Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A model design to be used in teaching problem posing to develop problem-posing skills

THINKING SKILLS AND CREATIVITY, vol.41, 2021 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Examining Development of Curriculum Knowledge of ProspectiveMathematics Teachers

Journal of Education and Practice, vol.8, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Examining Prospective Middle School Mathematics Teachers Modeling Skills of Multiplication and Division in Fractions,

CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION-HRVATSKI CASOPIS ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, vol.17, pp.11-36, 2015 (Journal Indexed in SSCI)

Examining Prospective Middle School Mathematics Teachers Modeling Skills of Multiplication and Division in Fractions,

CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION-HRVATSKI CASOPIS ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, vol.17, pp.11-36, 2015 (Journal Indexed in SSCI)

Examining Prospective Middle School Mathematics Teachers' Modelling Skills of Multiplication and Division in Fractions

CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION-HRVATSKI CASOPIS ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, vol.17, no.1, pp.11-36, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Türkiye’de Matematik Eğitimi Alanında Problem Çözmeye Yönelik Yapılan Çalışmaların Bir İçerik Analizi .

International Journal of Educational Studies in Mathematics, vol.8, no.3, pp.230-25, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Seventh graders' strategies for shading the percentages of geometric shapes

INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL EDUCATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Problem Kurma Becerisini Geliştirmek için Tasarlanan Problem Kurma Öğrenme Modeli’nin Değerlendirilmesi,

Journal of Computer and Education Research, vol.9, no.18, pp.929-960, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Matematik Öğretmeni Adaylarının Kenar ve Ayrıt Kavramları İle İlgili Anlamalarının İncelenmesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi, vol.5, no.2, pp.101-122, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Matematik Öğretmenlerinin Matematik Felsefesine Yönelik İnanç ve Tutumları

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.6, no.2, pp.133-150, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Views of teachers and 7th graders on an enriched learning environment designed for improving mathematical reasoning

European Journal of Education Studies, vol.7, no.11, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Matematik Öğretmeni Adaylarının Mesleki Bilgilerinin Gelişimleri ile İlgili Farkındalıklarının İncelenmesi: Öğretmenlik Uygulaması Örneği

International Journal of Educational Studies in Mathematics, vol.12, no.2, pp.263-278, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Matematik Öğretmeni Adaylarının Mesleki Bilgilerinin Gelişimleri ile İlgili Farkındalıklarının İncelenmesi: Öğretmenlik Uygulaması Örneği,

International Journal of Educational Studies in Mathematics, vol.7, no.2, pp.39-56, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının cebirle ilgili öğretimsel strateji bilgi gelişimleri

Cumhuriyet International Journal of Education, vol.8, no.3, pp.887-912, 2019 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Cebirle İlgili Öğretimsel Strateji Bilgi Gelişimleri

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol.8, no.3, pp.887-912, 2019 (National Refreed University Journal)

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Cebirle İlgili Öğretimsel Strateji Bilgi Gelişimleri

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol.8, no.3, pp.887-912, 2019 (National Refreed University Journal)

7. Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel İfadeler Konusunda Yaptıkları Hatalar

Journal of Academic Social Science Studies, no.75, pp.47-64, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Matematik Derslerinde Matematik Tarihi Kullanımının Matematik Tutumuna Etkisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, pp.769-783, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Matematik Öğretmeni Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Bilgi Gelişimleri

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, vol.12, pp.47-76, 2019 (Other Refereed National Journals)

Investigate of Prospective Mathematics Teachers’xx Teaching Strategy Knowledge in the Context of the Surface Area and Volume

International Journal of Educational Studies in Mathematics, vol.5, no.3, pp.78-97, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigate of Prospective Mathematics Teachers' Teaching Strategy Knowledge in the Context of the Surface Area and Volume

International Journal of Educational Studies in Mathematics, vol.5, no.3, pp.78-97, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Matematik Öğretmeni Adaylarının Yüzey Alan ve Hacim Konusunda Öğretim Strateji Bilgilerinin İncelenmesi

International Journal of Educational Studies in Mathematics, vol.5, pp.78-79, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel İfadeler Konusunda Yaptıkları Hataların Nedenlerinin İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.59, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examination of Prospective Mathematics Teachers’xx Skills of Interpreting Algebraic Formulae.

