Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of the effects of hesperidin and chrysin on renal injury induced by colistin in rats

Biomedicine and Pharmacotherapy, cilt.108, ss.1607-1616, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Protective Effects of Rutin on Acute Lung Injury Induced by Oleic Acid in Rats

Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, cilt.23, ss.445-451, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Changes in arginase activity and AST enzyme levels in the cardiac and skeletal muscle and liver of lambs with white muscle disease

Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, cilt.39, ss.611-614, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Arthritisli ishalli buzağılarda eklem sıvısı proteinlerinin SDS PAGE ile elektroforetik analizi

Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, cilt.59, ss.169-174, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hyaluronic Acid Levels and Physical Characteristics of Synovial Fluid in Healthy and Diarrheic Calves with Arthritis

TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI, cilt.35, ss.14-19, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The lead levels in blood of pigeons in Ankara Turkey

Indian Veterinary Journal, cilt.86, ss.101-102, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Relationship Between Canine Distemper and Oxidative Stress in Dogs

Revue De Medecine Veterinaire, cilt.159, ss.462-467, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of dexamethasone on the treatment of lung oedema induced by oleic acid in dogs

Bulletin Of The Veterinary Institute In Pulawy, cilt.51, ss.413-419, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Molecular detection and characterization of Ehrlichia canis from dogs in Turkey

Berliner Und Munchener Tierarztliche Wochenschrift, cilt.118, ss.300-304, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Importance of toxoplasmosis for human and animal health, present condition, problems and solution proposals in Turkey and the World

World Journal of Advanced Research and Reviews, cilt.4, ss.61-74, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Importance of leptospirosis for human and animal health, present condition, problems and solution proposals in Turkey and the World

World Journal of Advanced Research and Reviews, cilt.4, ss.49-60, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sığırlarda Kriptosporidiozis

Türkiye Klinikleri, 2019 (Hakemsiz Dergi)

Importance of brucellosis concerning animal and human health, present condition, problems, and solution proposals in Turkey

The Turkish Journal of Occupational / Environmental Medicine and Safety, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Importance of echinococcosis concerning animal and human health, present condition, and solution proposals in Turkey

The Turkish Journal of Occupational/Environmental Medicine and Safety, cilt.3, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kafes Kuşlarında Hemokromatozis

Turkiye Klinikleri J Vet Sci Intern Med-Special Topics, cilt.2, ss.38-42, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Perikardiyal hastalıklar

Türkiye Klinikleri J Vet Sci, cilt.5, ss.77-82, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of erythrocyte arginase activity and plasma nitric oxide levels in dystocia and normal calving of cows

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, cilt.28, ss.57-60, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Enteritisli köpeklerde metabolik asidozisin mikro CO2 sistemi ile ölçümü ve sağaltımı

Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, cilt.53, ss.123-127, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kaplumbağalarda Ödem

ATAVET 1. International Student Congress, 4-6- December 2019, Erzurum, Turkey, 4 - 06 December 2019

Bir Kedide Reflü Özefagitis Olgusu

ATAVET 1. International Student Congress, 4-6 December, 2019, Erzurum, Turkey, 4 - 06 December 2019

Gıda ve Su Kaynaklı Zoonotik Bir Hastalık Olarak Giardiazisin Türkiye’de ve Dünya’da Mevcut Durumu, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

3 rd International Water and Health Congress, 12-15 November, 2019, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2019

Linear Foreign Body Ingestion in a Cat

Inernational VETEXPO Veterinary Sciences Congress, 20-22 September, 2019, İstanbul, Turkey, 20 - 22 September 2019

Health RisksThat Cat Scratch Disease Creates in Humans, Control, and Treatment Choices

ICAFOB 2019 3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, 16 - 18 April 2019

Kedi ve Köpeklerde Deri Mantar Enfeksiyonlarının İnsanlarda Oluşturduğu Sağlık Riskleri, Kontrol ve Sağaltım Seçenekleri

ERASMUS International Academic Research Symposium on Health Sciences, 5-6 April, 2019 İzmir, Turkey, 5 - 06 April 2019

Tuberculosis As An Occupational Disease: The Reality of Turkey and The World

3. International Occupational and Environmental Disease Congress, 3-7- March 2019, Antalya, Turkey, 3 - 07 March 2019

Anthrax As An Occupational Disease: Present Condition, Concerns and Solution Proposals in Turkey and The World

