basic and Literacy Education, Columbus USA

2006

2006

Sağlıklı Gelecek İçin Kadın ve Çocuklarda Hijyen (SA-GE-HİP) Projesi

Health&Medicine

Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Yüksek Okulu

2005

2005

Türkiye Sualtı Sporları, Cankurtarma,Sukayağı ve Paletli Yüzme Fed. III. Yıldız

Education Management and Planning

Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

2004

2004

Natural Resources Management for Sustainable Development

Education Management and Planning

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

2004

2004

Türkiye Sualtı Sporları, Cankurtarma,Sukayağı ve Paletli Yüzme Fed. II. Yıldız

Other

Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

2003

2003

Türkiye Sualtı Sporları, Cankurtarma,Sukayağı ve Paletli Yüzme Fed. I. Yıldız

Education Management and Planning

Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

2001

2001

Mycorrhizal Fungi in Plant and Soil

Education Management and Planning

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü

2001

2001

Managing Arbascular Mycorrhizal Fungi for İmproving Soil Quality

Education Management and Planning

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü

1998

1998

Doğal Bir Gübre Olan Mikorrizanın Tarımda Kullanılması

Education Management and Planning

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü

Research Areas

Agricultural Sciences, Agriculture, Soil and Plant Feed, Soil Biology, Soil Fertility, Acidity, Alkanility

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Professor

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

2012 - 2018

2012 - 2018

Associate Professor

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

2008 - 2011

2008 - 2011

Assistant Professor

Ohio State University

2006 - 2011

2006 - 2011

Research Assistant PhD

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

1994 - 2006

1994 - 2006

Research Assistant

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Performans Değerlendirme Komisyonu Üyesi

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

2021 - Continues

2021 - Continues

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

2020 - Continues

2020 - Continues

Deputy Head of Department

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

2019 - Continues

2019 - Continues

Fakülte Spor Koordinatörü

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

2019 - Continues

2019 - Continues

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

2018 - Continues

2018 - Continues

Anabilim Dalı Akademik Kurul Üyesi

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

2018 - Continues

2018 - Continues

Birim Tanıtım ve Mezunlarla İlişkiler Komisyonu Üyesi

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

2018 - Continues

2018 - Continues

Bölüm Tanıtım ve Mezunlarla İlişkiler Komisyonu Üyesi

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

2018 - Continues

2018 - Continues

Birim Kalite Komisyonu Üyesi

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

2018 - Continues

2018 - Continues

Bölüm Kalite Komisyonu Üyesi

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

2018 - Continues

2018 - Continues

Member of Programme Steering Committee

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

2016 - Continues

2016 - Continues

Tarım Bilgi Sistemi Bölüm Laboratuvar Sorumlusu (ÇKS)

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

2016 - Continues

2016 - Continues

Head of Department

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

2015 - Continues

2015 - Continues

Adaptation/Exemption Committee Member

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

2015 - Continues

2015 - Continues

Fakülte Akademik Kurul Üyesi

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

2014 - Continues

2014 - Continues

Erasmus Program Institutional Coordinator

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

2014 - 2020

2014 - 2020

Bologna

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

2014 - 2018

2014 - 2018

Farabi Program Institutional Coordinator

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

2014 - 2018

2014 - 2018

Mevlana Exchange Program Institutional Coordinator

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Non Academic Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi

Club, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

2019 - Continues

2019 - Continues

Fakülte Spor Koordinatrü

Club, Atatürk Üniversitesi , Ziraat Fakültesi

2008 - 2011

2008 - 2011

Araştırmacı

University, THE OHIO STATE UNI., SCHOOL OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES, SOIL SCIENCE

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Danışmanlık

Undergraduate

Undergraduate

Proje Tasarımı ve Veri Analizleri II

Undergraduate

Undergraduate

Toprak Ekolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Ekolojik Tarım

Undergraduate

Undergraduate

Mikrobiyal Gübreleme

Undergraduate

Undergraduate

Toprak Bilgisi

Undergraduate

Undergraduate

Toprak Analizleri

Undergraduate

Undergraduate

Mezuniyet Çalışması

Postgraduate

Postgraduate

Toprak Mikroorganizmalarını İnceleme Metodları

Undergraduate

Undergraduate

Toprak Bilminin İlkeleri 2

Postgraduate

Postgraduate

Uzmanlık Alan Dersi

Undergraduate

Undergraduate

Toprak Biyolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Toprak Biyolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Proje Tasarımı Ve Veri Analizleri I

Postgraduate

Postgraduate

Toprak Mikrobiyolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Bitki Biyokimyası ve Fizyolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Toprak Laboratuvar Teknikleri

Doctorate

Doctorate

Toprak ve Çevresel Biokimya

Advising Theses

Research Infrastructure Information

September 2020

September 2020

TBS Laboratuvar

Laboratory - Other Management

Bilen S.

September 1958

September 1958

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme LaboratuvarlarıSustainable Development

Laboratory - Other Management

Canbolat M. Y. , Öztaş T. , Yıldız N. , Bilen S. , Barik K. , Özgül M. , et al.

Representation and Promotion Activities

"Tarımsal Amaçlı Toprak, Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarlarının Kuruluş, Yetki ve Denetim Genelgesi ve Tarım Bilgi Sistemi Eğitim/Tanıtım Toplantısı"

Institutional Representation, Tarım Bakanlığı, Turkey, Erzurum, 2014 - 2022

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2021

2021

Impacts of Gumushane cement dust emissions on soil elemental compositions

Bilen S. , Özgül M. , Ozlu E., Bilen M.

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.45, no.6, pp.766-774, 2021 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

2019

2019

Relationships between Cement Dust Emissions and Soil Properties

Bilen S. , Bilen M., Turan V.

POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, vol.28, no.5, pp.3089-3098, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2016

2016

Soil organic carbon pools in ploughed and no-till Alfisols of central Ohio

Nakajıma T., Shrestha R. K. , Jacınthe P. -. , Lal R., Bilen S. , Dick W.

SOIL USE AND MANAGEMENT, vol.32, no.4, pp.515-524, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2014

2014

Effects of no-till duration on the methane oxidation capacity of Alfisols

Jacınthe P., Dick W. A. , Lal R., Shrestha R. K. , Bilen S.

BIOLOGY AND FERTILITY OF SOILS, vol.50, no.3, pp.477-486, 2014 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

2012

2012

Effects of various tillage systems on soil CO2-C fluxes and on bacteria and fungi populations in Zea mays

Altıkat S., Çelik A. , Bilen S.

African Journal Of Agricultural Research, vol.7, pp.2926-2934, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License

2012

2012

Isolation and characterization of metal resistant-tolerant rhizosphere bacteria from the serpentine soils in Turkey

Turgay O. C. , Gormez A., Bilen S.

