Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Akıllı Telefon Kullanan Üniversite Öğrencileri Arasında Nomofobi Düzeyinin Belirlenmesi

Yüksek Lisans Programı, vol.2, no.2, pp.6-23, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Örgütsel Adaletin Örgütsel Sinizme Etkisinde Örgütsel BağlılığınAracı Rolü

Yüksek Lisans Programı, vol.24, pp.289-312, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Akademisyenlere Yönelik Mentörlü Proje Yazımı Desteğinin Örgütsel Bağlılığa Katkısı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.34, no.4, pp.1543-1558, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

SOSYAL MEDYADANIN PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE KULLANILMASI: ÇİN'İN Wechat PAZARLAMA STRATEJİSİ ÖRNEĞİ

Social Sciences Studies Journal, vol.6, no.69, pp.4076-4090, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Determinants of digital skills in Northeast Anatolia, Turkey

Journal of Multicultural Discourses, vol.15, pp.148-164, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Turizm Destinasyon Pazarlama Ve Tanıtımda Web Siteleri Bir Web Portalı İncelemesi

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, vol.9, pp.113-124, 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DUYGUSAL ZEKÂNIN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: DOKTOR VE PRATİSYEN HEKİMLERE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

ULUSLARARASI KATILIMLI VI. SAĞLIK İLETİŞİMİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2020, pp.99 Creative Commons License Sustainable Development

SOSYAL MEDYADA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ETKİSİ; COVİD 19’A MARUZ KALMA VE MEDYA OKURYAZARLIĞININ ROLÜ

17. International Symposium Communicationin the Millennium, Eskişehir, Turkey, 5 - 06 November 2020, pp.57 Creative Commons License Sustainable Development

ANATOMY OF VIOLENCE AGAINST EMERGENCY SERVICE EMPLOYEES

15. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.237 Creative Commons License Sustainable Development

Determinants of Digital Skills in Northeast Anatolia, Turkey., Partnership for Progress on the Digital Divide

2019 International Conference, 22-24 May 2019, Washington, District of Columbia, USA., District Of Columbia, United States Of America, 22 - 24 May 2019 Creative Commons License

ALTERNATİF TURİZM BAĞLAMINDA SAKİN ŞEHİR KAVRAMI VE KEMALİYE

ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU (28 Eylül-1 Ekim 2016), Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, vol.2, pp.947-954

Wikileaks ve Snowden Olayı Bağlamında Kurumsal Mahremiyetin İfşası

Medya ve Mahremiyetin Sınırları, Erzurum, Turkey, 16 - 18 October 2013, pp.213-218

Books & Book Chapters

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) BÜNYESİNDE BULUNAN HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİNİN İNCELENMESİ VE BİR MODEL ÖNERİSİ

in: FİNANS, MUHASEBE VE SOSYAL BİLİMLER ALANLARINDA DİJİTALLEŞME, TEORİK YAKLAŞIMLAR, Yasemin COŞKUN ERDOĞAN, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.97-120, 2021

Çevrimiçi İtibar Yönetimi

in: DİJİTAL HALKLA İLİŞKİLERDE GÜNCEL KONULAR, Ayhan Doğan, Editor, Literatürk Academia, Konya, pp.65-85, 2021 Creative Commons License

Dijital Okuryazarlık Bağlamında Sosyal Medyaya Bakış ve Kişisel İtibar Yönetimi

in: Dijital Okuryazarlık Boyutuyla: DİJİTAL DÜNYANIN YENİ KAVRAMLARI, Sait Sinan ATİLGAN, Editor, Literatürk Academia, Konya, pp.9-30, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

Postmodern Örgütlerde Kriz Yönetimi ve Liderin Değişen Rolü

in: Kriz Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar, Ayhan DOĞAN, Editor, Literatürk Academia, Konya, pp.77-98, 2020 Creative Commons License

Digital Media Literacy and Content Production in Social Media

in: New Communication Approaches in the Digitalized World, MEHMET SERDAR ERCİŞ & ENES EMRE BAŞAR, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, pp.260-273, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

REKLAM KAMPANYALARI VE REKLAMCILIK UYGULAMALARI

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2019

İnternet Reklamcılığı ve Uygulamaları

in: Reklam Kampanyaları ve Reklamcılık Uygulamaları, Dr. Öğr. Üyesi ASİYE ATA, Editor, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi, Erzurum, pp.252-273, 2019 Creative Commons License

Çağrı Merkezlerinde Eğitim ve Oryantasyon

in: Çağrı Merkezleri Yönetimi I, Doç. Dr. Eyyup AKBULUT, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.127-146, 2018 Creative Commons License

Siyasal Kampanyalarda Kullanılan Yöntem ve Teknikler

in: Siyasal İletişim, Prof. Dr. Raci TAŞÇIOĞLU, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.176-195, 2018 Creative Commons License

Çağrı Merkezlerinde Çalışan Yeterlilikleri

in: Çağrı Merkezleri Yönetimi I, Doç. Dr. Eyyup AKBULUT, Editor, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi, Erzurum, pp.147-165, 2018 Creative Commons License

Stratejik İletişim Yönetimi

in: Uluslararası Halkla İlişkiler, Prof. Dr. Naci İSPİR - Prof. Dr. Fatma GEÇİKLİ, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.214-235, 2017 Creative Commons License Sustainable Development