Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Palliative effect of curcumin on doxorubicin-induced testicular damage in male rats

Journal of Biochemical and Molecular Toxicology, cilt.33, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Protective effect of morin on doxorubicin-induced hepatorenal toxicity in rats

Chemico-Biological Interactions, cilt.308, ss.89-100, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Protective effects of zingerone on cisplatin-induced nephrotoxicity in female rats

Environmental Science and Pollution Research, cilt.26, ss.22562-22574, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The amendatory effect of hesperidin and thymol in allergic rhinitis: an ovalbumin-induced rat model

European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, cilt.276, ss.407-415, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effects of casticin and myricetin on liver damage induced by methotrexate in rats

Iranian Journal of Basic Medical Sciences, cilt.21, ss.1281-1288, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of the effects of hesperidin and chrysin on renal injury induced by colistin in rats

Biomedicine and Pharmacotherapy, cilt.108, ss.1607-1616, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The ameliorative effect of berberine and coenzyme Q10 in an ovalbumin-induced allergic rhinitis model.

European archives of oto-rhino-laryngology : official journal of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (EUFOS) : affiliated with the German Society for Oto-Rhino-Laryngology - Head and Neck Surgery, cilt.275, ss.2495-2505, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Ameliorative Effect of Carvacrol on Cisplatin-Induced Reproductive Damage in Male Rats

Journal of Biochemical and Molecular Toxicology, cilt.30, ss.513-520, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of Chrysin Against Isoniazid-Induced Lung Injury in Rats

Kocatepe Veterinary Journal, cilt.13, ss.1, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ratlarda Kadmiyum Kaynaklı Mide Toksisitesine Karşı Karvakrol’un Etkileri

Türk Doğa ve Fen Dergisi, cilt.9, ss.12-18, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ratlarda Methotrexate Kaynaklı Karaciğer Toksisitesine Karşı Silymarin ve Naringin’in Yararlı Etkileri

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt.12, ss.167-177, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Ratlarda Methotrexate Kaynaklı Karaciğer Toksisitesine Karşı Silymarin ve Naringin’in Yararlı Etkileri

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt.12, ss.167-177, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ratlarda Methotrexate Kaynaklı Karaciğer Toksisitesine Karşı Silymarin ve Naringin’in Yararlı Etkileri

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt.12, ss.167-177, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

OKSALİPLATİN KAYNAKLI TESTİS HASARI ÜZERİNE LİKOPENİN KORUYUCU ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

1. ULUSLARARASI GAP GIDA, TARIM VE VETERİNER BİLİMLERİ KONGRESİ, Şanlıurfa, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2019, ss.415-423

Anti-Inflammatory and Anti-apoptotic Effects of Zingerone on Vancomycin-Induced Nephrotoxicity in Rats

1st International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress, Hatay, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2018, ss.3

ZİNGERON’UN SİSPLATİN KAYNAKLI NEFROTOKSİSİTEÜZERİNDEKİ KORUYUCU ETKİLERİ

ULUSLARARASIGIDA, TARIM veHAYVANCILIK KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 19 - 22 Eylül 2019, ss.54-55

Protective effects of hesperidin against sodium arsenate-ınducedkidney toxicity

7th INTERNATIONAL MOLECULAR BIOLOGY and BIOTECHNOLOGY CONGRESS, Konya, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2018

Sodyum Arsenat ile İndüklenen Karaciğer Toksisitesine Karşı Hesperidin’in Koruruyu Etkileri.

International Eurasian Conference on Biological and Chemical, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018, ss.1

Sodyum Arsenat ile İndüklenen Karaciğer Toksisitesine Karşı Hesperidin’in Koruruyu Etkileri.

International Eurasian Conference on Biological and Chemical, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018, ss.1

Protective effects of hesperidin against sodium arsenate-induced kidney toxicity.

7th International Congress on Molecular Biology and Biotechnology, Konya, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2018, ss.1

Ratlarda Doksorubisinin Oluşturduğu Kardiyotoksisiteye Karşı Morinin Koruyucu Etkisi

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018

Protective effects of hesperidin against sodium arsenate-induced kidney toxicity.

7th International Congress on Molecular Biology and Biotechnology, Konya, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2018, ss.1

Sodyum Arsenat ile İndüklenen Karaciğer Toksisitesine Karşı Hesperidin’in Koruruyu Etkileri

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018

Neuroprotective effect of morin on rats exposed to doxorubicin.

7th International Congress on Molecular Biology and Biotechnology, 25 - 27 Nisan 2018

Ameliorative Effect of Naringin on Cyclophosphamide-induced Hepatotoxicity

Ameliorative Effect of Naringin on Cyclophosphamide-induced Hepatotoxicity. 1st International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress, Hatay, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2018, ss.1-2

Ameliorative Effect of Naringin on Cyclophosphamide-Induced Hepatotoxicity in Wistar Rats

1st INTERNATIONAL VETERINARY BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY CONGRESS, Hatay, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2018

Ameliorative Effect of Naringin on Cyclophosphamide-induced Hepatotoxicity

Ameliorative Effect of Naringin on Cyclophosphamide-induced Hepatotoxicity. 1st International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress, Hatay, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2018, ss.1-2

Ameliorative Effects of Zingerone Against Cisplatin-Induced Ovarian Toxicity in Female Rats

VI. NATIONAL I. INTERNATIONAL CONGRESSOF TURKISH SOCIETY OF VETERINARYGYNAECOLOGY, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2017

Ratlarda methotrexate kaynaklı karaciğer toksisitesine karşı silymarin ve naringin in yararlı etkileri

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ (ATAVET) I. ULUSLARARASI KATILIMLI ÖĞRENCİ KONGRESİ, Erzurum, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2017

Investigation of the effects of hesperidin and chrysin onrenal injury induced by colistin in rats

I. International Turkish Veterinary InternalMedicine Congress, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2017

Benefcial effects of Naringin on methotraxate induced testes toxicity in rats

3 rd International Vetistanbulgroups Congress, Sarajevo, Bosna-Hersek, 17 - 20 Mayıs 2016

Effects of Helichrysum plicatum extract against Thallium(I) sulphate-induced reproductive damage in male rats

Experimental Biology Meeting, California, Amerika Birleşik Devletleri, 2 - 06 Nisan 2016, cilt.30