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.184, no.1, pp.515-526, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2011

2011

Sulfite oxidase enzyme activity in soil

Bilen S. , Dick W. A.

BIOLOGY AND FERTILITY OF SOILS, vol.47, no.6, pp.647-654, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2007

2007

Total phenolics, mineral elements, antioxidant and antibacterial activities of some edible wild plants in Turkey

Coruh I. , Gormez A. A. , Ercisli S. , Bilen S.

Asian Journal of Chemistry, vol.19, no.7, pp.5755-5762, 2007 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2018

2018

2018 - Ulusal Hak - Araş Mak - Deterjan çözeltilerinin tarım topraklarının bazı özellikleri üzerine etkileri

Bilen S. , Okyay Kaya L.

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.19, pp.1-10, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2017

2017

2017 - Ulusal Hak - Araş Mak - Topraktaki Ağır Metallerin Absorbsiyonu Üzerine Bakteri İzolatlarının Etkisi

Bilen S. , Yıldırım E.

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi - Journal of the Faculty of Agriculture, vol.4, no.3, pp.355-367, 2017 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

2017

2017

2017 - Ulusal Hak - Derleme - Su Kirliliği ve Topraklar Üzerine Etkileri

Bilen S.

İşte Sağlık, no.23, 2017 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

2013 - Int Hak - SWJ - Environmental Impacts of No-Till and Cultivation Practices on Greenhouse Gas Fluxes

Bilen S. , Shrestha R., Jacinthe P. A. , Dick W. A. , Lal R.

SOIL-WATER JOURNAL, vol.2, no.2, pp.1863-1870, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2005

2005

2005 - Ulusal Hak - Derleme - Toprak Kirlenmesi ve Biyolojik Çevre

Kızıloğlu F. T. , Bilen S.

Atatürk Üni. Ziraat Fak. Dergisi,, vol.36, no.1, pp.83-88, 2005 (Other Refereed National Journals)

2005

2005

2005 - Int Hak - PSP - Effects of Inoculation with Rhizobium phaseoli F7 F83 Isolates and Magnesium Fertilization on Dry Matter and Nitrogen Content of Bean Phaseolus Vulgaris

BİLEN S. , KIZILOĞLU F. T.

Parlar Scientific Publications (PSP) Advances Food Sciences, vol.27, no.3, pp.109-115, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

2001

2001

Farklı Topraklara Uygulanan Azotlu Gübrelemenin Nitrifikasyon Üzerine Etkisi

Kızıloğlu F. T. , Bilen S. , Ataoğlu N.

Atatürk Üni. Zir. Fak. Dergisi, vol.32, pp.137-142, 2001 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

1993

1993

1993 - Ulusal Hak - Araş Mak - Toprak Reaksiyonunun Bitki Besin Elementleri Elverişliliği Üzerine Etkisi

Bilen S. , Yıldırım S.

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi., vol.24, no.2, pp.156-166, 1993 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

2019 - Int Cong - TM - Relations Between Boron Fertilization and Soil Microbial Properties. (OP)

BİLEN S. , Bilen M.

ICADET ‘’3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET)’’ Bayburt 19-21 Eylül 2019. ., 19 - 21 November 2019

2019

2019

2019 - Int Cong - TM - SSSA San Antonio TX - Impacts of Cement Dust Emissions on Predicting Soil CO2 Fluxes in Gumushane, Turkey.

Bilen S. , Özlü E., Bilen M., Özgül M. , Barik K.

ASA-SSSA Int. Annual Meetings of the ASA., CSSA, and SSSA. San Antonio, TX, USA. 10-13 November 2019. ”Embracing the Digital Environment”., Texas, United States Of America, 10 - 13 November 2019 Creative Commons License

2019

2019

2019 - Int Cong - TM - Response of different olive pulp biochar doses with sulfur or alone on microbial respiration and total bacteria population of soil.

TURAN V., BİLEN S.

ICSAE 6th Int. Con. on Sustainable Agri. and Envi. (6th ICSAE),’’3-5 Ekim 2019. Konya., 3 - 05 October 2019

2018

2018

2018 - Int Cong - TM - Agbiol Edirne - Effects of Soil Tillage on Soil Properties

Bilen S. , Islam R., Bilen M., Özgül M.

“International Agricultural, Biological and Life Science Conference” Trakya University, Edirne, Turkey. September 2-5, 2018., Edirne, Turkey, 2 - 05 September 2018 Creative Commons License identifier

2018

2018

2018 - Int Cong - TM - Agbiol Edirne - Soil Phospatase Ativity in Different Buffer pH

BİLEN S. , DİCK W. A.

“International Agricultural, Biological and Life Science Conference” Trakya University, Edirne, Turkey. September 2-5, 2018., 2 - 05 September 2018

2018

2018

Evaluation of mechanical behaviors of soil with different soil texture and aggregate size

HACIMÜFTÜOĞLU F. , BİLEN S. , CANBOLAT M. Y.

IV. International Agriculture Congress, Nevsehir Turkay. 05-08 2018, Turkey, 5 - 08 July 2018

2018

2018

Effects of No-till (Conservation) Systems and Conventional Tillage Systems on Some Soil Properties

BİLEN S. , CANBOLAT M. Y. , HACIMÜFTÜOĞLU F.

IV. International Agriculture Congress Nevsehir, Turkey. 05-08 July 2018, 5 - 08 July 2018

2018

2018

Effects of organic and chemical fertilizer on some soil properties

BİLEN S. , HACIMÜFTÜOĞLU F. , CANBOLAT M. Y.

IV. International Agriculture Congress Nevşehir, Turkey 05-08 July, 2018., 5 - 08 June 2018 Sustainable Development

2017

2017

2017 - Çalıştay - TM - Mikrobiyal Gübrelemede Toprak Özellikleri ve Çevre Şartları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

BİLEN S.

Mikrobiyal Gübre Çalıştayı. Ilgaz Dağı Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynaklar Araştırma ve Eğitim Merkezi, Kastamonu, Türkiye., Turkey, 23 - 24 October 2017 Sustainable Development

2017

2017

2017 - Int Cong - TM - Effects of Achillea Plant Essential Oil and Some Rhizobium Bacteria Inoculation on Soil Enzyme Activity in Bean (Phaseolus vulgaris) Plant.

BİLEN S. , TURAN V.

Managing Global Resources for a Secure Future2017 Annual Meeting October 22-25 Tampa, FL, 22 - 25 October 2017

2017

2017

2017 - Int Cong - TM - Alkaline Phosphatase Activity in Soil Affected by Additions of Zinc

BİLEN S. , DİCK W. A.

ICADET “1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium 27-29 September 2017 Bayburt”, 27 - 29 September 2017

2017

2017

2017 - Int ong - Poster - Sulardaki Toprak Kirletici Maddelerin Tarım Toprakları Üzerine Etkileri

BİLEN S. , OKYAY KAYA L.