. Acta Didactica Napocensia,, vol.11, pp.149-169, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examination of Prospective Mathematics Teachers’ Skills of Interpreting Algebraic Formulae

Acta Didactica Napocensia, vol.11, no.2, pp.143-169, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Are middle school mathematics teachers able to solve word problems without using variable?

INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL EDUCATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.49, no.1, pp.85-106, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

An Investigation the Pedagogical Content Knowledge of Pre-Service Elementary Mathematics Teachers' about the Concept of Cylinder

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, vol.46, no.2, pp.711-765, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The Development Of Content Knowledge Of Prospective Middle School Mathematics Teachers On Algebra,

European Journal of Education Studies,, vol.3, pp.181-213, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examination of The Pedagogical Content Knowledge Of Mathematics Teachers,

International Online Journal of Primary Education, vol.6, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Development of Pedagogical Content Knowledge of Classroom Teachers on the Numbers in Terms of Two Components.

International Journal of Research in Education and Science, vol.3, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Examination of the pedagogical content konwledge of mathematics teachers

International Online Journal of Primary Education, vol.6, no.1, pp.26-39, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Age- And Gender-Related Change in Mathematical Reasoning Ability and Some Educational Suggestions

Journal of Education and Practice, vol.8, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysis of Pre-service Mathematics Teachers’xx Teaching Strategy Knowledge of Geometric Formulas

Universal Journal of Educational Research, vol.5, no.3, pp.297-315, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysis of Pre-service Mathematics Teachers’ Teaching Strategy Knowledge of Geometric Formulas

Universal Journal of Educational Research, vol.5, no.3, pp.297-315, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

That are Made by Students with Regard to Functions Evidence from Erzincan A Province in Turkey

Universal Journal of Educational Research, vol.10, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examining prospective mathematics teachers' pedagogical content knowledge on fractions in terms of students' mistakes

INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL EDUCATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.47, no.4, pp.531-551, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Alan Bilgilerinin İncelenmesi Prizma Örneği

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, 2016 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen adaylarının değişken kavramına yönelik pedagojik alan bilgilerinin öğrenci hataları bağlamında incelenmesi

Pamukkale ÜniversitesiEğitimFakültesiDergisi, vol.39, pp.17-31, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examination of Pre-Service Teachers' Pedagogical Content Knowledge Concerning the Concept of Variable in Terms of Students' Errors

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.39, pp.17-31, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Öğrencilerin Problem Çözme ve Problem Kurma Becerilerinin Değerlendirilmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, vol.4, pp.751-774, 2015 (Other Refereed National Journals)

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Kesirlerin Öğretimine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol.9, pp.230-251, 2015 (Other Refereed National Journals)

Matematik Öğretmeni Adaylarının İrrasyonel Sayılarla İlgili Anlayışlar

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, pp.341-356, 2015 (Other Refereed National Journals)

Matematik öğretmeni adaylarının irrasyonel sayılarla ilgili anlayışları

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), vol.16, no.1, 2015 (Other Refereed National Journals)

Tam Sayılar Konusunun Öğrenilmesi ve Öğretilmesinde Yaşanan Zorluklar ve Çözüm Önerileri

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, pp.97-117, 2015 (Other Refereed National Journals)

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Sayılarla İlgili Pedagojik Alan Bilgilerinin Gelişiminin İncelenmesi

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol.5, pp.207-230, 2014 (Other Refereed National Journals)

Matematik Alanında İspat Yapma Süreci Üzerine Yapılmış Bazı Araştırmalardan Bir Derleme

Başkent University Journal of Education, vol.1, pp.55-63, 2014 (Other Refereed National Journals)

Matematik Derslerinde Akıllı Tahta Kullanımına İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.4, pp.72-97, 2014 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen Adaylarının KPSS ve Alan Sınavına İlişkin Görüşleri

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.4, pp.223-236, 2013 (Other Refereed National Journals)

Matematik ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Karşılaştırılması

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.6, pp.693-713, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğrencilerin Problem Çözme Sürecindeki Anlam Bilgisini Kullanma Düzeyleri

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.21, pp.469-488, 2013 (Other Refereed National Journals)

Transfer of Mathematical Knowledge Series

AUSTRALIAN JOURNAL OF TEACHER EDUCATION, vol.37, pp.83-89, 2012 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Akgün L Işık C Tatar E İşleyen T ve Soylu Y 2012 Transfer of Mathematical Knowledge Series

