Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Perikardiyal hastalıklar

Türkiye Klinikleri J Vet Sci , vol.5, pp.77-82, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Babesiosis in Dogs and Different Therapy Choices.

Ege 7th International Conference on Applied Sciences, İzmir, Turkey, 24 December 2022

Peritonitis in Dogs and Different Therapy Choices.

Latin America 4th International Conference on Scientific Researches, New Mexico, United States Of America, 05 November 2022, pp.108-110

Babesiosis in Cats and Different Therapy Choices.

Latin America 4th International Conference on Scientific Researches, New Mexico, United States Of America, 05 November 2022, pp.111-113

An Overview of Covid-19 in Wild Animals.

Latin America 3rd International Conference on Scientific Researches, New York, United States Of America, 06 August 2022, pp.99-102

Treatment with Ivermectin and Vitamins of Rabbits Infested with Sarcoptes scabiei

4. ULUSLARARASI GIDA, TARIM VE VETERİNER BİLİMLERİ KONGRESİ, Van, Turkey, 27 May 2022 Creative Commons License

Köpeklerde Akciğer Yüksek Tansiyonunun Nedenleri, Tanı ve Sağaltım Yöntemleri

Middle East International Conference on Contemporary Scientific Studies-VII. 3-4 Mart 2022, 3 - 04 March 2022

Kafes Kuşlarının Sindirim Sistemi Hastalıklarında Antibakteriyel Sağaltım

International Hazar Scientific Researches Conference, III. 7-9 Ocak 2022, 07 January 2022

Covid-19 Transmitted to Livestock Animals? Is It A Risk For Meat, Milk and Other Foods of Animal Origin?

International Kosovo Congress on Culture, Arts And Multi-Disciplinary Studies, April 16-18, 2021. Kosovo, KOSOVA, 16 April 2021 Sustainable Development

Dermatophytosis in Dogs and Treatment Choices

International Hazar Scientific Researches Conference-II, April 10-12, 2021, Baku, Azerbaijan, Baku, Azerbaijan, 10 January 2021

Is There a Risk of Keeping Cat and Dog in House During Covid-19?

International COVID-19 and Current Issues Congress, March 12-14, 2021, İstanbul, Turkey, 12 March 2021

Dermatophytosis in Cats and Treatment Choices

Euro Asia 8th. International Congress on Applied Sciences, March 15-16, 2021, Tashkent, Uzbekistan, Taşkent, Uzbekistan, 15 March 2021

Antimicrobial Treatment Choices in Gastrointestinal Tract Diseases of Cats and Dogs

Ejons 11th International Congress on Mathematic, Engineering and Natural Sciences January 30-31, 2021 Karak, Jordan, Kara, Togo, 30 - 31 January 2021

Antimicrobial Treatment Options For Bacterial Skin Diseases In Cats And Dogs

III. International Icontech Symposium on Innovative Surveys in Positive Sciences, Oujda, Morocco At Mohammed First University, January 28-29, 2021, Oujda, Moldova, 28 - 29 January 2021

Antimicrobial Treatment Choices in BOVINE Respiratory Diseases

3rd International European Conference on Interdisciplinary Scientific Researches, January 15-16, 2021/Comrat State Unıversıty, Moldova, Comrat, Moldova, 15 January 2021

Poisonous Plants in Livestock Animals 2: Melia azedarachRhododendron spp., Quercus spp., Senecio spp

3rd International Istanbul Scientific Research Congress, January, 8-10, 2021, Istanbul, Turkey, İstanbul, Turkey, 08 January 2021

POISONOUS PLANTS IN LIVESTOCK ANIMALS1: Astragalus spp., Oxytropis spp., Hypericum perforatum, Nerium oleander, Pteridium aquilinum

EUROASIA Congress on Scientific Researches and Recent Trends-VII, Baku, Azerbaican, 6 - 09 December 2020

