Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Emerging Markets and Inflation: Why Is It Happening?

Politics Today, vol.5, no.15, pp.5-7, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

İklim Değişikliği ile Gıda Enflasyonu İlişkisi Üzerine

Kriter, vol.6, no.60, pp.84-85, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Agricultural Drought: Foresights, Precautions, Suggestions

Kriter, vol.5, no.53, pp.88-91, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

A Higher Education Commentary After Covid-19 Pandemi

Kriter, vol.5, no.50, pp.10-13, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Seed and Seed Production in Turkey

Kriter, vol.5, no.47, pp.36-39, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

Covid 19 Sonrası Türkiye Tarımı ve Politikaları Ufuk Turu

Yeni Türkiye, vol.113, no.2, pp.38-51, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Tarıma Koronavirüs Etkisi

Kriter, vol.5, no.46, pp.86-89, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

Türkiye Tarımı ve Politikalarına Yeniden Bakış

Kriter, vol.4, no.36, pp.90-93, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)

Tarımsal Faaliyetin Ekonomik Yönü

Verim, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Nut Situation and Outlook in Turkey

Nucis Newsletter, vol.4, pp.3-5, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

Nut Situation and Outlook in Turkey

Nucis Newsletter, vol.4, pp.3-5, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Son Gelişmeler Işığında Tarım Yükseköğretimine Yeniden Bakış

XIV. Ulusal tarım Ekonomisi Kongresi, Aydın, Turkey, 15 - 17 September 2021

Economic Development of Turkey and Uzbekistan in Terms of Regionel Economic Issues: A Comporative Approach

International Scientific-Practical Conference on Improving the Innovative and Investment Attractiveness of the Regional Economy, Modernization and Diversification of Industries: Challenges and Prospects, Nukus, Uzbekistan, 13 March 2020 Sustainable Development

Kadınların Tarımsal Üretim Faaliyetlerine Katılımı Üzerine Bir Analiz:Kuzeydoğu Anadolu TRA1 Bölgesi Örneği

19 th International Symposium on Econometric, Operation Research and Statistic, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, vol.1, pp.261-264 Sustainable Development

Büyükbaş Hayvancılık Sektöründe Süt Gelirini Belirleyen Unsurlarının Analizi

Türkiye XIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 12 - 14 September 2018

Dünya ve Türkiye’deki Gelişmeler Işığında Tarım Ekonomisi Yükseköğretimine Yeniden Bir Bakış

Türkiye XIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 12 - 14 September 2018

Gıda Güvenliği Politikası Açısından Alternatif Tarıma Yeniden Bir Bakış

Türkiye XIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 12 - 14 September 2018 Sustainable Development

Policy Implications of Trends in Turkey’s Dairy Sector with Respectto 2023 Vision

International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, vol.1, pp.79

Kırmızı Et Üretimine Ekonomik Bakış

Yem ve Kırmızı Et Sempozyumu, Kırşehir, Turkey, 29 - 31 March 2018, pp.68-72

Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Eğilimleri ve Politikaları

I. Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik, Bayburt, Turkey, 27 - 29 September 2017, vol.1 Sustainable Development

The impact of recet changes in Turkey’xxs Extension System on Agricultural Sector with Respect to 2023 Vision

23th European Seminar on Extension and Education, Chania, Greece, 4 - 07 July 2017, vol.31

Gelir Getirici Faaliyetlere Karar Vermede Kırsal Kadının Rolü Üzerine Bir Çalışma: Kuzeydoğu Anadolu TRA1 Bölgesi Örneği

18 th International Symposium on Econometric, Operation Research and Statistic, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, vol.1, pp.126

Türkiye de 12 Yıllık Dönemde Hanelerin Sosyo Demografik Ve Ekonomik Faktörlerinde Meydana Gelen Değişimin Meyve Ve Sebze Tüketimindeki Rolü Çok Terimli Tobit Modeli Yaklaşımı

