Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Van İli İpekyolu İlçesinde Hanelerin Balık Tüketim Yapısı ve Tercihleri

ISPEC III. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.1-9 Creative Commons License Sustainable Development

The Effect of the Social Capital on the Life Satisfaction in Rural Areas

Türkiye XIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi , Kahramanmaraş, Turkey, 12 - 14 September 2018, vol.21, pp.123-132 Creative Commons License Sustainable Development

Türkiye de Düzey 1 NUTS 1 Bölgelerine Göre Koyunculuğun Ekonomik Analizi

VI. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 - 26 June 2009, pp.56-59 Creative Commons License

Türkiye Et Fiyatlarındaki Değişiminin Avrupa Birliği ile Mukayeseli Analizi

Türkiye VII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 15 September 2006, pp.774-781 Creative Commons License

Erzurum Yöresinde Şeker Pancarı ve Rakip Ürünlerin Mekanizasyon ve Üretim Maliyeti

Türkiye V. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Erzurum, Turkey, 18 - 20 September 2002, pp.146-153 Creative Commons License

Türkiye Kırmızı Et Üretiminde Bölgelerarası Yapısal Değişim Üzerine Bir Analiz

Türkiye IV. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Tekirdağ, Turkey, 6 - 08 September 2000, pp.1-8 Creative Commons License

Türkiye Et Üretiminde Bölgeler Arası Yapısal Değişim Üzerine Bir Analiz

IV.ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Tekirdağ, Turkey, 6 - 08 September 2000

Avrupa Birliği Ortak Balıkçılık Politikası ve Çevre

Doğu Anadolu Bölgesi IV. Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 28 - 30 June 2000, pp.543557 Creative Commons License

GAP’ın Bölge Tarımına Etkilerinin Treadmill Teorisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi

GAP I. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 26 - 28 May 1999, vol.2, pp.187-195

Tarım Ekonomisi Analizlerinde Bilgisayar Kullanımı

II. Ulusal Tarımda Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu, Konya, Turkey, 28 - 30 September 1998, pp.263-272 Creative Commons License

Avrupa Birliği Balıkçılık Sektöründe Uygulanan Yapısal Politikalar

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, Erzurum, Turkey, 26 - 28 June 1998, pp.121-134 Creative Commons License

Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Öncesinde Türkiye Hayvancılığının Son Durumu

Türkiye Hayvancılığının Yapısal ve Ekonomik Sorunları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 27 - 29 September 1995, pp.200-207 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Tarımsal Yayım ve Haberleşme

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Ofset Tesisi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 67, Erzurum, 2009

Türkiye¬ Avrupa Birliği İlişkileri

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Ofset Tesisi, Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 850, Erzurum, 1997

Other Publications

Metrics

Publication

45

Citation (WoS)

20

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

60

H-Index (Scopus)

4

Project

17

Thesis Advisory

6

Open Access

35
UN Sustainable Development Goals