ANTIMICROBIAL TREATMENT IN EQUINEGASTROINTESTINAL TRACT DISEASES

INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM-5, 19 November 2020

Koyun ve Keçilerde Solunum Sistemi Hastalıklarında Antibakteriyel Sağaltım

International Conference on Research in Health Sciences, 14 November 2020

ANTIMICROBIAL TREATMENT CHOICES INEQUINE RESPIRATORY DISEASES

ISPEC 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCE and RURAL DEVELOPMENT, 13 November 2020

ANTIBIOTIC USE GUIDELINES IN RESPIRATORY TRACT DISEASES IN DOGSAND CATS

2. INTERNATIONAL ICONTECH SYMPOSIUMON INNOVATIVE SURVEYS IN POSITIVE SCIENCES, BUDAPEST, HUNGARY, 23 - 26 September 2020

Kedi ve köpeklerde yaygın olarak görülen bazı zehirlenmeler

3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2020), 19 March 2020

ANTIMICROBIAL TREATMENT CHOICES IN BACTERIAL DISEASES OF THEURINARY SYSTEM IN DOGS AND CATS

2. INTERNATIONAL ICONTECH SYMPOSIUMON INNOVATIVE SURVEYS IN POSITIVE SCIENCES, BUDAPEST, HUNGARY, 23 - 26 September 2020

Bir Kedide Reflü Özefagitis Olgusu

ATAVET 1. International Student Congress, 4-6 December, 2019, Erzurum, Turkey, 4 - 06 December 2019

Kaplumbağalarda Ödem

ATAVET 1. International Student Congress, 4-6- December 2019, Erzurum, Turkey, 4 - 06 December 2019

Gıda ve Su Kaynaklı Zoonotik Bir Hastalık Olarak Giardiazisin Türkiye’de ve Dünya’da Mevcut Durumu, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

3 rd International Water and Health Congress, 12-15 November, 2019, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2019

Nervous Coccidiosis in a Calf: A New Aspect of the Pathogenesis

2. International Veterinary Internal Medicine Congress, 11 - 13 October 2019

Linear foreign body ingestion in a cat

International VETEXPO Veterinary Sciences Congress, İstanbul, Turkey, 20 - 22 September 2019, pp.146

Health RisksThat Cat Scratch Disease Creates in Humans, Control, and Treatment Choices

ICAFOB 2019 3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, 16 - 18 April 2019

Kedi ve Köpeklerde Deri Mantar Enfeksiyonlarının İnsanlarda Oluşturduğu Sağlık Riskleri, Kontrol ve Sağaltım Seçenekleri

ERASMUS International Academic Research Symposium on Health Sciences, 5-6 April, 2019 İzmir, Turkey, 5 - 06 April 2019 Sustainable Development

Tuberculosis As An Occupational Disease: The Reality of Turkey and The World

3. International Occupational and Environmental Disease Congress, 3-7- March 2019, Antalya, Turkey, 3 - 07 March 2019 Sustainable Development

Anthrax As An Occupational Disease: Present Condition, Concerns and Solution Proposals in Turkey and The World

3. International Occupational and Environmental Disease Congress, 3-7 March, 2019, Antalya, Turkey, 3 - 07 March 2019

Importance of Ascaridiosis Concerning Human and Animal Health, Present Condition and Solution Proposals in Turkey and The World

3. International Occupational and Environmental Disease Congress, 3-7 March, 2019, Antalya, Turkey, 3 - 07 March 2019 Sustainable Development

Preventing Rabies Disease in the Cities of the Future

II. International Urban, Environment, Health Congress, 16 - 20 April 2018

Investigation of levels of haptoglobin, ceruloplasmin and albumin in sheep with contagious agalactia

1st International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress, Hatay, Turkey, 12 - 15 April 2018

A comparative study on the effects of eprinomectin and ivermectin on plasma antioxidant level and lipid peroxidation in cows

2 nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences and technics (ICAVST) October 4-8, 2017 Skopje/Macedonia, 4 - 08 October 2017

Türkiye’de Brusellozisin Hayvan ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi, Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri.

