Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Impact of Tourists’s Perceptions of Cultural Destination Competitiveness on Future Behavioral Intentions

1st International Congress on Social Sciences (USOS), Malaga, İspanya, 18 - 24 September 2017, ss.193

Gastronomik Miras Olarak Yöresel Mutfaklar: Erzurum Mutfağı Örneği

I. ULUSLARARASI TURİZM VE KÜLTÜREL MİRAS KONGRESİ, 5 - 08 October 2017

Trend Olma Yolundaki Yeni Turistik Deneyim: Doğu Ekspresi Seyahati

I. ULUSLARARASI TURİZMİN GELECEĞİ KONGRESİ, 28 - 30 September 2017