ICADET “1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium Bayburt”, 27 - 29 September 2017

2017

2017

2017 - Int Cong - TM - Aşkale Cement Dust Emission Effects on Soil Biological, Chemical and Soil Quality

BİLEN S. , OKYAY KAYA L., ISLAM R.

ICADET “1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium Bayburt”, 27 - 29 September 2017

2016

2016

Laundry detergents play a very large role in daily life Commercial laundry detergent however contains many irritating and potentially toxic ingredients

BİLEN S. , BARİK K.

SSSA Division: Soil Biology and Biochemistry Tuesday, November 8, 2016: 4:00 PM-6:00 PMPhoenix Convention Center North, Exhibit Hall CDE, Los-Angeles, Chile, 6 - 09 November 2016

2016

2016

Effects of Laundry Detergent Residues on Some Biochemical Properties of the Farming Soil and Seeds Germination Rates

BİLEN S. , BARİK K.

Resilience Emerging from Scarcity and Abundance” . ASA, CSSA, SSSA International Annual Meetings, Phoenix, AZ. (Poster)(YayınNo:1317231), Phoenix, United States Of America, 6 - 09 November 2016 Sustainable Development

2015

2015

2015 - Int Cong - Poster - Effects of dust detergent residues on biological properties of the farming soils

BİLEN S. , Bilen M., Yılmaz O.

International Congress on “Soil Science in International year of soils”, 19 - 23 October 2015

2015

2015

2015 - Int Cong - TM - CONCENTRATIONS OF MAJOR AND TRACE ELEMENTS IN SEDIMENT AND WATER OF VAN LAKE TURKEY BY ICP OES AND EDXRF

AKDEMİR F., ASLI A., AKMAN F., BİLEN S. , KAÇAL M. R. , DURAK R.

9th INTERNATIONAL PHYSICS CONFERENCE OF THE BALKAN PHYSICAL UNION, İstanbul, Turkey, 24 - 27 August 2015, pp.101

2014

2014

2014 - Int Cong - Poster - Effects of Plant Essential Oils on Soil Microbial Community and Soil Respiration 2014

TURAN V., BİLEN S.

ASA, CSSA, SSSA International Annual Meetings, Long Beach, California., 2 - 05 November 2014

2014

2014

2014 - Int Cong - TM Sunu - Influence of plant exudates essential oils and or some different bacteria solution on the productivity of P vulgaris and soil microbial community

TURAN V., BİLEN S.

9th International Soil Science Congress on “The Soul of Soil and Civilization, Side, Antalya / Turkey., 14 - 16 October 2014

2013

2013

2013 - Int Cong - TM Sunu - Environmental Impacts of No Till and Cultivation Practices on Greenhouse Gas Fluxes

BİLEN S. , Shrestha R., Jacinthe P. A. , Dick W. A. , Lal R.

1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition. Kyrgyz-Turkish Manas University (KTMU), Cengiz Aytmatov Campus, Bishkek, Kyrgyzstan., 1 - 03 October 2013, vol.2, pp.1863-1870 Sustainable Development

2012

2012

2012 - Int Cong - TM Sunu - The Carbon Balance of No till Agroecosystems A Chronosequence Analysis

Jacinthe P. A. , Dick W. A. , BİLEN S. , Jagadamma S.

Vision for a Sustainable Planet. ASA, CSSA, SSSA International Annual Meetings, Cincinnati, Ohio., 21 - 24 October 2012

2012

2012

2012 - Int Cong - TM Sunu - Tillage and Rotation Impacts on Greenhouse Gas Fluxes in Ohio USA

Liming C., Campel B., BİLEN S. , Toru N., Raj S., Kendall J., et al.

The Third International Conference on C Sequestration and Climate Change Mitigation in Agriculture. Session 3, Carbon and Nitrogen Interactions in Soil., 21 - 24 July 2012 Sustainable Development

2012

2012

2012 - Int Cong - Poster - Greenhouse Gas Budgets After 46 years of Continuous Application of Various Tillage Practices

BİLEN S. , Shrestha R., Jacinthe P. A. , Dick W. A. , Lal R.

The 8th International Soil Science Congress on ‘’Land Degredation and Challenges in Sustainable Soil Management’’ 15-17 May 2012, Cesme-İzmir-Turkey., İzmir, Turkey, 15 - 17 May 2012 Sustainable Development

2011

2011

2011 - Int Cong - TM - No till Increases Nitrous Oxide Emissions and Global Warming Potential. Raj Shrestha, Pierre Andre Jacinthe, Serdar Bilen, Sindhu Jagadamma, Warren Dick Rattan Lal

SHRESTA R., JACHİNTE P. A. , BİLEN S. , JAGADAMA S., DİCK W. A. , LAL R.

ASA-CSSA-SSSA 2011 International Annual Meetings, ”Fundamental for Life: Soil, Crop, Environmental Sciences,” San Antonio, TX, 16 - 19 October 2011 Sustainable Development

2010

2010

2010 - Int Cong - OP - Nitrogen Dynamics and Greenhouse Gas Emissions in a No till Chronosequence

Shrestha R., Jacinthe P. A. , Jagadamma S., BİLEN S. , Dick W. A. , Lal R.

International Annual Meetings. Oct 31- Nov 4, Long Beach, CA., Long Beah, United States Of America, 31 October - 04 November 2010 Sustainable Development

2010

2010

2010 - Int Cong - Poster - Greenhouse Gas Fluxes in A Tillage Chronosequence ASA CSSA and SSSA

BİLEN S. , Jagadamma S., Jacinthe P. A. , Shrestha R., Dick W. A.

International Annual Meetings. Oct 31- Nov 4, Long Beach, CA., 31 October - 04 November 2010 Sustainable Development

2010

2010

2010 - Int Cong - TM - Isolation and Characterization of Metal Tolerant BRB from Serpentine and Mine Soils in Turkey

TURGAY O. C. , GÖRMEZ A., BİLEN S.

International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey, May 26-28, 2010, Abstract book, 151., Samsun, Turkey, 26 - 28 May 2010

2010

2010

2010 - Int Cong - Poster - Greenhouse Gas Budget in a Widespread Tillage Chronosequence

BİLEN S. , Jagadamma S., Dick W. A.

4th Annual International Scholar Research Exposition. The Ohio State University, Nov 2-Dec 31., 02 November 2010 - 31 December 2009 Sustainable Development

2007

2007

2007 - Int Cong - Poster - Influence of Different Bioremediation Treatments on Enzyme Activities Biochemical Fertility Index and Hydrocarbon Content in an Experimentally Crude Oil Polluted Soil Proceedings,

TURGAY O. C. , Erdoğan E., BİLEN S. , NAMLI A.