International Occupational and Environmental Diseases Congress, 27-29 Mart 2017, Antalya, 27 - 29 March 2017

Türkiye’de Ekinokokkozisin Hayvan ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi, Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

International Occupational and Environmental Diseases Congress, 27-29 Mart 2017, Antalya, 27 - 29 March 2017

Ratlarda gentamisin ile oluşturulan böbrek hasarına karşıgeraniol un etkisi

7. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Samsun, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.193-194

Ratlarda Gentamisin ile Oluşturulan Böbrek Hasarına Karşı Geraniol ün Etkisi

7.Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Samsun, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.193-194

Evaluation of arginase activity nitric oxide oxidative stress status in sheep with Contagious Agalacticae

II International VETistanbul Group Congress, Saint Peter, Guernsey And Alderney, 7 - 09 April 2015, pp.58-59

Arginase activity and total oxidant antioxidant capacity in cows with lung cystic echinococcosis

First International Congress Life Sciences –A Challenge For The Future, Iasi, Romania, 23 - 25 October 2014

Dört köpekte saptanan prostat düzensizlikleri

Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 1-4 Eylül Antalya-Kemer, Turkey, 1 - 04 September 2007

Bir Alman Kurt Köpeğinde Özefagus Divertikülü

VII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 1 - 04 September 2007

Bir köpekte hemangiosarkom olgusu

III. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 6 - 09 September 2006

Bir sürüde karaciğer yağlanması ve koyun ölümü

6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 4 - 07 July 2005

Bir kedide primer karaciğer lenfoma olgusu

VI. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 4-7 Temmuz, Kars, Turkey, 4 - 07 July 2005

Nükseden canine Staphylococcal piyodermanın tedavisinde aşı uygulaması

II. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi. 10-13 Nisan, Bursa, Turkey, 10 - 13 April 2003 Sustainable Development

Bir köpekte idiopatik trigeminal nöritis

IV. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi. 4-6 Temmuz, Konya, Turkey, 4 - 06 July 2001

Books & Book Chapters

Chapter 40. Susceptibility of Livestock Animals to SARS-CoV-2 and Preventive Practices in Food, Agriculture and Animal Plants

in: INSAC Contemporary Trends in Human and Health Sciences Research, Bilgili Ali, Editor, Duvar, Ankara, pp.614-628, 2022 Sustainable Development

Chapter 38. The Condition of SARS-CoV-2 Infection in Cats and Dogs in the World during the COVID-19 Pandemic

in: INSAC Contemporary Trends in Human and Health Sciences Research, Bilgili Ali, Editor, Duvar, pp.580-600, 2022 Sustainable Development

Ünite 12. Egzotik Hayvanların Muayenesi.

in: Veteriner İç Hastalıkları Bilgisi. , M. Sinan Aktaş, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, Erzurum, pp.1-34, 2019

Ünite 4. Hayvanlarda Lenf Sisteminin Muayenesi.

in: Veteriner İç Hastalıkları Bilgisi. , M. Sinan Aktaş, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, Erzurum, pp.1-36, 2019

Ünite 14. Hayvanlarda İlk Yardım.

in: Veteriner İç Hastalıkları Bilgisi. , M. Sinan Aktaş, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, Erzurum, pp.1-34, 2019

Bölüm 7. Parenteral Besleme

in: Küçük Hayvanlarda Sıvı Tedavisi, Asit-Baz ve Elektrolit Bozuklukları, Başak Hanedan,Akın Kırbaş, Editor, Medipres, Malatya, pp.120-130, 2018

Klinik Teknikler

in: Kuş HastalıklarıEv, Yetiştirme ve Bakımevi Kuşlarında Tanı, Tedavi ve Operasyon, Arif Kurtdede, Mehmet Kazım Börkü, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, 2018

Metrics

Publication

167

Citation (WoS)

299

H-Index (WoS)

9

Citation (Scopus)

338

H-Index (Scopus)

9

Project

18

Thesis Advisory

2

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals