Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Bilgisayar Sunumlarına Yönelik Görüşler Ölçeği (BSYGÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.28, no.1, pp.220-233, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Kullanılan Kapsam Geçerliği İçin Bir Yol Haritası

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, pp.251-264, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

A Study of Scale Determining the Prospective Teachers Conceptions about Nuclear Power Plants

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.6, pp.75-95, 2016 (Other Refereed National Journals)

Biyoloji öğretmen adaylarının çevre bilinci ve çevresel duyarlılığı ölçek geliştirme çalışması

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik), vol.13, pp.38-54, 2013 (Other Refereed National Journals)

Biyoloji dersi öğrenme ortamı ölçeği BDÖOÖ geçerlik ve güvenirlik çalışması

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.21, pp.223-236, 2013 (Other Refereed National Journals)

Ortaöğretim Öğrencilerinin Taşıma ve Dolaşım Sistemleri Ünitesi ile İlgili Kavram Yanılgıları

Afyon Kocatepe Üniversitesi Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, vol.5, pp.17-48, 2012 (Other Refereed National Journals)

Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına dayalı bilgisayar destekli öğretimin öğrencilerin tutumları ve başarıları üzerine etkisi

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), vol.5, pp.94-115, 2011 (Other Refereed National Journals)

A study on primary and secondary school students misconceptions about greenhouse effect Erzurum Sampling

International Electronic Journal Of Environmental Education, vol.1, pp.193-202, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaöğretim öğrencilerinin bilgisayar ve bilgisayar kullanımına yönelik tutum ve görüşleri Erzurum örneği

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, pp.185-203, 2011 (Other Refereed National Journals)

Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına dayalı bir ders yazılımının hazırlanması ve değerlendirilmesi

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, vol.40, pp.19-36, 2011 (Other Refereed National Journals)

The effect of computer assisted instruction on fourth grade primary students achievements and attitudes towards science and technology lesson

e-international Journal Of Educational Research, vol.2, pp.30-43, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına dayalı hazırlanan çalışma yaprağının öğrenci başarısına etkisi pilot uygulama

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.24, pp.247-261, 2011 (Other Refereed National Journals)

Ortaöğretim öğrencilerinin biyoloji ve biyoloji dersine yönelik tutumları Pilot Uygulama

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik), vol.10, pp.28-47, 2010 (Other Refereed National Journals)

Biyoloji tutum ölçeği

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, pp.239-258, 2009 (Other Refereed National Journals)

Ortaöğretimde daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen ve öğrenci beklentileri

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.16, pp.145-162, 2008 (Other Refereed National Journals)

Assessing the effects of tutorial and edutainment software programs on students’ achievements, misconceptions and attitudes towards biology

Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, vol.8, pp.1-22, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilgisayar kullanma becerileri ve bilgisayarlara yönelik tutum ölçeği BKBBYTÖ Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.79-88, 2007 (Other Refereed National Journals)

Ders Yazılımlarının Öğrencilerin Başarısına, Kavram Yanılgılarına Ve Biyolojiye Karşı Tutumlarına Etkisinin Araştırılması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.75-84, 2007 (Other Refereed National Journals)

Biyoloji Ve Kimya Öğretmen Adaylarının Fen-Edebiyat Ve Eğitim Fakültelerinde Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Araştırma

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, vol.3, pp.42-59, 2006 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen Adayları Ve Öğretim Elemanları Gözüyle Genel Biyoloji Lâboratuar Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.14, pp.481-496, 2006 (Other Refereed National Journals)

Lise Öğrencilerinin Biyoloji derslerinde verilen ev ödevlerine karşı tutumları üzerine bir araştırma

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, pp.37-53, 2006 (Other Refereed National Journals)

Akuatik Hyphomycetler

Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi, vol.3, pp.9-39, 2005 (Other Refereed National Journals)

Anasınıfı öğrencileri ve ilköğretim 1. sınıftaki öğrencilerin Canlı ve Cansız kavramlarını anlamada hazırbulunuşluk seviyelerinin etkisi

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.6, pp.45-56, 2004 (Other Refereed National Journals)

Erzurum İl Sınırları İçinde Kalan Aras Nehri Köpüklerinin Akuatik Hyphomycetes Florası Üzerine Bir Araştırma

Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.5, pp.29-33, 2004 (Other Refereed National Journals)

Gençlerde sigara kullanma davranışının nedenleri üzerine bir araştırma

DPÜ Fen Bilimleri Enstitüsü dergisi, pp.15-27, 2003 (Other Refereed National Journals)

Anasınıfı öğrencileri ve ilköğretim 1. sınıf öğrencilerinin Canlı ve Cansız kavramlarını anlama düzeyleri üzerine bir çalışma

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.5, pp.83-96, 2003 (Other Refereed National Journals)

Bazı genel gen terimlerinin farklı sevilerdeki öğrenciler tarafından yorumlanması ile ilgili bir araştırma

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.165-167, 1999 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

CANLI YARATMAK NE MANAYA GELİYOR, FARKINDA MIYIZ?

IV. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, Kütahya, Turkey, 23 - 24 October 2020, vol.1, no.7, pp.157-168 Creative Commons License

İZ BIRAKMADAN YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ? (E DNA NEDİR?)

II. ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞ KONGRESİ TEBLİĞLERİ, Erzurum, Turkey, 8 - 09 November 2018, vol.1, pp.65-68

CANLI TÜRLERİNİN OLUŞUMU HAKKINDA BİYOLOJİ EĞİTİMİ VE İLAHİYAT ÖĞRENCİLERİNE AİT YORUMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

II. INTERNATIONAL CREATION CONGRESS ON THE LIGTH OF SCIENCES, Erzurum, Turkey, 8 - 09 November 2018, vol.1, pp.123-124

Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilgisayara ve Teknolojilerine Karşı Tutumlarına Çevresel Faktörlerin Etkisi Üzerine Bir Araştırma

V. International Educational Technologies Conference, Sakarya, Turkey, 21 - 23 September 2005, vol.2, pp.620-627

Hayvan bitki kavramı üzerine bir araştırma

Karadeniz Teknik Üniversitesi, III. Ulusal Fen Bilimleri Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 23 - 25 September 1998, pp.350