The Third International Conference. Enzymes in the Environment, Viterbo-Italy. 15-19 July, Viterbo / ITALY, P 95 No 902, 15 - 19 July 2007, vol.902, pp.95

2006

2006

2006 - Int Cong - TM - Advanced Techniques in Soil Microbiology Structural and Functional Characterization of Soil Microbial Diversity by CLLP Analysis and PLFA Profilling

TURGAY O. C. , BİLEN S. , GÖRMEZ A., YUVALI ÇELİK G.

18 th International Soil Meeting (ISM) on “Soil Sustaining Life on Earth, Managing Soil and Technology”. Procedings Volume I. May 22-26, p: 7-14, Sanliurfa, Turkey., 22 - 26 May 2006, vol.1, pp.7-14

2006

2006

2006 - Int Cong - TM - The Effects of Cement Dust Pollution on The Microbial Prooerties of Agricultural Lands

BİLEN S. , TURGAY O. C.

18 th International Soil Meeting (ISM) on “Soil Sustaining Life on Earth, Managing Soil and Technology”. Procedings Volume I. May 22-26, p: 824-830, Sanliurfa, Turkey., 22 - 26 May 2006, vol.1, pp.824-830

2004

2004

2004 - Nat Cong - TM - Farklı Azotlu Gübre Kaynaklarının Kuru Fasulye Phaseolus vulgaris Bitkisinin Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri

KILIÇ E., TURAN M., BİLEN S. , ŞAHİN F.

3. Ulusal Gübre Kongresi, Tarım Sanayi Çevre. 11-13 Ekim, Biyogübreler, s: 953-958., Turkey, 11 - 13 October 2004, pp.953-958 Sustainable Development

2004

2004

2004 - Int Cong - TM - Effects of Inoculation With Single And Mixed Culture Isolates on Dry Matter Nitrogen Nodule Number And Nodule Nitrogen Contents of Beans Phaseolus Vulgaris

KIZILOĞLU F. T. , BİLEN S.

International Soil Congress (ISC) on “Natural Resource Management for Sustainable Development” June 7-10, H.1, s: 1-9, Erzurum-Turkey, 7 - 10 June 2004, vol.1, pp.1-9

2004

2004

Effects Of Some Plant Growth Regulators on Macro Element Contents Ca Mg And K of Bean Plant Phaseolus Vulgaris L Cv Terzibaba 1998 At Chilling Temperatures

DUMLUPINAR R. , BİLEN S. , ERDAL S.

International Soil Congress (ISC) on “Natural Resource Management for Sustainable Development” June 7-10, M.6., s:33-42, Erzurum-Turkey., 7 - 10 June 2004, vol.6, pp.33-42

2004

2004

2004 - Int Cong - TM - Effects Of Organic And Chemical Fertilizers on Yield And Yield Parameters of Bean Phaseolus Vulgaris

KILIÇ E., BİLEN S. , TURAN M., ŞAHİN F.

International Soil Congress (ISC) on “Natural Resource Management for Sustainable Development” June 7-10, H.5, s: 32-38, Erzurum-Turkey, 7 - 10 June 2004, vol.5, pp.32-38

1998

1998

1998 - Int Cong - TM - Effect of microbial inoculation and chemical fertilizer on protein carbonhydrate and shoot root dry matter ratio of corn Zea mays L plant

KIZILOĞLU F. T. , BİLEN S. , ATAOĞLU N.

M. Şefik Yeşilsoy International Symposium On Arid Region Soils. Organized by Soil Science Society of Turkey, General Directorate of Rural Services, Çukurova University and held under the aegis of the International Society of Soil Sicience. 21-24 September, Menemen, İzmir, Turkey, p:236-243., 21 - 24 September 1998, pp.236-243 Sustainable Development

1998

1998

1998 - Nat Cong - TM - Azotlu ve mikrobiyal gübrelemenin bazı toprak özellikleri ile inorganik azot miktarına etkisi

KIZILOĞLU F. T. , ATAOĞLU N., BİLEN S.

5. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi 20-22 Ekim Tebliğ Tam Metinleri Kitabı Selçuk Üniv. Konya, s:17-23., Turkey, 20 October - 22 September 1998, pp.17-23 Sustainable Development

1995

1995

1995 - Nat Cong - TM - Topraklara Uygulanan Farklı Konsantrasyonlardaki Değişik Tuzların Birbirleri Üzerine Tamamlayıcı İyon Etkileri

BİLEN S. , Yıldırım S.

İlhan Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu, 27-29 Eylül, Cilt 1, s: A-36.Yayın No: 7, Ankara., Turkey, 27 - 29 September 1995, vol.1, pp.36

Books & Book Chapters

2022

2022

2022 - Int Book Chapter - PHAM - Enzymatic Analyses in Soils

BİLEN S. , TURAN V.

in: Practical Handbook on Agricultural Microbiology, Natarajan Amaresan, Prittesh Patel, Dhruti Amin, Editor, Springer Protocols Handbooks book series (SPH), New York, NY, U.S.A., pp.377-385, 2022

2012

2012

2012 - Int Book Chapter - The Role of Plant Growth-Promoting Rhizosphere Bacteria (PGPR) in Toxic Metal Extraction by Brassica spp. Chapter 8

TURGAY O. C. , BİLEN S.

in: The Plant Family Brassicaceae Environmental Pollution, Naser A. Anjum, Iqbal Ahmad, M. Eduarda Pereira, Armando C. Duarte, Shahid Umar, Nafees A. Khan, Editor, Springer Dordrecht Heidelberg New York London. Springer ScienceBussiness Media B.V. 2012., New York, pp.213-238, 2012 Sustainable Development

2011

2011

2011 - Int Book Chapter - Biological Active Compounds in Soil: Plant hormones and allelochemicals. Chapter 12,

BİLEN S. , Jeong Jin K., Warren A D.

in: Methods of Soil Enzymology, Richard P. Dick, Editor, Soil Sciebce Society of America, Madison, WI, USA., Madison, Wisconsin, pp.261-274, 2011

2011

2011

2011 - Int Book Chapter - Sulfur Cycle Enzymes. Chapter 7,

SUSANNE K., BİLEN S. , M ALİ T., WARREN A D.

in: Methods of Soil Enzymology, Richard P. Dick, Editor, Soil Science Society of America, Madison, WI, USA., Madison, Wisconsin, pp.125-159, 2011

Supported Projects

2018 - 2019

2018 - 2019

ERZURUM İLİ ARAZİ KULLANIM ÇALIŞTAYISustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

CANBOLAT M. Y. (Executive) , ÖZGÜL M. , AYDIN A. , YILDIZ N. , BARİK K. , AKSAKAL E. L. , et al.