Türkiye’de 12 Yıllık Dönemde Hanelerin Sosyo Demografik Ve Ekonomik Faktörlerinde Meydana Gelen Değişimin Meyve Ve Sebze Tüketimindeki Rolü: Çok Terimli Tobit Modeli Yaklaşımı, 2 - 04 June 2016, pp.236-237

Erzurum İlinde Muhtemel Tarımsal Yatırım Alanları Rehberinin HazırlanmasıÜzerine Bir Çalışma

XII. Uluslararası Tarım Ekonomisi Kongresi, Turkey, 25 - 27 May 2016, vol.1, pp.319-328

Internationalization in Turkey s Higher Education Institutions Case of Ataturk University

I International Moscow Forum: Education and Career in Megalopolisesof the World, 9 - 11 April 2015

Avrupa Birliği Tam Üyeliğinin Türkiye Buğday Sektörüne Bölgesel Etkilerinin Analizi

Xı. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, Turkey, 3 - 05 September 2014

Bir Çiftçi Eğitimi Projesinin Üretici Davranışlarına Etkilerinin Analizi

X Tarım Ekonomisi Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 07 September 2012, pp.1186-1193

A Good Practice Example To Participatory Approach Case Of Cattle Breeding Extension Project In Erzurum Turkey

20th European Seminar on Extensıon Education, Helsinki, Finland, 30 August - 03 September 2011

Analysis of Manager Attributes that Affect the Success of Resposible Manager in Agricultural and Food Enterprises

International Conference on Economics and Business, Bhubaneswar, India, 30 January - 01 October 2010

Türkiye Et ve Süt Sektöründe Arz ve Talep Modeli Denemeleri

Onuncu Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Erzurum, 5 - 07 June 2009

A Swot Analysis on How to Create Competitive Cattle Farms Case of Erzurum Province in Turkey

International Conference on Business Management and Economics, Erzurum, Turkey, 26 - 28 January 2008

Hayvancılık desteklerinin yem bitkileri üretime etkilerinin analizi

TÜRKİYE VII.TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ, Turkey, 25 - 27 June 2007

Hayvancılık Desteklerinin Yem Bitkileri Üretimine Etkilerinin Analizi

Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Turkey, 25 - 27 June 2007

Türkiye Et Fiyatlarındaki Değişiminin Avrupa Birliği ile Mukayeseli Analizi

Türkiye VII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 15 September 2006, pp.774-781 Creative Commons License

Doğrudan gelir desteğinin bölgesel (NUTS I) ürün deseni üzerine etkilerinin analizi

TÜRKİYE VII.TARIM EKONOMİSİ KONGRESİ, Turkey, 13 - 15 September 2006

An Economic Overview of Pistachio Sector in Turkey

IV International Symposium on Pistachios and Almonds, Tehran, Iran, 22 - 25 May 2005

Türkiye’de tarım politikalarında değişim

VI. Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası Teknik Kongresi, Turkey, 3 - 07 January 2005

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi nde kırsal alandan göç etme eğilimini etkileyen faktörlerin analizi

Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, Tokat, Türkiye, Tokat, Turkey, 16 - 18 September 2004 Sustainable Development

Tarımsal destekleme politikalarının FEOGA çerçevesinde OTP uyumu üzerine bir çalışma

Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, Tokat, Turkey, 16 September 2003 - 18 September 2004, pp.44-52

Doğrudan Gelir Desteğinin Fındık Sektörüne Olası Etkilerinin Ekonometrik Analizi

Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi, Erzurum, Turkey, 15 - 17 September 2002, pp.379-387

Türkiye Antepfıstığı Sektörünün Ekonometrik Analizi

V. Tarım Ekonomisi Kongresi, Erzurum, Turkey, 18 - 20 September 2002

Türkiye Antepfıstığı Sektörü Ekonometrik Modelinin Oluşturulması ve Politika Analizlerinde Kullanılması

Türkiye V. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Erzurum, Turkey, 18 - 20 September 2002, vol.1, pp.121-128

Tarımsal Dış Ticaret Politikalarının Klasik Refah Analizi, Türkiye Şeker Sektörü Örneği

Türkiye V. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Erzurum, Turkey, 18 - 20 September 2002, vol.1, pp.187-194

Türkiye Et Üretiminde Bölgeler Arası Yapısal Değişim Üzerine Bir Analiz

IV.ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Tekirdağ, Turkey, 6 - 08 September 2000

Türkiye Kırmızı Et Üretiminde Bölgelerarası Yapısal Değişim Üzerine Bir Analiz

Türkiye IV. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Tekirdağ, Turkey, 6 - 08 September 2000, pp.1-8 Creative Commons License

Türkiye Besi ve Süt Hayvancılığı Politikalarının Analizi

Türkiye I. Besi ve Süt Hayvancılığı Sempozyumu, Turkey, 2 - 03 December 1999

GAP’ın Bölge Tarımına Etkilerinin Treadmill Teorisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi

GAP I. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 26 - 28 May 1999, vol.2, pp.187-196

Türkiye’de Bölgeler Arası Bitkisel Üretim Deseninin Değişimi Üzerine Bir Analiz

Türkiye III. Tarım Ekonomisi Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 October 1998, vol.1, pp.1-8

Tarım Ekonomisi Analizlerinde Bilgisayar Kullanımı

II. Ulusal Tarımda Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu, Konya, Turkey, 28 - 30 September 1998, pp.263-272 Creative Commons License

Doğu Anadolu Tarımının Ekonomik Yapısındaki Değişim, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Doğu Anadolu Tarım Kongresi, Erzurum, Turkey, 22 - 24 June 1998, vol.2, pp.1065-1075

Türkiye Fındık Piyasasının Kantitatif Metodlarla Politik Analizi

Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Sempozyumu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Turkey, 6 - 07 June 1996, pp.1-12

Bayburt’xxta Kırsal Kalkınma Potansiyeli

Türk Tarihinde ve Kültüründe Bayburt Sempozyumu, Turkey, 23 - 25 May 1988

Books & Book Chapters

Covid-19 Salgının Ulusal ve Uluslararası Sürdürülebilir Tarıma ve Politikalarina Etkileri

in: Küresel Salgın Sonrası İnsan ve Toplumsal Hayattaki Değişimler, Muzaffer Şeker, Ali Özer, Cem Korkut, Editor, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, pp.957-986, 2020

National and International Agriculture Policies in the Post-pandemic Period

in: Reflections on the Pandemic in the Future of the World, Muzaffer Şeker, Ali Özer, Cem Korkut, Editor, Turkish Academy of Sciences Publications, Ankara, pp.895-926, 2020

Türkiye Tarımına Yeniden Bakış

Siyaset, Ekonomi, Ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı Yayınları, İstanbul, 2019 Sustainable Development

Kırsal Sosyoloji

Atatürk Ünivesritesi Ziraat Fakültesi, Erzurum, 2019

Uluslararsı Tarım Ticareti

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum, 2016

Tarım Politikası

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları, Erzurum, 2015

Piyasa, Hükümet ve Küresel Ekonomi

in: TE 101 Genel Ekonomi, Yavuz Fahri, Editor, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, pp.112-125, 2015

Ekonomi Nedir, Ekonomik Problem

in: Genel Ekonomi, , Editor, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum, pp.1-24, 2015

Tarım Politikası

in: Türkiye'de Tarım, Fahri Yavuz, Editor, Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara, pp.43-66, 2006

Tarım Politikası

in: Türkiye'de Tarım, Fahri Yavuz, Editor, Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara, pp.43-66, 2006

Türkiye de Tarım Tarihi, Tarım Politikası

in: Türkiye de Tarım, YAVUZ, FAHRİ, Editor, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara, 2006

Other Publications