3. International Occupational and Environmental Disease Congress, 3-7 March, 2019, Antalya, Turkey, 3 - 07 March 2019

Importance of Ascaridiosis Concerning Human and Animal Health, Present Condition and Solution Proposals in Turkey and The World

3. International Occupational and Environmental Disease Congress, 3-7 March, 2019, Antalya, Turkey, 3 - 07 March 2019

Investigation of Oxidative Stress Index and Lipid Profile in Goats with Contagious Agalactia

4th International Turkic World Conference on Chemical and Technologies, 7 - 10 September 2018

Preventing Rabies Disease in the Cities of the Future

II. International Urban, Environment, Health Congress, 16 - 20 April 2018

Investigation of levels of haptoglobin, ceruloplasmin and albumin in sheep with contagious agalactia

1st International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress, Hatay, Türkiye, 12 - 15 April 2018

Investigation of the effects of hesperidin and chrysin onrenal injury induced by colistin in rats

I. International Turkish Veterinary InternalMedicine Congress, Antalya, Türkiye, 10 - 13 October 2017

A comparative study on the effects of eprinomectin and ivermectin on plasma antioxidant level and lipid peroxidation in cows

2 nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences and technics (ICAVST) October 4-8, 2017 Skopje/Macedonia, 4 - 08 October 2017

Türkiye’de Brusellozisin Hayvan ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi, Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri.

International Occupational and Environmental Diseases Congress, 27-29 Mart 2017, Antalya, 27 - 29 March 2017

Türkiye’de Ekinokokkozisin Hayvan ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi, Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

International Occupational and Environmental Diseases Congress, 27-29 Mart 2017, Antalya, 27 - 29 March 2017

Ratlarda Gentamisin ile Oluşturulan Böbrek Hasarına Karşı Geraniol ün Etkisi

7.Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Samsun, Türkiye, 28 - 30 May 2015, ss.193-194

Ratlarda gentamisin ile oluşturulan böbrek hasarına karşıgeraniol un etkisi

7. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Samsun, Türkiye, 28 - 30 May 2015, ss.193-194

Evaluation Of Myocardial Injury for Bovine Restiratory Disease in Weaned Calves

International VET Istanbul Group Congress, St.Petersburg, Rusya, 7 - 09 April 2015, ss.540-541

Evaluation of arginase activity nitric oxide oxidative stress status in sheep with Contagious Agalacticae

II International VETistanbul Group Congress, Saint Peter, Guernsey Ve Alderney, 7 - 09 April 2015, ss.58-59

Arginase activity and total oxidant antioxidant capacity in cows with lung cystic echinococcosis

First International Congress Life Sciences –A Challenge For The Future, Iasi, Romanya, 23 - 25 October 2014

Deneysel endotoksemi oluşturulan kuzularda inhalasyon ve parenteral yolla uygulanan steroidlerin karşılaştırmalı etkisi

Uluslararası Katılımlı Küçük Baş Hayvancılık Kongresi, Konya, Türkiye, 16 - 18 October 2014, ss.216-217

Köpeklerde gençlik hastalığı ve oksidatif stres arasındaki ilişki

10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 27 - 30 June 2013

Dört köpekte saptanan prostat düzensizlikleri

Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 1-4 Eylül Antalya-Kemer, Türkiye, 1 - 04 September 2007

Köpeklerde doğal askarit enfeksiyonunda topikal selamektin uygulaması

13. Ulusal Parazitoloji Kongresi. 8-12 Eylül, Konya, Türkiye, 1 - 04 September 2007

Bir Alman Kurt Köpeğinde Özefagus Divertikülü

VII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 1 - 04 September 2007

Bir köpekte hemangiosarkom olgusu

III. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Türkiye, 6 - 09 September 2006

Bir sürüde karaciğer yağlanması ve koyun ölümü

6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 4 - 07 July 2005

Bir kedide primer karaciğer lenfoma olgusu

VI. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 4-7 Temmuz, Kars, Türkiye, 4 - 07 July 2005

Nükseden canine Staphylococcal piyodermanın tedavisinde aşı uygulaması

II. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi. 10-13 Nisan, Bursa, Türkiye, 10 - 13 April 2003

Bir köpekte idiopatik trigeminal nöritis

IV. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi. 4-6 Temmuz, Konya, Türkiye, 4 - 06 July 2001

Kitap & Kitap Bölümleri