Activities in Scientific Journals

2021 - Continues

2021 - Continues

Turkish Journal of Agriculture and ForestrySustainable Development

Assistant Editor

2020 - Continues

2020 - Continues

Turkish Journal Of Agriculture And ForestrySustainable Development

Assistant Editor

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2013 - Continues

2013 - Continues

American Geophysical Union

Member

2009 - Continues

2009 - Continues

Soil Science Society of America

Member

2005 - Continues

2005 - Continues

Çevre Gönüllüleri Derneği

Member

1996 - Continues

1996 - Continues

Ziraat Mühendisleri Odası

Member

1994 - Continues

1994 - Continues

Toprak İlmi Derneği

Member

Scientific Refereeing

October 2021

October 2021

kahramanmaraş sütçü imam üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi

Other Journals

October 2021

October 2021

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Igdir University, Turkey

July 2021

July 2021

SOIL & TILLAGE RESEARCH

SCI Journal

July 2021

July 2021

BIOMEDICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES

SCI Journal

April 2021

April 2021

ARCHIVES OF MICROBIOLOGY

SCI Journal

January 2021

January 2021

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

November 2020

November 2020

Selcuk Journal of Agriculture and Food Sci

Journal Indexed in ESCI

October 2020

October 2020

Current Journal of Applied Science and Technology

Other Journals

October 2020

October 2020

Kahraman Maraş Sütçü İmam Üni Dergisi

Journal Indexed in ESCI

September 2020

September 2020

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH

SCI Journal

August 2020

August 2020

Journal of Agriulture and Nature

Other Journals

August 2020

August 2020

SOIL & TILLAGE RESEARCH

SCI Journal

August 2020

August 2020

Alınteri

Journal Indexed in ESCI

August 2020

August 2020

TUBITAK Project

1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Ataturk University, Turkey

June 2020

June 2020

TUBITAK Project

1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Ataturk University, Turkey

May 2020

May 2020

Asian Journal of Advances in Agricultural Research

Journal Indexed in ESCI

May 2020

May 2020

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

February 2020

February 2020

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY

SCI Journal

January 2020

January 2020

Turkish Journal of Agriculture

Journal Indexed in ESCI

January 2020

January 2020

TUBITAK Project

1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Ataturk University, Turkey

November 2019

November 2019

Journal of Agricultural Sciences. JAS-T20. 2019.

SCI Journal

September 2019

September 2019

Journal of Agricultural Sciences. JAS-T23. 2019

SCI Journal

August 2019

August 2019

Journal of Agricultural Sciences. JAS-484805. 2019.

SCI Journal

August 2019

August 2019

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI

SCI Journal

June 2019

June 2019

Journal of Agricultural Sciences. JAS-1377226. 2019+.

SCI Journal

June 2019

June 2019

Iğdır Üni. Fen Bil. Dergisi. IUFBD-18. 2019

Other Indexed Journal

April 2019

April 2019

Turkish Journal of Agriculture – TURJAF

Other Indexed Journal

March 2018

March 2018

Soil Tillage. STILL-18-115. 2018

SCI Journal

February 2018

February 2018

Journal of Agricultural Sciences. JAS-5ae370d0bfb74. 2018

SCI Journal

January 2018

January 2018

Alinteri Journal of Agriculture Science . AT-2018. 2018

National Scientific Refreed Journal

May 2017

May 2017

Atatürk Üni. Ziraat Fak. Derg. AÜZF-58d8d1580fd62. 2017

Other Indexed Journal

April 2017

April 2017

Journal of Experimental Agriculture International. JEAI 30553. 2017

SCI Journal

April 2017

April 2017

Çukurova Üniversitesi. ÇÜ-BAP-2017. 2017

National Scientific Refreed Journal

April 2017

April 2017

Journal of Agriculture and Ecology Research International. 2017/JAERI/36094. 2017.

SCI Journal

March 2017

March 2017

Journal of Experimental Agriculture International. Ms_JEAI_31335. 2017

SCI Journal

March 2017

March 2017

International Journal of Plant & Soil Science . 2017/IJPSS/36430. 2017.

SCI Journal

March 2017

March 2017

International Journal of Plant & Soil Science. 2017/IJPSS/36461. 2017.

SCI Journal

February 2017

February 2017

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Makale No : JAFAG-ID1064. 2017

SCI Journal

April 2016

April 2016

Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi. TTAR-669-4972-2-RV. 2016

SCI Journal

April 2016

April 2016

American Journal of Experimental Agriculture. AJEA_27138 2016

SCI Journal

March 2016

March 2016

Mustafa Kemal Üniversitesi. MKÜ-5000159963-5000270146-1-RV. 2016

SCI Journal

March 2014

March 2014

NOBEL YAYIN EVİ. B. KACAR. KOLAY UYGULANABİLİR BİTKİ ANALİZLERİ. 2014

Scientific / Professional Book Published by Renowned Publishing Houses

February 2013

February 2013

Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi. TTAR-1303-82. 2013

SCI Journal

March 2012

March 2012

Iğdır Üni. Ziraat Fakültesi Dergisi. 323-FBED-136. 2012

SCI Journal

March 2012

March 2012

Journal of Soil Science and Environmental Management. JSSEM-12-047. 2012

SCI Journal

March 2012

March 2012

Iğdır Üni. Ziraat Fakültesi Dergisi. 323-FBED-124. 2012

SCI Journal

February 2012

February 2012

Acta Physiologiae Plantarum. ACPP-D-12-00295. 2012

SCI Journal

September 2011

September 2011

FBED 8FF4C73D. 2011

SCI Journal

July 2011

July 2011

RECENT PATENTS ON FOOD, NUTRITION & AGRICULTURE. BSP-FNA -2011-01. 2011.

SCI Journal

May 2011

May 2011

International Greener Journals. GJEMPS11-006. 2011

SCI Journal

April 2011

April 2011

African Journal of Agricultural Research. AJAR-11-722. 2011

SCI Journal

March 2011

March 2011

Journals of Agriculture and Biological Sciences. JABS-11-097. 2011

SCI Journal

March 2011

March 2011

African Journal of Agricultural Research. AJAR-11-484. 2011

SCI Journal

February 2011

February 2011

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ. UUZFD-M-9. 2011

SCI Journal

February 2011

February 2011

International Greener Journals. GJEMPS11-006. 2011

SCI Journal

May 2010

May 2010

Geoderma. GEODER6229. 2010

SCI Journal

April 2010

April 2010

African Journal of Agricultural Research. AJAR-10-041. 2010

SCI Journal

Tasks In Event Organizations

Ekim 2021

Ekim 2021

3th International Symposium on Biodiversity Research (ISBR-2021)

Scientific Congress

Bilen S.
Erzurum, Turkey


Edit Congress and Symposium Activities

2021

2021

Küresel Toprak Laboratuvarları Ağı (GLOSOLAN) beşinci toplantısı

Attendee

Ankara-Turkey

2019

2019

BİLEN SERDAR,Özlü Ekrem,Bilen Murat,ÖZGÜL MÜDAHİR,BARİK KENAN., 2019. Impacts of Cement Dust Emissions on Predicting Soil CO2 Fluxes in Gumushane, Turkey.ASA-SSSA Int. Annual Meetings of the ASA., CSSA, and SSSA. San Antonio, TX, USA. 10-13 November 2019. ”Embracing the Digital Environment”.