Australian Journal of Teacher Education, vol.37, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mathematical modelling at a glance a theoretical study

Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.46, pp.3465-3470, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

The efficiency of visualization through geometry at mathematics education a theoretical framework

Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.46, pp.2579-2583, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite öğrencilerinin matematiksel ispat yapmaya yönelik görüşleri

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.1, pp.56-64, 2012 (Other Refereed National Journals)

Jigsaw Ve Grup Araştırması Tekniklerinin ilköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Matematik Derslerindeki Akademik Başarılarına Etkisi,

TheJournal of AcademicSocialScienceStudies, vol.5, no.7, pp.229-245, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

The effects of learning together technique which is based on cooperative learning on students achievement in mathematics class

Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.46, pp.3431-3434, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mistakes and Misconceptions of Elementary School Students about the concept of variable

Procedia Social and Behavioral Sciences, pp.1527-1531, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Indicating that one number is an irrational number with a differentmethod

Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.15, pp.3277-3280, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Soylu Y The Models Used by Elementary School Teachers to Solve Verbal Problems Vol 35 4 July 2010 25 40

AUSTRALIAN JOURNAL OF TEACHER EDUCATION, vol.35, pp.25-40, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comprehension test in calculus course

Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol.2, pp.1527-1531, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Teaching square root numbers from the perspective of İbrahim Hakkı of Erzurum

Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol.2, pp.1102-1106, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Matematik Derslerinde Başarıya Ulaşmada Somut Yarısomut Soyut İlkesinin Etkisi

Journal of Qafqaz University,, vol.22, pp.174-181, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

7 Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel İfadeleri Ve Harf Sembollerini Değişkenleri Yorumlamaları ve Bu Yorumlamada Yapılan Hatalar

Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi,, no.25, pp.237-248, 2008 (Other Refereed National Journals)

Teaching Linear Algebra Conceptual And Procedural Learning In Linear Transformation

Education Research Journal,, vol.23, pp.203-226, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Students Diffculties with Application of Definite Integration

Educatia Matematica, pp.15-27, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğrencilerin Sözel Problemleri Çözerken Sergiledikleri Yaklaşımlar ve Coğrafi Bölgelere Göre Başarı Oranlarının İncelenmesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, pp.13-24, 2007 (Other Refereed National Journals)

The Determination of Elementary School Students Successes in Choosing an Operation and the Strategies They Used While Solving World Problems

ournal of The Korea Society Of Mathematical Education Series:D,, vol.11, pp.247-263, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Matematik Derslerinde Başarıya Giden Yolda Problem Çözmenin Rolü

İnönü Eğitim Fakültesi Dergisi,, vol.7, pp.97-111, 2006 (Other Refereed National Journals)

Okuma Anlamadaki Başarının Matematik Başarısına Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Kastamonu Universitesi Kastamonu Egitim Dergisi, vol.14, pp.515-520, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pedagojik Formasyon Alan Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrencilerin Anlamalarını Bilme Bilgilerinin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersi Kapsamında İncelenmesi.

Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler araştırmaları Kongresi(UNESAK)., Balıkesir, Turkey, 26 - 28 October 2018, pp.413-421 Sustainable Development

Pedagojik Formasyon Dersini Alan Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine İlişkin Görüşleri

Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler araştırmaları Kongresi(UNESAK)., Balıkesir, Turkey, 26 - 28 October 2018, pp.422-431 Sustainable Development

Pedagojik Formasyon Alan Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrencilerin Anlamalarını Bilme Bilgilerinin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersi Kapsamında İncelenmesi.

Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler araştırmaları Kongresi(UNESAK)., Balıkesir, Turkey, 26 - 28 October 2018, pp.413-421 Sustainable Development

Pedagojik Formasyon Dersini Alan Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine İlişkin Görüşleri

Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler araştırmaları Kongresi(UNESAK)., Balıkesir, Turkey, 26 - 28 October 2018, pp.422-431 Sustainable Development

Investigate the development of preservice teachers’ knowledge of teaching strategies by the lesson study method.

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME, Ordu, Turkey, 27 - 29 June 2018, pp.580-581

Investigate the Levels of Meaningfully Remembering Geometric Formulae of Preservice Mathematics Teachers’

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME, Ordu, Turkey, 27 - 29 June 2018, pp.582

Investigate the development of preservice teachers’ knowledge of teaching strategies by the lesson study method.