Working Group

Texas-United States Of America

2018

2018

TOVAG Bilimsel Araştırma Projeleri Panelist

Panelists

Ankara-Turkey

2018

2018

BİLEN SERDAR,Islam Refik,Bilen Murat,ÖZGÜL MÜDAHİR., 2018. EFFECTS OF SOIL TILLAGE ON SOIL PROPERTIES. “International Agricultural, Biological and Life Science Conference” Trakya University, Edirne, Turkey. September 2-5, 2018.

Attendee

Edirne-Turkey

2018

2018

BİLEN SERDAR,Dick Warren A., 2018. SOIL PHOSPHATASE ACTIVITY IN DIFFERENT BUFFER PH AND STOCK CULTURE. “International Agricultural, Biological and Life Science Conference” Trakya University, Edirne, Turkey. September 2-5, 2018.

Attendee

Edirne-Turkey

2018

2018

Int. Agricultural, Biological and Life Science Conference” Trakya University, Edirne, Turkey. September 2-5, 2018.

Session Moderator

Edirne-Turkey

2018

2018

Trabzon Arazi Kullanım ÇalıştayıSustainable Development

Moderator

Trabzon-Turkey

2018

2018

BİLEN SERDAR,HACIMÜFTÜOĞLU FAZIL,CANBOLAT MUSTAFA YILDIRIM., 2018. Effects of organic and chemical fertilizer on some soil properties. IV. International Agriculture Congress, Nevsehir Turkay. 05-08 2018Sustainable Development

Attendee

Nevşehir-Turkey

2018

2018

BİLEN SERDAR,CANBOLAT MUSTAFA YILDIRIM,HACIMÜFTÜOĞLU FAZIL., 2018. Effects of No-till (Conservation) Systems and Conventional Tillage Systems on Some Soil Properties. IV. International Agriculture Congress, Nevsehir Turkay. 05-08 2018Sustainable Development

Attendee

Nevşehir-Turkey

2018

2018

HACIMÜFTÜOĞLU FAZIL,BİLEN SERDAR,CANBOLAT MUSTAFA YILDIRIM., 2018. Evaluation of mechanical behaviors of soil with different soil texture and aggregate size. IV. International Agriculture Congress, Nevsehir Turkay. 05-08 2018Sustainable Development

Attendee

Nevşehir-Turkey

2018

2018

TOVAG Bilimsel Araştırma Projeleri Panelist

Panelists

Ankara-Turkey

2017

2017

Serdar Bilen and Veysel Turan., 2017. Effects of Achillea plant Essential Oil and some Rhizobium Bacteria Inoculation on Enzyme Activity of Soil planted bean (Phaseolus vulgaris). Int. Annual Meetings of the ASA, CSSA and SSSA. "Managing Global Resources for a Secure Future," on Oct. 22-25, 2017, Tampa, Florida.

Attendee

Florida-United States Of America

2017

2017

TOVAG Bilimsel Araştırma Projeleri Panelist

Panelists

Ankara-Turkey

2017

2017

Mikrobiyal Gübre ÇalıştayıSustainable Development

Invited Speaker

Kastamonu-Turkey

2017

2017

Serdar Bilen, Refik Islam, Leyla Okyay Kaya., 2017.Aşkale Cement Dust Emission Effects on Soil Biological, Chemical and Soil Quality. “1. International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium 27-29 September 2017 Bayburt”Sustainable Development

Attendee

Bayburt-Turkey

2017

2017

Serdar Bilen, Warren A. Dick., 2017. Alkaline Phosphatase Activity in Soil Affected by Additions of Zinc. “1. International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium 27-29 September 2017 Bayburt”Sustainable Development

Attendee

Bayburt-Turkey

2017

2017

TOVAG Bilimsel Araştırma Projeleri Panelist

Panelists

Ankara-Turkey

2016

2016

TOVAG Bilimsel Araştırma Projeleri Panelist

Panelists

Ankara-Turkey

2016

2016

Serdar Bilen, Murat Bilen, Kenan Barik, Mustafa Yıldırım Canbolat. 2016. Effects of Laundry Detergent Residues on Some Biochemical Properties of the Farming Soil and Seeds Germination Rates. Resilience Emerging from Scarcity and Abundance. Int. Annual Meetings of the ASA, CSSA and SSSA. 6-9 November 2016. Phoenix Convention Center, Phoenix, AZ, USA.Sustainable Development

Attendee

Arizona-United States Of America

2016

2016

TOVAG Bilimsel Araştırma Projeleri Panelist

Panelists

Ankara-Turkey

2016

2016

Can Turgay, O., Bilen, S., Görmez, A., Çelik, G. Y., 2006. Advanced Techniques in Soil Microbiology; Structural and Functional Characterization of Soil Microbial Diversity by “CLLP Analysis “ and “PLFA Profilling”. 18 th International Soil Meeting (ISM) on “Soil Sustaining Life on Earth, Managing Soil and Technology”. Procedings Volume I. May 22-26, p: 7-14, Sanliurfa, Turkey.

Attendee

-Turkey

2015

2015

TOVAG Bilimsel Araştırma Projeleri Panelist

Panelists

Ankara-Turkey

2015

2015

Serdar Bilen, Murat Bilen, Orhan Yılmaz. 2015. Effects of dust detergent residues on biological properties of the farming soils. The Proceedings of the International Congress on “Soil Science in International Year of Soils”. 19-23 October, 2015. Sochi, RUSSIA,

Attendee

Sochi-Russia

2015

2015

TOVAG Bilimsel Araştırma Projeleri Panelist

Panelists

Ankara-Turkey

2014

2014

TOVAG Bilimsel Araştırma Projeleri Panelist

Panelists

Ankara-Turkey

2014

2014

Veysel Turan, Serdar Bilen, 2014. Influence of Essential Oils on the Productivity of Bean (Phaseolus vulgaris) and Soil Microbial Community and Effectiveness of Rhizobium leguminosarum Inoculation. 2014 ASA, CSSA, & SSSA Int. Annual Meetings, November 2-5, 2014, Long Beach, California.

Attendee

California-United States Of America

2014

2014

Serdar Bilen, 2014. Effects of Plant Essential Oils on Soil Microbial Community and Soil Respiration.2014 ASA, CSSA, & SSSA Int. Annual Meetings, Nov. 2-5, Long Beach, CA.

Attendee

California-United States Of America

2014

2014

Serdar Bilen, 2014. Mikrobiyal Gübrelemede Toprak Özellikleri ve Çevre Şartları. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Mikrobiyal Gübre Çalıştayı. 23-24 Ekim 2014, Ilgaz Dağı Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynaklar Araştırma ve Eğitim Merkezi, Kastamonu, Türkiye.Sustainable Development

Attendee

Kastamonu-Turkey

2014

2014

Veysel Turan, Serdar Bilen, 2014. Influence of plant exudates, essential oils and or some different bacteria solution on the productivity of P. vulgaris and soil microbial community. 9th Int. Soil Science Congress on “The Soul of Soil and Civilization, October 14-16, Side, Antalya / Turkey.

Attendee

Antalya-Turkey

2014

2014

TOVAG Bilimsel Araştırma Projeleri Panelist

Panelists

Ankara-Turkey

2013

2013

Serdar Bilen, Raj Shrestha, Pierre Andree Jacinthe, Warren Albert Dick, Rattan Lal, 2013.'Environmental Impacts of No-Till and Cultivation Practices on Greenhouse Gas Emissions.’’ 1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition. Kyrgyz-Turkish Manas University (KTMU), Cengiz Aytmatov Campus, 01- 03 October 2013, Bishkek, Kyrgyzstan.Sustainable Development

Attendee

Bishkek-Kyrgyzstan

2012

2012

Pierre-Andre Jacinthe, Warren Dick, Raj Shrestha, Rattan Lal, Serdar Bilen, Toru Nakajima, 2012. The Carbon Balance of No-till Agroecosystems. A Chronosequence Analysis. Vision for a Sustainable Planet. ASA, CSSA, & SSSA International Annual Meetings, October 21-24, Cincinnati, Ohio.

Attendee

Ohio-United States Of America

2012

2012

Liming Chen, Brittany Campbell, Serdar Bilen, Toru Nakajima, Raj Shrestha, Joshua Kendall, Manli Wu, Yongqiang Tian, Pierre A. Jacinthe, Rattan Lal, and Warren Dick. 2012. Tillage and Rotation Impacts on Greenhouse Gas Fluxes in Ohio, USA. The Third International Conference on C Sequestration and Climate Change Mitigation in Agriculture. Session 3, Carbon and Nitrogen Interactions in Soil. July 21-24. Convention Center, Beijing-China.Sustainable Development

Attendee

Beijing-China

2012

2012

Bilen, S., Shrestha, R., Jacinthe, P.A., Dick, W. A., Lal, R., 2012. Greenhouse Gas Budgets After 46 years of Continuous Application of Various Tillage Practices. The 8th Int. Soil Science Congress on ‘’Land Degredation and Challenges in Sustainable Soil Management. 15-17 May, Cesme-İzmir-TurkeySustainable Development

Attendee

İzmir-Turkey

2011

2011

Pierre-Andre Jacinthe, Warren Dick and Rattan Lal, Raj Shrestha, Serdar Bilen, 2011. Greenhouse gases emission and carbon sequestration in agro-ecosystems under long-term no-till: implications for global warming mitigation. AGU Fall Meeting (American Geophysical Union), 5-9 December, San Fransisco, CA.Sustainable Development

Attendee

California-United States Of America

2010

2010

Shrestha, R., Jacinthe, P. A., Bilen, S., Jagadamma, S., Dick, W. A., Lal, R., 2010. Nitrogen Dynamics and Greenhouse Gas Emissions in a No-till Chronosequence. ASA, CSSA and SSSA Int.Annual Meetings. Oct 31- Nov 4, Long Beach, CA.Sustainable Development

Attendee

California-United States Of America

2010

2010

Bilen, S., Jagadamma, S., Jacinthe, P.A., Shrestha, R., Dick, W. A., 2010. Greenhouse Gas Fluxes in A Tillage Chronosequence. ASA, CSSA and SSSA International Annual Meetings. Oct 31- Nov 4, Long Beach, CA.Sustainable Development

Attendee

California-United States Of America

2010

2010

Turgay, O.C., Arzu Ala Görmez, Serdar Bilen. 2010. Isolation and Characterization of Metal Tolerant BRB from Serpentine and Mine Soils in Turkey. International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey, May 26-28, 2010, Abstract book, 151.

Attendee

Samsun-Turkey

2009

2009

Bilen, S., Jagadamma, S., Dick, W. A., 2009. Greenhouse Gas Budget in a Widespread Tillage Chronosequence. 4th Annual International Scholar Research Exposition. The Ohio State University, Nov 2-Dec 31.Sustainable Development

Attendee

Ohio-United States Of America

2007

2007

Serdar Bilen, Leyla Okyay Kaya., 2017. Sulardaki Toprak Kirletici Maddelerin Tarım Toprakları Üzerine Etkileri. “1. International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium 27-29 September 2017 Bayburt”Sustainable Development

Attendee

Bayburt-Turkey

2007

2007

Can Turgay, O., Erdogan, E.E., Bilen, S. and Karaca, A., 2007. Evaluation of Soil Enzyme Activities and Biochemical Index for Monitoring the Impacts of Humic Substances Induced Biostimulation on Hydrocarbon Degradation in a Crude Oil Contaminated Soil The 3nd Int. Conference. Enzymes in the Environment 15-19 July, Viterbo/ITALY, Proceed. P:95. No.902

Attendee

-Italy

2006

2006

Bilen, S., Can Turgay, O., 2006. The Effects of Cement Dust Pollution on The Microbial Prooerties of Agricultural Lans. 18 th International Soil Meeting (ISM) on “Soil Sustaining Life on Earth, Managing Soil and Technology”. Procedings Volume I. May 22-26, p: 824-830, Sanliurfa, Turkey.