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME, Ordu, Turkey, 27 - 29 June 2018, pp.580-581

Investigate the Levels of Meaningfully Remembering Geometric Formulae of Preservice Mathematics Teachers’

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME, Ordu, Turkey, 27 - 29 June 2018, pp.582

Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Tarihi Konusundaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi,

Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 3-4-5, Mayıs, Alanya., 3 - 05 May 2018

Öğretmen Adaylarının Denklem Çözmeye Yönelik Kavramsal Bilgileri,

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 18 - 21 April 2018

Prospective Mathematics Teachers’ Knowledge of Understanding Students regarding the Term Concept

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018

İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının hız ve sürat niceliklerine ilişkin algıları.

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.2594-2596

The Conceptual Knowledge of Prospective Teachers about Solving Equations

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018

Ders Araştırması Yaklaşımıyla Öğrencilerin Matematik Öğrenme Düzeylerinin Artırılması

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.537-540

İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının hız ve sürat niceliklerine ilişkin algıları.

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.2604-2606

Preservice Teachers Problem Posing Skills for Algebraic Concepts

International Congress On Political, Economic and Social Studies, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.253

Preservice Teachers’xx Problem Posing Skills for Algebraic Concepts,

ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies, 09 November 2017

The Effect of Teaching Through Using Different Methods on Development of Mathematical Reasoning And Attitude

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology, 18 - 21 May 2017

Ortaokul Matematik Öğretmenleri Perspektifinden Matematik Tarihi,

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11 May 2017

Students’ Conceptual Recollection Levels Of Mathematical Formulae

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 20 - 23 April 2017

Content Knowledge of Pre-Service Teachers about the Purposes of the Use of Variables

26th International Conference on Educational Sciences (ICES-UEBK 2017), Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017

Öğrencilerin Matematiksel Formülleri Kavramsal Hatırlama Düzeyleri

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 20 - 23 April 2017

Skills of Pre-Service Teachers in Eliminating Student Mistakes Regarding Identities

26th International Conference on Educational Sciences (ICES-UEBK 2017), Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017

ThePlace of TheHistory of Mathematics in TheSixth Grade Textbooks

International Conference on Education in Mathematics, Science&Technology (ICEMST 2016), 19 - 22 May 2016

Analysıs of The Prospectıve Teachers Of Mathematıcs Strategy Knowledge In Relevance Wıth

13th International congress on mathematical education., 24 - 31 July 2016

İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının cebir formüllerini anlamlandırabilme becerilerinin İncelenmesi

III. Uluslararası avrasya eğitim araştırmaları kongresi(EJER.), 31 May - 03 June 2016

Teachers Opinion on TheUse of History of Mathematics in Math Classes

International Conference on Research in Education&Science (ICRES, 19 - 22 May 2016

The efficiency of visualization through geometry at mathematics education: a theoretical framework

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.2579-2583 identifier

Developing Suitable Materials for the Computer Enriched Learning Cycle Model: Teaching the "Pyramid" Subjecta

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.3129-3133 identifier

Mathematical modelling at a glance: a theoretical study

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.3465-3470 identifier

The effects of learning together technique which is based on cooperative learning on students' achievement in mathematics class

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.3431-3434 identifier

Mistakes and misconceptions of elementary school students about the concept of 'variable

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.3322-3327 identifier identifier

Perception levels of the students, who have qualified for university admission, in mathematical concepts

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.3299-3303 identifier identifier

Indicating that one number is an irrational number with a different method

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.3277-3280 identifier identifier

Teaching square root numbers: from the perspective of Ibrahim Hakki of Erzurum

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.1102-1106 identifier identifier

Comprehension test in calculus course

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.1527-1531 identifier identifier

Books & Book Chapters

Doğal Sayılar ve Öğretimi

in: Matematik Öğretimi, Gür, H., Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.113-220, 2006

Doğal Sayılar ve Öğretimi

in: Matematik Öğretimi, Gür, H., Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.113-220, 2006

Expert Reports

KPSS NİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK VE SOSYALYAŞAMLARINA ETKİLERİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018 (Other Refereed National Journals)

CABRİ ORTAMINDA ÖĞRENCİLERİN TEMEL ŞEKİL ÇİZME

Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015 (Other Refereed National Journals)

Major Curriculum Reforms and Controversies in the United States

International Journal of Educational Studies in Mathematics, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)