Attendee

Şanlıurfa-Turkey

2005

2005

Bilen, S, Kiziloglu Algan, F. T,. 2005. Farklı Yaşlardaki Değişik Rhizobium Kültürleri İle Aşılamanın Ve Çeşitli Dozlardaki Azotlu Mineral Gübrelemenin Mercimek (Lens Culunaris) Bitkisinin Simbiyotik Özellikleri Üzerine Etkileri. GAP IV. Tarım Kongresi, 21-23 Eylül. Ş. Urfa.Sustainable Development

Attendee

Şanlıurfa-Turkey

2004

2004

Kiziloglu Algan, F. T, Bilen, S, 2004. Topraktan ve Yapraktan Uygulanan Azotlu Gübrelemenin ve Azotobacter sp. İzolati İle Aşilamanin Buğday Bitkisinin Kuru Madde Miktari ve Toplam Azot İçeriği Üzerine Etkisi. 3. Ulusal Gübre Kongresi, Tarım Sanayi Çevre. 11-13 Ekim, Biyogübreler, s: 945-952. Tokat.Sustainable Development

Attendee

Çorum-Turkey

2004

2004

Kilic, E., Turan, M., Bilen, S., Sahin, F, 2004. Farklı Azotlu Gübre Kaynaklarının Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris) Bitkisinin Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri. 3. Ulusal Gübre Kongresi, Tarım Sanayi Çevre. 11-13 Ekim, Biyogübreler, s: 953-958.Sustainable Development

Attendee

Tokat-Turkey

2004

2004

Dumlupinar, R., Bilen, S., Erdal, S, 2004. Effects Of Some Plant Growth Regulators on Macro Element Contents (Ca, Mg And K) of Bean Plant (Phaseolus Vulgaris L. Cv Terzibaba 1998) At Chilling Temperatures. International Soil Congress (ISC) on “Natural Resource Management for Sustainable Development” June 7-10, M.6., s:33-42, Erzurum-Turkey.

Attendee

-Turkey

2004

2004

Kilic, E., Bilen, S., Turan, M., Sahin, F, 2004. Effects Of Organic And Chemical Fertilizers on Yield And Yield Parameters of Bean (Phaseolus Vulgaris) International Soil Congress (ISC) on “Natural Resource Management for Sustainable Development” June 7-10, H.5, s: 32-38, Erzurum-Turkey

Attendee

-Turkey

2004

2004

Kiziloglu, F. T,, Bilen, S, 2004. Effects of Inoculation With Single And Mixed Culture Isolates on Dry Matter, Nitrogen, Nodule Number And Nodule Nitrogen Contents of Beans (Phaseolus Vulgaris). International Soil Congress (ISC) on “Natural Resource Management for Sustainable Development” June 7-10, H.1, s: 1-9, Erzurum-Turkey

Attendee

Erzurum-Turkey

2002

2002

Bilen, S., Ataoğlu, N., Kızıloğlu, F. T., 2002. Effects of Inoculation with Rhizobium Isolates and Different Dozes of Magnesium Fertilizer on Dry Matter, NO3-N and Total Nitrogen Contents of Beans (Phaseolus Vulgaris). International Conference on Sustainable Land Use and Management. 10-13 June 2002. Çanakkale-Turkey/Sustainable Development

Attendee

Çanakkale-Turkey

1999

1999

Karadoğan, T., Bilen, S., Çarkçı, K., 1999. Değişik Azot Kaynaklarının Farklı Zamanlarda Uygulanmasının Patates Yumrusunun Besin Elementi İçeriğine Etkisi. Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, II. Ulusal Patates Kongresi, 28-30 Haziran. s: 390-401, Erzurum

Attendee

Erzurum-Turkey

1999

1999

Karadoğan, T., Bilen, S., 1999. Azot ve Fosforun Uygulama Şekli ve Miktarının Patates Yumrusunun Besin Elementi İçeriği ile Birim Alandan Kaldırılan Besin Maddesi Miktarına Etkisi. Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, II. Ulusal Patates Kongresi, 28-30 Haziran. s: 384-389, Erzurum

Attendee

Erzurum-Turkey

1998

1998

Kızıloğlu, F.T., Ataoğlu, N., Bilen, S. 1998. Azotlu Gübrelemenin ve mikrobiyal gübrelemenin bazı toprak özellikleri ile inorganik azot miktarına etkisi 5. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi 20-22 Ekim Selçuk Üniv. Konya, s:17-23.Sustainable Development

Attendee

Konya-Turkey

1998

1998

Kızıloğlu, F.T., Bilen, S. Ataoğlu, N., 1998.Effect of microbial inoculation and chemical fertilizer on protein, carbonhydrate and shoot/root dry matter ratio of corn (Zea mays L.) plant. M. Şefik Yeşilsoy International Symposium On Arid Region Soils. Organized by Soil Science Society of Turkey, General Directorate of Rural Services, Çukurova University and held under the aegis of the International Society of Soil Sicience. 21-24 September, Menemen, İzmir, Turkey, p:236-243.Sustainable Development

Attendee

İzmir-Turkey

1998

1998

Kızıloğlu, F.T., Bilen, S., Ataoğlu , N., 1998. Çeşitli Mısır bitkilerinin kök, gövde ve yaprak kuru madde miktarları ve NO3 azotu içeriği üzerine Azotobacter chroococcum kültürleri ile aşılamanın ve azotlu kimyasal gübrelemenin etkisi. Doğu Anadolu Tarım Kongresi 14-18 Eylül Bildiri Kitabı, Erzurum,s:1326-1337.Sustainable Development

Attendee

Erzurum-Turkey

1995

1995

Bilen, S., Sezen, Y., 1995. Topraklara Uygulanan Farklı Konsantrasyonlardaki Değişik Tuzların Birbirleri Üzerine Tamamlayıcı İyon Etkileri. İlhan Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu, TÜBİTAK, Cilt 1, s: A-36.Yayın No: 7, Ankara.

Attendee

Ankara-Turkey

Scholarships

2009 - 2010

2009 - 2010

2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Burs

TUBITAK

Citations

Total Citations (WOS): 304

h-index (WOS): 7

Jury Memberships

January-2022

January 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

December-2021

December 2021

Doctorate

Doctorate - Atatürk Üniversitesi

December-2021

December 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

December-2021

December 2021

Doctorate

Doctorate - Atatürk Üniversitesi

December-2021

December 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

June-2021

June 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

May-2021

May 2021

Doctorate

Doctorate - Atatürk Üniversitesi

February-2021

February 2021

Appointment Academic Staff

Appointment Academic Staff - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

February-2021

February 2021

Appointment Academic Staff

Appointment Academic Staff - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

December-2020

December 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

December-2020

December 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

June-2020

June 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

April-2020

April 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

December-2019

December 2019

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

June-2019

June 2019

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

Visual Activities

2018 - 2018

2018 - 2018

Radio Program

BİLEN S.

2018 - 2018

2018 - 2018

Radio Program

BİLEN S.

Refereeing Duties

2022

2022

Fakülteler arası spor müsabakaları-Organized Competitions

2021

2021

Fakülteler arası spor müsabakaları-Organized Competitions

Announcements & Documents

Toprak Biyolojisi
Lecture Note
4/12/2019
Toprak Biyolojisi
Lecture Note
4/12/2019
Toprak Biyolojisi
Lecture Note
4/12/2019
Toprak Biyolojisi
Lecture Note
4/12/2019
Toprak Bilgisi
Lecture Note
4/12/2019
Toprak Bilgisi
Lecture Note
4/12/2019

Thesis Documents